Vaata peasisu Eesti Arengu Sihtasutuse, Euroopa Liit Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ning Eesti Tuleviku Jaoks (EST)

Kasva suureks disainmõtlemisega

Disaini meistriklass on 6-kuuline tootearendusprogramm, mille eesmärk on juurutada ettevõtetes disainmõtlemist, mõista strateegilise disaini olulisust innovatsiooni loomisel ning kasvatada strateegilise disainikasutuse võimekust, eelkõige läbi disainist juhitud tootearendusprotsesside rakendamise. Programm aitab kaasa ja loob tingimused, et ettevõtted jõuaksid uute toote- või teenusdisaini lahendusteni (prototüüp). Disaini meistriklassis osalemise tulemusena on ettevõtetes loodud eeldused, st teadlikkus ja kompetentsid, rakendamaks disaini kui instrumenti ettevõtte uute toodete-teenuste arendamisel ning turule toomisel.

Disaini meistriklass aitab sul vähendada tootearenduse riske ning arendada unikaalseid tooteid/teenuseid, mida kliendid päriselt vajavad. Programmi tulemusena jõuate tippkoolitajate ja disainijuhtide abiga uue testitud toote/teenuse prototüübini ning omandate kliendikeskse tootearenduse kogemuse.

Silmapaistvamaid osalejaid ootab 12 000 EUR suurune auhinnafond arendustegevuste jätkamiseks.

Kandideerimine on avatud kuni 4. oktoobrini.

 

 

Nimi
Disaini meistriklass
Kestus
6 kuud
Hind
1500 eurot + KM
Töökeel
eesti keel
Töömahukus

Kellele on meistriklass mõeldud?

 • Soovitavalt vähemalt 3 aastat tegutsenud oma toodet/teenust või prototüüpi omavad ettevõtted, kel on olemas esmane disainikasutuse kogemus ja tootearenduse võimekus
 • Eksportivad või ekspordiga alustamist kavatsevad ambitsioonikad Eesti ettevõtted, kel on soov kasvada ja tuua turule uusi või oluliselt täiendatud tooteid või teenuseid
 • Kel on piisavalt ressurssi, et tulla programmi 2-3 osalejaga, kellest esindajana on kaasatud ettevõtte tegevjuht või võtmeisik, kellel on ettevõtte juhtimises oluline roll või isik, kes vastutab ettevõttes toote või teenuse disaini ehk tootearenduse eest.
 • Disaini meistriklass ei sobi ettevõttele, kel puudub tahe arendada välja oma toode või teenus või kes soovib tegeleda veebilehe disaini, graafilise disaini või tootmisprotsessi disainiga.

Teenuses osalemise VTA (vähese tähtsusega abi) ettevõtte kohta on kuni 15 622 eurot.

 

Vaata, mis on sinu ettevõtte VTA jääk

Mis sinu ettevõttes muutub?

Suureneb kompetents

disainmõtlemise kasutamisel äri edendamiseks

Valmib prototüüp

uue toote või teenuse kasutajakeskne disain

Paraneb meeskonnatöö

ühine õppimine ja kogemuste vahetus

Kandideerimine

 • Kandideerimisankeedi täitnud ettevõtted, kes vastavad osalejatele ettenähtud tingimustele, kutsutakse virtuaalsele 15-minutilisele  tutvumisintervjuule.
 • Vestluse tulemusena hinnatakse ettevõtte sobivust ja motivatsiooni programmis osalemiseks. Intervjuul käsitletavad teemad saadetakse kandideerijale peale intervjueerimisaja kinnitamist. Peale kandideerimisperioodi lõppu teeb osalejate lõpliku valiku EASi hindamiskomisjon.
 • Programmi valitakse osalema 20 tugevamat ettevõtet, kes jaotatakse kahte paralleelsesse gruppi.
 • Koolitused toimuvad Tallinnas ja nendel osalemine on ettevõtetele kohustuslik.

Disainiaudit

Kõigile programmis osalenud ettevõtetele viib disainijuht läbi kvaliteetse disainiauditi, mille eesmärk on kaardistada ettevõtte disainikasutust, analüüsida arengusuundi, selgitada välja piiranguid, uued võimalused ning panna paika edasine tegevuskava ehk mida ettevõte peab ja saab ellu viia saavutamaks soovitud tulemusi. Disainiaudit viiakse läbi enne koolitusprogrammi algust.

Avapäev

Tutvumine koolitajate ja mentoritega

 • Programmi tutvustamine
 • Disainjuhtide ja ettevõtete lühitutvustused
 • Disainjuhtide ja ettevõtete kiirkohtumised
 • Osalejatevaheline võrgustumine

Avapäeval moodustatakse ka meistriklassiks ettevõtete ning disainjuhtide koostööpaarid.

Töötoad

17.01/19.01 I töötuba: kasutaja vaade – õpime tundma teenuse klienti ja tema vajadusi ning meetodeid kliendi uurimiseks, saavutame valmisoleku kliendiuuringute läbiviimiseks

07.02/09.02 II töötuba: klienditeekond – genereerime ideid lahenduse väljatöötamiseks ning omandame oskused ja kogemuse prototüüpimiseks ja testimiseks

07.03/09.03 III töötuba: väärtuspakkumine – töötame välja väärtuspakkumised toetudes kliendiuuringutest ja klienditeekonna valideerimisest saadud taipamistele

28.03/30.03 IV töötuba: kestlik toote- ja teenusearendus – sissejuhatus ringmajandusse, käsitleme kestlike toote- ja teenusearenduse strateegiate võimalusi, diagnostika metoodikaid ja toome näiteid, soovitusi kestlikkuse aspektide integreerimiseks äristrateegiasse ja ettevõtte toote/teenusearenduse protsessidesse.

18.04/20.04 V töötuba: tegevuskava – koostame detailse arendatava toote või teenuse komponentide kirjelduse koos tegevuskava ja mõõdikutega

Veebiseminarid

17.03 kl 13-15 veebiseminar 1 – intellektuaalomandi väärtusest äritegevuses (Marius Kuningas, EASi ja Kredexi ühendasutus)

21.04 kl 13-15 veebiseminar 2 – ettevalmistus lõpuürituseks

Koolitajad

Koolitajate ja disainijuhtide kohta saate lisa lugeda siit.

Koolitaja ja disainijuht Kaarel Mikkin

Eestis, Rootsis ja Hollandis tegutseva teenusedisaini ja brändingu ettevõtte Brand Manual üks asutajatest. Tal on pikaajaline töökogemus turunduses ja kommunikatsioonis ning on tänaseks fokuseerunud ettevõtete äri- ja brändistrateegia väljatöötamisele koostöös ettevõtete juhtide ja omanikega.

Koolitaja ja disainijuht Jane Oblikas

DesignMindsi asutaja ja pikaajalise disainivaldkonna kogemusega ekspert.  Tal on pikaajaline tegevjuhtimise kogemus olles olnud nii reklaamiagentuuri kui ka Eesti Disainikeskuse juht. Disainmõtlemise treenerina toetab Jane meeskondi probleemide lahendamisel ja uute teenuste, toodete ja lahenduste väljatöötamisel.

Koostöö disainijuhiga

Disainijuhtidena oleme meistriklassi kaasanud 23 pikaajalise valdkondliku kogemusega erineva profiiliga disainerit (graafiline disain, toote- ja tööstusdisain, teenusedisain), kellest enamus on osalenud eksperdina ka varasemates Disaini meistriklassi programmides.

Disainijuht Alari Orav

Alari Orav on AKU Collective’i partner ja disainer, kes vastutab disainiprojektide ettevalmistamise ja läbiviimise eest, samuti ka ettevõtte juhtimise eest. Tal on üle 20 aasta kogemust erinevates disainiprojektides ning agentuurides (Lowe AGE, Tank Grupi AS, AKU). Ta on olnud erinevate mahtude ning valdkondadega projektide juures nii graafilise disaineri, loovjuhi kui ka tiimijuhina.

Alaril on kogemusi nii erasektorist kui ka avalikust sektorist. Alario  disainijuhina võtnud osa projektist Disainibuldooser, kus ta konsultatsiooni, nõustamise ning mentorluse kaudu aitas ettevõtet Chemi-Pharm ning viis läbi Hobbiton OÜ disainiauditi ja püstitas lähteülesande.

Disaini meistriklassis on Alar olnud disainijuhiks ettevõtetele Mattias Cafe OÜ (Gustavi kondiitritooted), Disaintekstiil OÜ (Moomoo rõivad jalgratturitele), Bepco (korduvkasutatavad veopakendid), Lydian (planeerimistarkvara teatritele ja kontserdisaalidele) ja Saaremaa Lihatööstus (lihatooted).

Alari lõi disainijuhina kaasa ka Eesti Disainimeeskonna projektis, kus tema ülesandeks oli luua Eesti tutvustamiseks põhimõtted ja uus visuaalne keel. Tema vastutus oli juhtida kogu protsess algusest lõpuni vastavalt eelarvele ja ajakavale.

Ta on olnud ka disainijuht MTÜ Mondo juures, kus tema ülesandeks oli tõsta organisatsiooni toimimise efektiivsust ning suurendada annetuste ja toetuste kogumist, NATO Küberkaitsekoostöö Keskuses, kus arendas organisatsiooni kommunikatsiooni ning Eesti Noorsootöö Keskuses, kus aitas luua organisatsiooni tegevustele selgemat struktuuri ja brändi.

Disainijuht Dan Mikkin

Dan Mikkin on pikaajalise kogemusega loovjuht, strateeg, koolitaja, teenusedisainer, kes pöörab tähelepanu detailidele, on hea planeerimisoskuse ning tulevikkuvaatava lähenemisega. Dan lähtub alati küsimusest Miks? ning kaasab võimalikult palju klienti. Dani üle 25-aastane kogemus disainimaailmas on andnud talle suure kogemusepagasi ning ta on töötanud klientidega erinevatest valdkondadest.

Disaini meistriklassis on olnud Dan disainijuhiks AU Energiateenusele (energiatõhusus), Bikeepile (nutikad rattaparklad), Eesti Pandipakendile (panditops), FocusITl’e (infoturve) ja CleanHandile (nutikas dosaator). Lisaks on Dan läbi viinud mitmeid disainialaseid arendusprojekte. Näiteks on ta vastutanud projekti elluviimise eest disaineri ja strateegina Metsaühistu projektis, mille eesmärk oli ühtlustada üle Eesti erametsaomanikke koondavad metsaühistud ühise kaubamärgi alla. Sarnane oli Kuplandi koostöövõrgustiku loomine, kus maakondlike arenduskeskuste juhtimisel koondati ühe teenusstandardi alla teenusepakkujad Põlva- Võru- ja Valgamaalt. Samuti on ta disainijuhi ja strateegina ellu viinud projekti Frank Kutter (lihakombinaat), kus loodi tootjabränd, tooteportfell ning pakendikujundus, värskendanud O’Key hüpermarketi kontseptsiooni, töötanud välja Wendre voodite tootekontseptsiooni uuele tootekategooriale, rebrändinud ja loonud teenuskontseptsiooni Karl Bilderi värvi- ja ehituspoele ning Astri Grupi kaubanduskeskustele. Ta oli ka aastaid meeskonnas, mis aitas Apollol muutuda raamatupoest meelelahutuskontserniks.

