Vaata peasisu Kaasrahastanud Euroopa Liit kaksilogo, (EST)

Roheline Laine – roheregulatsioonid ajavad pea sassi?

Kutsume ettevõtjaid ja juhte ärikonverentsile Roheline Laine, kus toome kokku Eesti parima teooria, praktika ja rahvusvahelise vaate kestliku ettevõtluse teemadel.

Kuidas jõuame Eesti ettevõtetega järgmise hüppeni, mis hoiaks meie planeeti ja samas turgutaks majandust? Rohereform, keskkonnahoidlik ja vastutustundlik ettevõtlus ning järgmised globaalsed trendid ettevõtluses ja majanduses on suund, kuhu peame konkurentsivõime saavutamiseks üheskoos liikuma.

Jagame mõtteid, kuidas kohaneda  ja roheregulatsioonide keskel pea selgena hoida.

 

Toimumise kuupäev
10. aprill 2024
Keel
eesti keel
Asukoht
Kai kunstikeskus ja veeb
Kulu
Tasuta
Staatus
Registreerimine suletud

Kellele konverents on mõeldud?

  • ettevõtjatele ja juhtidele, kes rohepöördest tulenevalt soovivad püsida konkurentsis, näevad vajadust muuta ettevõtte ärimudel kestlikumaks ning liikuda edasi jätkusuutlike otsustega

Miks tasub osaleda?

Teooria

Sel aastal käsitleb Roheline Laine katusteemana rohereformi ja regulatsioone. Soovime nügida ettevõtteid tegema keskkonna ja inimeste jaoks säästlikumaid, efektiivsemaid ja innovatiivsemaid valikuid, leides oma suund ja konkurentsieelis laias roherägastikus.

Praktika

Jagame praktiliselt kasutatavat teadmust tulevate regulatsioonide osas, anname tõuke struktuurselt tegelema ESG teemadega. Jätkusuutlikud lahendused ettevõttes on oluline samm kindlustunde ja tulevikus konkurentsis püsimise jaoks.

Uued mängureeglid

Pakume kestlikkuse rajale jõudnud ettevõtetele praktilist teadmist, tööriistu ja inspiratsiooni, et liikuda seadusandlusega koos edasi üha julgemalt. Enam ei ole vaja mõelda, kas kestlikkus, efektiivsus ja innovatiivsus on vajalikud, nüüd on vaja mõelda, kuidas jõustuvaid regulatsioone enda ettevõtte heaks ära kasutada.

Pealava ajakava

9.30 – 10.00 
Registreerumine, tervitusamps ja kohv 

10.00 – 10.15 
Konverentsi avamine ja päevajuhi tervitus
Kati Kusmin, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse juhatuse esimees
Andreas Melts, päevajuht

10.15 – 10.30 
Kliimaseaduse eesmärk ja mõjud ettevõtluskeskkonnale
Kristi Klaas, Kliimaministeeriumi asekantsler 

10.30 – 11.00
CSRD ehk kestlikkusaruandluse nõuded ja taust (Rahandusministeeriumi juhised)
Marika Taal, Rahandusministeeriumi rahandusteabe poliitika osakonna nõunik 

11.00 – 11.20
Kuidas läheneda oma ettevõttes ESG aruandluse regulatsioonidele?
Marko Siller, Sustinere asutaja ja partner 

11.20 – 12.00
Paneelarutelu: Kogemused ja näpunäited ESG strateegia loomisel
Modereerib Marko Siller
Maria Karus, Thermory AS keskkonnajuht
Sven Kasemaa, Mellon Interior OÜ ja Nord Interactives OÜ tegevjuht 

12.00 – 13.00
Lõunapaus 

13.00 – 13.40
Kui kiiresti jõuab Eesti kestlike majandusmudeliteni?
Mikk Vainik, Rohetiigri arendusjuht 

13.40 – 14.00
Rohetehnoloogia ettevõttes: lahendused, mis loovad tulevikku ja ülesanded, mis jäävad inimkätesse
Ragmar Saksing, Tehnopoli rohetehnoloogia valdkonna juht

14.00 – 14.40
Paneelarutelu: Mis saab ettevõttest aastaks 2030, kes eitab täna rohetehnoloogia vajadust?
Modereerib Ragmar Saksing
Kristo Peerna, R8 Technologies partner ja visionäär
Helen Anijalg, Roofit.Solar kaasasutaja 

