Vaata peasisu Eesti Arengu Sihtasutuse, Euroopa Liit Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ning Eesti Tuleviku Jaoks (EST)

külalislahkuse arenguprogramm

Kui soovid, et Sinu külastajad tuleksid Sinu juurde ikka ja jälle tagasi, siis külalislahkuse arenguprogramm on just Sulle. Arenguprogramm koosneb 4 kontaktsest seminar-koolituspäevast ja 5 veebikohtumisest iseseisvate tööde aruteluks ja tagasisideks.

Nimi
Külalislahkuse arenguprogramm
Kestus
2 kuud
Hind
tasuta
Töökeel
eesti keel
Toimumise kuupäev
24. - 23. märts 2023
Töömahukus
Registreeru siin

Keda ootame osalema?

 • Ootame külalislahkuse arenguprogrammiga liituma turismiettevõtteid, kes soovivad arendada külalislahkust.
 • Igast ettevõttest ootame osalema ühte töötajat –  soovituslikult võtmeisikut, kellel on ettevõtte juhtimises ja otsuste tegemisel oluline roll või kes vastutab ettevõttes turismitoodete ja -teenuste, personali või teeninduse arendamise eest.
 • Arenguprogramm toimub viies piirkonnas:
  Tallinn – kevad 2022
  Jõgevamaa, Valgamaa, Põlvamaa, Võrumaa, Tartumaa – sügis 2022
  Pärnumaa, Viljandimaa, Järvamaa – sügis 2022
  Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa, Lahemaa piirkond – kevad 2023
  Harjumaa, Läänemaa, Raplamaa, Saaremaa, Hiiumaa – kevad 2023
 • Eri piirkondades toimuvad seminarid on sisult samad, kuid esitletavad näited ja kaasatud praktikud lähtuvad osalevate ettevõtete ja piirkonna eripärast.

mis kasu on ettevõttele?

Külalislahke teeninduskultuuri loomine ja hoidmine

mõista paremini oma külastajaid ja oma töötajaid

Külastajakesksemad turismitooted ja -teenused

meeldivam, personaalsem ja eristuvam külastajateekond

Praktilised oskused ja tööriistad

scrum, kanban, retro ja sprint - mis-milleks ja kuidas rakendada?

Külalislahkuse teekond

Koolitaja Jüri Kriisemann

 • külalislahkuse 9 põhimõtet ja oma ettevõtte külalislahkuse analüüs
 • kuidas pakkuda klientidele külalislahkust nii, et see toob kaasa korduvkülastuste toimumise
 • töötajate ette valmistamine külalislahkuse pakkumiseks erinevatele kliendisegmentidele
 • kuidas koostada ettevõtte jaoks unikaalse külalislahkuse teekond ning viia see ellu
 • mis on Scrum ja kuidas kasutada

Külalislahkuse klienditeekonna kujundamine

Koolitaja Indrek Maripuu

 • kuidas mõjutab klienditeekond kliendikogemust
 • kuidas erinevates klienditeekonna punktides ootusi ületada
 • kuidas eristada lava ja lavatagust ning näha teenuse loomiseks vajalikke ressursse
 • kuidas teenust etapiviisiliselt ellu rakendada
 • mis on Kanban ja kuidas kasutada

Külalislahkuse klienditeekonna kujundamine - suhted ja suhtumine

Koolitaja Ina Tepp

 • mis on külalislahke teeninduskultuur ja kuidas seda luua, s.h arendamiseks vajalikud eesmärgid ja mille alusel ning kuidas mõõta eesmärkide poole liikumist
 • kuidas luua, hoida ja arendada külalislahket teeninduskultuuri (sh kommunikatsioon, töökeskkond) oma ettevõttes
 • kuidas lahendada keerulisi olukordi
 • oskus luua ja ette valmistada meeskonda külalislahkuse kasvatamiseks
 • mis on retro ja selle kasutamine

 

Lojaalsuskommunikatsioon

Koolitaja Katrin Maack

 • mis on lojaalsuskommunikatsiooni eripärad
 • kuidas luua turunduskommunikatsiooni sõnumeid, milliseid kanaleid valida ja kuidas koostada kommunikatsiooniplaani
 • mis on sprint ja kuidas seda rakendada

Koolitajad

Turismiettevõtete ja sihtkohtade külalislahkuse arenguprogrammi koolitajad on:

Külalislahkuse arenguprogrammi sisu

Koolitaja Jüri Kriisemann

 • külalislahkuse 9 põhimõtet ja oma ettevõtte külalislahkuse analüüs
 • kuidas pakkuda klientidele külalislahkust nii, et see toob kaasa korduvkülastuste toimumise
 • töötajate ette valmistamine külalislahkuse pakkumiseks erinevatele kliendisegmentidele
 • kuidas koostada ettevõtte jaoks unikaalse külalislahkuse teekond ning viia see ellu
 • mis on Scrum ja kuidas kasutada