Dan on õppinud nii Tallinna Pedagoogikaülikoolis kui ka Eesti Kunstiakadeemias. Viimases viib ta läbi
teenusedisaini magistrikursust, mille sihtteemaks on olnud e-Residentsus ja e-Riik. Dan on võitnud oma töödega ka mitmeid auhindu.

Disainijuht Egert Uibo

Egert Uibo on magistrikraadiga (Tallinna Tehnikaülikool) disainijuht ja tootedisainer. Täna töötab ta tootedisainerina, vastutades probleemide kaardistamise, turu uurimise, ideekavandite loomise, maketeerimise, projekteerimise ja projekti tootmisetappi viimise eest. Tema tugevused on tootedisain, mudelite valmistamine, kasutajakogemus, disainijuhtimine.

Egert on kaasa löönud disainijuhi ja tootedisainerina erinevates projektides. Disaini meistriklassis on ta disainijuhiks olnud Click & Growle (nutikad taimekasvatussüsteemid), Ars Medicale
(valguskapsel), Eumar Santehnikale ja Digitrükkile (virtuaalne tapeedipood, 2021 sügis võitja). Samuti on ta aidanud näiteks Euroopa turuliidril disainida ja arendada lume- ja jääsulatussüsteemi juhtseadet, Snowcookie’le tarka mäesuusatamise süsteemi, mis õpetab paremini suusatama, Akenori pardakaamerasüsteemi erinevatele sõidukitele, Huntloc’ile GPS-jälgimisseadet jahipidamise ohutumaks ja tõhusamaks muutmiseks, Black Eye Lens Holder System’i Apple’i mobiiltelefonidele ning süsinikraamiga Extra Light lapsevankri.

Disainijuht Margus Klaar

Margus Klaaril on üle 25 aasta kogemust strateegilises turunduses ning kommunikatsioonis, üle 10 aasta sellest Brand Manualis, mille kaasasutajaks ta on. Tema poolt on välja arendatud Brand Manuali teenusedisaini tööriistakast ja õppeplaan. Lisaks esineb ta tihti teenusedisaini- ja turunduskonverentsidel ning on teenusedisaini raamatu “How to have your cake and eat it too” autor.

Margus nimetab oma põhilisteks tugevusteks teenusedisaini, innovatsiooni ja brändingut.

Margus on kaasa aidanud väga erinevates valdkondades toimetavate nii kodu- kui ka välismaiste brändide arengule. Ta on muuhulgas uuendanud Tallinki laeval asuva showbari kontseptsiooni eesmärgiga parandada kliendikogemust ning kasumlikkust, optimeerinud Omniva pakiäri valdkonna strateegiat ja teenuseid, et saavutada Baltikumis turuliidri positsiooni, loonud Salvestile uue rahvusvahelise beebitoitude tootekontseptsiooni ning disaininud Hoolekandeteenuste tööprotsessi.

Disaini meistriklassis on ta disainijuhiks olnud Radisele (mööbel), Marmi Futernole (looduskivi), Ramirent Shared Servicele(raamatupidamiseteenus) TFTAKile (tervisetooted), Centene PROle (Stonerex fassaadikattematerjalid) ning Vahva Solutionsile (haarats ratastooli kasutajaile) ja Insta Globe Engineeringule (laevaremont).

Margus on ka Euroopa Innovatsiooniakadeemia mentor, Eesti-Rootsi Kaubanduskoja juhatuse liige ning rahvusvahelise Service Design Award initsiaator.

Disainijuht Joel Kotsjuba

Joel Kotsjuba on teenuse- ja strateegiline disainer, kes on aitab nii ettevõtetel kui ka avaliku sektori organisatsioonidel oma äri arendada läbi ettevõtte arengut võimaldavate ja takistavate tegurite kaardistamise, kasutajauuringute planeerimise ja läbiviimise, teenuskontseptsioonide ja -protsesside disainimise, ärija innovatsiooni võimaluste leidmise. Tema tööd iseloomustab metoodiline lähenemine ja pühendunud suhtumine probleemi mõistmisesse ja lahenduste väljatöötamisse.

Enne teenusedisaini ja strateegilise disaini valdkonda asumist juhtis ta loovprojekte ja kogemusdisainil põhinevat ürituskorraldusettevõtet Storytellers, mille järel asus õppima TalTech ja EKA ühist magistriõppekava Disaini ja tehnoloogia tulevikud. Täna töötab ta Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis teenusedisaini nõunikuna.

Disainerina on Joel teenindanud ettevõtteid ja organisatsioone erinevas kasvuetapis ning aidanud teha strateegilise kaaluga hüppeid avalikus sektoris organisatsioonidel, nagu PRIA, Tallinna Linnavalitsus, Tartu Tark Linn, EAS E-Showroom, TalTech, ning erasektoris ettevõtetel Elisa, HUUM, Silen Space, Juku mänguasjapood, Super Skypark, Occo jt.

Autasustatud tööde seas on Velvet Run praktikaprogramm, mis pälvis 2018 a. Eesti disainiauhindadel kulla ning 2019 a. PARE Parima Personaliprojekti auhinna ning Silen Space, mis märgiti ära 2018 a. Eesti disainiauhindadel teenusedisaini kategoorias esiletõstetud tööna. Joel on olnud juunior disainijuhiks 2017 aastal Disainibuldooseris Silen Spacei’le ja disainijuht 2019 aastal ATAP’i (Avalike teenuste arendamise programm) programmis Statistikaametile.

Disaini meistriklassis on ta disainijuhiks olnud ESTKOle (puhastusvahendite sari tavatarbijale), Artproofile (suureformaadilise kunsti viimisteline ja vormstamine, 2021 kevad peapreemia) ja Mialeelale
(rõivad).

Disainijuht Kadri Tuisk

Kadri Tuisk on teenusedisainer ettevõttes Edasi OÜ ning kaasasutaja personalihaldustarkvara ettevõttes Clanbeat. Ta on ka teenusedisaini lektor ning mentor.

Kadri peamised vastutusvaldkonnad on Edasi OÜ-s
teenuseteekondade loomine kliendivaatenurgast lähtuvalt, teenuste prototüüpimine, tootmisprotsessi juhtimine ja järelkommunikatsioon teenuse parimaks rakendamiseks. Ta vastutab ka disainiprojektide elluviimise eest.

Ta nimetab end ka disainmõtlemise usku olevaks inimeseks. Kadri on pikaajalise disainivaldkonna kogemusega, ta on olnud kliendihaldur Taevas Ogivlys ning Divisionis.

Ta on disainijuhina juhtinud disaini ja tootmisprotsessi Memoris matusebüroos ning Clanbeati veebipõhise arenguvestluste platvormi loomisel. Samuti on ta loonud Smart kindlustusmaaklerile mängulise digikeskkonna, kus on võimalik edasimüüjate müügiinimestel jälgida lisatasu teenimist.

Disaini meistriklassis on Kadri olnud disainijuhiks Elkdatale uue veebimajutuse loomisel, DMT Inseneridele uue vabakutseliste platvormi loomisel, Entigole (IT), EGCC’le (Jõelähtme Golf) ja Brandmoonile (konsultatsioonid).

Disainijuht Külliki Tafel-Viial

Külliki Tafel-Viial (PhD) on ligi 20-aastane kogemus teadus- ja arendus- ning disainiprojektide juhtimisel väga erinevates valdkondades. Lisaks on tal mitmekülgne koolitamis- ja mentordamiskogemus teenusedisaini, strateegilise planeerimise, kommertsialiseerimise ning ja avalike teenuste disainimisel.

Külliki on nõustanud ka avaliku sektori arengukavade ja strateegiate koostamist ning teenuste kujundamist nii riiklikul kui kohalikul tasandil.

Täna töötab ta teadmussiirde valdkonna juhina Tallinna Ülikoolis ja ehitab üles teadus- ja arendustegevuse katusbrändi EXUt.
Igapäevaselt tegeleb ta brändi-, teadmusteenuste arenduse ja kommunikatsiooniga. Tema tööle on iseloomulik suure pildi nägemine ja valdkondadeülene mõtlemine ning teda köidavad olukorrad, kus ei ole ühte ainuvõimalikku lahendust.

Ühena viimastest teenusearenduse projektidest tegeles Külliki rahanõustamisteenuse arendusega ATAP’is (Avalike teenuste arendamise programm), olles disainijuhiks ministeeriumide ja kohalike omavalitsuste esindajatest koosnevale valdkondadeülesele tiimile.

Teenusedisainerina on ta tegelenud rahvatervise valdkonna teenuste arendamisega kohalikele omavalitsustele, nõustanud Haridus- ja Teadusministeeriumit kõrgharidusvaldkonna teenuste arendamisel ning koolitanud ja konsulteerinud kohalikke omavalitsusi noorsootöövaldkonna teenuste parendamisel.

Eelmises Disainimeistriklassis oli ta disainijuhiks suurandmetevaldkonnas tegutsevale ettevõttele Storybook.

Küllikil on ka mitmekülgne kogemus sündmuste ja koolitusformaatide arendamisel. Ta on koos Brand
Manuali, Maastricht’i Ülikooli ja Stockholmi Kõrgema Majanduskooliga Riias välja arendanud
rahvusvahelise era- ja avaliku sektori juhtidele suunatud teenusedisaini õppemooduli, kaasasutanud kõiki Tallinna ülikoole ühendava tudengitele suunatud äriideede eelinkubatsiooniprogramm STARTERtallinn, arendanud välja Eesti esimese loomemajanduse fookusega 48-tunnise arendusmaratoni Loomehäkk ning Eesti suurima mentorsündmuse Startup Speed Dating Night’i.

Külliki on ka igakuise vestlussaate EXU Akadeemia (exuakadeemia.ee) toimetajaks ja moderaatoriks,
mille eesmärk on tutvustada Tallinna Ülikooli koostööd ettevõtete, avaliku ja kolmanda sektoriga.