14.40 – 15.00
Suhtlemispaus kohvi ja suupistetega 

15.00 – 15.30
Tööstussümbioosi süsteem, mõjud ja võimalused
Margit Kull, TalTechi ärikorralduse instituudi jätkusuutliku väärtusahela juhtimise valdkonna  doktorant-nooremteadur
Ulrika Hurt, TalTechi ärikorralduse instituudi jätkusuutliku väärtusahela juhtimise valdkonna instituudi lektor 

15.30 – 15.50
Rohepesu vältimine ja tarbijate ootused
Eili Lepik, Kliimaministeeriumi rohereformi osakonna juhataja 

15.50 – 16.20
Miks me pole keskkonnakatastroofide lävel piisavalt ärevad?
Grete Arro, haridus- ja keskkonnapsühholoog, Tallinna Ülikooli haridusinstituudi teadur 

16.20 – 16.30
Päeva lõpetamine 

16.30 – 17.00
Aeg suhtlemiseks ja muutusteks

InnoBoosti ajakava

13.00 – 13.20
Ettevõtete võimekuse tõstmine läbi digi/kestlikkuse ja innovatsiooni prisma – müüt või reaalsus?
Mikk Saaretalu, EASi ja KredExi ühendasutuse innovatsiooniteenuste valdkonnajuht

13.20 – 13.45
Roofit.Solar kasvu teekond ja olemasolevate võimaluste maksimaalne kasutamine
Helen Anijalg, Roofit.Solar kaasasutaja 

13.45 – 14.45
Loomevarast ja selle väärtustamisest
Helena Nulk-​Leemets, EASi ja KredExi ühendasutuse tehnoloogia seire ekspert

14.45 – 15.00
Paus

15.00 – 15.45
Toetused innovatsiooniks Eestist ja välismaalt
Tiiu Treier, EASi ja KredExi ühendasutuse innovatsiooni rahastuse tiimijuht

15.45 – 16.05
Keskkonnainvesteeringute Keskuse meetmed kestliku ettevõtluse saavutamiseks
Tanel Oppi, Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetuste ja teenuste osakonna juht 

16.05 – 16.25
Rohetiigri tegevused ettevõtete keskkonnahoidlikkuse toetamisel
Erkki Vedder, Rohetiiger SA
esindusorganisatsiooni koordinaator

 

InnoBoosti saab jälgida kohapeal ja hilisema salvestuse vahendusel. Esinejatega saab tutvuda siin.

 

Esinejad

Kati Kusmin, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS) juhatuse esimees

Kati on juhtinud mitmeid suuri organisatsioone nii era- kui avalikus sektoris. Enne Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusega (EIS) liitumist juhtis ta Riigi Kinnisvara AS-i, lisaks on ta tegutsenud juhatuse liikmena börsiettevõtetes Silvano Fashion Group ja Baltika, juhatuse esimehena ETKs ja Kalevis ning erinevatel juhipositsioonidel Tallinna Kaubamajas, Reval Hotelligrupis ning Hotell Olümpias.

2023. aasta lõpus uude ametisse asunud Kusmini jaoks on EIS-il oluline roll Eesti majanduse arendamisel, rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamisel ja elukeskkonna parandamisel.

Margit Kull, TalTechi Ärikorralduse instituudi jätkusuutliku väärtusahela juhtimise valdkonna doktorant-nooremteadur

Margit on uurinud tööstussümbioosi rakendamise võimalusi sümbiootilises tarneahelas ning potentsiaalseid koostöövõimalusi ettevõtete ja riigi vahel, mis toetaksid alt-üles tööstussümbioosi Eestis. Ringmajanduse võimekuse tõstmine, tööstussümbioosi süsteemi loomine ja ringmajanduslike praktikate juurutamise võimalused ja barjäärid on olulised teemad Margiti töölaual. Püüdes lahendada teisese toorme kasutuselevõtu probleeme, on võimalus jõuda kestlike majandusmudeliteni. 

Ulrika Hurt, TalTechi Ärikorralduse inistituudi jätkusuutliku väärtusahela juhtimise valdkonna lektor; Digilogistika teadus- ja arendustegevuse juht ja partner

Ulrika ekspertsus väljendub eriliselt paberivaba ehk digitaalse logistika vallas. E-veoseleht ehk logistika edulugu on ka Ulrika edulugu, mis on eeskujuks mitmetele digitaliseerimist vajavatele valdkondadele. Ulrika on 10 aastat tegelenud sellega, et Eesti digitaalsed arendused oleksid ka Euroopa Liidu kolleegidele arusaadavad. Tema projektide alla kuulub ka ülikoolide ning ettevõtete koostöö soodustamine, tehnoloogiasiire, väärtusahelate kaardistamine ja piiriülese andmevahetuse arendamine. 

