Vaata peasisu

Aitame ettevõttel intellektuaalse vara äri teenistusse panna

Ärisaladustest kaubamärkide ja patentideni, meie intellektuaalomandi ekspertidel on pikaajaline praktiline kogemus ettevõtete intellektuaalomandi kaitsmisel ja rakendamisel äriliste eesmärkide täitmiseks. 

 

Nimi
Intellektuaalomandi-alased strateegilised nõustamisteenused
Kestus
1 h eelnõustamist tasuta Strateegilise nõustamise 5 esimest tundi tasuta
Töökeel
eesti keel, vene keel, inglise keel
Töömahukus

kellele on teenus mõeldud?

 • Kõikidele Eestis registreeritud innovaatilistele kasvuambitsiooniga ettevõtetele sõltumata tegevusvaldkonnast, suurusest või arenguetapist.

Kogemuslood

Tutvu heade näidetega meie poolt toetatud innovaatilistest ettevõtetest.

Marko Kurits
Marko Kurits
Ahja Moodulahi tegevjuht, juhatuse liige

Disaini kaitsmise protsess oli kiire ja proffessionaalne. EAS´i disainikaitse spetsialistid tulid kohale vaatasid meie toote üle andsid head ja konstruktiivset infot ja vajalikud kontaktid suhtlemine ja asjaajamine oli ainult rõõm.

Mis kasu on ettevõttele?

Leia üles ettevõtte intellektuaalomand

Sa ei saa muuta, mida sa ei saa mõõta. Aitame ettevõtetel piiritleda oma intellektuaalomandi ning see kontrolli alla võtta

Kindlusta positsioon konkurentsis

Intellektuaalomandi tööriistad aitavad piirata konkurentide võimalust võtta kasutusele sinu paremat väärtuspakkumist loovaid lahendusi

Intellektuaalomand kui ärihuvi

Teadmised on kulla hinnaga ja nende eest ollakse nõus maksma. Aitame püstitada reeglid.

Võta ühendust

Võta meiega ühendust ning lepime kokku põhjalikuma kohtumise Sinu küsimuste arutamiseks. Sageli saavad ettevõtete küsimused juba selle esimese kohtumise raames lahendatud ning mingit täiendavat asjaajamist sellega ettevõtte jaoks ei kaasne.

Peamised valdkonnad, kus ettevõtted seni EASi IO teenustest abi on saanud:

 • Ärisaladuste ja intellektuaalomandi kaitsmine – ärisaladused, patendid, tööstusdisainilahendused, kaubamärgid, autoriõigus.
 • Tegutsemisvabaduse säilitamine konkurentide poolt kaitstud intellektuaalomandi suhtes.
 • Intellektuaalomandi kasutamise reguleerimine koostöösuhetes ettevõtete või teadus- ja arendusasutustega ning IO litsentseerimine.
 • Uute ärisuundade tuvastamine, konkurentide tehnoloogiaportfellide analüüsid.

EASi kliendina võta ühendust oma kliendihalduriga.

Meie intellektuaalomandi eksperdid ja nende erialad on:

Siim Kinnas
 • Tehnoloogiliste arenduste kaitsmine
 • Tegutsemisvabaduse otsingud ja analüüsid
 • Intellektuaalomandi strateegiate välja töötamine
 • Intellektuaalomand arenduskoostöölepingutes
 • Litsentsid ja tehnoloogiasiire

+372 5858 7212

[email protected] 

 

Marius Kuningas
 • Kaubamärkide ja disaini kaitsmine
 • Intellektuaalomand töö- ja võlaõiguslikes lepingutes
 • Ärisaladus ja konfidentsiaalne informatsioon
 • Intellektuaalomandi auditid

+372 5851 6617

[email protected] 

Helena Nulk-Leemets
 • Technology intelligence ja innovation intelligence analüütika
 • Sobilike tehnoloogiate otsingud, tehnoloogiate võrdlevad analüüsid
 • Tehnika taseme uuringud, teostatavusanalüüsid
 • Tegutsemisvabaduse otsingud ja analüüsid

[email protected] 

Eelnõustamine

Kuni tunniajase vestluse käigus meie ekspertidega anname jooksvad vastused Sinu küsimustele intellektuaalomandi, selle kaitsmise ja kasutamise, aga ka tegutsemisvabaduse, konfidentsiaalse informatsiooni  kohta. Lisaks intellektuaalomandi kohta koostöö kontekstis teadus- ja arendusasutustega.

