Vaata peasisu Euroopa Regionaalarengu Fondi logo (EST)

Kasva suureks digitaliseerimisega

Digitaliseerimise meistriklass on programm, mille eesmärk on aidata tuvastada need ettevõtte protsessid ja tarneahelad, mille optimeerimine avaldab enim mõju ettevõtte konkurentsivõimele. Osalemise tulemusena valmib tippkoolitajate ja personaalse mentori toel organisatsiooni strateegilise arendamise plaan, valite välja sobivaima digilahenduse ning teete esimesed sammud selle juurutamiseks.

Programmist saadud teadmisi, kogemusi ja tööriistu saate kasutada digitaliseerimise projektide edukaks elluviimiseks ja riskide maandamiseks ka tulevikus – oskate teha sobivaid IT-lahenduste valikuid ning edukalt juhtida organisatsiooni strateegilist arengut läbi protsesside tõhustamise ja digitaliseerimise.

Silmapaistvamaid osalejaid ootab 10 000 EUR suurune auhinnafond arendustegevuste jätkamiseks.

Meistriklassi on võimalik kandideerida kuni 5.10.2022

 

Nimi
Digitaliseerimise meistriklass
Kestus
3,5 kuud
Hind
1000 eurot + KM
Avalduse tähtaeg
05.10.2022
Töökeel
eesti keel
Töömahukus

Kellele on meistriklass mõeldud?

 • on soovituslikult vähemalt 3 aastat tööstus- või teenussektoris tegutsenud ambitsioonikate eesmärkide ja kasvupotentsiaaliga ettevõte, kes on ekspordikogemusega või planeerib eksportimisega alustada
 • on soovituslikult eelnevalt viinud läbi auditi eesmärgiga kaardistada ettevõtte töökorralduse, automatiseerituse ja digitaliseerituse olukord, analüüsida arengusuundi ja selgitada välja uued võimalused
 • omavad piisavalt ressursse, et programmis saaksid osaleda 2-3 inimest, kel on ettevõtte juhtimises oluline roll ja oleksid võimelised tehtud plaane ellu viima
 • Digitaliseerimise meistriklass ei sobi ettevõttele, kellel puudub tahe tõsta ettevõtte protsesside ja tarneahela efektiivsust, kellel puudub ressursse protsesside efektiivsuse tõstmiseks või kes soovib tegeleda digiturundusega või õppida kasutama ainult konkreetsete pakkujate tehnoloogilisi lahendusi.

Teenuses osalemise VTA (vähese tähtsusega abi) ettevõtte kohta on kuni 11 456 eurot.

 

Vaata, mis on sinu ettevõtte VTA jääk

Mis sinu ettevõttes muutub?

Uued oskused

digitaalsete protsesside rakendamiseks

Valmib strateegiline plaan

ettevõtte efektiivsuse tõstmiseks

Paraneb meeskonnatöö

ühine õppimine ja kogemuste vahetus

Kandideerimine

 • Kandideerimisankeedi täitnud ettevõtted, kes vastavad osalejatele ettenähtud tingimustele, kutsutakse virtuaalsele 15min tutvumisintervjuule. Intervjuul käsitletavad teemad saadetakse kandideerijale peale intervjueerimisaja kinnitamist.
 • Vestluse tulemusena hinnatakse ettevõtte sobivust ja motivatsiooni programmis osalemiseks.
 • Peale kandideerimisperioodi lõppu teeb osalejate lõpliku valiku EASi hindamiskomisjon.
 • Programmi valitakse osalema 20 tugevamat ettevõtet, kes jaotatakse kahte paralleelsesse gruppi.
 • Koolitused toimuvad Tallinnas ja nendel osalemine on ettevõtetele kohustuslik.

Avapäev

Tutvumine koolitajate ja mentoritega 08.11. 2022

 • Programmi tutvustamine
 • Mentorite ja ettevõtete lühitutvustused
 • Digitaliseerimise põhimõisted ja trendid
 • Mentorite ja ettevõtete kiirkohtumised
 • Osalejatevaheline võrgustumine

Avapäeval moodustatakse ka meistriklassiks ettevõtete ning mentorite koostööpaarid.

Töötoad

22.11/24.11 I töötuba: digitaliseerimise projekt, organisatsiooni äri- ja IT arhitektuurid

13.12/15.12 II töötuba: protsesside analüüs – andmed ja kaod

10.01/12.01 III töötuba: protsesside digitaliseerimine, digitaalsed tehnoloogiad ja nende kasutamise võimalused

24.01/26.01 IV töötuba: digitaliseerimise projekti teostamine ja mõju

Veebiseminarid

10.11 kl 14-16 Veebiseminar 1 – protsesside modelleerimise tarkvarad

05.01 kl 12-14 Veebiseminar 2 – ärijuhtimise tarkvarade ülevaade

05.01 kl 14-16 Veebiseminar 3 – tööstuse spetsiifilised väljakutsed

19.01 kl 14-16 Veebiseminar 4 – uuenduslike tehnoloogiate rakendamine

27.01 kl 14-15:30 Veebiseminar 5 – ettevalmistus lõpuürituseks

Koolitajad

Koolitajate ja mentorite kohta saate lisa lugeda siit.

Koolitaja ja mentor Aleksandr Miina

Tootmise ning protsesside juhtimise konsultant, nõustaja ja mentor, Lean Digital asutaja ja juhatuse liige, EASi kvalifitseeritud tootmisalase diagnostika konsultant. Praktilise kogemuse on Aleksandr saanud läbi erinevate projektide teostamise nii Eestis, kui ka välismaal – Lätis, Leedus, Ukrainas, Venemaal, Soomes, Rootsis ja Hiinas. Lisaks 20-aastasele kogemusele omab Aleksandr magistrikraade tootmise juhtimises ning digimuutuste läbiviimises ettevõtetes ning on läbinud doktoriõpingud (PhD, Business Administration).

Koolitaja Juhan Madis Pukk

IT valdkonnas tegutsenud juba üle 10 aasta ning omab laia ülevaadet kogu sektoris toimuvast. Peamise panuse annab ta Eesti IT sektorile olles Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) president. Viimastel aastatel on ta tegelenud aktiivselt tööstusettevõtete nõustamise ja koolitamisega protsesside optimeerimise ja digitaalsete lahenduste kasutuselevõtu teemadel.

Koolitaja ja mentor Lauri Antalainen

Enam kui 10-aastase kogemusega erinevate tööstusettevõtete nõustamisel muuhulgas protsesside optimeerimisel, kvaliteedijuhtimissüsteemide juurutamisel, digitaliseerimisel ja automatiseerimisel, tootmise korraldamisel ja hankijate hindamisel nii Eestis, Soomes, Poolas, Saksamaal, Horvaatias kui ka UK-s. Praktilisi kogemusi toetab MsC Cum Laude kraadi äriinfotehnoloogia erialal.