Grete Arro, haridus- ja keskkonnapsühholoog; Tallinna Ülikooli haridusinstituudi teadur, Haridus- ja Teadusministeeriumi hariduspsühholoogia nõunik.

Grete on hariduspsühholoogia ekspert, keda sütitavad teemad nagu mõtlemise areng, õpimotivatsioon, teaduspõhine keskkonnateadlikkus ja sellega seotud müüdidTa peab oluliseks teemaks inimese suhet keskkonnaga ja looduse iseväärtuse mõtestamist inimkonna ühe põhiväärtusena Tunamullu pälvis Grete Eesti Teadusagentuurilt teaduse populariseerija tiitli ning mullu valiti ta aasta õppejõuks. 

Kristi Klaas, Kliimaministeeriumi rohereformi asekantsler

Kristi pädevusvaldkonnaks on rohereformi tervikliku elluviimise korraldamine. Tema lähiaastate olulisemad tegevused on kliimaseaduse väljatöötamise koordineerimine ja selle rakendamiseks vajalike võimekuste loomine, rohereformi tegevuskava elluviimine, avaliku sektori organisatsioonide süsiniku jalajälje kaardistamise ja vähendamise põhimõtete väljatöötamine, Eesti seisukohtade kujundamine ja esindamine Euroopa Liidu 2040. aasta kliimaeesmärkide kokkuleppimisel 

Eili Lepik, Kliimaministeeriumi rohereformi osakonna juhataja

Eilil on pikaajaline kogemus kestliku arengu ja riigi pikaajaliste sihtide teemades. Tema ülesandeks on koordineerida rohereformi elluviimist Eestis, parandada rohereformiga seotud andmete kättesaadavust ning otsida võimalusi riigi, KOV-ide ja ettevõtjate roheülemineku edendamiseks. Tänu majandusharidusele oskab ta näha seoseid majanduse ja keskkonnaküsimuste vahel. Tööelus hoiab ta silme ees suurt pilti, toob kokku eri vaatenurki ja proovib leida lahendusi, mis aitavad seatud sihtide suunas liikuda, aga poleks samas liiga keerulised ja koormavad. Samad põhimõtted on olulised ka kestlikkuse valdkonnas ettevõtteid puudutavate muudatuste rakendamisel.

Marika Taal, Rahandusministeeriumi rahandusteabe poliitika osakonna nõunik

Marika on rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna nõunik, kelle töölaud on täidetud peaasjalikult teemadega, mida kirjeldavad tabavalt akronüümid CSRD ja ESG. Teisisõnu kannab Marika auga välja tiitlit kestlikkusaruandluse ekspert, sest on selles teemas aktiivselt tegutsenud ligi kolm aastat. Kestlikkusinfo on leidmas oma kohta finantsinfo kõrval, mida üha rohkemad tulevikku vaatavad ettevõtted on lahti mõtestamas ning selles väärtust leidmas  

Marko Siller, Sustinere nõustamisagentuuri asutaja ja partner

Sustinere on suurima Baltikumi-ülene ESG ja jätkusuutlikkuse nõustamisagentuur. 

Marko on alates 2010. aastast edendanud jätkusuutliku ja vastutustundliku ettevõtluse alast teadlikkust Eestis, nõustades ja koolitades ettevõtteid ning olles strateegiliseks koostööpartneriks riigile ning avalikule sektorile. Ta omab teadmiseid ja laiapõhjalist kogemust vastutustundliku ettevõtluse strateegilisest juhtimisest, huvigruppide suhtlemisest, uuringute ja analüüside läbiviimisest ning jätkusuutlikkuse aruandlusest. 

Sven Kasemaa, Nord Interactives OÜ ja Mellon Interior tegevjuht

Sven on ettevõtja, kes tegutseb aktiivselt töötlevas tööstuses ja on teadlikult võtnud ärimaailmas kursiks kestliku arengu edendamise ja ringdisaini printsiipide juurutamise. 

Mellon Interior OÜ ja Nord Interactives OÜ on interjööri lahendusi pakkuvad ettevõtted, kelle mööbliprojektid valmivad kodumaal Eestis ning eksporditakse peaasjalikult Soome, Rootsi ja Taani aga ka kesk-euroopa riikidesse . Kestlikkus on Svenile südameasi ja ettevõtluses konkurentsieelise võimalus. 

Maria Karus, Thermory AS keskkonnajuht

Maria on keskkonnaspetsialist Eesti kapitalil põhinevas tootmisettevõttes Thermory, mis on maailma suurim termopuidu ja saunamaterjalide tootja. 25-aastase kogemusega ettevõtte ekspordivõrgustikku kuulub 50+ riiki, hoides olulisi kvaliteedistandardeid nagu näiteks FSC, PEFC, ISO 9001, ISO14001 ja EPD. Thermory nomineeriti 2023 aastal TOP3 kestliku ettevõtte tiitlile ettevõtlusauhinna galal. 