Disainijuht Lars-Erik Hion

Lars-Erik Hion on teenusedisainiettevõtte Rethink asutaja ja juht. Rethink tegeleb strateegilise disaini ja innovatsiooniga nii Eestis kui väljaspool, aidates organisatsioonidel ja ettevõtetel leida klientide
vajadustest lähtuvaid parimaid lahendusi. Eriti just suuremates organisatsioonides on disain tihti distsipliin, mis aitab ehitada sildu erinevate valdkondade vahel ka majades sees. Rethink usub, et kõikidele keerulistele probleemidele aitab hea disain leida lihtsad lahendused.

Tema senine praktiline kogemus sõlmib kokku nii graafilise disaini, kasutajaliideste- ja kasutajakogemuse disaini, tootedisaini kui ka äriarenduse ja ärijuhtimise. Lars-Erik alustas tööd graafilise disainerina, liikudes edasi disainijuhi rolli ning on üha enam tegelenud kontseptsiooniga disainist kui strateegilisest juhtimistööriistast.

Lars-Erik on arendanud ja juhtinud Nortali disainiosakonda, asutanud ühe juhtiva Eesti veebiagentuuri (Opus), aidanud seestpoolt käivitada edukaid startuppe (LCDVF, Evocon), tegelenud
teenusedisani põhimõtest kanduva äriarendusega tarkvarasektoris (Helmes) kui ka disainivaldkonna juhtimisega pangas (Luminor).

Senise töö jooksul on Lars-Erik osalenud rohkem kui 400-s erineva suurusega disainiprojektis. Disaini meistriklassis on ta olnud disainijuhiks Hansab Groupile (parkimissüsteem), Fliis Tradele (väikelaste tooted) ja Mobire Eestile (rendiautod).

Disainijuht Laura Kullerkupp

Laura Kullerkupp on disainibüroo Rethink partner ja teenusedisainer, kel digitaalsete lahendustega töötamisel kogemust üheksa aastat. Ta oskab näha suurt pilti – tema töölauale on aastate jooksul sattunud paljud ärianalüüsi projektid, mida ta on läbi viinud erinevates raskusastmetes ja valdkondades.

Laura on analüüsinud paljusid kasutajateekondi ning loonud uusi tööprotsesse.

Viimased 9 aastat on ta töötanud Valitsusportaaliga,
nõustanud Riigikantseleid, kõiki ministeeriume ja paljusid allasutusi Valitsusportaali kasutamisel, olles ellu viinud selle raames ca 15 projekti sh. koolitanud ministeeriume VP 2.0 kasutamisel, koostanud Valitsusportaal 2.0 ärianalüüsi, linnade ja valdade kodulehtedel Valitsusportaali kasutuselevõtu analüüsi, kriis.ee infoarhitektuuri jms.

Samuti on ka oma panuse andnud EASi ja
Erasmus+ veebilehtede valmimisse, Work in Estonia projekti, Tallinna linna kinnisvara võõrandamise ja kasutusse andmise infosüsteemi, E-kviitungi loomisesse.

Tema tugevusteks on väga hea analüüsivõime ja orienteerumine suurtes infomahtudes. Laura hindab lihtsaid ja kliendisõbralikke lahendusi ning on väga kõrgete ootustega nii enda kui teiste töö
osas, mis lihtsate lahendusteni jõudmiseks on vaja teha. Ta on õppinud Salvadori ülikoolis Argentiinas ning omab magistrikraadi nii Strasbourgi ülikoolist kui Estonian Business Schoolist.

Disainijuht Maret Ringmäe

Maret Ringmäe on IT taustaga teenusedisainer ning on selles valdkonnas töötanud nii testija kui ka andmebaaside disainerina.

Koostöös Brand Manualiga on ta osalenud erinevates teenusedisaini projektides, kus tema vastutusalas on olnud kvantitatiivsete uurimistööde läbiviimine ja tulemuste esitlemine, ühisloome töötubade ettevalmistamine ja läbiviimise abistamine, lahenduste väljatöötamises osalemine. Kõige südamelähedasem on talle just vestluse läbiviimine, vaatlused – põnev on näha, mida inimesed mõtlevad, teevad ja teenuseid tunnetavad.

Põnevamad koostööd on Maretil olnud AS
Hoolekandeteenused’ga, kus esimeses projektis disainis teenusmudelit erivajadusega inimeste kaasamiseks kogukonda. tema peamiseks ülesandeks oli kvantitatiivse uurimistöö läbiviimine ja tulemuste esitlemine, ühisloome töötubade ettevalmistamine ning lõppraporti vormistamine. Teises projektis disainiti eraisikust eestkostjate sisseelamisprogrammi erihoolekande teenusesse.

Maret vastutas kogu projekti elluviimise eest – kvantitatiivse uurimistöö läbiviimine, uurimistöö tulemuste esitamine, ühisloome töötubade ettevalmistamine ja läbiviimine, võimalike lahenduste testimine, lõpptulemi vormistamine. Projektis, koostöös Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega, kus disainisiti kasutajasõbralikku kutserehabilitatsiooni mudelit, oli tema peamisteks ülesanneteks kvantitatiivse uurimistöö läbiviimine, uurimistöö tulemuste vormistamine, ühisloome töötubade ettevalmistamine, lõpptulemi vormistamine.

Maret on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia interaktsioonidisaini magistriprogrammi.

Disainijuht Mihkel Masso

Mihkel Masso on särav tootedisainer, kes on saavutanud kolmel korral maailma enimhinnatuima disainiauhinna Red Dot: HUUM DROP kerisega, naturaalsest puidust iseliimuva seinakattematerjaliga Groveneer ning modulaarse lahasega SheetSplint.

Mihklil on väga laialdased kogemused nii tootearendaja kui disainijuhina. Hilisemate projektide hulka kuuluvad näiteks ETHR SheetSplint (modulaarne päästelahas katastroofimeedikutele) ja Erinevate Tubade Klubi interaktiivsed teatriekraanid (tootearendus
riistvarale, elektroonikale ja korpustele, tootmine).

Disaini Meistriklassis on ta disainijuhiks olnud Thermoryle (viimistusmaterjalid), R-FIXile (klaasikinnitusvahendid), Neularile (taaskasutatud plastist mööbel ja profiilid), Kase Furniturele (saunad) ja Comodulele (elektritõuksid).
Mihkel juhib endanimelist disainistuudiot, mis pakub toote- ja tööstusdisaini- ning konsultatsiooniteenuseid.

Tal on magistrikraad Taani Kuninglikust Kunstiakadeemiast (DKDS) ning ta töötab õppejõuna Eesti Kunstiakadeemias.

Disainijuht Mikk Tasa

Mikk Tasa on disainis toimetanud juba üle 13 aasta ja jõudnud selle ajaga saavutada nii üht kui teist, sh. noppinud mõned auhinnad. Mikk on arendusettevõtte Helmes Head of Design, kus tema juhtida on väike disainimeeskond, mille eesmärk on viia disain ja disainmõtlemine iga arendaja, analüütiku kui ka arhitektini. Enne arendusmaailma sukeldumist oli ta disainijuht tuntud disainiagentuuris Velvet.

Oma pika disainijuhi karjääri jooksul on ta põhiliselt keskendunud e-kaubandusele ja riigisektorile, kuid tema loovus, strateegiline mõtlemine ja uurimustel põhinev lähenemine on aidanud turule tuua Baltika uue brändi, viia Statistikaameti kasutajakogemus uuele tasemele, arendada Terviseameti välisveebi, muuta Denim Dream digitaalseks ning kutsuda ellu Inbanki uus visuaalne olemus. Viimastel aastatel on suure osa tähelepanust saanud erinevad digitaalsed tooted- Post11 logistikatarkvara, Põllumajandusuuringute Keskuse laborite infosüsteem, Piletilevi Kassamüügi tarkvara ja paljud teised.

Mikk on varasemalt osalenud Disainibuldooseris disainjuhina, kus tema käe all alustas edukat lendu Wallenium oma Silen Space’ga.

Disaini meistriklassis on ta disainijuhiks olnud Ektaco’le (pileti- ja läbipääsusüsteem), EstHus’ile (kliendi kodu ehitamise teekonna teenuse loomine digitaalsetes kanalites), Directo’le (raamatupidamistarkvara), Spa Tours’ile (spa), Hansadoorile (automaatsed väravad ja tõstetavad uksed) ja Robby&Bobbyle (raamatupidamine).

Disainijuht Pent Talvet

Pent Talvet on pikaajalise kogemusega tootedisainer ning partner ISEASI disainibüroos, kus viib läbi arendus- ja disainiprojekte erinevate valdkondade tootmisettevõtetest klientidele. Tuntumate klientide hulka kuuluvad linnamööbli tootja Extery, kaubandusinventari tootja KitmanThulema ning pehmemööbli tootja Softrend.

Igapäevases töös aitab klientidel fookust seada ja hoida uute toodete kavandamise faasis, tooteportfelli järjepideval analüüsil ja planeerimisel. Samavõrd kodus tunneb end toodete projekteerimise ja prototüpeerimise etapis, hands-on.

Pent on studeerinud tööstusdisaini erialal Nantes’i disainikolledžis Prantsusmaal, oma magistritöö EKA tootedisaini erialal teostas Nokia disainimeeskonna liikmena Soomes ja Indias. Teadmisi tagasi on jaganud nii Tallinna Tehnikaülikoolis kui Kunstiakadeemias tootearendus- ja disainiprojektide juhendajana.

Disaini meistriklassis on Pent teinud koostööd Dagöplasti ja Kaissu Interiors’iga.

Disainijuht Tarmo Härmaorg

Tarmo Härmaorg on disainibüroo Ten Twelve tegevjuht, disainijuht ning tootedisainer. Ta arendab nii ettevõttesiseseid protsesse, teeb äriarendust kui ka juhib ning juhendab oma meeskonda.
Samuti osaleb ta aktiivselt arendusprojektides nii disainerist konsultandi, projektijuhi kui ka mentorina.

Tarmo on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini eriala ning tal on olnud võimalusi teha koostööd nii suurte kui ka väikeste ettevõtetega siin ja sealpool riigipiiri.

Tarmo on teostanud projekte nii Eesti kui ka rahvusvahelistele firmadele. Näiteks on ta disainijuht ja projektijuht olnud ettevõtte SOLU MACHINES OY projektis, kus loodi kompaktne arvuti uue kontseptsiooniga operatsioonisüsteemi kasutamiseks. Ta on näiteks aidanud Soome ja Skandinaavia suurettevõtetel arendada lahendusi toiduainetööstuse logistika lihtsustamiseks, osalenud Huntloc OÜ koerte jälgimisseadme arendusprojektis, aidanud Euroopa turuliidril disainida ja arendada nii nutitermostaati kui ka lume- ja jääsulatussüsteemi juhtseadet, disaininud ja projekteerinud Lightcircle elektriautode laadimissüsteemi ning virtuaalses reaalsuses kasutatavate Cybershoes VR kingade ning vastuvõtja kontseptsiooni.

