Vaata peasisu Eesti Arengu Sihtasutuse, Euroopa Liit Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ning Eesti Tuleviku Jaoks (EST)

Saksamaa kontaktreis Smart Mobility & Smart Logistics sektori ettevõtetele

Kontaktreisi eesmärk on tutvumine Smart Mobility & Smart Logistics sektori ärivõimalustega Saksamaal ning uute või täiendavate ärikontaktide saamine. Kontaktreisi piirkond on Baierimaa, selle pealinn München ning Müncheni lähiümbrus.

Kandideerimine on lõppenud.

Toimumise kuupäev
25. - 27. oktoober 2022
Keel
inglise keel
Asukoht
Baierimaa ja München
Kulu
500 eurot + lend
Staatus
Registreerimine suletud

Kelle jaoks on teenus mõeldud?

 • Kontaktreisil saab osaleda kuni 8 Eesti ettevõtet (igast ettevõttest kuni 2 inimest)
 • Kontaktreisi sihtrühm on Eesti ettevõte, kes on Smart Mobility & Smart Solutions sektorist;
  • kelle jaoks sihtturg Saksamaa on uus ning kes soovib paremini aru saada oma toote/teenuse võimalustest sihtturul;
  • kelle jaoks sihtturg Saksamaa ei ole uus, aga kelle eesmärgiks on sihtturu või sihtturu konkreetse sektori põhjalikum tundmaõppimine ja täiendavate ärikontaktide saamine;
  • kellel on olemas ekspordivõimekus ja kohene valmisolek oma toote/teenuse valitud sihtriiki eksportimiseks või kellel on innovaatiline toode
  • Tutvu kontaktreisi täpsemate osalemistingimustega.

Kontaktreisil osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA). Saksamaa kontaktreisi VTA ettevõtte kohta on 3975 eurot.

Vaata, mis on sinu ettevõtte VTA jääk

Mida ma saan?

Nõu ja abi vastava turu eksperdilt

Kindlustunne turu sobivuse osas

Võimalus saada toimivaid ärikontakte

Kontaktreis sisaldab

 • Kontaktreisi kestus on 3 programmiga sisustatud päeva, millele lisandub lennuaeg.  Reisile eelneb ettevalmistustöö ning nõustamine.
 • Iga ettevõte saab viis (5) individuaalset ärikohtumist sihtriigis.  Kontaktkohtumised toimuvad ametlikus ärikohtumise vormis.
 • Lisaks külastatakse innovatiivseid ettevõtteid ja atraktiivseid äripiirkondi ning viiakse läbi tegevused, mis annavad osalejatele kasulikku sektoripõhist turuinfot.
 • Lõpptulemusena peaks ettevõtja paremini aru saama oma ärivõimalustest Saksamaal ning omama isiklikke ärikontakte, mida toimivaks koostööks või partnerluseks edasi arendada.
 • Saksa keele oskus on siinkohal kindlasti oluliseks eeliseks.

Programm

Sihtriigis ettevõtete vajaduste paremaks mõistmiseks tutvub AHK projektijuht avakohtumisel ettevõtete ootuste ja soovidega kontaktreisi osas. Samuti külastab projektijuht vajaduse korral kõiki kontaktreisil osalevaid ettevõtteid. Lisaks konsulteerib projektijuht programmi osas Saksamaa valdkondlike institutsioonide esindajate ja Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse kohapealse ekspordikonsultandiga. Peale põhjalikku eeltööd koostatakse kontaktreisi lõplik programm eesmärgiga pakkuda osalejate võimalikult terviklikku ja loogilises järjekorras koondit erinevatest tegevustest, et motiveerida osalejaid programmis püstitatud eesmärke ja tulemusi saavutama.

Programmi konkreetne sisu, ehk külastatavad ettevõtted, külastatavate ettevõtete arv, söögikohad, majutuskohad, kellaajad ning tegevuste toimumise ajad, järjekord ja kuupäevad sõltuvad kõik saksa ettevõtete valmisolekust grupp vastu võtta, logistikast, ettevõtete asukohast jm.

Kontaktreis viiakse läbi inglise keeles.

Saabumine Münchenisse varahommikuse lennuga. Transfeer

10.30 – 13.30 Networking üritus erinevate IT klastrite esindajatega ning ettevõtetega.
Baieri majandusruumi tutvustus, kontaktide vahetamine, networking, lõuna.

