Vaata peasisu

Saksamaa turg: rauda tuleb taguda, kuni ta on kuum

EASi ja KredExi ühendasutus
28. august 2018
7 min

Tiina Kivikas, EASi ekspordinõunik Saksamaal

Hiljuti ühe ettevõtjaga peetud vestluse käigus sakslaste huvist Eesti suunal, soovitasin lähtuda mõttest, et Saksamaa ekspordi osas tasuks praegu hoida kõik rauad tules. Saksamaa turg on pikaajalises perspektiivis üheks kõige kindlamaks ekspordituruks Eesti ettevõtetele, sest euro väärtus tugevneb, Saksamaa majandus on stabiilne ning püsib soliidsel vundamendil. Tänavuseks prognoosib Saksamaa majandusministeerium SKP kasvu 1,7 protsenti ning tööpuudus on viimase veerandsajandi madalaimal tasemel. Eesti eksport Saksamaale on viie aasta jooksul kasvanud pidevalt ja jätkusuutlikult.

Allikas: Statistikaamet

2018.aasta esimese poolaasta ekspordimahud räägivad selget keelt, et tänavu ületame Saksamaa suunal ekspordimahtude osas miljardi euro piiri. Suuremaid takistusi selle eesmärgi saavutamiseks silmapiiril ei paista. Eesti ettevõtjad tunnevad suurt huvi Saksamaa turu vastu ning sakslased omakorda on oluliselt teadlikumad Eesti “lähedusest” neile nii geograafia kui ärikultuuri mõttes. Oma igapäevase töö raames Baieri liidumaal olen viimase viie aasta jooksul märganud meeletu hooga kasvanud huvi Eesti vastu. Näiteks on e-Estonia esitluskeskust külastavate Saksa delegatsioonide arv lausa mitmekordistunud – kui varem võõrustasime külalisi Saksamaalt ehk korra kuus, siis täna ei ole harvad juhused, mil tuleb e-Eestit tutvustada 2-3 korda päevas või vastu võtta äridelegatsioone mitmeid kordi nädalas. Eriti suurt huvi tunnevad Eesti e-lahenduste vastu Baden-Württembergi ja Nordrhein-Westfaleni liidumaad, viimase linnade kogu väisas Tallinnat viimati juulikuus ning kaks linna olid koheselt valmis katsetama Eesti kodanikele mõeldud elektroonilisi lahendusi ka oma liidumaa elanike hüvanguks.

Digikuvand on läbi löönud

Oma põhitööna nõustan Saksa turule siseneda soovivaid Eesti ettevõtteid ning ka Saksa partneritega juba koostööd tegevaid eksportööre, et selgitada turuspetsiifilisi teemasid ning leida juude uusi partnereid ning kliente. Kuid kümnendiku oma tööajast veedan Saksa ettevõtjate küsimustele vastuseid otsides – peamiselt huvitavad neid plokiahela (blockchain) lahendused, Eesti haridussüsteem ja ka näiteks patsientidele mõeldud digitaalse haigusloo süsteem. Tänaseks olen veendunud, et Saksamaal on Eesti digikuvand väga hästi vastu võetud ning see toimib hea abivahendina kontakti saavutamisel Saksa ettevõtjatega. Nii võib Saksamaal täheldada ka suuremat huvi Eesti idufirmade vastu, mille ilmekaks tõestuseks on sagenenud küllakutsed Eesti ettevõtjatele konverentsidel esinemiseks või auhindadele kandideerimiseks. EASi ekspordinõunikuna olen alati valmis vajalikke kontakte vahendama ning nõu ja jõuga kaasa aitama.

Messid ja kontaktüritused

Sakslastega suheldes on äärmiselt oluline just otsesuhtlus. EAS panustab Saksamaa suunal kontaktide loomisesse ja arendamisesse läbi erinevate messide ja kontaktreiside. Minultki on päritud, kas messid on minetamas oma tähtsust ning kas äritegemise alused on Saksamaal muutumas. Julgesin juba paar aastat tagasi väita ning olen selles veendunud ka täna, et sakslase jaoks on jätkuvalt oluline messidel osaleda ning neid külastada, see põhimõte ei paista muutuvat veel lähimate põlvkondade jooksul. Nõunikuna hindan kõrgelt, et EAS toetab tänavu Eesti ettevõtjaid kuue ühisstendiga Saksamaa suurematel messidel. Sügisel ootavad meid rahvusvaheline merenduse ja laevanduse mess SMM   Hamburgis, elektroonikasüsteemide ja –lahenduste mess Electronica ning meditsiinisektori rahvusvaheline mess Medica. Järgmisel aastal toetab EAS Eesti ettevõtjate osalemist ehitusmessil Bau 2019 Münchenis, paadimessil BOOT 2019 Düsseldorfis, rahvusvahelisel sisustusmessil IMM Cologne Kölnis ning mahetoidu messil BioFach Nürnbergis.

