Vaata peasisu Eesti Arengu Sihtasutuse, Euroopa Liit Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ning Eesti Tuleviku Jaoks (EST)

Arengukava praktikum loomeettevõtetele

Arengukava koostamise praktikumi eesmärk on anda loomeettevõtjatele teadmised strateegilise planeerimise tööriistadest ja esmased oskused nende kasutamiseks oma ettevõtte arengu kavandamisel ja arendustegevustes.

Programmist saadud teadmisi, kogemusi ja tööriistu saate kasutada ettevõtte strateegia koostamisel ning rakendamisel, ärimudeli analüüsimisel ning arendamisel. Saadud teadmised aitavad valida ettevõttele strateegilisi arengusuundasid ning koostada eesmärkidele vastavat tegevuskava, samuti mõõta strateegia elluviimise tulemuslikkust.

Koolituse lõpuks on organisatsioon läbi analüüsinud ärimudeli ja koostanud arengukava esmase raamistiku, mida on võimalik organisatsiooni siseselt edaspidi täpsustada, täiendada ja ajakohastada.

Koolitus on ideaalseks ettevalmistuseks aasta teises pooles avanevatele loomemajanduse valdkonna ettevõtetele suunatud toetuste taotlemiseks.

Kandideerimine kuni 27.03.2023

Nimi
Arengukava praktikum loomeettevõtetele
Kestus
1 kuu
Hind
150 eurot + KM
Töökeel
eesti keel
Töömahukus

Kellele on praktikum mõeldud?

Praktikum on suunatud Eestis registreeritud ja loomemajanduse valdkonnas tegutsevale ambitsioonikate eesmärkide ja kasvupotentsiaaliga väike- ja keskmise suurusega ettevõttele, kus on soovituslikult vähemalt 2 töötajat ning kes omab ekspordikogemust või planeerib eksportimisega alustada.

 • on teostanud või on võimeline teostama enne koolituse algust SWOT analüüsi enda ettevõttele.
 • omavad piisavalt ressursse, et programmis saaksid osaleda 2 inimest, kelle hulgas üks esindaja peab olema ettevõtte võtmeisik, kellel on ettevõtte juhtimises oluline roll.
 • teenuses osalemise VTA (vähese tähtsusega abi) ettevõtte kohta on kuni 4000 eurot

Loomemajanduse valdkonnad

Vaata, mis on sinu ettevõtte VTA jääk

Mis sinu ettevõttes muutub?

uued oskused ja teadmised

Valmib esmane arengukava ja strateegia raamistik

Ajakava


Kodutöö enne koolitust: ettevõtte/organisatsiooni SWOT analüüsi koostamine

I & II koolituspäev
25&26.04.2023, Vihula mõis (kahepäeva koolitus koos ööbimisega, majutus sisaldub koolituse hinnas)

III koolituspäev 25.05.2023, Naked Island, Tallinn

Mentoritena on kaasatud Ülle Puustusmaa, kes viib praktikumi läbi ka koolitaja rollis, Piia Tamm, Indrek Maripuu ja Elmo Puidet. Kirjeldustega saad tutvuda siin

Koostöö mentoriga

Ettevõtte ja mentori koostöö 6 tunni ulatuses:

Iga ettevõte saab endale mentori, kes aitab programmi vältel läbi mõelda strateegia ja arenguplaani erinevaid aspekte. Mentor on sulle abiks, et näha oma ettevõtet kõrvaltvaataja pilguga. Mentor mõtleb kaasa, annab hinnanguvaba tagasisidet, küsib küsimusi ning juhib tähelepanu olulisele.

Mentorkohtumised toimuvad virtuaalselt.

 

Kandideerimine

 • Kandideerimise ankeedil esitatud vastuste põhjal hinnatakse ettevõtte sobivust ja motivatsiooni programmis osalemiseks.
 • Peale kandideerimisperioodi lõppu teeb osalejate lõpliku valiku EASi hindamiskomisjon.
 • Programmi valitakse osalema 10 tugevamat ettevõtet.
 • Koolitused toimuvad Vihulas ja Tallinnas ning nendel osalemine on ettevõtetele kohustuslik.

Teekond


Kodutöö enne koolitust: ettevõtte/organisatsiooni SWOT analüüsi koostamine

I & II koolituspäev
25&26.04.2023, Vihula mõis (kahepäeva koolitus koos ööbimisega, majutus sisaldub koolituse hinnas)

III koolituspäev 25.05.2023, Naked Island, Tallinn

Mentoritena on kaasatud Ülle Puustusmaa, kes viib praktikumi läbi ka koolitaja rollis, Piia Tamm, Indrek Maripuu ja Elmo Puidet. Kirjeldustega saad tutvuda siin

Koostöö mentoriga

Ettevõtte ja mentori koostöö 6 tunni ulatuses:

Iga ettevõte saab endale mentori, kes aitab programmi vältel läbi mõelda strateegia ja arenguplaani erinevaid aspekte. Mentor on sulle abiks, et näha oma ettevõtet kõrvaltvaataja pilguga. Mentor mõtleb kaasa, annab hinnanguvaba tagasisidet, küsib küsimusi ning juhib tähelepanu olulisele.

Mentorkohtumised toimuvad virtuaalselt.

