Vaata peasisu

Sadakond Eesti ettevõtet soovib riigi toel välismaale laieneda

EASi ja KredExi ühendasutus
3. mai 2019
3 min

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ärivisiitide portaali www.visiidid.ee tulemused näitavad, et Eesti ettevõtete huvi välismaale laienemise vastu on kasvanud. Eelmisel aasta lõpus avatud portaaliga on tänaseks liitunud juba ligi 100 ettevõtet.

EASi välisinvesteeringute keskuse direktor Allan Selirand sõnas, et Eesti ettevõtjate rahvusvaheline ambitsioon aitab Eesti majandust mitmekesistada. “Ühtlasi toovad välisturgudel tegutsemise kogemused Eesti ettevõtlusesse uusi koostööpartnereid ja teadmisi kogu maailmast, mida saab edukalt rakendada ka Eestis kohapeal,” märkis ta.

Selirand tõi välja, et sageli seisavad Eesti ettevõtted silmitsi probleemiga, kus välisturgudele laienemiseks puuduvad vajalikud turundusoskused või kontaktvõrgustikud. Nendest kitsaskohtadest aitavad hästi üle välisinvesteeringud, kuivõrd toovad ja loovad uut teadmist. Selirand märkis, et eelmisel aastal võeti välisinvesteeringute keskuse poolt vastu 156 Eestisse saabunud delegatsiooni. Otseste välisinvesteeringute maht ulatus 324 miljoni euroni ja Eestisse toodi ligikaudu 1500 töökohta. Ta lisas, et rahvusvaheline huvi Eesti kui välisinvesteeringute sihtkoha vastu lihtsustab ka Eesti ettevõtete globaalsete ambitsioonide elluviimist. “Kindlasti on see üheks põhjuseks, miks Eesti ettevõtete soov laieneda rahvusvahelistele turgudele näitab kasvamise märke,” rääkis Selirand.

Tulevikku silmas pidades ennustab Selirand Eesti ettevõtete huvi suurenemist välisturgude vastu. Ta märkis, et senised edukad välisvisiidid on tutvustanud Eestit atraktiivse välisinvesteeringute sihtkoha ja usaldusväärse ekspordipartnerina. “See peaks lisama Eesti ettevõtetele täiendavat julgust end välisturgudel teostada,” ütles ta.

Riiklikel välisvisiitidel osalemine on osutunud kõige populaarsemaks IT-sektoris tegutsevate ettevõtete hulgas. Selirandi sõnul võib see olla tingitud asjaolust, et Eesti on tuntud oma tugeva digiühiskonna poolest ja Eestit tuuakse rahvusvaheliselt eeskujuks. “Eesti e-lahenduste ja IT-ettevõtete edulood aitavad välisturgudele laienemisele kindlasti kaasa,” märkis ta.

Pakiroboteid tootva Cleveroni üks asutajatest ja äriarenduse juht Indrek Oolup osales oma ettevõttega riiklikul ärivisiidil USA-s. „Ärivisiidid võimaldasid laiendada suhtevõrgustikku, mis on paljuski isiklikel suhetel baseeruval USA ärimaastikul oluline. Ühtlasi on see tõestus ettevõtte usaldusväärsusest, kinnitades nii olemasolevatele kui ka potentsiaalsetele klientidele, et tegu on kindla partneriga,“ rääkis Oolup.

Portaal www.visiidid.ee on alates käivitamisest eelmise aasta lõpus vahendanud platvormiga liitunud ambitsioonikatele Eesti ettevõtjatele, kes on huvitatud ärivõimaluste laiendamiseks välisturgudel, üle 40 välisvisiidi pakkumise. Andmebaasi kogutakse Eesti presidendi, peaministri, erinevate ministeeriumide, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poolt korraldatavad kõrgetasemelised visiidid. Eesmärgiga parendada kasutajamugavust, on alates aprillist veebileheküljel www.visiidid.ee võimalik ettevõtte tegevusprofiili kerge vaevaga uuendada.

2000. aastal loodud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) on riikliku ettevõtluse tugisüsteemi üks suuremaid institutsioone ning viib Eesti riigi poolt sihtasutusele antud ülesandeid ellu kolme peamise tegevusvaldkonna kaudu: Eesti ettevõtete ekspordivõimekuse hoogustamine, turismitulu suurendamine ja välisinvesteeringute Eestisse toomine. EAS teeb välismajandustegevuse eesmärkide täitmisel ja äridiplomaatia arendamisel koostööd Välisministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga.

Jaga postitust

Tagasi üles