Enne kokku saamist, ole hea, tutvu meie koostatud juhendmaterjalidega intellektuaalomandi liikide kohta:

Kui Sinu küsimus vajab peale kohtumist veel pikemat ja põhjalikumat süvenemist, esitame pakkumise intellektuaalomandi-alaseks strateegiliseks nõustamiseks või suuname Sind mõne sobiva valdkondliku eksperdi juurde erasektoris.

Pakkumine

Intellektuaalomandi-alase strateegilise nõustamise läbiviimiseks esitab EAS ettevõttele pakkumise, kus on esile toodud nõustamise eesmärk, tegevuste sisu, ajaraam ja eeldatav maht koos maksumusega. Pakkumise sobivusel kinnitab ettevõte seda oma allkirjaga, misjärel lepitakse täpsem tööplaan eraldi kokku. 

Intellektuaalomandi-alaste teenuste hind 5 tasuta töötunni täitumise järel kujuneb töötunni põhiselt. Meie eksperdi töötunni hind on 100 €/h. 

Pakkumises juba sisaldub ka konfidentsiaalsuse hoidmise kohustus, kuid oleme vajadusel valmis sõlmima ettevõtte ja EAS vahel ka täiendava konfidentsiaalsuslepingu.

Nõustamine

Näost-näkku nõustamine viiakse läbi kas ettevõttes kohapeal või elektrooniliselt, vastavalt kokku lepitud ajakavale. Kokku lepitud aja täitumisel teavitatakse sellest ettevõtet, et ettevõte saaks otsustada, kas minna teenusega edasi või mitte. 

Muu hulgas oleme aidanud ettevõtetel: 

 • Otsustada, mida, kas ja kuidas patenteerida, tööstusdisainilahendusena või kaubamärgina registreerida või hoopis ärisaladusena hoida;
 • luua äristrateegiat toetavaid intellektuaalomandi strateegiaid ja tegevusplaane konkreetse arenduse intellektuaalomandi kaitsmisel, kaitse meetodi valikul jne;
 • saada ülevaate oma käsutuses olevast intellektuaalomandist ja selle olukorrast, välja töötada protseduurid selle edasiseks ohjamiseks ning kasutamiseks;
 • saada esmane ülevaade oma tegutsemisvabadusest konkurentide kaitstud intellektuaalomandi suhtes sihtturgudel;
 • teha arenduskoostööd teise ettevõttega või teadus- ja arendusasutusega;
 • võtta kasutusele (sisse litsentseerida) teises asutuses arendatud tehnoloogiaid;
 • anda teistele ettevõtetele kasutusse (litsentseerida) enda välja töötatud tehnoloogiaid;
 • arendada oma ettevõttes terviklikku, äristrateegiat toetavat, intellektuaalomandi strateegiat, 

ja palju muud.

Kui ettevõte kinnitab, et on saanud sobivas mahus nõustamist, loetakse teenus osutatuks ja esitame ettevõttele toetuse mahust enam kasutatud aja eest arve, juhul kui see on asjakohane. Valdav enamus seni osutatud teenustest on jäänud 5 tasuta töötunni sisse. 

Kuidas teenust kasutada?

Võta meiega ühendust ning lepime kokku põhjalikuma kohtumise Sinu küsimuste arutamiseks. Sageli saavad ettevõtete küsimused juba selle esimese kohtumise raames lahendatud ning mingit täiendavat asjaajamist sellega ettevõtte jaoks ei kaasne.

Peamised valdkonnad, kus ettevõtted seni EASi IO teenustest abi on saanud:

 • Ärisaladuste ja intellektuaalomandi kaitsmine – ärisaladused, patendid, tööstusdisainilahendused, kaubamärgid, autoriõigus.
 • Tegutsemisvabaduse säilitamine konkurentide poolt kaitstud intellektuaalomandi suhtes.
 • Intellektuaalomandi kasutamise reguleerimine koostöösuhetes ettevõtete või teadus- ja arendusasutustega ning IO litsentseerimine.
 • Uute ärisuundade tuvastamine, konkurentide tehnoloogiaportfellide analüüsid.

EASi kliendina võta ühendust oma kliendihalduriga.

