Vaata peasisu Eesti Arengu Sihtasutuse, Euroopa Liit Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ning Eesti Tuleviku Jaoks (EST)

Avaliku sektori konverents: isegi kui initsiatiiv on karistatav, innovatsioon on teostatav!

Inspiratsioonikonverentsile ootame avaliku sektori uuendajaid ja ettevõtete esindajaid kuulama kolleegide kogemuslugusid innovatsiooni loomisest ja hankimisest erinevates valdkondades. Julgustame osalejaid katsetama ja piloteerima, tulevikku vaatama ning otsima lahendusi erasektorist.  

Vaata veebikonverentsi salvestust SIIN.

 

Toimumise kuupäev
10. oktoober 2023, 09:30
Keel
eesti keel
Asukoht
Worksup
Kulu
Tasuta
Staatus
Registreerimine suletud
Registreeru

Kellele konverents on mõeldud?

  • Avaliku sektori juhtidele, teenuse- ja keeruliste probleemide omanikele; julgetele otsustajatele, kes soovivad olla innovatsiooni eestvedajad, koostöö vedurid ning uute lahenduste otsijad.
  • Ettevõtluse esindusorganisatsioonidele ja arendajatele.

Miks tasub osaleda?

Inspiratsioon

Inspiratsioonikonverents avaliku sektori innovatsioonivõimekuse märkamiseks ja ergutamiseks.

Innovatsioon

Erinevatest valdkondadest ja ennekõike kodumaiste kogemuslugude jagamiseks, et julgustada katsetamist, piloteerimist, uute lahenduste otsimist, infovahetust ning koostööd sektorite vahel.

Tulevikku vaatav koostöö

Tuua kokku era- ja avalik sektor, seada tulevikusihte.

Ajakava

09.30-10.00
Kogunemine ja kohv

10.00-10.10
Konverentsi avamine
Vaido Mikheim,  päevajuht, EASi ja KredExi ühendasutus

10.10-10.20
Avasõnad
Tiit Riisalo, Majandus- ja infotehnoloogiaminister

10.20-10.50
Polycrisis, transformative resilience and digital transformations in Finland
Timo Hämäläinen, SITRA Finland

10.50-11.10
Inimkesksete tervishoiuteenuste loomine innovatsioonifondi, erasektori ja patsientide kaasamise toel
Karl-Henrik Peterson, Tervisekassa

11.10-11.30
Tallinn vs Tartu “linnavõistlus” – parimad saavutused linnaruumi loomisel, värvikamad arendusprojektid ja tulevikuplaanid
Madle Lippus, Tallinna linn ja Raimond Tamm, Tartu linn

11.30-12.00
Inspireerivad ettevõtted
R8 Technologies, Fyma, Jolos

12.00-13.00
Lõuna

13.00-14.30
Töötuba 1 – Mis tehtud? Kogemuslood

Automatiseeritud lennundussüsteemide testala kontseptsiooni loomine
Priit Rifk, Transpordiamet

Minu virtuaalne raamaturiiul MIRKO – kogemused ja õppetunnid
Kristel Veimann, Rahvusraamatukogu
 

Mobiilsusteenuse (MAAS) kavandamine Eesti linnade ühis- ja eratranspordi ühendamiseks.
Madis Sassiad, Tallinna Transpordiamet

Töötuba 2 – Mis teoksil? 

Riigikantselei avaliku sektori innovatsiooniprojektide näitel. Mis takistab uuenduslike lahenduste otsimist ja hankimist? Kuidas julgeid ja ettearvamatu tulemusega ideid katsetada kasutades riigihankeid? 

Anne Jürgenson ja Anni Lehari, Riigikantselei

14.30-14.50
Kohvipaus ja virgutus

14.50-15.20
Inspireerivad ettevõtted
GScan, MindTitan, Net Group

15.20-15.30
Uuenduslike lahenduste otsimine, arendamine ja katsetamine.
Anne Jürgenson ja Merilin Truuväärt, Riigikantselei

15.30-15.50
Jätkusuutlik innovatsioon – sisemiste muutuste ja koostööpartnerite ootuste tasakaalustamine.
Birgit Vilippus, EASi ja KredExi ühendasutus

15.50
Konverentsi lõpetamine

 

Konverentsi korraldatakse koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Riigikantseleiga. 