Koolitaja ja mentor Roger Allas

Äriprotsesside konsultant ja nõustaja, juhtinud sadade töötajatega meeskondi ja ettevõtteid. Roger on lõpetanud EBS-is eriaala strateegilise juhtimise digiajastul (MBA) ning eelnevalt Tallinna Tehnikakõrgkooli logistika ja transpordi erialal. Selles valdkonnas on Roger tänaseks töötanud üle 17 aasta nii tootmisettevõttes Kalevi Kommivabrik (Orkla), 3PL logistikateenuseid osutavas ettevõttes Smarten Logistics kui ka 4PL teenuse osutajana Havi Logistics.

Koostöö mentoriga

Iga ettevõte saab endale personaalse mentori, kelle juhendamisel peab DigiMK programmi lõpuks valmima  tegevuskava, mis on ettevõtte poolt loodav detailne plaan ühe vabalt valitud protsessi või protsessi lõigu efektiivsuse tõstmiseks digitaliseerimise ja/või tehisintellekti ja robootikaga seotud tehnoloogiate kasutuselevõtu abil.

Mentoritena on meistriklassi kaasatud 16 pikaajalise valdkondliku kogemusega eksperti, kellest enamus on osalenud eksperdina ka varasemates Digitaliseerimise meistriklassi programmides. Mentor osaleb ettevõttega koos kõikides töötubades ja toetab eesmärkide saavutamiseks ka iseseisvate tööde teostamisel vahepealseid tegevusi 30h ulatuses.

Mentor Roman Zahharov

Roman Zahharov on Lean Digitali partner, vanemkonsultant ning rahvusvaheliste kogemustega tunnustatud LEAN mõtlemise, projektijuhtimise ning äriprotsesside juhtimise ekspert, konsultant, koolitaja ja õppejõud.

Tal on väga ulatuslikud kogemused nii teenindus- kui ka tootmissektoris (eriti projektipõhine tootmine) töötamisel ja nõustamisel, mille hulgas on mitmete välisettevõtete konsultatsiooniprojektide läbiviimine.

Ta on konsulteerinud mitmeid kümneid ettevõtteid, omab pikaajalist kogemust erinevate äriinfosüsteemidega (DAX, NAV, SAP, MonitorERP, SCORO, Odoo, E-Ziil, GlobalReader, Evocon, Pipedrive, jne) tootmissektoris ning on osalenud mitmetes protsesside digitaliseerimise projektides. Romanil on Tallinna Tehnikaülikoolis omandatud magistrikraad tootmise ja teeninduse juhtimises.

Roman nõustab ambitsioonikaid tootmis- ja teenusettevõtteid äriprotsesside ning tiimi terviklikus arendamises: väärtuspakkumine, tarneahel, äriprotsesside digitaliseerimine, müügiprotsessi ülesehitamine ja KPI-de määramine, tiimi töötamise reeglid ja metoodikad, omaniku ootuste ja mõtete “sirgestamine” ning arenduste prioritiseerimine.

Mentor Aleksander Vall

Aleksander Vall on Flowiti tarkvara konsultant, tal on üle 10 aasta kogemust toodete ja tarkvara arendamises.

Tema kirg on luua ettevõtetele tehnoloogia abil lisaväärtust ja ta huvitub kõigest, mis seondub protsesside automatiseerimise ning masinõppega.

Aleksander on praktik, kes orienteerub alati eesmärgile. Ta toimetab oskuslikult ka JavaScripti, Pythoni ja Javaga. Enne Flowitisse jõudmist on ta tarkvaraarendajana Rimi Baltic Groupis, Web Expertis, ThinkShopis, Investly Technologies.

Mentor Andro Kullerkupp

Andro Kullerkupp on pikaajalise kogemusega juhtimiskonsultant ja mentor. Androl on praktilised kogemused ettevõtte juhina ja erineva suurusega ettevõtete konsulteerimisel. Äriplaneerimine on läbivalt üks Andro võtmekompetentse ning tööstusettevõtted moodustavad tema klientidest suurema osa.

Andro on abiks juhtidele, kellel on püüdlus kasvatada oma ettevõtet, laieneda välisturgudele ja sellest tulenevalt on vajalik arendada ärimudelit, strateegiat, juhtimisprotsesse ning innustada inimesi osalema arendustegevuses.

Andro võtmeoskuseks on tulemuste saavutamine inimeste kaasabil ning erialadeks strateegiline juhtimine, diagnostika, funktsionaalne planeerimine, juhtide coachimine, strateegiliste projektide planeerimine, muudatuste juhtimine, tulemuslikkuse juhtimine, digitaliseerimine.

Suurepärase ettevalmistuse mentori rolliks sai Andro 9 kuud kestnud rahvusvahelises konsultantide arenguprogrammis osaledes. Enesearenduse ja kogemuste käigus on ta liikunud järjest enam coachiva stiili suunas.

 

Mentor Eduard Laur

Eduard Laur on pikaajalise kogemusega ärikonsultant ja partner ettevõttes Laur & Partners Consulting. 25. aastat oma karjäärist on Eduard tegutsenud peamiselt IT ja müügi valdkondades, mis õpetasid talle, kui tähtis on mõista klientide tegelikke vajadusi.

Täna töötab Eduard ettevõtete mentori ja konsultandina aidates neil varasema kogemuse baasilt muutusi ellu viia. Tema klientideks on ettevõtted, kelle eesmärk on oma protsessid korda saada, alandada toodete või teenuste omahinda, vähendada tarneaega või protsessis tekkivate defektide hulka. Tavaliselt kaasneb sellega ka sobiva digilahenduse valik ja juurutamine.

Eduard Laur on läbinud Society of Manufacturing Engineers (SME) Lean sertifitseerimise ja American Society for Quality (ASQ) CSSGB sertifitseerimise. Samuti on Eduard Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni (EKA) liige. Oma töös tugineb ta nõustamis- ja coachingu koolitustele, neurolingvistilise programmeerimise tehnikatele ja tööriistatele ning aastate jooksul omandatud praktilistele kogemustele. Lisaks on Eduard mentor ka EASi kasvuettevõtete mentorprogrammis.

Näited tema klientidest: Flagmore AS, Räpina Paberivabrik AS, Threod Systems OÜ, MET-Terakeskus AS, Tohi Distillery OÜ, Facita OÜ jt

Mentor Ingrid Prinsthal

Ingrid Prinsthal on töötanud mitmetel juhtivatel ametikohtadel turunduse- ja ettevõtte arenduse valdkonnas. Ta on nõustanud mitmeid ettevõtteid protsesside korrastamisel ning tööriistade juurutamisel.