Meie intellektuaalomandi eksperdid ja nende erialad on:

Siim Kinnas
 • Tehnoloogiliste arenduste kaitsmine
 • Tegutsemisvabaduse otsingud ja analüüsid
 • Intellektuaalomandi strateegiate välja töötamine
 • Intellektuaalomand arenduskoostöölepingutes
 • Litsentsid ja tehnoloogiasiire

+372 5858 7212

[email protected] 

 

Marius Kuningas
 • Kaubamärkide ja disaini kaitsmine
 • Intellektuaalomand töö- ja võlaõiguslikes lepingutes
 • Ärisaladus ja konfidentsiaalne informatsioon
 • Intellektuaalomandi auditid

+372 5851 6617

[email protected] 

Helena Nulk-Leemets
 • Technology intelligence ja innovation intelligence analüütika
 • Sobilike tehnoloogiate otsingud, tehnoloogiate võrdlevad analüüsid
 • Tehnika taseme uuringud, teostatavusanalüüsid
 • Tegutsemisvabaduse otsingud ja analüüsid

[email protected] 

Kuni tunniajase vestluse käigus meie ekspertidega anname jooksvad vastused Sinu küsimustele intellektuaalomandi, selle kaitsmise ja kasutamise, aga ka tegutsemisvabaduse, konfidentsiaalse informatsiooni  kohta. Lisaks intellektuaalomandi kohta koostöö kontekstis teadus- ja arendusasutustega.

Enne kokku saamist, ole hea, tutvu meie koostatud juhendmaterjalidega intellektuaalomandi liikide kohta:

Kui Sinu küsimus vajab peale kohtumist veel pikemat ja põhjalikumat süvenemist, esitame pakkumise intellektuaalomandi-alaseks strateegiliseks nõustamiseks või suuname Sind mõne sobiva valdkondliku eksperdi juurde erasektoris.

Intellektuaalomandi-alase strateegilise nõustamise läbiviimiseks esitab EAS ettevõttele pakkumise, kus on esile toodud nõustamise eesmärk, tegevuste sisu, ajaraam ja eeldatav maht koos maksumusega. Pakkumise sobivusel kinnitab ettevõte seda oma allkirjaga, misjärel lepitakse täpsem tööplaan eraldi kokku. 

Intellektuaalomandi-alaste teenuste hind 5 tasuta töötunni täitumise järel kujuneb töötunni põhiselt. Meie eksperdi töötunni hind on 100 €/h. 

Pakkumises juba sisaldub ka konfidentsiaalsuse hoidmise kohustus, kuid oleme vajadusel valmis sõlmima ettevõtte ja EAS vahel ka täiendava konfidentsiaalsuslepingu.

Näost-näkku nõustamine viiakse läbi kas ettevõttes kohapeal või elektrooniliselt, vastavalt kokku lepitud ajakavale. Kokku lepitud aja täitumisel teavitatakse sellest ettevõtet, et ettevõte saaks otsustada, kas minna teenusega edasi või mitte. 

Muu hulgas oleme aidanud ettevõtetel: 

 • Otsustada, mida, kas ja kuidas patenteerida, tööstusdisainilahendusena või kaubamärgina registreerida või hoopis ärisaladusena hoida;
 • luua äristrateegiat toetavaid intellektuaalomandi strateegiaid ja tegevusplaane konkreetse arenduse intellektuaalomandi kaitsmisel, kaitse meetodi valikul jne;
 • saada ülevaate oma käsutuses olevast intellektuaalomandist ja selle olukorrast, välja töötada protseduurid selle edasiseks ohjamiseks ning kasutamiseks;
 • saada esmane ülevaade oma tegutsemisvabadusest konkurentide kaitstud intellektuaalomandi suhtes sihtturgudel;
 • teha arenduskoostööd teise ettevõttega või teadus- ja arendusasutusega;
 • võtta kasutusele (sisse litsentseerida) teises asutuses arendatud tehnoloogiaid;
 • anda teistele ettevõtetele kasutusse (litsentseerida) enda välja töötatud tehnoloogiaid;
 • arendada oma ettevõttes terviklikku, äristrateegiat toetavat, intellektuaalomandi strateegiat, 

ja palju muud.

Kui ettevõte kinnitab, et on saanud sobivas mahus nõustamist, loetakse teenus osutatuks ja esitame ettevõttele toetuse mahust enam kasutatud aja eest arve, juhul kui see on asjakohane. Valdav enamus seni osutatud teenustest on jäänud 5 tasuta töötunni sisse. 