Disaini meistriklassis on olnud Tarmo disainijuhiks Threod Systems’ile (droonid kaitseväele), Dipperfox’ile (metsatehnika), AuVeTech’ile (iseliikuvad bussid) ja Scaleup’ile (sadamaseadmed).

Disainijuht Tarmo Tuubel

Tauri Tuubel on tehnoloogiaettevõtja, Reconeyezi arendus- ja tehnoloogiajuht, Defendeci tehnoloogiajuht, Marduk Technologies tootearenduse nõustaja, GlobalReader nõukogu esimees, Tehnopoli inkubaatori mentor ning annab loenguid TalTechis.

Ta on osalenud mentorina ka EASi toote- ja äriarenduse koolitustel ning töötubades (Toote turule toomise meistriklass, Tootearenduse meistriklass).

Disaini meistriklassis on Tauri olnud disainijuhiks KappaZeta’le (kaugseire teenused), MSM’le (veepuhastussüsteemid) ja Intar MW’le (metallitooted).

Tauril on laialdased praktilised kogemused tootearenduses- ja disainimises olles juhtinud tootearendusmeeskondi rahvusvahelistes ettevõtetes (Skype), lisaks on tal pikaajalised kogemused IT ja tootejuhina. Skypes töötades oli Tauri arendusprojektijuht ja kasutajaliidese arenduse tiimi juht.

Tauri on olnud juhtkonna mentor mitmetele säravatele ettevõtetele nagu Marduk Technologies OÜ (droonide kahjutuks tegemise ettevõte), GlobalReader
(industry 4.0).

Samuti on ta aidanud arendada mitmeid erinevaid tooteid nagu kommertssektorile mõeldud jälgimissüsteem Reconeyez ja kaitsetööstusele mõeldud situatsiooniteadlikkuse süsteem Smartdec.

Disainijuht Mihkel Güsson

Mihkel Güsson on kogenud tööstusdisainer ja projektijuht. Hea arusaamine seeriatootmise jaoks sobilikest tootmistehnoloogiatest, kogemus põhjalike kasutajauuringute läbiviimisest ja oskus ideid tootestada teevad Mihklist paindliku disainijuhi erinevat tüüpi etevõtete jaoks.

Tema töökvaliteeti on tunnustatud Eesti parima tööstusdisaini auhinnaga BRUNO ja rahvusvaheliste disainiauhindadega nagu Red Dot Design Awards, If Design Awards, Core 77 Talent Awards ja Golden Seed Awards. Valik töödest on üleval tema portfooliolehel www.mihkelgusson.com

Viimased paar aastat on ta tegutsenud Rootsis, kus ta ka omandas magistrikraadi mainekas Umeå Disaini Instituudis. Magistritöö kirjutati koostöös Electrolux AB’ga teemal ” Robotic Vacuum Cleaner Designed for Circular Economy”.

Disaini Meistriklassis on ta olnud disainijuhiks Factory Seven OÜ’le (profiköökide ventilatsiooniseadmed, 2019 hooaja võitja) ja EcoPointile (veeseadmed).

Disainijuht Markko Karu

Markko Karu on tootedisaini haridusega kvalifitseeritud disainijuht. Ta on 25 aasta jooksul konsulteerinud üle 200 organisatsiooni või ettevõtte brändimise, tootestamise ja kommunikatsiooni valdkonnas.

Markko on võimeline ratsionaliseerima keerulised süsteemid arusaadavateks teenusteks. Koostöös kliendiga suudab ta probleemist luua tervikliku ja kasutatava illustratiivse pildi.

Graafilise disainerina loob ta struktuure: identiteete, kasutajaliideseid ja teenusekontseptsioone.

Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia tootedisainerina ja omandanud magistrikraadi virtuaalkeskkondade loomise ja arenduse erialal Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias. Markko kaasasutas 2004. aastal disainibüroo Velvet ning 2009. aastal teenusedisaini ja brändingufirma Brand iduettevõtte loomisele ja arendamisele (Qminder, Funderbeam, FoodDocs).

Markko on Disaini meistriklassis olnud disainijuhiks EveryPayle, kes programmi käigus muutis kardinaalselt enda väärtuspakkumist ja müügimaterjale, Fienta Ticketing’ile (piletimüügisüsteem), Laomaailmale (laosüsteemid) ja Bankish (finants)

Disainijuht Ulvi Vahtra

Ulvi Vahtra on teenusedisainer, kes on koostööd teinud väga erinevate ettevõtetega väga erinevatest sektoritest, näiteks alustades abikäe ulatamisest EAS turismiarenduskeskusele ja turismisektoris toimetavatele ettevõtetele, jätkates jaekaubandusettevõtete äristrateegia ja kontseptsioonide loomise ning suurpanga võtmeteenuste arendusega.

Ulvil on kirju taust. Viimase 15 aasta sisse on mahtunud töötamine erinevates Eesti juhtivates agentuurides (Taevas, Velvet) mitmete Eesti suuremate ja väiksemate klientidega, teenusedisainerina panustamine Eesti suurpanga arengusse, väikeettevõtte tegevjuhtimine, tegutsemine freelance-teenusedisainerina. Tema trumbiks on mitmekülgsus, ta tunneb ennast koduselt nii teenusedisaini-, strateegialoome-, brändingu-, digi- kui ka turunduskommunikatsiooni projektides. Jah, tal on kõigis neis valdkondades pikk või siis põhjalik kogemus!.

Samuti on Ulvi kogenud tiimijuht st ta teab, kuidas tiime tulemusteni juhtida ja tänu ettevõtte tegevjuhtimise kogemusele teab ta ka, kuidas navigeerida olukordades, kus ambitsioon on, aga ressursse napib. Ulvi special skill on küsimuste küsimine, nii klientidelt kui ka äridelt endilt.

 

Lõpuüritus ja auhinnad

Lõpuüritus: 17.05.2023
Programmi kokkuvõtval lõpuüritusel osalevad kõik programmis osalenud ettevõtted, disainijuhid, koolitajad, korraldajad, žüriiliikmed ning EASi ja Kredexi ühendorganisatsiooni esindajad.  Lõpuürituse eesmärk on esitleda žüriile oma arendusideid ja prototüüpe.

Žürii hindab ettevõtete ja ideede arengut programmi jooksul; motivatsiooni, võimekust ja meeskonda idee elluviimiseks; plaani läbimõeldust, jätkusuutlikkust ja võidufondi kasutust ning esitluse kvaliteeti. Lõpuürituseks aitab valmistuda peale 5. töötuba läbiviidav veebiseminar.

Parimatele osalejatele on välja pandud 12 000 euro suurune auhinnafond, mis jaotatakse kolme parima ettevõtte vahel. Auhinnafondi eesmärk on võimaldada ettevõtetel jätkata oma toote või teenuse disainimist.

Programmi ajakavad 2023 & 2024

Aasta 2023

K, 4.10 – Kandideerimistähtaeg
K, 15.11 – Disaini Meistriklassi Avapäev

Aasta 2024

T, 16.01/N, 18.01 – 1 TÖÖTUBA
T, 13.02/N, 15.02 – 2 TÖÖTUBA
T, 05.03/N, 07.03 – 3 TÖÖTUBA
T, 26.03/N, 28.03 – 4 TÖÖTUBA
T, 16.04/N, 18.04 – 5 TÖÖTUBA
K, 15.05 – LÕPUÜRITUS

Teekond

 • Kandideerimisankeedi täitnud ettevõtted, kes vastavad osalejatele ettenähtud tingimustele, kutsutakse virtuaalsele 15-minutilisele  tutvumisintervjuule.
 • Vestluse tulemusena hinnatakse ettevõtte sobivust ja motivatsiooni programmis osalemiseks. Intervjuul käsitletavad teemad saadetakse kandideerijale peale intervjueerimisaja kinnitamist. Peale kandideerimisperioodi lõppu teeb osalejate lõpliku valiku EASi hindamiskomisjon.
 • Programmi valitakse osalema 20 tugevamat ettevõtet, kes jaotatakse kahte paralleelsesse gruppi.
 • Koolitused toimuvad Tallinnas ja nendel osalemine on ettevõtetele kohustuslik.

Kõigile programmis osalenud ettevõtetele viib disainijuht läbi kvaliteetse disainiauditi, mille eesmärk on kaardistada ettevõtte disainikasutust, analüüsida arengusuundi, selgitada välja piiranguid, uued võimalused ning panna paika edasine tegevuskava ehk mida ettevõte peab ja saab ellu viia saavutamaks soovitud tulemusi. Disainiaudit viiakse läbi enne koolitusprogrammi algust.

Tutvumine koolitajate ja mentoritega

 • Programmi tutvustamine
 • Disainjuhtide ja ettevõtete lühitutvustused
 • Disainjuhtide ja ettevõtete kiirkohtumised
 • Osalejatevaheline võrgustumine

Avapäeval moodustatakse ka meistriklassiks ettevõtete ning disainjuhtide koostööpaarid.

17.01/19.01 I töötuba: kasutaja vaade – õpime tundma teenuse klienti ja tema vajadusi ning meetodeid kliendi uurimiseks, saavutame valmisoleku kliendiuuringute läbiviimiseks

07.02/09.02 II töötuba: klienditeekond – genereerime ideid lahenduse väljatöötamiseks ning omandame oskused ja kogemuse prototüüpimiseks ja testimiseks

07.03/09.03 III töötuba: väärtuspakkumine – töötame välja väärtuspakkumised toetudes kliendiuuringutest ja klienditeekonna valideerimisest saadud taipamistele

28.03/30.03 IV töötuba: kestlik toote- ja teenusearendus – sissejuhatus ringmajandusse, käsitleme kestlike toote- ja teenusearenduse strateegiate võimalusi, diagnostika metoodikaid ja toome näiteid, soovitusi kestlikkuse aspektide integreerimiseks äristrateegiasse ja ettevõtte toote/teenusearenduse protsessidesse.

18.04/20.04 V töötuba: tegevuskava – koostame detailse arendatava toote või teenuse komponentide kirjelduse koos tegevuskava ja mõõdikutega

17.03 kl 13-15 veebiseminar 1 – intellektuaalomandi väärtusest äritegevuses (Marius Kuningas, EASi ja Kredexi ühendasutus)

21.04 kl 13-15 veebiseminar 2 – ettevalmistus lõpuürituseks

Koolitajate ja disainijuhtide kohta saate lisa lugeda siit.