Ingrid on enam kui kümme aastat andnud erinevates ülikoolides loenguid, esinenud seminaridel ja konverentsidel ettevõtte protsesside ja turundusalaste ettekannetega. Ta on omandanud TalTechi IT teaduskonnas magistrikraadi Digimuutused ettevõttes erialal. Varasemast on tal magistrikraad Tartu Ülikooli Majandusteaduskonnast.

Näiteid tema klientidest: Orkla Eesti AS, Skeleton Technologies OÜ, Tallinna Sadam AS, Balsnack International Holding, Starter ST, Maag Kontsern jt.

Mentor Dmitri Durmanenko

Dmitri Durmanenko on tootmise ning protsesside juhtimisekonsultant ja nõustaja, Lean Digital konsultant. Dmitril on 15 atöökogemus autotööstuse valdkonnas ning lennunduses, kus tategeles planeerimise, ostude, projektijuhtimise, protsessidekaardistamise, klientidenõustamise ning personali väljaõppega.Oma teadmisi Toyota Production süsteemist ning Lean kultuuristkasutab ta edukalt oma klientide protsesside analüüsimiseks ningtõhustamiseks.

Dmtri tugevamateks külgedeks on äriprotsesside modelleerimine,protsesside analüüs ja tõhustamine, digilahenduste leidmine ninglähteülesannete koostamine digilahenduste juurutamiseks või olemasolevate lahendusteparendamiseks. Dmitri aitab klientidel tuvastada protsesside arengukohad ning pakkuda sobilikkelahendusi nende kõrvaldamiseks.

Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli ning omandanudmagistrikraadi erialal “Tootmistehnika ja tootearendus”.

Digitaliseerimise meistriklassis on Dmitri olnud mentoriks TNC-Components’ile, Alpek’ile, Aven’ile,Titiptap OÜ’le ning Birger’ile.

Näiteid tema klientidest: Operail, Maxima Eesti, Pipelife Eesti, Vado International, Halver Arendus,Allspark, Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus, Salutaguse Pärmitehas jt.

Mentor Henry Liimal

Henry Liimalil on 15 aastat kogemust riist-ja tarkvara arendusprojektide juhtimise ja konsulteerimisega. Hariduselt on ta telekommunikatsiooni insener ning MBA ärikorralduses.

Varasemalt on Henril olnud tööalast kokkupuudettööstusautomaatikaga, tarkvaraliste kasutusliideste loomisega ningtootearendusega, mis on andnud hea aluse kliendi vajadustemõistmisel ning optimaalseima lahenduse leidmisel ja selle ideekiirelt prototüübini viimises. Viimased 10 aastat on ta juhtinud arendusmeeskondi pakkumaksklientidele täislahendust erinevates IoT projektides, alates ideest, kuni tootmisesse viimisega.

Digitaliseerimise meistriklassis on Henry olnud mentoriks Plastone’le ja Elektrimasinad OÜle.

Näiteid klientidest: Telia, Elisa, Alexela, Bestnet, Favor, Meiren, RMK, HUUM

Mentor Siim Sims

Siim Sims aitab nii nõu kui jõuga ettevõtteid protsesside kaardistamisel ja kvaliteedijuhtimises, teha keerulised juhtimissüsteemid selgemaks, lihtsamaks ning arusaadavaks kõikidele ettevõtte töötajatele.

Siimul on 12 aastane kogemus toiduainete tootmise ja logistika valdkonnas. Ta on juurutanud ja rakendanud spetsiifilist logistika valdkonnas olevat toiduohutuse sertifikaati läbi mentorluse ning konsultatsiooni. Lisaks on ta ettevõtetel aidanud läbi mentorluse ja nõustamise aru saada erinevatest protsessides olevates kitsaskohtadest ning süsteemide keerukusest läbi protsessidekaartide.Tema tugevateks külgedeks on keeruliste protsesside lihtsamaks ja arusaadavamaks tegemine,erinevate protsesside kokku sidumine üle ettevõtte, detailide märkamine, riskide hindamine janõrkuste välja toomine, süsteemselt mõtlemine ning erinevate tööd lihtsustavate interaktiivsetetööriistade juurutamine ning töösse rakendamine. Siim on tugevuute lahenduste genereerimisel jainnovatiivse mõtlemisega.

Digitaliseerimise meistriklassis on Siim olnud mentoriks Nurme Looduskosmeetikale, Met GroupOÜle, Neular’ile ja Extery OÜle.

Näiteid tema klientidest: Havi Logistics OÜ, Tarfurgo OÜ, Nicorex Baltic OÜ, Sporrong Eesti OÜ, Dagöplast AS.

Mentor Diana Revjako

Diana Revjako on protsesside juhtimise ja tootmise juhtimise
konsultant ning nõustaja. Ta omab pikaajalist töökogemust ühes Eesti suurimas tööstusettevõttes Viru Keemia Grupp AS, ringmajanduse lahendusi edendavas ettevõttes Ragn-Sells AS ja energeetika sektoris.

Oma töös on Diana puutunud kokku ettevõtete erinevate protsesside ja väljakutsetega nagu tootmise automatiseerimine, protsesside digitaliseerimine ning tehisintellekti rakendamise kasumlikkuse analüüs. Lisaks omab Diana nõustaja ning mentori kogemust ettevõtetes, kus on olnud eesmärgiks oma äriprotsesside kiiremaks ja lihtsamaks muutmine ning seda
soodustava töökultuuri loomine.

Diana omab teoreetilisi teadmisi tööstussümbioosi (M.Sc) ja ärijuhtimise (M. Sc) valdkondades. Ta on hinnatud ekspert ettevõtetes, kus soovitakse saavutada konkreetseid tulemusi ning kus on vajalik pikemaajalisem mentorlus ja tugi.

Digitaliseerimise meistriklassis on ta olnud mentoriks Roofit Solar Energy’le, Warmeston OÜ’le ja TBD-Biodiscovery’le.

Näiteid tema klientidest: Viru Keemia Grupp AS, Ragn-Sells AS, DB Schenker Eesti, Saku Metall, Telia
Eesti, Maxima Eesti OÜ.

Mentor Karl Viiol

Karl Viiol on konsultant Tartu Ärinõuandlas, kus tema tegevusvaldkondadeks on väärtusahelate kaardistamine, strateegia ja protsesside disain kasutades LEAN juhtimise metoodikat.

Tartu Ärinõuandlas alustas Karl tööd investorkonsultandina juba 2015. aastal, tänaseks tegeleb peamiselt ettevõtete nõustamise ja projektijuhtimisega puutudes oma töös kokku nii tööstus- kui teenussektori ettevõtetega.