Ragmar Saksing, Tehnopoli rohetehnoloogia valdkonna juht

Ragmar on rohetehnoloogia valdkonna juht, kogukonna ehitaja ja sariettevõtja tehnoloogia alal. Ta on hariduselt merebioloog, kes on töötanud tehnoloogiavaldkonnas peaaegu 20 aastat ja täna on lisaks ettevõtlusele tegev koolitaja ja rohetehnoloogia sektori juhina. Ragmari tugevuseks on suurte visioonide loomine, strateegiline müük, MVP kui protsess, insenerimeeskondade kokkupanek ja juhtimine, ärianalüüs ning keskkonnasõbralikud tehnoloogiad. 

Mikk Vainik, Rohetiigri arendusjuht

Mikk annab Rohetiigrile sisemise tugevuse oma eesmärgi – tasakaalus majanduse mudel – saavutamiseks Eestis ja välismaal. Mõtestades sealjuures, kuidas tasakaalus majandusmudelini jõuda ja meeldivat elukeskkonda saavutada. Ta leiab, et peame juba praegu ehitama tulevase edu vundamenti, mitte varastama sealt tükke minevikku vajuvate konkurentsieeliste kunstlikuks elustamiseks – kestlikkus võib olla Eesti konkurentsieelis.

Varasemalt on Mikk tegutsenud avalikus sektoris ning eest vedanud innovatsiooniprogrammi Accelerate Estonia. Seeläbi on Mikul kogemus väga erinevatest ja keerukatest era- ja avaliku sektori koostööprojektidest. Sarnastel teemadel on Mikk külalislektorina koolitanud TalTechi tudengeid, OECD-d ning teiste riikide avalikke teenistujaid.

Kristo Peerna, R8 Technologies partner ja visionäär

Kristo Peerna on R8 Technologies partner ja visionäär, kelle teekond sel maastikul algas juba aastal 2004, mil Kristo alustas ettevõtlust suuresti ärikinnisvara halduses. Aastal 2017. alustati ettevõttes digitaliseerimisega, mida võib pidada ettevõtte üheks olulisemaks sammuks suurte edulugude poole.  

Tänaseks on R8 loonud tehnoloogia, mis aitab kaasa säästva arengu eesmärkide eesmärkide saavutamise ja rohelise tulevikuni jõudmiseni. Jah, R8 poolt loodud ja AI-l põhinev digitaalne operaator Jenny aitab saavutada 20% süsinikuheite säästu hallatavas kinnisvaras. Rohetehnoloogia aitab hoida homset. 

Helen Anijalg, Roofit.Solar kaasasutaja

Helen on Eesti päikesekatuste ettevõtte Roofit.Solar kaasasutaja ja alates 2018 aidanud ettevõttel maailmas tuntust koguda ning laieneda uutele turgudele. Tema fookus olnud ajas dünaamiline: eksport, avalikkussuhted, rahvusvaheline turundus, B2C müügivõrgustike loomine, strateegiliste partnerlussuhete edendamine ja avalike rahastuste kaasamineAastatel 2020-2024 oli ta lisaks kahe Norra Green ICT innovatsiooniprojekti juht, tänu millele Roofit.Solar arendas uusi päikesekatuse tooteid, automatiseeris päikesepaneelide tootmisprotsessi ja arendas maailmas unikaalse metallist päikesekatuste planeerimise tarkvara. 

Andreas Melts

Andreas Melts on sisulooja, õhtujuht ja muusikaentusiast, kes on õppinud Hiinas ja Saksamaal hiina kultuuri, ajalugu ja keelt. Kui ta ei ole parasjagu jooksmas ega triatloniks valmistumas, siis leiab ta lugemast või loominguga tegelemast – näiteks laule kirjutamas.