 

 • Kandideerimise ankeedil esitatud vastuste põhjal hinnatakse ettevõtte sobivust ja motivatsiooni programmis osalemiseks.
 • Peale kandideerimisperioodi lõppu teeb osalejate lõpliku valiku EASi hindamiskomisjon.
 • Programmi valitakse osalema 10 tugevamat ettevõtet.
 • Koolitused toimuvad Vihulas ja Tallinnas ning nendel osalemine on ettevõtetele kohustuslik.
Eesti investeerib läbi SmartCapi NATO innovatsioonifondi 30 miljonit eurot

Valitsus andis täna ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministrile volituse investeerida läbi riikliku fondivalitseja SmartCap NATO miljardieurosesse innovatsioonifondi 30 miljonit eurot. Riik investeerib läbi Eesti riigile kuuluva fondivalitseja SmartCap moodustatud lepingulise investeerimisfondi Venture Capital Fund 30 miljonit eurot NATO Innovatsioonifondi, mille eesmärk on tekitada ja rahastada uusi kahese ehk tsiviil- ja militaarkasutusega süvatehnoloogiaid arendavaid ettevõtteid.  „Tänane julgeolekuolukord on märkimisväärselt kasvatanud kaitsevaldkonnas vajadust uute tehnoloogiate järele. Eesti kaitsetööstusel on minu hinnangul väga suur kasvupotentsiaal, veendusin selles ka hiljutisel Garage48 kaitsehäkatonil, ning usun, et meie ettevõtetel on liitlastele palju pakkuda. Teisalt on kogu Euroopas probleemiks kahese kasutusega ja süvatehnoloogiate alarahastatus. Innovatsioonifond suurendab koostööd NATO riikide

Madis Raukas: rakendusuuringute keskus täidab tühimiku teadus-arendus maastikul

Riik on otsustanud luua rakendusuuringute keskuse, mille eesmärk on pakkuda ettevõtetele tugiteenuseid teadmusmahuka tootearenduse läbiviimiseks. Keskuse loomise raames lisandub AS Metroserdi tegevustele viis valdkonda: biorafineerimine, droonitehnoloogiad, autonoomsed sõidukid, vesinikutehnoloogiad ja terviseandmed. Miks meil seda vaja on, kirjutab EASi ja KredExi rakendusuuringute programmi juht Madis Raukas. Me oleme paari aastaga EASi ja KredExi rakendusuuringute programmi raames nõustanud rohkem kui 350 teadmusmahukat arendusideed alates erinevatest liha alternatiividest kuni põlevkivituha väärindamise, isejuhtivate sõidukite ja digiravimiteni. Igapäevaselt ettevõtete ja teadusasutustega töötades on ilmnenud tühimik Eesti innovatsioonimaastikul – nimelt on meil mitmetes valdkondades rahvusvaheliselt tunnustatud teadusrühmad ja ambitsioonikad ettevõtted, kuid puudub platvorm teadusuuringute viimiseks tööstuslikule

Tippinnovaatorite programm hakkab muutma kümne ettevõtte DNA-d

EASi ja KredExi ühendasutuse uues tippinnovaatorite programmis asuvad kümme ambitsioonikat ettevõtet disainima oma tulevikku. Ettevõtted analüüsivad oma tänast äri, uurivad oma valdkonna trende, tulevikutehnoloogiaid, klientide vajadusi ning töötavad selle põhjal välja oma ettevõtte tulevikustrateegia, et tõusta oma valdkonna innovatsiooniliidriks. 24. jaanuaril avalöögi saavas programmis osaleb ka päikesekatuste tootja Solarstone. Nende tegevjuhi Romet Roosalu sõnul on tänane majandusruum nii hektiline, et eilne innovatsioon võib juba homme reliktiks muutuda. „Seetõttu tuleb osata kaugemale vaadata ning edu pant on oskus eristada väärt sisendit mürast. Loodame, et tippinnovaatorite programm aitab meil valideerida oma julgeid ideid ja oma väärtuspakkumine uuele tasemele viia,“ rääkis Roosalu. Tema

Teadmusmahukate arendusprojektide elluviimiseks avanes uus toetusvoor

EASi ja KredExi ühendasutus avas täna, 22. detsembril uue rakendusuuringute programmi (edaspidi RUP) toetusvooru, mis aitab ettevõtetel ellu viia teadmusmahukaid arendusprojekte. Toetuse suurus on kuni kaks miljonit eurot. „Ettevõtete vajadus ja soov teha teadmusmahukat arendustööd on olnud viimasel paaril aastal pidevas kasvutrendis ning aina tihedamat konkurentsi näeme ka meile laekunud projektidest,“ ütles EASi ja KredExi ühendasutuse juhatuse liige Sigrid Harjo. Positiivset trendi kinnitab ka värske statistika. Nimelt kasvasid Statistikaameti andmetel 2021. aastal erasektori TA-kulutused võrreldes tunamullusega 16% jõudes 314 miljoni euroni. „Kui vaadata pikemat perspektiivi, siis võrreldes 2017. aastaga on erasektori TA-kulutuste maht enam kui kahekordistunud,“ rõhutas Harjo, kuid nentis,

Ettevõtjatele avaneb uus toetusvoor arendustöö finantseerimiseks

22. detsembril avaneb EASi rakendusuuringute programmi (RUP) uus toetusvoor arendusprojektide elluviimiseks. Toetuse eelarve on 15 miljonit eurot ning ettevõtteid nõustavad programmi raames oma ala eksperdid.  „Rakendusuuringute programmil on seni olnud kolm edukat taotlusvooru, kus ettevõtted arendavad tõeliselt innovaatilisi uusi tehnoloogiaid ning tooteid alates laborilihast kuni väikelaevade hübriidsüsteemide ja digiravimiteni,“ selgitas EASi ja KredExi ühendasutuse juhatuse liige Sigrid Harjo. Kolmandasse toetusvooru esitas taotluse 56 ettevõtet ning huvi programmi vastu on pidevalt kasvanud. „Konkurents on igas voorus tugevamaks läinud ning see näitab, et meie ettevõtete panustamine teadmusmahukale arendustööle aina kasvab. Hea on nentida, et toetuse saajate hulgas on nii alustavaid kui ka