Karli tugevusteks on hea analüüsivõime, projektide planeerimise ja protsesside juhtimise oskus. Ettevõtteid nõustab ta peamiselt strateegia loomise, mõõdikute seadmise, standardiseeritud töö, protsesside kaardistuse jt teemadel.

Ta on õppinud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistriõppes ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimist. Lisaks sellele on Karl ka sertifitseeritud (The Lean Certification Alliance) Lean spetsialist ja
Lean väärtusahela juht.

Digitaliseerimise meistriklassis on ta olnud mentoriks Valley OÜ’le.

Näiteid tema klientidest: Irontec, Raba Saunamajad, Conectra, Lasita Maja, YliCool Catering, Lõuna Pagarid jt.

Mentor Kristjan Rotenberg

Kristjan Rotenberg on mentor ja koolitaja, kes on tööd teinud juhtimise ja kvaliteedi teemadel sellistes tööstus-ettevõtetes nagu Stoneridge, Marat ja Elcoteq ja juhtinud Harju Elektri Elektrotehnikas tehasejuhina 200 liikmelist meeskonda.

Täna tegeleb ta aktiivselt ettevõtete koolitamise ja juhtide mentordamisega üle Eesti, Skandinaavia ja Baltikumi nii meeskonna juhtimise ja pingetaluvuse kui ka tarneahela ning protsesside juhtimise ja lean kultuuri arendamise teemadel.
Kristjan Rotenberg on eksperdina kaasa löönud ka EASi kasvuettevõtete ärimentorprogrammis.

Teda iseloomustab pühendumus organisatsiooni pidevale arengule, eelkõige meeskondade ja protsesside töö täiustamise läbi. Ta usub, et suurepäraseid tulemusi on äris võimalik teha võttes eeskuju edasijõudnud tööstusharude ja edukate ettevõtete juhtimisstiilidest ja parimatest praktikatest.

Ta on lõpetanud cum laude nii Mare Pork’i Tipptegijate kooli kui ka EBSi rahvusvahelise ärijuhtimise magistriõppeprogrammi.

Digitaliseerimise meistriklassis on Kristjan olnud mentoriks Flexovent OÜ’le.

Näiteid tema klientidest: Cleveron AS, Breden Kids, Ampler, Miltton, Artesyn, Stoneridge Electronics
ja Baltic Workboats

Mentor Margus Jakobson

Margus Jakobson on tegelenud tootmis- ja arendusettevõtete juhtimise, ekspordikorralduse, efektiivsuse parendamise ja juhtimissüsteemide arendamisega. Lisaks põhitööle on ta olnud aastaid erinevatele ettevõtetele mentoriks.

Marguse võtmeoskused on organisatsiooni juhtimise, tootmisjuhtimise, ekspordikorralduse, juhtimissüsteemide (s.h. ISO) efektiivsuse (m.h. LEAN, 6-Sigma, 6S, Agile), riskijuhtimise ja projektijuhtimise, protsessijuhtimise, raiskamiste vähendamise, tööohutuse, keskkonnajuhtimise, strateegilise juhtimise aladel.
Mentoriks sobib ta eelkõige neile, kes soovivad ettevõtte protsessid korda saada ning panna need hästi kasvu ja müügieesmärke teenima; samuti strateegiaarendus ja tootearendus, riskijuhtimine ja efektiivsuse tõstmine.

Margusel on praktiline juhtimiskogemus, mille ta on omandanud töötades järgmistel positsioonidel: ETAL Group AS tegevjuht/juhatuse liige (ETAL Group on rahvusvaheline arendus- ja tootmisettevõte), Nordic Houses (eksportiv puitmajaettevõte) tegevjuht/juhatuse liige, Pharmadule juhtkonna liige ja QA/HSE (kvaliteedi-keskkonna- ja tööohutusjuht; rahvusvaheline ettevõte, mis arendab ja toodab kõrgtehnoloogilisi ehitisi farmaatsiatööstusele), JPP Tallinn Arsenal (juhtimisnõustamine) tegevjuht/juhatuse liige.

Lõpuüritus ja auhinnad

15.02 toimub programmi kokkuvõttev lõpuüritus, kus osalevad kõik programmist osa võtnud ettevõtted, mentorid, koolitajad, korraldajad, žüriiliikmed ning EASi esindajad. Lõpuürituse eesmärk on esitleda žüriile oma digitaliseerimise tegevuskava ja elluviimise plaane.

Žürii hindab ettevõtete ja ideede arengut programmi jooksul; motivatsiooni, võimekust ja meeskonda idee elluviimiseks; plaani läbimõeldust, jätkusuutlikkust ja võidufondi kasutust ning esitluse kvaliteeti. Lõpuürituseks aitab valmistuda peale 4. töötuba läbiviidav veebiseminar.

Parimatele osalejatele on välja pandud 10 000 euro suurune auhinnafond, mis jaotatakse 3 parima ettevõtte vahel. Auhinnafondi eesmärk on võimaldada ettevõtetel jätkata oma digitaliseerimise tegevuskava elluviimist.

Teekond

 • Kandideerimisankeedi täitnud ettevõtted, kes vastavad osalejatele ettenähtud tingimustele, kutsutakse virtuaalsele 15min tutvumisintervjuule. Intervjuul käsitletavad teemad saadetakse kandideerijale peale intervjueerimisaja kinnitamist.
 • Vestluse tulemusena hinnatakse ettevõtte sobivust ja motivatsiooni programmis osalemiseks.
 • Peale kandideerimisperioodi lõppu teeb osalejate lõpliku valiku EASi hindamiskomisjon.
 • Programmi valitakse osalema 20 tugevamat ettevõtet, kes jaotatakse kahte paralleelsesse gruppi.
 • Koolitused toimuvad Tallinnas ja nendel osalemine on ettevõtetele kohustuslik.

Tutvumine koolitajate ja mentoritega 08.11. 2022

 • Programmi tutvustamine
 • Mentorite ja ettevõtete lühitutvustused
 • Digitaliseerimise põhimõisted ja trendid
 • Mentorite ja ettevõtete kiirkohtumised
 • Osalejatevaheline võrgustumine

Avapäeval moodustatakse ka meistriklassiks ettevõtete ning mentorite koostööpaarid.

22.11/24.11 I töötuba: digitaliseerimise projekt, organisatsiooni äri- ja IT arhitektuurid

13.12/15.12 II töötuba: protsesside analüüs – andmed ja kaod

10.01/12.01 III töötuba: protsesside digitaliseerimine, digitaalsed tehnoloogiad ja nende kasutamise võimalused

24.01/26.01 IV töötuba: digitaliseerimise projekti teostamine ja mõju

10.11 kl 14-16 Veebiseminar 1 – protsesside modelleerimise tarkvarad

05.01 kl 12-14 Veebiseminar 2 – ärijuhtimise tarkvarade ülevaade

05.01 kl 14-16 Veebiseminar 3 – tööstuse spetsiifilised väljakutsed

19.01 kl 14-16 Veebiseminar 4 – uuenduslike tehnoloogiate rakendamine

27.01 kl 14-15:30 Veebiseminar 5 – ettevalmistus lõpuürituseks

Koolitajate ja mentorite kohta saate lisa lugeda siit.