Loomemajanduse kõrvalüritused

8. aprill, Viljandi Pärimusmuusika Ait

Tekstiilid tuleviku heaks! Roheline Laine rõiva-​ ja tekstiilitööstuses

9. aprill, Kai kunstikeskus ja veeb

Kas parim sündmus on ära jäetud sündmus? Roheline Laine üritusturunduses

 

 

Roheline laine

9.30 – 10.00 
Registreerumine, tervitusamps ja kohv 

10.00 – 10.15 
Konverentsi avamine ja päevajuhi tervitus
Kati Kusmin, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse juhatuse esimees
Andreas Melts, päevajuht

10.15 – 10.30 
Kliimaseaduse eesmärk ja mõjud ettevõtluskeskkonnale
Kristi Klaas, Kliimaministeeriumi asekantsler 

10.30 – 11.00
CSRD ehk kestlikkusaruandluse nõuded ja taust (Rahandusministeeriumi juhised)
Marika Taal, Rahandusministeeriumi rahandusteabe poliitika osakonna nõunik 

11.00 – 11.20
Kuidas läheneda oma ettevõttes ESG aruandluse regulatsioonidele?
Marko Siller, Sustinere asutaja ja partner 

11.20 – 12.00
Paneelarutelu: Kogemused ja näpunäited ESG strateegia loomisel
Modereerib Marko Siller
Maria Karus, Thermory AS keskkonnajuht
Sven Kasemaa, Mellon Interior OÜ ja Nord Interactives OÜ tegevjuht 

12.00 – 13.00
Lõunapaus 

13.00 – 13.40
Kui kiiresti jõuab Eesti kestlike majandusmudeliteni?
Mikk Vainik, Rohetiigri arendusjuht 

13.40 – 14.00
Rohetehnoloogia ettevõttes: lahendused, mis loovad tulevikku ja ülesanded, mis jäävad inimkätesse
Ragmar Saksing, Tehnopoli rohetehnoloogia valdkonna juht

14.00 – 14.40
Paneelarutelu: Mis saab ettevõttest aastaks 2030, kes eitab täna rohetehnoloogia vajadust?
Modereerib Ragmar Saksing
Kristo Peerna, R8 Technologies partner ja visionäär
Helen Anijalg, Roofit.Solar kaasasutaja 

14.40 – 15.00
Suhtlemispaus kohvi ja suupistetega 

15.00 – 15.30
Tööstussümbioosi süsteem, mõjud ja võimalused
Margit Kull, TalTechi ärikorralduse instituudi jätkusuutliku väärtusahela juhtimise valdkonna  doktorant-nooremteadur
Ulrika Hurt, TalTechi ärikorralduse instituudi jätkusuutliku väärtusahela juhtimise valdkonna instituudi lektor 

15.30 – 15.50
Rohepesu vältimine ja tarbijate ootused
Eili Lepik, Kliimaministeeriumi rohereformi osakonna juhataja 

15.50 – 16.20
Miks me pole keskkonnakatastroofide lävel piisavalt ärevad?
Grete Arro, haridus- ja keskkonnapsühholoog, Tallinna Ülikooli haridusinstituudi teadur 

16.20 – 16.30
Päeva lõpetamine 

16.30 – 17.00
Aeg suhtlemiseks ja muutusteks

13.00 – 13.20
Ettevõtete võimekuse tõstmine läbi digi/kestlikkuse ja innovatsiooni prisma – müüt või reaalsus?
Mikk Saaretalu, EASi ja KredExi ühendasutuse innovatsiooniteenuste valdkonnajuht

13.20 – 13.45
Roofit.Solar kasvu teekond ja olemasolevate võimaluste maksimaalne kasutamine
Helen Anijalg, Roofit.Solar kaasasutaja 

13.45 – 14.45
Loomevarast ja selle väärtustamisest
Helena Nulk-​Leemets, EASi ja KredExi ühendasutuse tehnoloogia seire ekspert

14.45 – 15.00
Paus

15.00 – 15.45
Toetused innovatsiooniks Eestist ja välismaalt
Tiiu Treier, EASi ja KredExi ühendasutuse innovatsiooni rahastuse tiimijuht

15.45 – 16.05
Keskkonnainvesteeringute Keskuse meetmed kestliku ettevõtluse saavutamiseks
Tanel Oppi, Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetuste ja teenuste osakonna juht 

16.05 – 16.25
Rohetiigri tegevused ettevõtete keskkonnahoidlikkuse toetamisel
Erkki Vedder, Rohetiiger SA
esindusorganisatsiooni koordinaator

 

InnoBoosti saab jälgida kohapeal ja hilisema salvestuse vahendusel. Esinejatega saab tutvuda siin.

 

Kati Kusmin, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS) juhatuse esimees

Kati on juhtinud mitmeid suuri organisatsioone nii era- kui avalikus sektoris. Enne Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusega (EIS) liitumist juhtis ta Riigi Kinnisvara AS-i, lisaks on ta tegutsenud juhatuse liikmena börsiettevõtetes Silvano Fashion Group ja Baltika, juhatuse esimehena ETKs ja Kalevis ning erinevatel juhipositsioonidel Tallinna Kaubamajas, Reval Hotelligrupis ning Hotell Olümpias.