Koolitaja ja disainijuht Kaarel Mikkin

Eestis, Rootsis ja Hollandis tegutseva teenusedisaini ja brändingu ettevõtte Brand Manual üks asutajatest. Tal on pikaajaline töökogemus turunduses ja kommunikatsioonis ning on tänaseks fokuseerunud ettevõtete äri- ja brändistrateegia väljatöötamisele koostöös ettevõtete juhtide ja omanikega.

Koolitaja ja disainijuht Jane Oblikas

DesignMindsi asutaja ja pikaajalise disainivaldkonna kogemusega ekspert.  Tal on pikaajaline tegevjuhtimise kogemus olles olnud nii reklaamiagentuuri kui ka Eesti Disainikeskuse juht. Disainmõtlemise treenerina toetab Jane meeskondi probleemide lahendamisel ja uute teenuste, toodete ja lahenduste väljatöötamisel.

Disainijuhtidena oleme meistriklassi kaasanud 23 pikaajalise valdkondliku kogemusega erineva profiiliga disainerit (graafiline disain, toote- ja tööstusdisain, teenusedisain), kellest enamus on osalenud eksperdina ka varasemates Disaini meistriklassi programmides.

Disainijuht Alari Orav

Alari Orav on AKU Collective’i partner ja disainer, kes vastutab disainiprojektide ettevalmistamise ja läbiviimise eest, samuti ka ettevõtte juhtimise eest. Tal on üle 20 aasta kogemust erinevates disainiprojektides ning agentuurides (Lowe AGE, Tank Grupi AS, AKU). Ta on olnud erinevate mahtude ning valdkondadega projektide juures nii graafilise disaineri, loovjuhi kui ka tiimijuhina.

Alaril on kogemusi nii erasektorist kui ka avalikust sektorist. Alario  disainijuhina võtnud osa projektist Disainibuldooser, kus ta konsultatsiooni, nõustamise ning mentorluse kaudu aitas ettevõtet Chemi-Pharm ning viis läbi Hobbiton OÜ disainiauditi ja püstitas lähteülesande.

Disaini meistriklassis on Alar olnud disainijuhiks ettevõtetele Mattias Cafe OÜ (Gustavi kondiitritooted), Disaintekstiil OÜ (Moomoo rõivad jalgratturitele), Bepco (korduvkasutatavad veopakendid), Lydian (planeerimistarkvara teatritele ja kontserdisaalidele) ja Saaremaa Lihatööstus (lihatooted).

Alari lõi disainijuhina kaasa ka Eesti Disainimeeskonna projektis, kus tema ülesandeks oli luua Eesti tutvustamiseks põhimõtted ja uus visuaalne keel. Tema vastutus oli juhtida kogu protsess algusest lõpuni vastavalt eelarvele ja ajakavale.

Ta on olnud ka disainijuht MTÜ Mondo juures, kus tema ülesandeks oli tõsta organisatsiooni toimimise efektiivsust ning suurendada annetuste ja toetuste kogumist, NATO Küberkaitsekoostöö Keskuses, kus arendas organisatsiooni kommunikatsiooni ning Eesti Noorsootöö Keskuses, kus aitas luua organisatsiooni tegevustele selgemat struktuuri ja brändi.

Disainijuht Dan Mikkin

Dan Mikkin on pikaajalise kogemusega loovjuht, strateeg, koolitaja, teenusedisainer, kes pöörab tähelepanu detailidele, on hea planeerimisoskuse ning tulevikkuvaatava lähenemisega. Dan lähtub alati küsimusest Miks? ning kaasab võimalikult palju klienti. Dani üle 25-aastane kogemus disainimaailmas on andnud talle suure kogemusepagasi ning ta on töötanud klientidega erinevatest valdkondadest.

Disaini meistriklassis on olnud Dan disainijuhiks AU Energiateenusele (energiatõhusus), Bikeepile (nutikad rattaparklad), Eesti Pandipakendile (panditops), FocusITl’e (infoturve) ja CleanHandile (nutikas dosaator). Lisaks on Dan läbi viinud mitmeid disainialaseid arendusprojekte. Näiteks on ta vastutanud projekti elluviimise eest disaineri ja strateegina Metsaühistu projektis, mille eesmärk oli ühtlustada üle Eesti erametsaomanikke koondavad metsaühistud ühise kaubamärgi alla. Sarnane oli Kuplandi koostöövõrgustiku loomine, kus maakondlike arenduskeskuste juhtimisel koondati ühe teenusstandardi alla teenusepakkujad Põlva- Võru- ja Valgamaalt. Samuti on ta disainijuhi ja strateegina ellu viinud projekti Frank Kutter (lihakombinaat), kus loodi tootjabränd, tooteportfell ning pakendikujundus, värskendanud O’Key hüpermarketi kontseptsiooni, töötanud välja Wendre voodite tootekontseptsiooni uuele tootekategooriale, rebrändinud ja loonud teenuskontseptsiooni Karl Bilderi värvi- ja ehituspoele ning Astri Grupi kaubanduskeskustele. Ta oli ka aastaid meeskonnas, mis aitas Apollol muutuda raamatupoest meelelahutuskontserniks.

Dan on õppinud nii Tallinna Pedagoogikaülikoolis kui ka Eesti Kunstiakadeemias. Viimases viib ta läbi
teenusedisaini magistrikursust, mille sihtteemaks on olnud e-Residentsus ja e-Riik. Dan on võitnud oma töödega ka mitmeid auhindu.

Disainijuht Egert Uibo

Egert Uibo on magistrikraadiga (Tallinna Tehnikaülikool) disainijuht ja tootedisainer. Täna töötab ta tootedisainerina, vastutades probleemide kaardistamise, turu uurimise, ideekavandite loomise, maketeerimise, projekteerimise ja projekti tootmisetappi viimise eest. Tema tugevused on tootedisain, mudelite valmistamine, kasutajakogemus, disainijuhtimine.

Egert on kaasa löönud disainijuhi ja tootedisainerina erinevates projektides. Disaini meistriklassis on ta disainijuhiks olnud Click & Growle (nutikad taimekasvatussüsteemid), Ars Medicale
(valguskapsel), Eumar Santehnikale ja Digitrükkile (virtuaalne tapeedipood, 2021 sügis võitja). Samuti on ta aidanud näiteks Euroopa turuliidril disainida ja arendada lume- ja jääsulatussüsteemi juhtseadet, Snowcookie’le tarka mäesuusatamise süsteemi, mis õpetab paremini suusatama, Akenori pardakaamerasüsteemi erinevatele sõidukitele, Huntloc’ile GPS-jälgimisseadet jahipidamise ohutumaks ja tõhusamaks muutmiseks, Black Eye Lens Holder System’i Apple’i mobiiltelefonidele ning süsinikraamiga Extra Light lapsevankri.

Disainijuht Margus Klaar

Margus Klaaril on üle 25 aasta kogemust strateegilises turunduses ning kommunikatsioonis, üle 10 aasta sellest Brand Manualis, mille kaasasutajaks ta on. Tema poolt on välja arendatud Brand Manuali teenusedisaini tööriistakast ja õppeplaan. Lisaks esineb ta tihti teenusedisaini- ja turunduskonverentsidel ning on teenusedisaini raamatu “How to have your cake and eat it too” autor.

Margus nimetab oma põhilisteks tugevusteks teenusedisaini, innovatsiooni ja brändingut.

Margus on kaasa aidanud väga erinevates valdkondades toimetavate nii kodu- kui ka välismaiste brändide arengule. Ta on muuhulgas uuendanud Tallinki laeval asuva showbari kontseptsiooni eesmärgiga parandada kliendikogemust ning kasumlikkust, optimeerinud Omniva pakiäri valdkonna strateegiat ja teenuseid, et saavutada Baltikumis turuliidri positsiooni, loonud Salvestile uue rahvusvahelise beebitoitude tootekontseptsiooni ning disaininud Hoolekandeteenuste tööprotsessi.

Disaini meistriklassis on ta disainijuhiks olnud Radisele (mööbel), Marmi Futernole (looduskivi), Ramirent Shared Servicele(raamatupidamiseteenus) TFTAKile (tervisetooted), Centene PROle (Stonerex fassaadikattematerjalid) ning Vahva Solutionsile (haarats ratastooli kasutajaile) ja Insta Globe Engineeringule (laevaremont).

Margus on ka Euroopa Innovatsiooniakadeemia mentor, Eesti-Rootsi Kaubanduskoja juhatuse liige ning rahvusvahelise Service Design Award initsiaator.

Disainijuht Joel Kotsjuba

Joel Kotsjuba on teenuse- ja strateegiline disainer, kes on aitab nii ettevõtetel kui ka avaliku sektori organisatsioonidel oma äri arendada läbi ettevõtte arengut võimaldavate ja takistavate tegurite kaardistamise, kasutajauuringute planeerimise ja läbiviimise, teenuskontseptsioonide ja -protsesside disainimise, ärija innovatsiooni võimaluste leidmise. Tema tööd iseloomustab metoodiline lähenemine ja pühendunud suhtumine probleemi mõistmisesse ja lahenduste väljatöötamisse.

Enne teenusedisaini ja strateegilise disaini valdkonda asumist juhtis ta loovprojekte ja kogemusdisainil põhinevat ürituskorraldusettevõtet Storytellers, mille järel asus õppima TalTech ja EKA ühist magistriõppekava Disaini ja tehnoloogia tulevikud. Täna töötab ta Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis teenusedisaini nõunikuna.

Disainerina on Joel teenindanud ettevõtteid ja organisatsioone erinevas kasvuetapis ning aidanud teha strateegilise kaaluga hüppeid avalikus sektoris organisatsioonidel, nagu PRIA, Tallinna Linnavalitsus, Tartu Tark Linn, EAS E-Showroom, TalTech, ning erasektoris ettevõtetel Elisa, HUUM, Silen Space, Juku mänguasjapood, Super Skypark, Occo jt.

Autasustatud tööde seas on Velvet Run praktikaprogramm, mis pälvis 2018 a. Eesti disainiauhindadel kulla ning 2019 a. PARE Parima Personaliprojekti auhinna ning Silen Space, mis märgiti ära 2018 a. Eesti disainiauhindadel teenusedisaini kategoorias esiletõstetud tööna. Joel on olnud juunior disainijuhiks 2017 aastal Disainibuldooseris Silen Spacei’le ja disainijuht 2019 aastal ATAP’i (Avalike teenuste arendamise programm) programmis Statistikaametile.

Disaini meistriklassis on ta disainijuhiks olnud ESTKOle (puhastusvahendite sari tavatarbijale), Artproofile (suureformaadilise kunsti viimisteline ja vormstamine, 2021 kevad peapreemia) ja Mialeelale
(rõivad).

Disainijuht Kadri Tuisk

Kadri Tuisk on teenusedisainer ettevõttes Edasi OÜ ning kaasasutaja personalihaldustarkvara ettevõttes Clanbeat. Ta on ka teenusedisaini lektor ning mentor.