Konverentsi rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Esinejad

Vaido Mikheim, moderaator

Vaido usub elupõlise ulmekirjanduse austajana inimeste, teaduse ja tehnoloogia kombinatsiooni võimalikusesse ning vajalikkusesse. Tal on varasem keskastmejuhi kogemus eksportivast toiduaine- ja metallitööstusest. Alates 2010.aastast on ta peamiselt toimetanud iduettevõtlussektori edendamisega Tartu Teaduspargis, sTARTUp Dayl ja alates eelmisest aastast Startup Estonias süvatehnoloogia valdkonnajuhina. Lisaks teab nipet-näpet ärikiirenditest, Euroopa Liidu projektidest ja strateegiatest ning aegajalt astub üles mentori ja esitluskoolitajana.

Timo Hämäläinen, SITRA Finland

Timo Hämäläinen on SITRA uuringute ja tulevikuküsimuste valdkonna kogenud asjatundja. Tema fookus on teemadel, mis käsitlevad väärtuste loomist ja konkuretsivõimet, uusi äri- ja innovatsioonipoliitikaid ning suuri muutusi majanduses ja ühiskonnas. Timo kirg on mõtisklemine ühiskondlike muutuste üle, millesse ta süveneb nii oma töös kui ka vabal ajal.

Karl-Henrik Peterson, Tervisekassa

Karl Henrik Peterson on Tervisekassa juhatuse liige ning digivaldkonna juht al. 2018 aasta augustist. Karl on varasemalt töötanud panganduses ja infotehnoloogia valdkonnas ning tunneb detailides pangandust, finantse ning infotehnoloogiat spetsialisti rollist tippjuhini. Karl omab kogemust rahvusvaheliste suurprojektide juhtimises, globaliseerumise eelistest ning valudest ja organisatsioonides suurte muudatuste elluviimises. Tervishoius näeb suurt potentsiaali innovatsioonis läbi inimeste kaasamise, tööviiside muutuste ja tehtu taaskasutamises ning tuumikväärtusele keskendumises. Muutustes omab tehnoloogia tihti uut toimimisviisi võimaldavat rolli, mille juurutamise valusid ja rõõme on Karl kogenud nii muutusest mõjutatuna kui muutuse eestvedajana.

Madle Lippus, Tallinna abilinnapea

Madle Lippus on Tallinna linnaplaneerimise abilinnapea ja inimmõõtmelise linnaruumi pikaaegne eestkõneleja. Madle on olnud ühe esimese Tallinnas loodud asumiseltsi Uue Maailma Seltsi üks eestvedajatest, Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvese vabakonnanõunik ja Muinsuskaitseametis kommunikatsioonijuht. Samuti ka 2021. aastal loodud algatuse Elav Tänav tegevjuht ja asutajaliige, mille eesmärk on muuta linnaruumi kvaliteetsemaks, et see arvestaks erinevate osapoolte vajadustega, samuti kliimaeesmärkidega.

Raimond Tamm, Tartu abilinnapea

Raimond Tamm on abilinnapeana Tartu arenguid eest vedanud juba kokku üle kümne aasta. Tema tänased vastutusvaldkonnad on linnamajandus, transport, ettevõtlus ja innovatsioon. Peamised oskusvaldkonnad on ettevõtlus, tark linn, ruumiline planeerimine, linnaline liikuvus, innovatsiooniprojektide juhtimine, energiapoliitika, majanduspoliitika ja keskkonnapoliitika. Ta on varem töötanud ka SA Tartu Teaduspark juhatuse liikmena, ülemaailmse ettevõtte DuPont Products äritegevuse arendamise konsultandina Eestis ning tootmis- ja ostudirektorina ASis Estiko-Plastar.