2023. aasta lõpus uude ametisse asunud Kusmini jaoks on EIS-il oluline roll Eesti majanduse arendamisel, rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamisel ja elukeskkonna parandamisel.

Margit Kull, TalTechi Ärikorralduse instituudi jätkusuutliku väärtusahela juhtimise valdkonna doktorant-nooremteadur

Margit on uurinud tööstussümbioosi rakendamise võimalusi sümbiootilises tarneahelas ning potentsiaalseid koostöövõimalusi ettevõtete ja riigi vahel, mis toetaksid alt-üles tööstussümbioosi Eestis. Ringmajanduse võimekuse tõstmine, tööstussümbioosi süsteemi loomine ja ringmajanduslike praktikate juurutamise võimalused ja barjäärid on olulised teemad Margiti töölaual. Püüdes lahendada teisese toorme kasutuselevõtu probleeme, on võimalus jõuda kestlike majandusmudeliteni. 

Ulrika Hurt, TalTechi Ärikorralduse inistituudi jätkusuutliku väärtusahela juhtimise valdkonna lektor; Digilogistika teadus- ja arendustegevuse juht ja partner

Ulrika ekspertsus väljendub eriliselt paberivaba ehk digitaalse logistika vallas. E-veoseleht ehk logistika edulugu on ka Ulrika edulugu, mis on eeskujuks mitmetele digitaliseerimist vajavatele valdkondadele. Ulrika on 10 aastat tegelenud sellega, et Eesti digitaalsed arendused oleksid ka Euroopa Liidu kolleegidele arusaadavad. Tema projektide alla kuulub ka ülikoolide ning ettevõtete koostöö soodustamine, tehnoloogiasiire, väärtusahelate kaardistamine ja piiriülese andmevahetuse arendamine. 

Grete Arro, haridus- ja keskkonnapsühholoog; Tallinna Ülikooli haridusinstituudi teadur, Haridus- ja Teadusministeeriumi hariduspsühholoogia nõunik.

Grete on hariduspsühholoogia ekspert, keda sütitavad teemad nagu mõtlemise areng, õpimotivatsioon, teaduspõhine keskkonnateadlikkus ja sellega seotud müüdidTa peab oluliseks teemaks inimese suhet keskkonnaga ja looduse iseväärtuse mõtestamist inimkonna ühe põhiväärtusena Tunamullu pälvis Grete Eesti Teadusagentuurilt teaduse populariseerija tiitli ning mullu valiti ta aasta õppejõuks. 

Kristi Klaas, Kliimaministeeriumi rohereformi asekantsler

Kristi pädevusvaldkonnaks on rohereformi tervikliku elluviimise korraldamine. Tema lähiaastate olulisemad tegevused on kliimaseaduse väljatöötamise koordineerimine ja selle rakendamiseks vajalike võimekuste loomine, rohereformi tegevuskava elluviimine, avaliku sektori organisatsioonide süsiniku jalajälje kaardistamise ja vähendamise põhimõtete väljatöötamine, Eesti seisukohtade kujundamine ja esindamine Euroopa Liidu 2040. aasta kliimaeesmärkide kokkuleppimisel 

Eili Lepik, Kliimaministeeriumi rohereformi osakonna juhataja

Eilil on pikaajaline kogemus kestliku arengu ja riigi pikaajaliste sihtide teemades. Tema ülesandeks on koordineerida rohereformi elluviimist Eestis, parandada rohereformiga seotud andmete kättesaadavust ning otsida võimalusi riigi, KOV-ide ja ettevõtjate roheülemineku edendamiseks. Tänu majandusharidusele oskab ta näha seoseid majanduse ja keskkonnaküsimuste vahel. Tööelus hoiab ta silme ees suurt pilti, toob kokku eri vaatenurki ja proovib leida lahendusi, mis aitavad seatud sihtide suunas liikuda, aga poleks samas liiga keerulised ja koormavad. Samad põhimõtted on olulised ka kestlikkuse valdkonnas ettevõtteid puudutavate muudatuste rakendamisel.

Marika Taal, Rahandusministeeriumi rahandusteabe poliitika osakonna nõunik

Marika on rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna nõunik, kelle töölaud on täidetud peaasjalikult teemadega, mida kirjeldavad tabavalt akronüümid CSRD ja ESG. Teisisõnu kannab Marika auga välja tiitlit kestlikkusaruandluse ekspert, sest on selles teemas aktiivselt tegutsenud ligi kolm aastat. Kestlikkusinfo on leidmas oma kohta finantsinfo kõrval, mida üha rohkemad tulevikku vaatavad ettevõtted on lahti mõtestamas ning selles väärtust leidmas  

Marko Siller, Sustinere nõustamisagentuuri asutaja ja partner

Sustinere on suurima Baltikumi-ülene ESG ja jätkusuutlikkuse nõustamisagentuur. 