Eesti riiklik ühisstend Saksamaa messil Productronica 2017

Uue meetmena EASi poolt ettevõtjatele loodud individuaalne välismessitoetus aitab veelgi suuremal hulgal ettevõtetel osaleda neile vajalikel kontaktüritustel omal käel. Saksamaal korraldatakse igal aastal pea 150 rahvusvahelist messi, kuhu eestlased on vägagi oodatud ka ilma Eesti ühisstendita. Sügisel toimub Nürnbergis rahvusvaheline IT & Security mess, mida Eesti ettevõtjad ei ole veel avastanud, kuid kuhu ootaksin just väikese ja keskmise suurusega Eesti IT-firmasid. Lisaks paljudele Saksa ettevõtetele osaleb sel messil ka märkimisväärne arv ettevõtjaid Inglismaalt, Hollandist, USAst ja mujalt. Nürnbergi IT-mess ei ole küll nii tuntud, kui Hannoveris toimuv CeBIT, kuid kompaktsemal üritusel on paremad võimalused esmakontaktide loomiseks ning pikemateks silmast-silma kohtumisteks.

Minu kogemus EASi ekspordinõunikuna Saksamaal on kinnitanud, et igale Saksamaa turust huvitatud ettevõttele on võimalik sedavõrd suurest riigist leida just talle sobiv mess, konverents, foorum või kontaktüritus. Otsesuhtlus Saksamaa ettevõtjaga on eduka ekspordi võtmeks ning sakslaste huvi Eesti vastu tuleb praegu kindlasti positiivses mõttes ära kasutada. Saksamaa on meile piisavalt lähedal, et seda Euroopa majandusmootorit külastada vähemalt paar-kolm korda aastas, kas erialaüritustel osaledes või olemasolevaid ja potentsiaalseid kliente külastades. Seega praegu on paras aeg rauda taguda.

***

Kaarel Väer, Eesti Puitmajaliit, juhatuse esimees

Edu saavutamisel Saksamaal on väga suur roll otsesuhtlusel – seda nii ärikohtumiste, messidel osalemiste kui ka kohalike ettevõtete külastamise näol. Oleme Puitmajaliidu egiidi all ühiselt väisanud erinevaid konverentse ja messe ning võimalusel ühendanud messikülastusi ka erinevate ärikohtumiste ja kohalike tootjatega külastamisega. Parima tulemuse annabki minu arvates see, kui püütakse neid tegevusi koos teha – vaid nii tekib terviklik pilt turul toimuvast ja minimeeritakse riske, mida võib eksportimisel ikka ja jälle esineda.

Roomer Tarajev, Advanced Sports Installations Europe AS, avalike suhete juht

Kohaliku ärikultuuri tundmine ja mõistmine on Saksamaa turule sisenemisel väga oluline. Sakslasega tuleb kindlasti luua usaldusväärne kontakt kohe alguses – kohtuda näost-näkku, kutsuda Eestisse, võita usaldus läbi ühiste projektide.  Ka asjaolude väga heal kokkulangemisel võib esimese majandustehinguni jõudmiseni kuluda parimal juhul kuid. Eestlasele võib Saksamaa esialgu tunduda liigagi bürokraatlik, kuid seal majandustegevuse alustamise eelduseks olevate väikeste detailidega tuleb end paratamatult kiiresti kurssi viia. Olgu selleks kuulumine ametiühingutesse, sertifitseerimised ning muud siseriiklikud nõuded, mis esialgu võivad meile tunduda veidratena. Kasutada tuleb kõiki võimalusi ühisüritustel osalemiseks ning teiste Eesti ettevõtetega ühiste huvide kaardistamiseks, et üheskoos erinevatest üritustest osa võtta. EASi ekspordinõunikud on väga kompetentsed ning tunnevad kohalikku turgu tihti peensusteni välja. Usaldasime ekspordinõuniku soovitusi ja temalt saadud taustainfot – Tiina abita oleksime kaotanud palju väärtuslikku aega.

Urmo Sisask, Hyrles OÜ, tegevjuht

Saksamaal kohapeal käimine on väga oluline, et ise näha ja kuulda, kuidas rakendatakse maailma ühes juhtivas tööstusriigis nende Industrie 4.0 kontseptsiooni. Saksamaa suurtööstused on jõudnud järgmise põlvkonna tööstusrevolutsiooni arendamisel väga kaugele, kuid nende kogemustest on palju õppida ka tagasihoidlikumaid rahalisi võimalusi omavatel väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel. Igal juhul oleme Saksamaalt alati saanud uusi ideid ja mõtteid, kuidas enda ettevõtte tööd paremini ja tõhusamalt korraldada saaksime. Lisaks huvitavatele ettekannetele oleme üritustelt saanud väga häid kontakte kohalike ettevõtjatega – Saksamaa väikese ja keskmise suurusega ettevõtted ei erine meie sarnastest ettevõtetest kuigi palju, lisaks on ka probleemid tihti üpris sarnased. Lisaks teiste kogemusest õppimisele pean oluliseks oma tähelepanekute jagamist kolleegidega, nii olen alati kutsunud reisidel kohatud ettevõtjaid tutvuma meie ettevõttega ja Eestiga üldisemalt. Vaid kohapeal meiega tutvudes saavad välispartnerid veenduda, et võime neile olla kasulikud nõuandjad ning koostööpartnerid. Pidev õppimine ja arenemine eeldab endalt aktiivsust ja huvi laia maailma vastu, see omakorda suurendab kontaktvõrgustikku, mis loobki eeldused uuele turule sisenemiseks.

 

Jaga postitust

Tagasi üles