Vaata peasisu Eesti Arengu Sihtasutuse, Euroopa Liit Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ning Eesti Tuleviku Jaoks (EST)

ESG ja kestlikkuse meistriklass

ESG on akronüüm, mis defineerib vastutustundliku ja kestliku ettevõtte äri majandamist kolme põhisamba abil (keskkonna,- sotsiaal- ja ettevõtte juhtimise aspektidest lähtuvalt). 

ESG ja kestlikkuse meistriklassis analüüsid mentoriga enda ettevõtte ESG tänast olukorda ja võimalikku tulevikustsenaariumit, kus vaadeldakse temaatikat sinu ettevõtte spetsiifikast lähtuvalt. Suureneb ettevõtte tulemuslikkus, usaldus partnerite ja klientide poolt ning paraneb oskus investoreid ligi meelitada.

Kestlikkus ja sellega seotud nõuded on jõudsalt rakendumas igas tööstusvaldkonnas. Teadlik protsessikeskne muutuste juhtimine on teekond, mille tulemusena valmib kolmest teemast koosnev ESG poliitika: 

  • Keskkonnaalased teemad – kliimamuutus, loodusressursside kasutus, jäätmete ja rohetehnoloogiate ärivõimalused. 
  • Sotsiaalsed teemad – töötajad, ohutus, tooted ja teenused, huvigruppide ja kogukonna kaasatus. 
  • Äriühingu juhtimine – juhtimiskultuur, ettevõtte kultuuri, ärieetika ja läbipaistvus. 

Ära jää nõuete-aruannete-regulatsioonide rongist maha vaid kandideeri ESG ja kestlikkuse meistriklassi ja muuda rangetele kestlikkuse nõuetele vastavus enda ettevõtte ärivõimaluseks, murdes selle abil läbi tugevast konkurentsist. 

Avame kandideerimise peatselt.

 

Nimi
ESG ja kestlikkuse meistriklass
Kestus
6 kuud
Hind
750 eurot + KM
Staatus
Tulemas
Töökeel
eesti ja inglise keeles
Töömahukus

Kellele on meistriklass mõeldud?

Oled oodatud liituma, kui sinu ettevõte: 

  • On tegutsenud vähemalt kolm aastat; 
  • Pakub tööd vähemalt kümnele töötajale; 
  • Ekspordib või planeerib eksporti; 
  • Tunneb huvi saabuvate megatrendide vastu; 
  • Soovib luua enda ettevõttele ESG strateegia ja teekaardi.
Vaata, mis on sinu ettevõtte VTA jääk

Mis sinu ettevõttes muutub?

Rätseplahendusena valmib ESG strateegia ja teekaart

Ülevaade turu nõuetest ja rakendatavast tööriistakastist

Materjalide ja ressursside kokkuhoid, müügitulude tõus ning lihtsustub välisturgudele sisenemine

Meistriklassi teekonna info avaldame juba varsti

Ringdisaini meistriklass

Eesti investeerib läbi SmartCapi NATO innovatsioonifondi 30 miljonit eurot

Valitsus andis täna ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministrile volituse investeerida läbi riikliku fondivalitseja SmartCap NATO miljardieurosesse innovatsioonifondi 30 miljonit eurot. Riik investeerib läbi Eesti riigile kuuluva fondivalitseja SmartCap moodustatud lepingulise investeerimisfondi Venture Capital Fund 30 miljonit eurot NATO Innovatsioonifondi, mille eesmärk on tekitada ja rahastada uusi kahese ehk tsiviil- ja militaarkasutusega süvatehnoloogiaid arendavaid ettevõtteid.  „Tänane julgeolekuolukord on märkimisväärselt kasvatanud kaitsevaldkonnas vajadust uute tehnoloogiate järele. Eesti kaitsetööstusel on minu hinnangul väga suur kasvupotentsiaal, veendusin selles ka hiljutisel Garage48 kaitsehäkatonil, ning usun, et meie ettevõtetel on liitlastele palju pakkuda. Teisalt on kogu Euroopas probleemiks kahese kasutusega ja süvatehnoloogiate alarahastatus. Innovatsioonifond suurendab koostööd NATO riikide