Marko on alates 2010. aastast edendanud jätkusuutliku ja vastutustundliku ettevõtluse alast teadlikkust Eestis, nõustades ja koolitades ettevõtteid ning olles strateegiliseks koostööpartneriks riigile ning avalikule sektorile. Ta omab teadmiseid ja laiapõhjalist kogemust vastutustundliku ettevõtluse strateegilisest juhtimisest, huvigruppide suhtlemisest, uuringute ja analüüside läbiviimisest ning jätkusuutlikkuse aruandlusest. 

Sven Kasemaa, Nord Interactives OÜ ja Mellon Interior tegevjuht

Sven on ettevõtja, kes tegutseb aktiivselt töötlevas tööstuses ja on teadlikult võtnud ärimaailmas kursiks kestliku arengu edendamise ja ringdisaini printsiipide juurutamise. 

Mellon Interior OÜ ja Nord Interactives OÜ on interjööri lahendusi pakkuvad ettevõtted, kelle mööbliprojektid valmivad kodumaal Eestis ning eksporditakse peaasjalikult Soome, Rootsi ja Taani aga ka kesk-euroopa riikidesse . Kestlikkus on Svenile südameasi ja ettevõtluses konkurentsieelise võimalus. 

Maria Karus, Thermory AS keskkonnajuht

Maria on keskkonnaspetsialist Eesti kapitalil põhinevas tootmisettevõttes Thermory, mis on maailma suurim termopuidu ja saunamaterjalide tootja. 25-aastase kogemusega ettevõtte ekspordivõrgustikku kuulub 50+ riiki, hoides olulisi kvaliteedistandardeid nagu näiteks FSC, PEFC, ISO 9001, ISO14001 ja EPD. Thermory nomineeriti 2023 aastal TOP3 kestliku ettevõtte tiitlile ettevõtlusauhinna galal. 

Ragmar Saksing, Tehnopoli rohetehnoloogia valdkonna juht

Ragmar on rohetehnoloogia valdkonna juht, kogukonna ehitaja ja sariettevõtja tehnoloogia alal. Ta on hariduselt merebioloog, kes on töötanud tehnoloogiavaldkonnas peaaegu 20 aastat ja täna on lisaks ettevõtlusele tegev koolitaja ja rohetehnoloogia sektori juhina. Ragmari tugevuseks on suurte visioonide loomine, strateegiline müük, MVP kui protsess, insenerimeeskondade kokkupanek ja juhtimine, ärianalüüs ning keskkonnasõbralikud tehnoloogiad. 

Mikk Vainik, Rohetiigri arendusjuht

Mikk annab Rohetiigrile sisemise tugevuse oma eesmärgi – tasakaalus majanduse mudel – saavutamiseks Eestis ja välismaal. Mõtestades sealjuures, kuidas tasakaalus majandusmudelini jõuda ja meeldivat elukeskkonda saavutada. Ta leiab, et peame juba praegu ehitama tulevase edu vundamenti, mitte varastama sealt tükke minevikku vajuvate konkurentsieeliste kunstlikuks elustamiseks – kestlikkus võib olla Eesti konkurentsieelis.

Varasemalt on Mikk tegutsenud avalikus sektoris ning eest vedanud innovatsiooniprogrammi Accelerate Estonia. Seeläbi on Mikul kogemus väga erinevatest ja keerukatest era- ja avaliku sektori koostööprojektidest. Sarnastel teemadel on Mikk külalislektorina koolitanud TalTechi tudengeid, OECD-d ning teiste riikide avalikke teenistujaid.

Kristo Peerna, R8 Technologies partner ja visionäär

Kristo Peerna on R8 Technologies partner ja visionäär, kelle teekond sel maastikul algas juba aastal 2004, mil Kristo alustas ettevõtlust suuresti ärikinnisvara halduses. Aastal 2017. alustati ettevõttes digitaliseerimisega, mida võib pidada ettevõtte üheks olulisemaks sammuks suurte edulugude poole.  

Tänaseks on R8 loonud tehnoloogia, mis aitab kaasa säästva arengu eesmärkide eesmärkide saavutamise ja rohelise tulevikuni jõudmiseni. Jah, R8 poolt loodud ja AI-l põhinev digitaalne operaator Jenny aitab saavutada 20% süsinikuheite säästu hallatavas kinnisvaras. Rohetehnoloogia aitab hoida homset. 