Koolitaja ja mentor Aleksandr Miina

Tootmise ning protsesside juhtimise konsultant, nõustaja ja mentor, Lean Digital asutaja ja juhatuse liige, EASi kvalifitseeritud tootmisalase diagnostika konsultant. Praktilise kogemuse on Aleksandr saanud läbi erinevate projektide teostamise nii Eestis, kui ka välismaal – Lätis, Leedus, Ukrainas, Venemaal, Soomes, Rootsis ja Hiinas. Lisaks 20-aastasele kogemusele omab Aleksandr magistrikraade tootmise juhtimises ning digimuutuste läbiviimises ettevõtetes ning on läbinud doktoriõpingud (PhD, Business Administration).

Koolitaja Juhan Madis Pukk

IT valdkonnas tegutsenud juba üle 10 aasta ning omab laia ülevaadet kogu sektoris toimuvast. Peamise panuse annab ta Eesti IT sektorile olles Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) president. Viimastel aastatel on ta tegelenud aktiivselt tööstusettevõtete nõustamise ja koolitamisega protsesside optimeerimise ja digitaalsete lahenduste kasutuselevõtu teemadel.

Koolitaja ja mentor Lauri Antalainen

Enam kui 10-aastase kogemusega erinevate tööstusettevõtete nõustamisel muuhulgas protsesside optimeerimisel, kvaliteedijuhtimissüsteemide juurutamisel, digitaliseerimisel ja automatiseerimisel, tootmise korraldamisel ja hankijate hindamisel nii Eestis, Soomes, Poolas, Saksamaal, Horvaatias kui ka UK-s. Praktilisi kogemusi toetab MsC Cum Laude kraadi äriinfotehnoloogia erialal.

Koolitaja ja mentor Roger Allas

Äriprotsesside konsultant ja nõustaja, juhtinud sadade töötajatega meeskondi ja ettevõtteid. Roger on lõpetanud EBS-is eriaala strateegilise juhtimise digiajastul (MBA) ning eelnevalt Tallinna Tehnikakõrgkooli logistika ja transpordi erialal. Selles valdkonnas on Roger tänaseks töötanud üle 17 aasta nii tootmisettevõttes Kalevi Kommivabrik (Orkla), 3PL logistikateenuseid osutavas ettevõttes Smarten Logistics kui ka 4PL teenuse osutajana Havi Logistics.

Iga ettevõte saab endale personaalse mentori, kelle juhendamisel peab DigiMK programmi lõpuks valmima  tegevuskava, mis on ettevõtte poolt loodav detailne plaan ühe vabalt valitud protsessi või protsessi lõigu efektiivsuse tõstmiseks digitaliseerimise ja/või tehisintellekti ja robootikaga seotud tehnoloogiate kasutuselevõtu abil.

Mentoritena on meistriklassi kaasatud 16 pikaajalise valdkondliku kogemusega eksperti, kellest enamus on osalenud eksperdina ka varasemates Digitaliseerimise meistriklassi programmides. Mentor osaleb ettevõttega koos kõikides töötubades ja toetab eesmärkide saavutamiseks ka iseseisvate tööde teostamisel vahepealseid tegevusi 30h ulatuses.

Mentor Roman Zahharov

Roman Zahharov on Lean Digitali partner, vanemkonsultant ning rahvusvaheliste kogemustega tunnustatud LEAN mõtlemise, projektijuhtimise ning äriprotsesside juhtimise ekspert, konsultant, koolitaja ja õppejõud.

Tal on väga ulatuslikud kogemused nii teenindus- kui ka tootmissektoris (eriti projektipõhine tootmine) töötamisel ja nõustamisel, mille hulgas on mitmete välisettevõtete konsultatsiooniprojektide läbiviimine.

Ta on konsulteerinud mitmeid kümneid ettevõtteid, omab pikaajalist kogemust erinevate äriinfosüsteemidega (DAX, NAV, SAP, MonitorERP, SCORO, Odoo, E-Ziil, GlobalReader, Evocon, Pipedrive, jne) tootmissektoris ning on osalenud mitmetes protsesside digitaliseerimise projektides. Romanil on Tallinna Tehnikaülikoolis omandatud magistrikraad tootmise ja teeninduse juhtimises.

Roman nõustab ambitsioonikaid tootmis- ja teenusettevõtteid äriprotsesside ning tiimi terviklikus arendamises: väärtuspakkumine, tarneahel, äriprotsesside digitaliseerimine, müügiprotsessi ülesehitamine ja KPI-de määramine, tiimi töötamise reeglid ja metoodikad, omaniku ootuste ja mõtete “sirgestamine” ning arenduste prioritiseerimine.

Mentor Aleksander Vall

Aleksander Vall on Flowiti tarkvara konsultant, tal on üle 10 aasta kogemust toodete ja tarkvara arendamises.

Tema kirg on luua ettevõtetele tehnoloogia abil lisaväärtust ja ta huvitub kõigest, mis seondub protsesside automatiseerimise ning masinõppega.

Aleksander on praktik, kes orienteerub alati eesmärgile. Ta toimetab oskuslikult ka JavaScripti, Pythoni ja Javaga. Enne Flowitisse jõudmist on ta tarkvaraarendajana Rimi Baltic Groupis, Web Expertis, ThinkShopis, Investly Technologies.

Mentor Andro Kullerkupp

Andro Kullerkupp on pikaajalise kogemusega juhtimiskonsultant ja mentor. Androl on praktilised kogemused ettevõtte juhina ja erineva suurusega ettevõtete konsulteerimisel. Äriplaneerimine on läbivalt üks Andro võtmekompetentse ning tööstusettevõtted moodustavad tema klientidest suurema osa.

Andro on abiks juhtidele, kellel on püüdlus kasvatada oma ettevõtet, laieneda välisturgudele ja sellest tulenevalt on vajalik arendada ärimudelit, strateegiat, juhtimisprotsesse ning innustada inimesi osalema arendustegevuses.

Andro võtmeoskuseks on tulemuste saavutamine inimeste kaasabil ning erialadeks strateegiline juhtimine, diagnostika, funktsionaalne planeerimine, juhtide coachimine, strateegiliste projektide planeerimine, muudatuste juhtimine, tulemuslikkuse juhtimine, digitaliseerimine.

Suurepärase ettevalmistuse mentori rolliks sai Andro 9 kuud kestnud rahvusvahelises konsultantide arenguprogrammis osaledes. Enesearenduse ja kogemuste käigus on ta liikunud järjest enam coachiva stiili suunas.