Koolitaja Indrek Maripuu

 • kuidas mõjutab klienditeekond kliendikogemust
 • kuidas erinevates klienditeekonna punktides ootusi ületada
 • kuidas eristada lava ja lavatagust ning näha teenuse loomiseks vajalikke ressursse
 • kuidas teenust etapiviisiliselt ellu rakendada
 • mis on Kanban ja kuidas kasutada

Koolitaja Ina Tepp

 • mis on külalislahke teeninduskultuur ja kuidas seda luua, s.h arendamiseks vajalikud eesmärgid ja mille alusel ning kuidas mõõta eesmärkide poole liikumist
 • kuidas luua, hoida ja arendada külalislahket teeninduskultuuri (sh kommunikatsioon, töökeskkond) oma ettevõttes
 • kuidas lahendada keerulisi olukordi
 • oskus luua ja ette valmistada meeskonda külalislahkuse kasvatamiseks
 • mis on retro ja selle kasutamine

 

Koolitaja Katrin Maack

 • mis on lojaalsuskommunikatsiooni eripärad
 • kuidas luua turunduskommunikatsiooni sõnumeid, milliseid kanaleid valida ja kuidas koostada kommunikatsiooniplaani
 • mis on sprint ja kuidas seda rakendada

Turismiettevõtete ja sihtkohtade külalislahkuse arenguprogrammi koolitajad on:

Oluline info

Külalislahkuse arenguprogrammi viib ellu Turismiarenduskeskus koostöös Turundusproff OÜga. Arenguprogrammi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Täpsem info puhkaeestis.ee turismiprofiveebis

 

Kontakt

Kontakt

Tatjana Koor
tootespetsialist
Keeled: eesti keel, inglise keel, vene keel
Viimane võimalus tõusta digitaliseerimise meistrite sekka!

Meistriks ei sünnita, meistriks õpitakse. Just seepärast ongi loodud digitaliseerimise meistriklass. Kui te veel kaalute, kas täita avaldus programmis osalemiseks, siis teeme otsustamise lihtsamaks:  Osalejad tulevad programmi väga erinevate eesmärkide ja väljakutsetega: alates soovist võtta kasutusele mõni konkreetne uus tarkvara, kuni tahtmisega muuta mõni protsess efektiivsemaks ja targemaks. Kaks aastat tagasi meistriklassi publiku lemmikuks valitud Lipuvabrikut ajendas meistriklassiga liituma soov leida endale sobiv ERP-tarkvara. „Olles natukene ise mänginud digitaliseerimist, otsustasime, et vajame professionaalset tuge. Kuna meil oli varasemalt EASi abil tehtud digitaliseerimise audit, tundus loogilise sammuna jätkata digitaliseerimise meistriklassis,“ rääkis ettevõtte arendusjuht Jan-Erik Tõeleid ja lisas, et just meistriklassis said

Turuletuleku meistriklass: uutele toodetele ja turgudele keskenduv programm alustab sügisel

Varem kriisis kasvamise meistriklassi nime kandnud EASi programm alustab sügisel uue nimega – turuletuleku meistriklass. Programmis osalejad saavad praktilist nõu ja tuge uue tootega edukalt turule tulemiseks. Samuti on meistriklass mõeldud neile ettevõtetele, kes sihivad uutele turgudele laienemist. EASi ja KredExi ühendusasutuse äriarenduse projektijuhi Karl-Villiam Vaseriku sõnul peegeldab programmi nime muutus paindlikkust ning uute olukordadega kohanemist, mis on kahtlemata vajalik ka ettevõtetele uutele turgudele sisenemiseks ning parimate tulemuste saavutamiseks. “Suhtleme igapäevaselt väga paljude ettevõtetega üle Eesti ning korduvalt on kõlama jäänud mõte, et tänane olukord ei ole enam kriis, vaid uus normaalsus,” sõnas Vaserik. Sellest lähtuvalt seati programmi põhirõhk uue

Disainikasutus Eesti ettevõtetes ja sihtasutustes, 2018
Disainikasutus Eesti ettevõtetes ja sihtasutustes, 2018

Uuringu “Disainikasutus Eesti ettevõtetes ja sihtasutustes” eesmärk on välja selgitada disainikasutuse olukord, vajadused ja võimalused era- ja riigi osalusega ettevõtetes ning riigi asutatud sihtasutustes ja MTÜdes. Uuringu tulemusena pakutakse välja ka soovitused disainikasutuse arendamiseks. Uuringu eesmärgi täitmiseks analüüsiti erialast kirjandust ning disaini arendamist puudutavaid strateegilisi dokumente, viidi läbi ankeedipõhised telefoniintervjuud ning pool-struktureeritud ekspertintervjuud tootmis- ja teenindusettevõtete, sihtasutuste ja disainiteenust pakkuvate ettevõtete juhtidega. Uuring näitas, et disaini tähendus on ettevõtete jaoks paljuski sõltuv senisest disainikasutuse kogemusest. Eelkõige seostub ettevõtetele ja sihtasutuste disainikasutus graafilise või interaktiivse digidisainiga ning disaini kasutatakse valdavalt ettevõtte visuaalse identiteedi loomiseks. Suuremat tähelepanu on hakatud siiski pöörama ka