Helen Anijalg, Roofit.Solar kaasasutaja

Helen on Eesti päikesekatuste ettevõtte Roofit.Solar kaasasutaja ja alates 2018 aidanud ettevõttel maailmas tuntust koguda ning laieneda uutele turgudele. Tema fookus olnud ajas dünaamiline: eksport, avalikkussuhted, rahvusvaheline turundus, B2C müügivõrgustike loomine, strateegiliste partnerlussuhete edendamine ja avalike rahastuste kaasamineAastatel 2020-2024 oli ta lisaks kahe Norra Green ICT innovatsiooniprojekti juht, tänu millele Roofit.Solar arendas uusi päikesekatuse tooteid, automatiseeris päikesepaneelide tootmisprotsessi ja arendas maailmas unikaalse metallist päikesekatuste planeerimise tarkvara. 

Andreas Melts

Andreas Melts on sisulooja, õhtujuht ja muusikaentusiast, kes on õppinud Hiinas ja Saksamaal hiina kultuuri, ajalugu ja keelt. Kui ta ei ole parasjagu jooksmas ega triatloniks valmistumas, siis leiab ta lugemast või loominguga tegelemast – näiteks laule kirjutamas.

8. aprill, Viljandi Pärimusmuusika Ait

Tekstiilid tuleviku heaks! Roheline Laine rõiva-​ ja tekstiilitööstuses

9. aprill, Kai kunstikeskus ja veeb

Kas parim sündmus on ära jäetud sündmus? Roheline Laine üritusturunduses

 

 

Kontakt

Kontakt

Anet Adamson
rohevaldkonna teenuste teemajuht

Sind võib veel huvitada

Avatud
innopööre

Tööstussümbioosi algatamine Eesti maakondades

Hind I faas - seminaril ja töötoas osalemine tasuta
II faas – 2-kuulise sümbioosi raames mentori kaasamise arvestus VTA (selgumisel)
Kestus 3 kuud
Avatud
innovatsioon

Ida-Viru ettevõtjate teadmusmahukate tegevuste toetus

Suurim toetus 5 000 000
Avatud
arendusosak

Arendusosak

Suurim toetus 35000
Avatud
innopööre

Tippinnovaatorite programm

Hind 5000 eurot + KM
Kestus 8 kuud (nov - juuni) + 6 kuud jätkuprogramm
Avatud
innovatsioon

Teadus- ja arendustegevuse teenuseid pakkuva ettevõtja taristu toetus

Suurim toetus 5 000 000
Avatud
innovatsioon

Rakendusuuringute programmi väikeprojektide taotlusvoor

Suurim toetus 150 000
Avatud
innovatsioon

Rohetoetus: tootmisettevõtja ärimudeli muutmise toetus

Suurim toetus roheaudit kuni 10 000, teekaardi arendustegevuse elluviimine kuni 200 000
Avatud
EIC

Euroopa Horisont EIC Accelerator

Suurim toetus 2 500 000 (millele lisandub kuni 15 000 000 omakapitaliinvesteeringuna)
Kestus kuni 2 aastat
Avatud
arendamine

Innovatsioonivõimekuse diagnostika

Hind Tasuta
Avatud
innovatsioon

Intellektuaalomandi äristrateegiline nõustamine

Hind 100 €/h + km
Kestus 5 esimest tundi tasuta
Avatud
innovatsioon

Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine

Kestus 3 – 24 kuud
Avatud
äri arendamine

Arenduskoostöö eksperdide nõustamine

Hind Esimesed 6 h tasuta, seejärel 100 €/h
Avatud
äri arendamine

Ettevõtte arenguprogramm

Suurim toetus arenguplaanile kuni 500 000
Kestus kuni 3 aastat
Avatud
innovatsioon

Innovatsiooniosak

Suurim toetus 7500
Avatud
innovatsioon

Tootearenduse toetus

Suurim toetus 500 000
Avatud
innovatsioon

Tehnoloogiate otsing, seire ja analüüs (technology intelligence)

Hind alates 5-st töötunnist 100 €/h
Kestus kuni 5 tundi tasuta
Avatud
EAS

Eurostars

Suurim toetus 300 000
Kestus kuni 36 kuud
Avatud
innovatsioon

Rakendusuuringute programm

Suurim toetus 2 000 000
Tulemas
digi

Reaalajamajanduse kliendi tundmise andmevahetusteenus prototüübi arendamise toetus

Suurim toetus 100 000
Tulemas
innovatsioon

Reaalajamajanduse arendamise toetused

Tagasi üles