 

Mentor Eduard Laur

Eduard Laur on pikaajalise kogemusega ärikonsultant ja partner ettevõttes Laur & Partners Consulting. 25. aastat oma karjäärist on Eduard tegutsenud peamiselt IT ja müügi valdkondades, mis õpetasid talle, kui tähtis on mõista klientide tegelikke vajadusi.

Täna töötab Eduard ettevõtete mentori ja konsultandina aidates neil varasema kogemuse baasilt muutusi ellu viia. Tema klientideks on ettevõtted, kelle eesmärk on oma protsessid korda saada, alandada toodete või teenuste omahinda, vähendada tarneaega või protsessis tekkivate defektide hulka. Tavaliselt kaasneb sellega ka sobiva digilahenduse valik ja juurutamine.

Eduard Laur on läbinud Society of Manufacturing Engineers (SME) Lean sertifitseerimise ja American Society for Quality (ASQ) CSSGB sertifitseerimise. Samuti on Eduard Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni (EKA) liige. Oma töös tugineb ta nõustamis- ja coachingu koolitustele, neurolingvistilise programmeerimise tehnikatele ja tööriistatele ning aastate jooksul omandatud praktilistele kogemustele. Lisaks on Eduard mentor ka EASi kasvuettevõtete mentorprogrammis.

Näited tema klientidest: Flagmore AS, Räpina Paberivabrik AS, Threod Systems OÜ, MET-Terakeskus AS, Tohi Distillery OÜ, Facita OÜ jt

Mentor Ingrid Prinsthal

Ingrid Prinsthal on töötanud mitmetel juhtivatel ametikohtadel turunduse- ja ettevõtte arenduse valdkonnas. Ta on nõustanud mitmeid ettevõtteid protsesside korrastamisel ning tööriistade juurutamisel.

Ingrid on enam kui kümme aastat andnud erinevates ülikoolides loenguid, esinenud seminaridel ja konverentsidel ettevõtte protsesside ja turundusalaste ettekannetega. Ta on omandanud TalTechi IT teaduskonnas magistrikraadi Digimuutused ettevõttes erialal. Varasemast on tal magistrikraad Tartu Ülikooli Majandusteaduskonnast.

Näiteid tema klientidest: Orkla Eesti AS, Skeleton Technologies OÜ, Tallinna Sadam AS, Balsnack International Holding, Starter ST, Maag Kontsern jt.

Mentor Dmitri Durmanenko

Dmitri Durmanenko on tootmise ning protsesside juhtimisekonsultant ja nõustaja, Lean Digital konsultant. Dmitril on 15 atöökogemus autotööstuse valdkonnas ning lennunduses, kus tategeles planeerimise, ostude, projektijuhtimise, protsessidekaardistamise, klientidenõustamise ning personali väljaõppega.Oma teadmisi Toyota Production süsteemist ning Lean kultuuristkasutab ta edukalt oma klientide protsesside analüüsimiseks ningtõhustamiseks.

Dmtri tugevamateks külgedeks on äriprotsesside modelleerimine,protsesside analüüs ja tõhustamine, digilahenduste leidmine ninglähteülesannete koostamine digilahenduste juurutamiseks või olemasolevate lahendusteparendamiseks. Dmitri aitab klientidel tuvastada protsesside arengukohad ning pakkuda sobilikkelahendusi nende kõrvaldamiseks.

Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli ning omandanudmagistrikraadi erialal “Tootmistehnika ja tootearendus”.

Digitaliseerimise meistriklassis on Dmitri olnud mentoriks TNC-Components’ile, Alpek’ile, Aven’ile,Titiptap OÜ’le ning Birger’ile.

Näiteid tema klientidest: Operail, Maxima Eesti, Pipelife Eesti, Vado International, Halver Arendus,Allspark, Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus, Salutaguse Pärmitehas jt.

Mentor Henry Liimal

Henry Liimalil on 15 aastat kogemust riist-ja tarkvara arendusprojektide juhtimise ja konsulteerimisega. Hariduselt on ta telekommunikatsiooni insener ning MBA ärikorralduses.

Varasemalt on Henril olnud tööalast kokkupuudettööstusautomaatikaga, tarkvaraliste kasutusliideste loomisega ningtootearendusega, mis on andnud hea aluse kliendi vajadustemõistmisel ning optimaalseima lahenduse leidmisel ja selle ideekiirelt prototüübini viimises. Viimased 10 aastat on ta juhtinud arendusmeeskondi pakkumaksklientidele täislahendust erinevates IoT projektides, alates ideest, kuni tootmisesse viimisega.

Digitaliseerimise meistriklassis on Henry olnud mentoriks Plastone’le ja Elektrimasinad OÜle.

Näiteid klientidest: Telia, Elisa, Alexela, Bestnet, Favor, Meiren, RMK, HUUM

Mentor Siim Sims

Siim Sims aitab nii nõu kui jõuga ettevõtteid protsesside kaardistamisel ja kvaliteedijuhtimises, teha keerulised juhtimissüsteemid selgemaks, lihtsamaks ning arusaadavaks kõikidele ettevõtte töötajatele.

Siimul on 12 aastane kogemus toiduainete tootmise ja logistika valdkonnas. Ta on juurutanud ja rakendanud spetsiifilist logistika valdkonnas olevat toiduohutuse sertifikaati läbi mentorluse ning konsultatsiooni. Lisaks on ta ettevõtetel aidanud läbi mentorluse ja nõustamise aru saada erinevatest protsessides olevates kitsaskohtadest ning süsteemide keerukusest läbi protsessidekaartide.Tema tugevateks külgedeks on keeruliste protsesside lihtsamaks ja arusaadavamaks tegemine,erinevate protsesside kokku sidumine üle ettevõtte, detailide märkamine, riskide hindamine janõrkuste välja toomine, süsteemselt mõtlemine ning erinevate tööd lihtsustavate interaktiivsetetööriistade juurutamine ning töösse rakendamine. Siim on tugevuute lahenduste genereerimisel jainnovatiivse mõtlemisega.

Digitaliseerimise meistriklassis on Siim olnud mentoriks Nurme Looduskosmeetikale, Met GroupOÜle, Neular’ile ja Extery OÜle.

Näiteid tema klientidest: Havi Logistics OÜ, Tarfurgo OÜ, Nicorex Baltic OÜ, Sporrong Eesti OÜ, Dagöplast AS.

Mentor Diana Revjako

Diana Revjako on protsesside juhtimise ja tootmise juhtimise
konsultant ning nõustaja. Ta omab pikaajalist töökogemust ühes Eesti suurimas tööstusettevõttes Viru Keemia Grupp AS, ringmajanduse lahendusi edendavas ettevõttes Ragn-Sells AS ja energeetika sektoris.

