Vaata peasisu Rahastanud Euroopa Liit kaksilogo, (EST)

Tehnoloogia sektori ärimissioon Singapuri

Ärimissiooni eesmärk on luua uusi ärivõimalusi Eesti tehnoloogia valdkonna ettevõtetele Singapuris.
Ärimissioon sisaldab SWITCH 2023 külastust.

Kandideerimine ärimissioonile on lõppenud.

 

 

Toimumise kuupäev
30. oktoober - 03. november 2023
Keel
inglise keel
Asukoht
Singapur
Kulu
Osalejad tasuvad oma lennupiletite maksumuse
Staatus
Registreerimine suletud

Kelle jaoks on teenus mõeldud?

 • Ärimissioonil saab osaleda kuni 8 Eesti tehnoloogia valdkonna ettevõtet (1 inimene ettevõttest).
 • Sihtrühmaks on väikese ja keskmise suurusega Eesti ettevõtted:
  • kus ettevõttel või selle omanikul on eelnev ekspordikogemus;
  • kellel on olemas ekspordivõimekus ja kohene valmisolek oma toote/teenuse valitud sihtriiki eksportimiseks;
  • kes on huvitatud Singapuri turust;
  • kes soovivad paremini aru saada oma toote/teenuse võimalustest Singapurist või kelle eesmärgiks on sihtturu põhjalikum tundmaõppimine ja täiendavate ärikontaktide saamine;

Ärimissioonil osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA). VTA ettevõtte kohta on maksimaalselt 15 000€.

Vaata, mis on sinu ettevõtte VTA jääk

Mida ma saan?

Kasulikku turuinfot

Kindlustunde turu sobivuse osas

Uusi või täiendavaid ärikontakte

Korralduslik info:

 • Ärimissiooni kestus on 5 programmiga sisustatud päeva (30.oktoober-03.november 2023), millele lisandub lennuaeg.
 • Ärimissiooni raames külastame SWITCH 2023 festivali (festivali toimumisaeg 31.okt-02.nov), täpsem programm selgumisel.
 • Ärimissiooni kohapealsed tegevused ja kohtumised on suunatud tehnoloogia valdkonna ettevõtetele, soodustades suhtlemist ja suhete loomist teiste oluliste turutegijatega sihtriigis ning luues paremat arusaama sealsetest ärivõimalustest.
 • Igale ettevõttele organiseeritakse sihtriigis programmi raames kuni 3 individuaalset ärikohtumist.
 • Töökeeleks on inglise keel.
 • Osaleja tasub ise oma lennupiletite eest, muud ärimissiooni programmiga seotud kulud kohapeal katab EAS.

Programm (täpsustamisel)

Ärimissiooni programm  võib sisaldada erinevaid kohtumisi valdkonna ekspertide, liitude esindajate ja teiste oluliste turuosalistega. Samuti võib see sisaldada huvipakkuvate ettevõtete või valitsusasutuste ja teadusasutuste külastusi  ning võrgustusmisüritusi. Programmi raames korraldame igale ettevõttele kuni 3 individuaalset kohtumist sihtriigi ettevõttega.

Programm on täpsustamisel ja kujuneb vastavalt osalevate ettevõtete huvidele.

Ärimissioon

 • Ärimissiooni kestus on 5 programmiga sisustatud päeva (30.oktoober-03.november 2023), millele lisandub lennuaeg.
 • Ärimissiooni raames külastame SWITCH 2023 festivali (festivali toimumisaeg 31.okt-02.nov), täpsem programm selgumisel.
 • Ärimissiooni kohapealsed tegevused ja kohtumised on suunatud tehnoloogia valdkonna ettevõtetele, soodustades suhtlemist ja suhete loomist teiste oluliste turutegijatega sihtriigis ning luues paremat arusaama sealsetest ärivõimalustest.
 • Igale ettevõttele organiseeritakse sihtriigis programmi raames kuni 3 individuaalset ärikohtumist.
 • Töökeeleks on inglise keel.
 • Osaleja tasub ise oma lennupiletite eest, muud ärimissiooni programmiga seotud kulud kohapeal katab EAS.

Ärimissiooni programm  võib sisaldada erinevaid kohtumisi valdkonna ekspertide, liitude esindajate ja teiste oluliste turuosalistega. Samuti võib see sisaldada huvipakkuvate ettevõtete või valitsusasutuste ja teadusasutuste külastusi  ning võrgustusmisüritusi. Programmi raames korraldame igale ettevõttele kuni 3 individuaalset kohtumist sihtriigi ettevõttega.

Programm on täpsustamisel ja kujuneb vastavalt osalevate ettevõtete huvidele.

Kontakt

Kontakt

Tiina Tuisk
lähiturgude regiooni juht