13.30 – 14.15 Transfeer

14.30 – 16.00 Ühe saksa ettevõtte külastus (näide)
[ui!]-ettevõtete grupp

16.00 – 18.00 Transfeer või jalutuskäik hotelli, majutumine

18.30 – 20.30 Kogunemine fuajees ja jalutuskäik restorani. Ühine õhtusöök koos lühikese reisibriifinguga.

Võimalusel/soovi korral osaleb õhtusöögil mõne institutsiooni esindaja ja/või EAS-i kohapealne ekspordikonsultant

18.30 – 20.30 Kogunemine fuajees ja jalutuskäik restorani. Ühine õhtusöök koos lühikese reisibriifinguga.
Võimalusel/soovi korral osaleb õhtusöögil mõne institutsiooni esindaja ja/või EAS-i kohapealne ekspordikonsultant

 

Kontaktkohtumiste päev

08.30 – 09.00 Transfeer B2B kohtumiste toimumispaika

09.15 – 12.35 Individuaalsed B2B kohtumised Eesti ja Saksa ettevõtete vahel
09.15 – 10.15 esimene B2B kohtumine
10.25 – 11.25 teine B2B kohtumine
11.35 – 12.35 kolmas B2B kohtumine Vajadusel aeg täiendavateks B2B kohtumisteks. Kohtumiste juures on serveeritud joogid, suupisted

12.45 – 13.45 Ühine lõuna

13.45 – 16.00 Individuaalsed B2B kohtumised Eesti ja Saksa ettevõtete vahel
09.15 – 10.15 neljas B2B kohtumine
10.25 – 11.25 viies B2B kohtumine

16.00-16.30 Transfeer

16.30-17.45 Ühe saksa ettevõtte külastamine või kohtumine (ümarlaud) ettevõtte esindajaga või kohtumine klastri Mobility & Logistics esindajaga https://www.mobilitylogistics.de/
Teemaks erinevad mobiilsuse ja targa linna projektid Baierimaal

19.00-21.00 Kogunemine fuajees, ühine õhtusöök

 

3 külastust, milleks võivad olla: Huvitavad saksa ettevõtted, institutsioonid, erialaliidud, klastrid

08.45 – 09.15 Transfeer külastatavasse saksa ettevõttesse

09.15 – 11.00 Ühe saksa ettevõtte külastamine (näide)
BMW Group / IT arengute, lahenduste esitlus, BMW-Welt külastus

11.00 – 13.00 Transfeer, saksa ettevõtte külastamine (näide)
Lilium

13.00 -14.15 Ühine lõunasöök

14.15 – 16.15 Transfeer saksa ettevõtte külastamine (näide)
Ludwig Bölkow Campust

16.15 -18.00 Transfeer lennujaama. Ühine kerge õhtusöök viimases külastatavas ettevõttes, selle lähedal asuvas söögikohas või lennujaamas. Viimase ühise koosolemise käigus toimub tagasiside ring reisile, reisist kokkuvõtte tegemine.

19.30-00.05 Lend München- Tallinn

 

Kontaktreis

 • Kontaktreisi kestus on 3 programmiga sisustatud päeva, millele lisandub lennuaeg.  Reisile eelneb ettevalmistustöö ning nõustamine.
 • Iga ettevõte saab viis (5) individuaalset ärikohtumist sihtriigis.  Kontaktkohtumised toimuvad ametlikus ärikohtumise vormis.
 • Lisaks külastatakse innovatiivseid ettevõtteid ja atraktiivseid äripiirkondi ning viiakse läbi tegevused, mis annavad osalejatele kasulikku sektoripõhist turuinfot.
 • Lõpptulemusena peaks ettevõtja paremini aru saama oma ärivõimalustest Saksamaal ning omama isiklikke ärikontakte, mida toimivaks koostööks või partnerluseks edasi arendada.
 • Saksa keele oskus on siinkohal kindlasti oluliseks eeliseks.