Oma töös on Diana puutunud kokku ettevõtete erinevate protsesside ja väljakutsetega nagu tootmise automatiseerimine, protsesside digitaliseerimine ning tehisintellekti rakendamise kasumlikkuse analüüs. Lisaks omab Diana nõustaja ning mentori kogemust ettevõtetes, kus on olnud eesmärgiks oma äriprotsesside kiiremaks ja lihtsamaks muutmine ning seda
soodustava töökultuuri loomine.

Diana omab teoreetilisi teadmisi tööstussümbioosi (M.Sc) ja ärijuhtimise (M. Sc) valdkondades. Ta on hinnatud ekspert ettevõtetes, kus soovitakse saavutada konkreetseid tulemusi ning kus on vajalik pikemaajalisem mentorlus ja tugi.

Digitaliseerimise meistriklassis on ta olnud mentoriks Roofit Solar Energy’le, Warmeston OÜ’le ja TBD-Biodiscovery’le.

Näiteid tema klientidest: Viru Keemia Grupp AS, Ragn-Sells AS, DB Schenker Eesti, Saku Metall, Telia
Eesti, Maxima Eesti OÜ.

Mentor Karl Viiol

Karl Viiol on konsultant Tartu Ärinõuandlas, kus tema tegevusvaldkondadeks on väärtusahelate kaardistamine, strateegia ja protsesside disain kasutades LEAN juhtimise metoodikat.

Tartu Ärinõuandlas alustas Karl tööd investorkonsultandina juba 2015. aastal, tänaseks tegeleb peamiselt ettevõtete nõustamise ja projektijuhtimisega puutudes oma töös kokku nii tööstus- kui teenussektori ettevõtetega.

Karli tugevusteks on hea analüüsivõime, projektide planeerimise ja protsesside juhtimise oskus. Ettevõtteid nõustab ta peamiselt strateegia loomise, mõõdikute seadmise, standardiseeritud töö, protsesside kaardistuse jt teemadel.

Ta on õppinud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistriõppes ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimist. Lisaks sellele on Karl ka sertifitseeritud (The Lean Certification Alliance) Lean spetsialist ja
Lean väärtusahela juht.

Digitaliseerimise meistriklassis on ta olnud mentoriks Valley OÜ’le.

Näiteid tema klientidest: Irontec, Raba Saunamajad, Conectra, Lasita Maja, YliCool Catering, Lõuna Pagarid jt.

Mentor Kristjan Rotenberg

Kristjan Rotenberg on mentor ja koolitaja, kes on tööd teinud juhtimise ja kvaliteedi teemadel sellistes tööstus-ettevõtetes nagu Stoneridge, Marat ja Elcoteq ja juhtinud Harju Elektri Elektrotehnikas tehasejuhina 200 liikmelist meeskonda.

Täna tegeleb ta aktiivselt ettevõtete koolitamise ja juhtide mentordamisega üle Eesti, Skandinaavia ja Baltikumi nii meeskonna juhtimise ja pingetaluvuse kui ka tarneahela ning protsesside juhtimise ja lean kultuuri arendamise teemadel.
Kristjan Rotenberg on eksperdina kaasa löönud ka EASi kasvuettevõtete ärimentorprogrammis.

Teda iseloomustab pühendumus organisatsiooni pidevale arengule, eelkõige meeskondade ja protsesside töö täiustamise läbi. Ta usub, et suurepäraseid tulemusi on äris võimalik teha võttes eeskuju edasijõudnud tööstusharude ja edukate ettevõtete juhtimisstiilidest ja parimatest praktikatest.

Ta on lõpetanud cum laude nii Mare Pork’i Tipptegijate kooli kui ka EBSi rahvusvahelise ärijuhtimise magistriõppeprogrammi.

Digitaliseerimise meistriklassis on Kristjan olnud mentoriks Flexovent OÜ’le.

Näiteid tema klientidest: Cleveron AS, Breden Kids, Ampler, Miltton, Artesyn, Stoneridge Electronics
ja Baltic Workboats

Mentor Margus Jakobson

Margus Jakobson on tegelenud tootmis- ja arendusettevõtete juhtimise, ekspordikorralduse, efektiivsuse parendamise ja juhtimissüsteemide arendamisega. Lisaks põhitööle on ta olnud aastaid erinevatele ettevõtetele mentoriks.

Marguse võtmeoskused on organisatsiooni juhtimise, tootmisjuhtimise, ekspordikorralduse, juhtimissüsteemide (s.h. ISO) efektiivsuse (m.h. LEAN, 6-Sigma, 6S, Agile), riskijuhtimise ja projektijuhtimise, protsessijuhtimise, raiskamiste vähendamise, tööohutuse, keskkonnajuhtimise, strateegilise juhtimise aladel.
Mentoriks sobib ta eelkõige neile, kes soovivad ettevõtte protsessid korda saada ning panna need hästi kasvu ja müügieesmärke teenima; samuti strateegiaarendus ja tootearendus, riskijuhtimine ja efektiivsuse tõstmine.

Margusel on praktiline juhtimiskogemus, mille ta on omandanud töötades järgmistel positsioonidel: ETAL Group AS tegevjuht/juhatuse liige (ETAL Group on rahvusvaheline arendus- ja tootmisettevõte), Nordic Houses (eksportiv puitmajaettevõte) tegevjuht/juhatuse liige, Pharmadule juhtkonna liige ja QA/HSE (kvaliteedi-keskkonna- ja tööohutusjuht; rahvusvaheline ettevõte, mis arendab ja toodab kõrgtehnoloogilisi ehitisi farmaatsiatööstusele), JPP Tallinn Arsenal (juhtimisnõustamine) tegevjuht/juhatuse liige.

15.02 toimub programmi kokkuvõttev lõpuüritus, kus osalevad kõik programmist osa võtnud ettevõtted, mentorid, koolitajad, korraldajad, žüriiliikmed ning EASi esindajad. Lõpuürituse eesmärk on esitleda žüriile oma digitaliseerimise tegevuskava ja elluviimise plaane.

Žürii hindab ettevõtete ja ideede arengut programmi jooksul; motivatsiooni, võimekust ja meeskonda idee elluviimiseks; plaani läbimõeldust, jätkusuutlikkust ja võidufondi kasutust ning esitluse kvaliteeti. Lõpuürituseks aitab valmistuda peale 4. töötuba läbiviidav veebiseminar.

Parimatele osalejatele on välja pandud 10 000 euro suurune auhinnafond, mis jaotatakse 3 parima ettevõtte vahel. Auhinnafondi eesmärk on võimaldada ettevõtetel jätkata oma digitaliseerimise tegevuskava elluviimist.

kogemuslood

Tutvu heade näidetega meie poolt toetatud innovaatilistest ettevõtetest.