Kadri peamised vastutusvaldkonnad on Edasi OÜ-s
teenuseteekondade loomine kliendivaatenurgast lähtuvalt, teenuste prototüüpimine, tootmisprotsessi juhtimine ja järelkommunikatsioon teenuse parimaks rakendamiseks. Ta vastutab ka disainiprojektide elluviimise eest.

Ta nimetab end ka disainmõtlemise usku olevaks inimeseks. Kadri on pikaajalise disainivaldkonna kogemusega, ta on olnud kliendihaldur Taevas Ogivlys ning Divisionis.

Ta on disainijuhina juhtinud disaini ja tootmisprotsessi Memoris matusebüroos ning Clanbeati veebipõhise arenguvestluste platvormi loomisel. Samuti on ta loonud Smart kindlustusmaaklerile mängulise digikeskkonna, kus on võimalik edasimüüjate müügiinimestel jälgida lisatasu teenimist.

Disaini meistriklassis on Kadri olnud disainijuhiks Elkdatale uue veebimajutuse loomisel, DMT Inseneridele uue vabakutseliste platvormi loomisel, Entigole (IT), EGCC’le (Jõelähtme Golf) ja Brandmoonile (konsultatsioonid).

Disainijuht Külliki Tafel-Viial

Külliki Tafel-Viial (PhD) on ligi 20-aastane kogemus teadus- ja arendus- ning disainiprojektide juhtimisel väga erinevates valdkondades. Lisaks on tal mitmekülgne koolitamis- ja mentordamiskogemus teenusedisaini, strateegilise planeerimise, kommertsialiseerimise ning ja avalike teenuste disainimisel.

Külliki on nõustanud ka avaliku sektori arengukavade ja strateegiate koostamist ning teenuste kujundamist nii riiklikul kui kohalikul tasandil.

Täna töötab ta teadmussiirde valdkonna juhina Tallinna Ülikoolis ja ehitab üles teadus- ja arendustegevuse katusbrändi EXUt.
Igapäevaselt tegeleb ta brändi-, teadmusteenuste arenduse ja kommunikatsiooniga. Tema tööle on iseloomulik suure pildi nägemine ja valdkondadeülene mõtlemine ning teda köidavad olukorrad, kus ei ole ühte ainuvõimalikku lahendust.

Ühena viimastest teenusearenduse projektidest tegeles Külliki rahanõustamisteenuse arendusega ATAP’is (Avalike teenuste arendamise programm), olles disainijuhiks ministeeriumide ja kohalike omavalitsuste esindajatest koosnevale valdkondadeülesele tiimile.

Teenusedisainerina on ta tegelenud rahvatervise valdkonna teenuste arendamisega kohalikele omavalitsustele, nõustanud Haridus- ja Teadusministeeriumit kõrgharidusvaldkonna teenuste arendamisel ning koolitanud ja konsulteerinud kohalikke omavalitsusi noorsootöövaldkonna teenuste parendamisel.

Eelmises Disainimeistriklassis oli ta disainijuhiks suurandmetevaldkonnas tegutsevale ettevõttele Storybook.

Küllikil on ka mitmekülgne kogemus sündmuste ja koolitusformaatide arendamisel. Ta on koos Brand
Manuali, Maastricht’i Ülikooli ja Stockholmi Kõrgema Majanduskooliga Riias välja arendanud
rahvusvahelise era- ja avaliku sektori juhtidele suunatud teenusedisaini õppemooduli, kaasasutanud kõiki Tallinna ülikoole ühendava tudengitele suunatud äriideede eelinkubatsiooniprogramm STARTERtallinn, arendanud välja Eesti esimese loomemajanduse fookusega 48-tunnise arendusmaratoni Loomehäkk ning Eesti suurima mentorsündmuse Startup Speed Dating Night’i.

Külliki on ka igakuise vestlussaate EXU Akadeemia (exuakadeemia.ee) toimetajaks ja moderaatoriks,
mille eesmärk on tutvustada Tallinna Ülikooli koostööd ettevõtete, avaliku ja kolmanda sektoriga.

Disainijuht Lars-Erik Hion

Lars-Erik Hion on teenusedisainiettevõtte Rethink asutaja ja juht. Rethink tegeleb strateegilise disaini ja innovatsiooniga nii Eestis kui väljaspool, aidates organisatsioonidel ja ettevõtetel leida klientide
vajadustest lähtuvaid parimaid lahendusi. Eriti just suuremates organisatsioonides on disain tihti distsipliin, mis aitab ehitada sildu erinevate valdkondade vahel ka majades sees. Rethink usub, et kõikidele keerulistele probleemidele aitab hea disain leida lihtsad lahendused.

Tema senine praktiline kogemus sõlmib kokku nii graafilise disaini, kasutajaliideste- ja kasutajakogemuse disaini, tootedisaini kui ka äriarenduse ja ärijuhtimise. Lars-Erik alustas tööd graafilise disainerina, liikudes edasi disainijuhi rolli ning on üha enam tegelenud kontseptsiooniga disainist kui strateegilisest juhtimistööriistast.

Lars-Erik on arendanud ja juhtinud Nortali disainiosakonda, asutanud ühe juhtiva Eesti veebiagentuuri (Opus), aidanud seestpoolt käivitada edukaid startuppe (LCDVF, Evocon), tegelenud
teenusedisani põhimõtest kanduva äriarendusega tarkvarasektoris (Helmes) kui ka disainivaldkonna juhtimisega pangas (Luminor).

Senise töö jooksul on Lars-Erik osalenud rohkem kui 400-s erineva suurusega disainiprojektis. Disaini meistriklassis on ta olnud disainijuhiks Hansab Groupile (parkimissüsteem), Fliis Tradele (väikelaste tooted) ja Mobire Eestile (rendiautod).

Disainijuht Laura Kullerkupp

Laura Kullerkupp on disainibüroo Rethink partner ja teenusedisainer, kel digitaalsete lahendustega töötamisel kogemust üheksa aastat. Ta oskab näha suurt pilti – tema töölauale on aastate jooksul sattunud paljud ärianalüüsi projektid, mida ta on läbi viinud erinevates raskusastmetes ja valdkondades.

Laura on analüüsinud paljusid kasutajateekondi ning loonud uusi tööprotsesse.

Viimased 9 aastat on ta töötanud Valitsusportaaliga,
nõustanud Riigikantseleid, kõiki ministeeriume ja paljusid allasutusi Valitsusportaali kasutamisel, olles ellu viinud selle raames ca 15 projekti sh. koolitanud ministeeriume VP 2.0 kasutamisel, koostanud Valitsusportaal 2.0 ärianalüüsi, linnade ja valdade kodulehtedel Valitsusportaali kasutuselevõtu analüüsi, kriis.ee infoarhitektuuri jms.

Samuti on ka oma panuse andnud EASi ja
Erasmus+ veebilehtede valmimisse, Work in Estonia projekti, Tallinna linna kinnisvara võõrandamise ja kasutusse andmise infosüsteemi, E-kviitungi loomisesse.

Tema tugevusteks on väga hea analüüsivõime ja orienteerumine suurtes infomahtudes. Laura hindab lihtsaid ja kliendisõbralikke lahendusi ning on väga kõrgete ootustega nii enda kui teiste töö
osas, mis lihtsate lahendusteni jõudmiseks on vaja teha. Ta on õppinud Salvadori ülikoolis Argentiinas ning omab magistrikraadi nii Strasbourgi ülikoolist kui Estonian Business Schoolist.

Disainijuht Maret Ringmäe

Maret Ringmäe on IT taustaga teenusedisainer ning on selles valdkonnas töötanud nii testija kui ka andmebaaside disainerina.

Koostöös Brand Manualiga on ta osalenud erinevates teenusedisaini projektides, kus tema vastutusalas on olnud kvantitatiivsete uurimistööde läbiviimine ja tulemuste esitlemine, ühisloome töötubade ettevalmistamine ja läbiviimise abistamine, lahenduste väljatöötamises osalemine. Kõige südamelähedasem on talle just vestluse läbiviimine, vaatlused – põnev on näha, mida inimesed mõtlevad, teevad ja teenuseid tunnetavad.

Põnevamad koostööd on Maretil olnud AS
Hoolekandeteenused’ga, kus esimeses projektis disainis teenusmudelit erivajadusega inimeste kaasamiseks kogukonda. tema peamiseks ülesandeks oli kvantitatiivse uurimistöö läbiviimine ja tulemuste esitlemine, ühisloome töötubade ettevalmistamine ning lõppraporti vormistamine. Teises projektis disainiti eraisikust eestkostjate sisseelamisprogrammi erihoolekande teenusesse.

Maret vastutas kogu projekti elluviimise eest – kvantitatiivse uurimistöö läbiviimine, uurimistöö tulemuste esitamine, ühisloome töötubade ettevalmistamine ja läbiviimine, võimalike lahenduste testimine, lõpptulemi vormistamine. Projektis, koostöös Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega, kus disainisiti kasutajasõbralikku kutserehabilitatsiooni mudelit, oli tema peamisteks ülesanneteks kvantitatiivse uurimistöö läbiviimine, uurimistöö tulemuste vormistamine, ühisloome töötubade ettevalmistamine, lõpptulemi vormistamine.

Maret on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia interaktsioonidisaini magistriprogrammi.

Disainijuht Mihkel Masso

Mihkel Masso on särav tootedisainer, kes on saavutanud kolmel korral maailma enimhinnatuima disainiauhinna Red Dot: HUUM DROP kerisega, naturaalsest puidust iseliimuva seinakattematerjaliga Groveneer ning modulaarse lahasega SheetSplint.

Mihklil on väga laialdased kogemused nii tootearendaja kui disainijuhina. Hilisemate projektide hulka kuuluvad näiteks ETHR SheetSplint (modulaarne päästelahas katastroofimeedikutele) ja Erinevate Tubade Klubi interaktiivsed teatriekraanid (tootearendus
riistvarale, elektroonikale ja korpustele, tootmine).

Disaini Meistriklassis on ta disainijuhiks olnud Thermoryle (viimistusmaterjalid), R-FIXile (klaasikinnitusvahendid), Neularile (taaskasutatud plastist mööbel ja profiilid), Kase Furniturele (saunad) ja Comodulele (elektritõuksid).
Mihkel juhib endanimelist disainistuudiot, mis pakub toote- ja tööstusdisaini- ning konsultatsiooniteenuseid.

Tal on magistrikraad Taani Kuninglikust Kunstiakadeemiast (DKDS) ning ta töötab õppejõuna Eesti Kunstiakadeemias.