Madis Raukas: rakendusuuringute keskus täidab tühimiku teadus-arendus maastikul

Riik on otsustanud luua rakendusuuringute keskuse, mille eesmärk on pakkuda ettevõtetele tugiteenuseid teadmusmahuka tootearenduse läbiviimiseks. Keskuse loomise raames lisandub AS Metroserdi tegevustele viis valdkonda: biorafineerimine, droonitehnoloogiad, autonoomsed sõidukid, vesinikutehnoloogiad ja terviseandmed. Miks meil seda vaja on, kirjutab EASi ja KredExi rakendusuuringute programmi juht Madis Raukas. Me oleme paari aastaga EASi ja KredExi rakendusuuringute programmi raames nõustanud rohkem kui 350 teadmusmahukat arendusideed alates erinevatest liha alternatiividest kuni põlevkivituha väärindamise, isejuhtivate sõidukite ja digiravimiteni. Igapäevaselt ettevõtete ja teadusasutustega töötades on ilmnenud tühimik Eesti innovatsioonimaastikul – nimelt on meil mitmetes valdkondades rahvusvaheliselt tunnustatud teadusrühmad ja ambitsioonikad ettevõtted, kuid puudub platvorm teadusuuringute viimiseks tööstuslikule

Tippinnovaatorite programm hakkab muutma kümne ettevõtte DNA-d

EASi ja KredExi ühendasutuse uues tippinnovaatorite programmis asuvad kümme ambitsioonikat ettevõtet disainima oma tulevikku. Ettevõtted analüüsivad oma tänast äri, uurivad oma valdkonna trende, tulevikutehnoloogiaid, klientide vajadusi ning töötavad selle põhjal välja oma ettevõtte tulevikustrateegia, et tõusta oma valdkonna innovatsiooniliidriks. 24. jaanuaril avalöögi saavas programmis osaleb ka päikesekatuste tootja Solarstone. Nende tegevjuhi Romet Roosalu sõnul on tänane majandusruum nii hektiline, et eilne innovatsioon võib juba homme reliktiks muutuda. „Seetõttu tuleb osata kaugemale vaadata ning edu pant on oskus eristada väärt sisendit mürast. Loodame, et tippinnovaatorite programm aitab meil valideerida oma julgeid ideid ja oma väärtuspakkumine uuele tasemele viia,“ rääkis Roosalu. Tema

Teadmusmahukate arendusprojektide elluviimiseks avanes uus toetusvoor

EASi ja KredExi ühendasutus avas täna, 22. detsembril uue rakendusuuringute programmi (edaspidi RUP) toetusvooru, mis aitab ettevõtetel ellu viia teadmusmahukaid arendusprojekte. Toetuse suurus on kuni kaks miljonit eurot. „Ettevõtete vajadus ja soov teha teadmusmahukat arendustööd on olnud viimasel paaril aastal pidevas kasvutrendis ning aina tihedamat konkurentsi näeme ka meile laekunud projektidest,“ ütles EASi ja KredExi ühendasutuse juhatuse liige Sigrid Harjo. Positiivset trendi kinnitab ka värske statistika. Nimelt kasvasid Statistikaameti andmetel 2021. aastal erasektori TA-kulutused võrreldes tunamullusega 16% jõudes 314 miljoni euroni. „Kui vaadata pikemat perspektiivi, siis võrreldes 2017. aastaga on erasektori TA-kulutuste maht enam kui kahekordistunud,“ rõhutas Harjo, kuid nentis,

Ettevõtjatele avaneb uus toetusvoor arendustöö finantseerimiseks

22. detsembril avaneb EASi rakendusuuringute programmi (RUP) uus toetusvoor arendusprojektide elluviimiseks. Toetuse eelarve on 15 miljonit eurot ning ettevõtteid nõustavad programmi raames oma ala eksperdid.  „Rakendusuuringute programmil on seni olnud kolm edukat taotlusvooru, kus ettevõtted arendavad tõeliselt innovaatilisi uusi tehnoloogiaid ning tooteid alates laborilihast kuni väikelaevade hübriidsüsteemide ja digiravimiteni,“ selgitas EASi ja KredExi ühendasutuse juhatuse liige Sigrid Harjo. Kolmandasse toetusvooru esitas taotluse 56 ettevõtet ning huvi programmi vastu on pidevalt kasvanud. „Konkurents on igas voorus tugevamaks läinud ning see näitab, et meie ettevõtete panustamine teadmusmahukale arendustööle aina kasvab. Hea on nentida, et toetuse saajate hulgas on nii alustavaid kui ka