Marit Tiits
Marit Tiits
Nurme tegevjuht

Programmi lõpuks on läbi töötatud juba 54 tööprotsessi, umbes teine samapalju seisab veel ees.

Loe lisa
Reigo Rusing
Reigo Rusing
Balsnacki arendusjuht

Saime aru, et meie teadmised erinevate tarkvaralahenduste tegelikust võimekusest olid pehmelt öeldes olematud.

Loe lisa
Karl-Martin Rammo
Karl-Martin Rammo
Lasita Aken tegevjuht

Programmi käigus koostatud teekaart aitas mõista, kuidas digilahenduste abil tööprotsesse efektiivsemaks muuta ning saadav ressursisääst kasvuks suunata.

Loe lisa
Saksamaa otsib strateegiaid innovatsioonitippu naasmiseks

Viimasel ajal pakub Saksamaal üha enam kõneainet arusaam, et uuendusmeelsuse ja unikaalsete lahenduste osas on riik liiga kauaks loorberitele puhkama jäänud. Nüüd on Saksa ühiskonnas tõusetunud lausa hädakisa, mis nõuab ettepanekuid, kuidas Saksamaa uuesti tippu tagasi tuua. Saksa tuntud majandusleht Handelsblatt toob välja mõned strateegiad, mis peaksid Saksamaad aitama. Loodetavasti aitab nendega tutvumine ka Eesti ettevõtjatel mõista, kuidas saaksid nemad selles protsessis osaleda. Kui teised riigid panustavad üha enam teadus- ja arendustegevusele, on Saksa tööstuse investeeringud pigem kahanenud. Vaikselt koidab Saksamaalgi äratundmine, et innovatsiooniseisakust väljumiseks tuleb rohkem õppida teistelt ning investeerida enam (ning targemalt) innovaatilistesse tehnoloogiaettevõtetesse. Näib, et innovatsioonirongist jäi

Rakendusuuringute programm on ettevõtjate seas üha populaarsem

EASi rakendusuuringute programmi (edaspidi RUP) kolmandasse toetusvooru kandideeris 56 projekti. Huvi programmi vastu on iga vooruga märkimisväärselt kasvanud, seekord oli huvi toetuse vastu vooru eelarvega võrreldes ligi kolmekordne. Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul näitab toetusvooru taaskord väga suur taotlejate arv Eesti ettevõtete innovatsioonivalmidust. „Maailmas on pöördelised ajad ja on näha, et üha rohkem ettevõtjaid mõistab, et nii Eestis kui maailmas konkurentsis püsimiseks tuleb juba täna investeerida teadus- ja arendustöösse ning innovatsiooni. Kindlasti peame riigina selliste toetusvoorudega jätkama, et tuua ettevõtted ja teadlased üksteisele veel lähemale. Eesmärk on jõuda välja sarnase rakendusuuringute keskuseni, nagu Põhjamaadel või Kesk-Euroopa riikidel on juba

Aasta ettevõte 2021: tunnustus tehtud töö eest tuli murrangulisel hetkel, andes motivatsioonitõuke kogu meeskonnale

Eesti pikima traditsiooniga ettevõtluskonkurss tuleb taas! Kandideerimine ja esmakordselt ka ettevõtete nomineerimine on avatud veel viimast nädalat. Uurisime asjaosalistelt, miks seada oma ettevõte või mõni lihtsalt silmapaistev tegija üles Eesti pikima ajalooga ettevõtluskonkursil? Tänavuse konkurssiga on võimalik tutvuda siin. Miks peaks aga ettevõtted konkursil osalema ja mis kasu nemad sellest saavad? Eelmise aasta laureaatide enda sõnul ei ole küsimustki, et tunnustusega kaasnenud tähelepanu ettevõttele ja laiemalt sektorile on võimaldanud neil isegi veel aasta hiljem lihtsamini luua uusi ärisuhteid ning andnud kogu meeskonnale täiendava motivatsiooni oma sihtide poole liikuda. Aasta innovaator ja aasta ettevõte 2021 Chemi-Pharm Eelmisel aastal pärjati aasta ettevõtte

Euroopa Kontrollikoda avaldas raporti hinnates Horisont 2020 erimeetmete tõhusust

Euroopa Kontrollikoda avaldas raporti hinnates Horisont 2020 widening meetmete tõhusust. Vähendamaks EL-i teatud riikide mahajäämust teaduse- ja innovatsiooni valdkondades, võttis Euroopa Komisjon kasutusele nn erimeetmed “widening measures” – laienemisriikidele, kuhu kuulusid 13 riiki, kes liitusid EL-ga ajavahemikul 2004-2020 + Luxembourg ja Portugal. Lühidalt öeldes, leiab raport, et Horisont 2020 laienemismeetmed olid hästi kavandatud, kuid kestvad siseriiklikud innovatsioonivaldkonna muutused sõltuvad eelkõige liikmesriikide ametiasutuste jõupingutustest. Innovatsioonilõhe likvideerimiseks peavad ka liikmesriigid ise (valitsused) omalt poolt panustama, prioritiseerides ja ka rahastades teadustegevust ja innovatsiooni ning tugevdades kohalikke innovatsiooni ökosüsteeme/tugistruktuure, sest vaid nii on nad võimelised absorbeerima EL innovatsioonivahendeid ning olema võrdväärseteks partneriteks innovatsiooniliidritest või

Statistikaameti innovatsiooniuuring tõi fookusesse uuenenud töökorralduse, tooteinnovatsiooni ja ökoloogilise kestlikkuse

25. mail avaldas statistikaamet 2018-2020 ettevõtete innovatsiooniuuringu (Company Innovation Survey- CIS) tulemused. Uuringu eesmärgiks on kaardistada ettevõtete vaatlusperioodi uuendusmeelsust, mis on majandusliku arengu ja konkurentsivõime edendamise üheks võtmeteguriks. Innovatsiooniuuringust johtus, et ligikaudu 64% Eesti ettevõtetest peab end uuenduslikuks ja innovaatiliseks. Eelmise perioodi uuringu antud näitaja oli 73%, mis inditseerib 9% langust innovatiivsete ettevõtete osakaalus. Kõige suurem osakaal uuendusmeelseid ettevõtteid tegutseb arhitektuuri ja insenerinduse, teaduse ja arenduse ning reklaaminduse ja turu-uuringute tegevusalades. Innovatiivsete ettevõtete osakaalu langustrendi tingis peamiselt töötlevas tööstuses ja hulgikaubanduse ning info- ja side tegevusalades tegutsevate innovatiivsete ettevõtete arvu languses. Kõige enam on uuendusmeelseid ja innovatiivseid ettevõtteid vähemalt 250