Disainijuht Mikk Tasa

Mikk Tasa on disainis toimetanud juba üle 13 aasta ja jõudnud selle ajaga saavutada nii üht kui teist, sh. noppinud mõned auhinnad. Mikk on arendusettevõtte Helmes Head of Design, kus tema juhtida on väike disainimeeskond, mille eesmärk on viia disain ja disainmõtlemine iga arendaja, analüütiku kui ka arhitektini. Enne arendusmaailma sukeldumist oli ta disainijuht tuntud disainiagentuuris Velvet.

Oma pika disainijuhi karjääri jooksul on ta põhiliselt keskendunud e-kaubandusele ja riigisektorile, kuid tema loovus, strateegiline mõtlemine ja uurimustel põhinev lähenemine on aidanud turule tuua Baltika uue brändi, viia Statistikaameti kasutajakogemus uuele tasemele, arendada Terviseameti välisveebi, muuta Denim Dream digitaalseks ning kutsuda ellu Inbanki uus visuaalne olemus. Viimastel aastatel on suure osa tähelepanust saanud erinevad digitaalsed tooted- Post11 logistikatarkvara, Põllumajandusuuringute Keskuse laborite infosüsteem, Piletilevi Kassamüügi tarkvara ja paljud teised.

Mikk on varasemalt osalenud Disainibuldooseris disainjuhina, kus tema käe all alustas edukat lendu Wallenium oma Silen Space’ga.

Disaini meistriklassis on ta disainijuhiks olnud Ektaco’le (pileti- ja läbipääsusüsteem), EstHus’ile (kliendi kodu ehitamise teekonna teenuse loomine digitaalsetes kanalites), Directo’le (raamatupidamistarkvara), Spa Tours’ile (spa), Hansadoorile (automaatsed väravad ja tõstetavad uksed) ja Robby&Bobbyle (raamatupidamine).

Disainijuht Pent Talvet

Pent Talvet on pikaajalise kogemusega tootedisainer ning partner ISEASI disainibüroos, kus viib läbi arendus- ja disainiprojekte erinevate valdkondade tootmisettevõtetest klientidele. Tuntumate klientide hulka kuuluvad linnamööbli tootja Extery, kaubandusinventari tootja KitmanThulema ning pehmemööbli tootja Softrend.

Igapäevases töös aitab klientidel fookust seada ja hoida uute toodete kavandamise faasis, tooteportfelli järjepideval analüüsil ja planeerimisel. Samavõrd kodus tunneb end toodete projekteerimise ja prototüpeerimise etapis, hands-on.

Pent on studeerinud tööstusdisaini erialal Nantes’i disainikolledžis Prantsusmaal, oma magistritöö EKA tootedisaini erialal teostas Nokia disainimeeskonna liikmena Soomes ja Indias. Teadmisi tagasi on jaganud nii Tallinna Tehnikaülikoolis kui Kunstiakadeemias tootearendus- ja disainiprojektide juhendajana.

Disaini meistriklassis on Pent teinud koostööd Dagöplasti ja Kaissu Interiors’iga.

Disainijuht Tarmo Härmaorg

Tarmo Härmaorg on disainibüroo Ten Twelve tegevjuht, disainijuht ning tootedisainer. Ta arendab nii ettevõttesiseseid protsesse, teeb äriarendust kui ka juhib ning juhendab oma meeskonda.
Samuti osaleb ta aktiivselt arendusprojektides nii disainerist konsultandi, projektijuhi kui ka mentorina.

Tarmo on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini eriala ning tal on olnud võimalusi teha koostööd nii suurte kui ka väikeste ettevõtetega siin ja sealpool riigipiiri.

Tarmo on teostanud projekte nii Eesti kui ka rahvusvahelistele firmadele. Näiteks on ta disainijuht ja projektijuht olnud ettevõtte SOLU MACHINES OY projektis, kus loodi kompaktne arvuti uue kontseptsiooniga operatsioonisüsteemi kasutamiseks. Ta on näiteks aidanud Soome ja Skandinaavia suurettevõtetel arendada lahendusi toiduainetööstuse logistika lihtsustamiseks, osalenud Huntloc OÜ koerte jälgimisseadme arendusprojektis, aidanud Euroopa turuliidril disainida ja arendada nii nutitermostaati kui ka lume- ja jääsulatussüsteemi juhtseadet, disaininud ja projekteerinud Lightcircle elektriautode laadimissüsteemi ning virtuaalses reaalsuses kasutatavate Cybershoes VR kingade ning vastuvõtja kontseptsiooni.

Disaini meistriklassis on olnud Tarmo disainijuhiks Threod Systems’ile (droonid kaitseväele), Dipperfox’ile (metsatehnika), AuVeTech’ile (iseliikuvad bussid) ja Scaleup’ile (sadamaseadmed).

Disainijuht Tarmo Tuubel

Tauri Tuubel on tehnoloogiaettevõtja, Reconeyezi arendus- ja tehnoloogiajuht, Defendeci tehnoloogiajuht, Marduk Technologies tootearenduse nõustaja, GlobalReader nõukogu esimees, Tehnopoli inkubaatori mentor ning annab loenguid TalTechis.

Ta on osalenud mentorina ka EASi toote- ja äriarenduse koolitustel ning töötubades (Toote turule toomise meistriklass, Tootearenduse meistriklass).

Disaini meistriklassis on Tauri olnud disainijuhiks KappaZeta’le (kaugseire teenused), MSM’le (veepuhastussüsteemid) ja Intar MW’le (metallitooted).

Tauril on laialdased praktilised kogemused tootearenduses- ja disainimises olles juhtinud tootearendusmeeskondi rahvusvahelistes ettevõtetes (Skype), lisaks on tal pikaajalised kogemused IT ja tootejuhina. Skypes töötades oli Tauri arendusprojektijuht ja kasutajaliidese arenduse tiimi juht.

Tauri on olnud juhtkonna mentor mitmetele säravatele ettevõtetele nagu Marduk Technologies OÜ (droonide kahjutuks tegemise ettevõte), GlobalReader
(industry 4.0).

Samuti on ta aidanud arendada mitmeid erinevaid tooteid nagu kommertssektorile mõeldud jälgimissüsteem Reconeyez ja kaitsetööstusele mõeldud situatsiooniteadlikkuse süsteem Smartdec.

Disainijuht Mihkel Güsson

Mihkel Güsson on kogenud tööstusdisainer ja projektijuht. Hea arusaamine seeriatootmise jaoks sobilikest tootmistehnoloogiatest, kogemus põhjalike kasutajauuringute läbiviimisest ja oskus ideid tootestada teevad Mihklist paindliku disainijuhi erinevat tüüpi etevõtete jaoks.

Tema töökvaliteeti on tunnustatud Eesti parima tööstusdisaini auhinnaga BRUNO ja rahvusvaheliste disainiauhindadega nagu Red Dot Design Awards, If Design Awards, Core 77 Talent Awards ja Golden Seed Awards. Valik töödest on üleval tema portfooliolehel www.mihkelgusson.com

Viimased paar aastat on ta tegutsenud Rootsis, kus ta ka omandas magistrikraadi mainekas Umeå Disaini Instituudis. Magistritöö kirjutati koostöös Electrolux AB’ga teemal ” Robotic Vacuum Cleaner Designed for Circular Economy”.

Disaini Meistriklassis on ta olnud disainijuhiks Factory Seven OÜ’le (profiköökide ventilatsiooniseadmed, 2019 hooaja võitja) ja EcoPointile (veeseadmed).

Disainijuht Markko Karu

Markko Karu on tootedisaini haridusega kvalifitseeritud disainijuht. Ta on 25 aasta jooksul konsulteerinud üle 200 organisatsiooni või ettevõtte brändimise, tootestamise ja kommunikatsiooni valdkonnas.

Markko on võimeline ratsionaliseerima keerulised süsteemid arusaadavateks teenusteks. Koostöös kliendiga suudab ta probleemist luua tervikliku ja kasutatava illustratiivse pildi.

Graafilise disainerina loob ta struktuure: identiteete, kasutajaliideseid ja teenusekontseptsioone.

Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia tootedisainerina ja omandanud magistrikraadi virtuaalkeskkondade loomise ja arenduse erialal Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias. Markko kaasasutas 2004. aastal disainibüroo Velvet ning 2009. aastal teenusedisaini ja brändingufirma Brand iduettevõtte loomisele ja arendamisele (Qminder, Funderbeam, FoodDocs).

Markko on Disaini meistriklassis olnud disainijuhiks EveryPayle, kes programmi käigus muutis kardinaalselt enda väärtuspakkumist ja müügimaterjale, Fienta Ticketing’ile (piletimüügisüsteem), Laomaailmale (laosüsteemid) ja Bankish (finants)

Disainijuht Ulvi Vahtra

Ulvi Vahtra on teenusedisainer, kes on koostööd teinud väga erinevate ettevõtetega väga erinevatest sektoritest, näiteks alustades abikäe ulatamisest EAS turismiarenduskeskusele ja turismisektoris toimetavatele ettevõtetele, jätkates jaekaubandusettevõtete äristrateegia ja kontseptsioonide loomise ning suurpanga võtmeteenuste arendusega.

Ulvil on kirju taust. Viimase 15 aasta sisse on mahtunud töötamine erinevates Eesti juhtivates agentuurides (Taevas, Velvet) mitmete Eesti suuremate ja väiksemate klientidega, teenusedisainerina panustamine Eesti suurpanga arengusse, väikeettevõtte tegevjuhtimine, tegutsemine freelance-teenusedisainerina. Tema trumbiks on mitmekülgsus, ta tunneb ennast koduselt nii teenusedisaini-, strateegialoome-, brändingu-, digi- kui ka turunduskommunikatsiooni projektides. Jah, tal on kõigis neis valdkondades pikk või siis põhjalik kogemus!.

Samuti on Ulvi kogenud tiimijuht st ta teab, kuidas tiime tulemusteni juhtida ja tänu ettevõtte tegevjuhtimise kogemusele teab ta ka, kuidas navigeerida olukordades, kus ambitsioon on, aga ressursse napib. Ulvi special skill on küsimuste küsimine, nii klientidelt kui ka äridelt endilt.

 

Lõpuüritus: 17.05.2023
Programmi kokkuvõtval lõpuüritusel osalevad kõik programmis osalenud ettevõtted, disainijuhid, koolitajad, korraldajad, žüriiliikmed ning EASi ja Kredexi ühendorganisatsiooni esindajad.  Lõpuürituse eesmärk on esitleda žüriile oma arendusideid ja prototüüpe.

Žürii hindab ettevõtete ja ideede arengut programmi jooksul; motivatsiooni, võimekust ja meeskonda idee elluviimiseks; plaani läbimõeldust, jätkusuutlikkust ja võidufondi kasutust ning esitluse kvaliteeti. Lõpuürituseks aitab valmistuda peale 5. töötuba läbiviidav veebiseminar.