EASi tehnoloogiaseireteenus aitab koguda turuluuret
EASi tehnoloogiaseireteenus aitab koguda turuluuret

Alates 1. detsembrist pakume uue teenusena tehnoloogiaseiret, mis aitab ettevõtetel saada aimu tehnoloogiamaastikul ning konkurentide seas toimuvast, vältida tehnoloogilisi üllatusi ja luua alus otsuste langetamiseks tehnoloogiliste võimaluste osas. Uute toodete ja teenuste arendamine on aeganõudev ja kulukas tegevus, mis eeldab ettevõtjalt hiromandivõimeid turumaastiku ennustamiseks toote valmimisel. Kristallkuulist tõenduspõhisem lähenemine pakub pilguheitu konkurentide patendiporfelli, et märgata ka kardinate taga toimuvaid arenguid. Äriteabe kogumine, ehk business intelligence, on laialdaselt levinud praktika. Kuid samasugust taustauuringut saab tehnoloogiaseire abil teostada ka tehnoloogiate kohta. Andmekaeve vahendusel kogutakse kokku ärialastes andmebaasides leitav info, mis aitab teha toodete ja teenuste arendamisel strateegilisi otsuseid ning muuta arendustegevust kiiremaks

EAS avas täna uue rakendusuuringute programmi rahastusvooru
EAS avas täna uue rakendusuuringute programmi rahastusvooru

Täna, 12. juulil avas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) uue toetusvooru rakendusuuringu projektide elluviimiseks. Toetuse lisaeelarve on 10 miljonit eurot ning ettevõtteid nõustavad oma ala eksperdid. Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Andres Suti sõnul on ettevõtete innovaatiline arendustegevus majanduse seisukohast märkimisväärse tähtsusega. „Eesti ei ole odava tööjõu maa ja kui me tahame, et meie ettevõtted rahvusvahelises konkurentsis püsiksid, siis tuleb ka riigil soodustada teadmusmahukate toodete ja teenuste arendamist. Eelkõige selleks, et ettevõtted ise hakkaksid investeerima järjest enam uutesse arendusprojektidesse ja näeksid selle pikaajalist kasutegurit,“ ütles Sutt ning rõhutas, et just see on EASi rakendusuuringute programmi eesmärk. EASi juhatuse esimehe Peeter Raudsepa sõnul on

Ajujahi konkursil osaleva Mündi mentor tunnustab noorte ettevõtjate pühendumust
Ajujahi konkursil osaleva Mündi mentor tunnustab noorte ettevõtjate pühendumust

EASi innovatsioonivaldkonna juht Inge Laas on juba aastaid osalenud Ajujahi žürii töös ning ühtlasi nõustanud mentorina konkursil osalejaid. Tänavu valis ta mentorluseks Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumi lõpuklassi õpilaste poolt 2019. aastal asutatud ettevõtte Münt, mis toodab hambapastat tableti kujul, sest see on keskkonnasäästlik ja tervisele kasulikum. Inge sõnul jälgib ta igal aastal tähelepanelikult TOP10 kujunemist, et seejärel koos oma meeskonnaga välja valida just see ettevõte, kes võiks enim vajada erialast tuge, mida EAS pakub – näiteks intellektuaalomandi, rahvusvahelise müügi ja teaduskoostöö osas. “Tegelikult kipub valik lõpuks üsna ahtakeseks jääma, sest paljud konkursile esitatud ideed on alles kujunemisjärgus või eeldavad tõsist

Kolm olulist sammu parema kaubamärgistrateegia poole
Kolm olulist sammu parema kaubamärgistrateegia poole

EASi intellektuaalomandi ekspert Siim Kinnas Olenemata sellest, kas ettevõtte bränd, logo ja tunnuslause on juba televiisorist tuttavad ja lapsedki teavad seda une pealt või on tee suuremale tuntusele alles sillutamisel, tasub mõelda oma intellektuaalvara kaitsmisele kaubamärgina. Eesti ettevõtete seas on kõige aktiivsemalt registreeritav intellektuaalomandi vorm just kaubamärgid ning EASi eksperdid osutavad selles valdkonnas nõustamist üpris sageli. Koolituste ja nõustamiste käigus on esile kerkinud märkimisväärne hulk korduma kippuvaid teemasid, mida tasub käsitleda enne kaubamärgi registreerimist. Toon välja mõned olulised tähelepanekud, mis loovad aluse edukale kaubamärgistrateegiale ning aitavad nii probleeme ennetada kui ka neile ka adekvaatselt reageerida. Kaubamärgi kaitse kehtib AINULT selles