Sihtriigis ettevõtete vajaduste paremaks mõistmiseks tutvub AHK projektijuht avakohtumisel ettevõtete ootuste ja soovidega kontaktreisi osas. Samuti külastab projektijuht vajaduse korral kõiki kontaktreisil osalevaid ettevõtteid. Lisaks konsulteerib projektijuht programmi osas Saksamaa valdkondlike institutsioonide esindajate ja Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse kohapealse ekspordikonsultandiga. Peale põhjalikku eeltööd koostatakse kontaktreisi lõplik programm eesmärgiga pakkuda osalejate võimalikult terviklikku ja loogilises järjekorras koondit erinevatest tegevustest, et motiveerida osalejaid programmis püstitatud eesmärke ja tulemusi saavutama.

Programmi konkreetne sisu, ehk külastatavad ettevõtted, külastatavate ettevõtete arv, söögikohad, majutuskohad, kellaajad ning tegevuste toimumise ajad, järjekord ja kuupäevad sõltuvad kõik saksa ettevõtete valmisolekust grupp vastu võtta, logistikast, ettevõtete asukohast jm.

Kontaktreis viiakse läbi inglise keeles.

Saabumine Münchenisse varahommikuse lennuga. Transfeer

10.30 – 13.30 Networking üritus erinevate IT klastrite esindajatega ning ettevõtetega.
Baieri majandusruumi tutvustus, kontaktide vahetamine, networking, lõuna.

13.30 – 14.15 Transfeer

14.30 – 16.00 Ühe saksa ettevõtte külastus (näide)
[ui!]-ettevõtete grupp

16.00 – 18.00 Transfeer või jalutuskäik hotelli, majutumine

18.30 – 20.30 Kogunemine fuajees ja jalutuskäik restorani. Ühine õhtusöök koos lühikese reisibriifinguga.

Võimalusel/soovi korral osaleb õhtusöögil mõne institutsiooni esindaja ja/või EAS-i kohapealne ekspordikonsultant

18.30 – 20.30 Kogunemine fuajees ja jalutuskäik restorani. Ühine õhtusöök koos lühikese reisibriifinguga.
Võimalusel/soovi korral osaleb õhtusöögil mõne institutsiooni esindaja ja/või EAS-i kohapealne ekspordikonsultant

 

Kontaktkohtumiste päev

08.30 – 09.00 Transfeer B2B kohtumiste toimumispaika

09.15 – 12.35 Individuaalsed B2B kohtumised Eesti ja Saksa ettevõtete vahel
09.15 – 10.15 esimene B2B kohtumine
10.25 – 11.25 teine B2B kohtumine
11.35 – 12.35 kolmas B2B kohtumine Vajadusel aeg täiendavateks B2B kohtumisteks. Kohtumiste juures on serveeritud joogid, suupisted

12.45 – 13.45 Ühine lõuna

13.45 – 16.00 Individuaalsed B2B kohtumised Eesti ja Saksa ettevõtete vahel
09.15 – 10.15 neljas B2B kohtumine
10.25 – 11.25 viies B2B kohtumine

16.00-16.30 Transfeer

16.30-17.45 Ühe saksa ettevõtte külastamine või kohtumine (ümarlaud) ettevõtte esindajaga või kohtumine klastri Mobility & Logistics esindajaga https://www.mobilitylogistics.de/
Teemaks erinevad mobiilsuse ja targa linna projektid Baierimaal

19.00-21.00 Kogunemine fuajees, ühine õhtusöök

 

3 külastust, milleks võivad olla: Huvitavad saksa ettevõtted, institutsioonid, erialaliidud, klastrid

08.45 – 09.15 Transfeer külastatavasse saksa ettevõttesse

09.15 – 11.00 Ühe saksa ettevõtte külastamine (näide)
BMW Group / IT arengute, lahenduste esitlus, BMW-Welt külastus

11.00 – 13.00 Transfeer, saksa ettevõtte külastamine (näide)
Lilium

13.00 -14.15 Ühine lõunasöök

14.15 – 16.15 Transfeer saksa ettevõtte külastamine (näide)
Ludwig Bölkow Campust

16.15 -18.00 Transfeer lennujaama. Ühine kerge õhtusöök viimases külastatavas ettevõttes, selle lähedal asuvas söögikohas või lennujaamas. Viimase ühise koosolemise käigus toimub tagasiside ring reisile, reisist kokkuvõtte tegemine.

19.30-00.05 Lend München- Tallinn

 

Kontakt

Karin Alliksaar

Kontakt

Karin Alliksaar
teenusejuht

Sind võib veel huvitada

Tagasi üles