Parimatele osalejatele on välja pandud 12 000 euro suurune auhinnafond, mis jaotatakse kolme parima ettevõtte vahel. Auhinnafondi eesmärk on võimaldada ettevõtetel jätkata oma toote või teenuse disainimist.

Aasta 2023

K, 4.10 – Kandideerimistähtaeg
K, 15.11 – Disaini Meistriklassi Avapäev

Aasta 2024

T, 16.01/N, 18.01 – 1 TÖÖTUBA
T, 13.02/N, 15.02 – 2 TÖÖTUBA
T, 05.03/N, 07.03 – 3 TÖÖTUBA
T, 26.03/N, 28.03 – 4 TÖÖTUBA
T, 16.04/N, 18.04 – 5 TÖÖTUBA
K, 15.05 – LÕPUÜRITUS

kogemuslood

Tutvu heade näidetega meie poolt toetatud innovaatilistest ettevõtetest.

Aivar Anderson
Aivar Anderson
Factory Seven juhataja 

Kõige suurem võit on see, et oleme meeskonnaga leidnud ühise keele ning oleme asjadest hakanud paremini ja ühtemoodi aru saama. Kindlasti võidavad sellest kõige rohkem meie kliendid.

Loe lisa
Krister Rekkaro
Krister Rekkaro
Artproofi partner 

Meie klientideks on rahvusvahelise haardega galeriid, kes pakuvad oma klientidele kaasaegset fotokunsti. Meistriklassi käigus viisime läbi intervjuud Ühendkuningriikide, Saksamaa ja Rootsi galeriidega ning taipasime, et klientide jaoks oli probleemiks hoopis kastide kaal ja nende utiliseerimine.

Loe lisa
Jaana Külm
Jaana Külm
Dipperfoxi juht 

Ilma meistriklassita poleks me sellise ajaga kindlasti nii kaugele jõudnud. Edasi arenes ka meie oma tiim ning õppisime tundma ja mõistma toote kasutajaid.

Loe lisa
Seeneproteiinid, nanomaterjalid ja biostimulaatorid: Eesti ettevõtted arendavad maailmatasemel tehnoloogiaid

EASi ja KredExi ühendasutuse rakendusuuringute programmi (RUP) neljandas voorus said uudsete tehnoloogiate arendamiseks toetust 14 ettevõtet kogumahus 15 miljonit eurot. Arendusprojektide hulgast leiab lahendusi nii meditsiinis, droonide arenduses, agronoomia digitaliseerimises, tulevikutoidus, väetiste tootmises kui ka uut tüüpi elektrolüüserite ehitamises. Majandus- ja IT-minister Tiit Riisalo sõnul tuleb lähiaastatel nii riigil kui ettevõtetel uue kasvu leidmiseks oluliselt innovatsiooni panustada. „Innovatsiooni toetamine on oluline, et ühelt poolt oleks tagatud ettevõtete investeerimiskindlus ning teiselt poolt kõrgema lisandväärtuse loomine ja Eesti ekspordi kasv. Pakume ettevõtjatele tuge arenduse nö surmaoru läbimisel, kus riskid on kõige suuremad, et Eestist pärit kõrge lisandväärtusega tooted ja tehnoloogiad pääseksid maailmaturule

Riik toetab tudengite projekte alates tehisintellektist kuni satelliitide ja robotite arendamiseni

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koostöös EAS ja Kredexi ühendasutusega toetavad 10 tudengite inseneeriavaldkonna arendusprojekti kogumahus 960 000 euroga. Majandus- ja Kommunikatsiooniminsteeriumi majandusarengu asekantsler Sille Kraami sõnul oli ta meeldivalt üllatunud, et konkurents toetusele oli väga tihe. „Mul on hea meel näha, et leidub nii palju hakkajaid tudengeid, kuna nemad on meie majanduse tulevik. Kõik projektid valmivad koostöös ettevõtetega, mis on suurepärane viis tudengitel tutvuda oma valdkonna ettevõtjate tegemistega,“ ütles Kraam. EASi ja KredExi ühendasutuse juhatuse liikme Sigrid Harjo sõnul tõi hindamiskomisjon esile tudengite professionaalsust ja ideede ambitsioonikust. „Kõik tudengid, kes nendes projektides kaasa löövad, saavad unikaalse ja samas ka praktilise kogemuse,“ sõnas

InnoBoost seminar tutvustas kolmikpöörde toetuseid ja teenuseid

Märtsis kutsusime arendustegevusi tegevad ettevõtted hommikuseminarile, kus rääkisime meie ühendasutuse toetustest ja teenustest, mis saavad olla ettevõtetele abiks oma toote, teenuse või äriprotsesside järgmisele tasemel viimisel. EASi ja KredExi ühendasutus pakub laia spektrit toetustest ja teenustest, mis toetavad ettevõtteid innovatsiooni, rohe- ja digipöörde tegemisel. Tutvustasime erinevaid praegu avatud teenuseid nagu näiteks innovatsioonivõimekuse diagnostika, mille abil saab ettevõte ülevaate oma hetke innovatsioonitasemest ning personaalse tegevuskava ühendasutuse poolt pakutavatest teenustest ja toetustest, millega innovatsiooni arenguteel järgmisi samme astuda. Samuti anti osalejatele ülevaade peagi avatavatest teenustest nagu näiteks ESG ja kestlikkuse meistriklass, kus ettevõtted läbivad põhjaliku ja praktilise koolitusprogrammi vastutustundlikust ja kestlikust äri

Kuidas käivad kokku trepijooks ja innovatsioon?

Möödunud aastal avaldatud Euroopa Komisjoni innovatsiooniindeksi järgi on Eesti viimase seitsme aastaga teinud Euroopa Liidu riikidest kõige suurema arenguhüppe innovatsiooni alal. Siiski ei ole me veel selle näitajaga jõudnud kõrgeimasse liigasse – selleks peame sammuma kõrgemale innovatsioonitrepil, kirjutab EASi ja KredExi ühendasutuse innovatsiooniosakonna juht Inge Laas. Euroopa innovatsiooni võrdlustabeli tipus troonib liidrina Rootsi, kellele järgnevad Soome, Taani ja Belgia. Need on riigid, kus nii era- kui ka avalik sektor panustab võrreldes teistega oluliselt suuremas mahus teadus-arendustegevustesse. Kui siiamaani oleme saanud oma majandust arendada eelkõige juba olemasolevaid tehnoloogiad kasutusele võttes, siis tippliigasse jõudmiseks peame panustama rohkem innovatsiooni ning saama tehnoloogiate kasutajatest

Eesti investeerib läbi SmartCapi NATO innovatsioonifondi 30 miljonit eurot

Valitsus andis täna ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministrile volituse investeerida läbi riikliku fondivalitseja SmartCap NATO miljardieurosesse innovatsioonifondi 30 miljonit eurot. Riik investeerib läbi Eesti riigile kuuluva fondivalitseja SmartCap moodustatud lepingulise investeerimisfondi Venture Capital Fund 30 miljonit eurot NATO Innovatsioonifondi, mille eesmärk on tekitada ja rahastada uusi kahese ehk tsiviil- ja militaarkasutusega süvatehnoloogiaid arendavaid ettevõtteid.  „Tänane julgeolekuolukord on märkimisväärselt kasvatanud kaitsevaldkonnas vajadust uute tehnoloogiate järele. Eesti kaitsetööstusel on minu hinnangul väga suur kasvupotentsiaal, veendusin selles ka hiljutisel Garage48 kaitsehäkatonil, ning usun, et meie ettevõtetel on liitlastele palju pakkuda. Teisalt on kogu Euroopas probleemiks kahese kasutusega ja süvatehnoloogiate alarahastatus. Innovatsioonifond suurendab koostööd NATO riikide

sind võib veel huvitada

Avatud
välisvärbamine

Välisspetsialistide värbamise konsultatsioon

Hind Tasuta
Kestus 30 min
Töömahukus
Avatud
Nõustamine

Intellektuaalomandi-alane strateegiline nõustamine

Kestus 5 esimest tundi tasuta
Töömahukus
Avatud
Nõustamine

Turismi digimentorlus

Hind omaosalus 10%
Kestus kuni 5 kuud
Töömahukus
Avatud
Meistriklass

Ringdisaini meistriklass

Hind 1000 eurot + KM
Kestus 3 kuud
Töömahukus
Avatud
Kontaktüritus

Ühisstendid rahvusvahelistel ärimessidel

Hind 2500 eurot
Töömahukus
Avatud
Koolitus

Saksakeelse müügikõne töötuba

Töömahukus
Avatud
Nõustamine

Ekspordipartneri otsing

Hind 500 eurot + km
Töömahukus
Avatud
Meistriklass

Digitaliseerimise meistriklass

Hind 1000 eurot + KM
Kestus 3,5 kuud
Töömahukus
Avatud
Nõustamine

Turismi ärimudelite mentorteenus

Hind omaosalus 10%
Kestus kuni 5 kuud
Töömahukus
Avatud
Kontaktüritus

Ärimissioonid eksporditurule

Hind Täpsustatakse iga ärimissiooni juures
Töömahukus
Avatud
Tugiteenus

Kontaktiotsingu teenus

Hind Tasuta
Töömahukus
Avatud
Nõustamine

Ekspordinõunike teenused sihtturgudel

Töömahukus
Avatud
Teenus

Rakendusuuringute ja eksperimentaalarenduse nõustamine

Töömahukus
Avatud
Tugiteenus

Araabia Ühendemiraatide ekspordipartneri taustakontroll

Hind Esmane - 15 eurot + km, põhjalikum taustakontroll 45 eurot + km
Töömahukus
Avatud
Koolitus

Sihtturu seminarid

Hind Tasuta
Töömahukus
Avatud
Nõustamine

Innovatsioonivõimekuse diagnostika

Hind Tasuta
Töömahukus
Avatud
Nõustamine

Arenduskoostöö eksperdid

Hind Esimesed 6h tasuta. Alates 6. tunnist 100 €/h
Töömahukus
Avatud
Nõustamine

Tehnoloogiate otsing, seire ja analüüs (technology intelligence)

Hind alates 5-st töötunnist 100 €/h
Kestus kuni 5 tundi tasuta
Töömahukus
Avatud
Meistriklass

Turismiettevõtete teenusedisaini ja digitaliseerimise meistriklass

Hind 500 eurot + km
Kestus 5 kuud
Töömahukus
Tulemas
Meistriklass

ESG ja kestlikkuse meistriklass

Hind 750 eurot + KM
Kestus 6 kuud
Töömahukus