Priit Rifk, Transpordiamet

Priit Rifk on lõpetanud Eesti Lennuakadeemia lennundusettevõtte juhtimise erialal. Töötanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis kolmel ametikohal, Threod Systemsis ning hetkel on ta Transpordiameti lennundusteenistuse mehitamata lennunduse osakonna juhataja. Ministeeriumis puutus kokku laiemalt kogu lennundust puudutavate teemadega, kuid üheks kindlamaks fookuses oli üha enam laienev mehitamata lennundus. Peale aastaid riigisektoris töötamist, sai Priit koordineerida arendustiimi Threodis EOS S VTOL õhusõiduki süsteemi tootejuhina ning juurutada ettevõttes lennundusnõuetele vastavust. Lennunduse entusiastina pakuvad talle huvi tulevikutehnoloogiad. Priidu arvates on kaugjuhitavad õhusõidukite süsteemid vältimatult meie tulevik.

 

Kristel Veimann, Rahvusraamatukogu

Kristel Veimann on Rahvusraamatukogu teenuste juht ning tema  ülesandeks on kasutajasõbralike uudsete lahenduste kujundamine, teenuste kvaliteedi tagamine ja koosloomes sündivate innovaatiliste ideede arendamine ja eestvedamine.

Madis Sassiad, Transpordiamet

Madis on Tallinna Transpordiametis tegutsemas MaaS’i koordinaatorina, mis tähendab liikuvusteenuse korraldamist (Mobility as a Service). Madis on eelnevalt tegutsenud erasektoris ettevõtjana, viimasel ajal peamiselt transpordi teenuste digitaliseerimise valdkonnas. Lisaks on Madis olnud tegev ITS Estonia võrgustiku asutajana ja pikaaegse aktiivgrupi juhina – hetkel ainult aktiivgrupi liige. Madis on olnud ka ITL ja Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni juhatuses.

Anne Jürgenson, Riigikantselei

Anne on tegelenud ettevõtlus- ja innovatsioonipoliitika teemadega nii ametnikuna kui analüütiku ja projektijuhina Poliitikauuringute Keskuses Praxis. Viimased aastad on ta keskendunud avaliku sektori innovatsioonile, valmistades ette ja lükates käima avaliku sektori innovatsiooniprojektide rahastusmeedet Riigikantseleis. Suuremahulisi projekte viiakse ellu hangetega, mistõttu innovatsiooni toetavad hanked on saamas Riigikantselei igapäevaseks tööriistaks.

Anni Lehari, Riigikantselei

Anni Lehari on avaliku sektori innovatsiooni ekspert Riigikantseleis. Tal on pikaaegne kogemus avalikus sektoris. Varasemates rollides on tema teemadeportfell olnud eripalgeline, kuid üle ja ümber ei saa riigihangetest ega struktuurivahenditest. Viimasel aastal on ta valmistanud ette ja aidanud käima lükata avaliku sektori innovatsiooniprojektide rahastusmeedet Riigikantseleis. Meetme abil püütakse leida uuenduslikke lahendusi Eesti nurjatutele probleemidele, kasutades innovatsiooni toetavaid hankeid.

Merilin Truuväärt, Riigikantselei

Merilin on avaliku sektori innovatsioonitiimi käimalükkaja. Ta on olnud Innotiimi liige juba viis aastat ja tema eesmärk on teha Eesti avalikud teenused veelgi kasutajasõbralikumaks ja inimkesksemaks. Ta saavutab selle eesmärgi, tehes tihedat koostööd erinevate ministeeriumide ja allasutustega, otsides uusi lähenemisi, katsetades uusi ideid ja pidevalt õppides paremaid lahendusi välja töötama. Merilin on kirglik oma töö suhtes ja tema hiljutine fookus on olnud katsetamiskultuuri edendamine avalikus sektoris. Enne seda on ta töötanud Riigikantseleis ja Rahandusministeeriumis valitsemise valdkonnas ning omab kogemusi projektijuhi ja analüütikuna konsultatsioonisektoris. 

Birgit Vilippus, EASi ja KredExi ühendasutus

Birgit Vilippus on EASi ja KredEXi ühendasutuse hankeosakonna osakonna juht. Omab riigihangete alast kogemust erinevatest riigiasutustest alates 2003. aastast. Vaheldumisi on olnud nii hankija kui ka teostanud hangete üle järelevalvet. Viimased 12 aastat on ta töötanud ühendasutuses, neist 5 aastat teostanud järelevalvet SF riigihangete üle ja aastast 2017 töötab hankeosakonna juhina. Ühendasutus viib aastas läbi umbes 250 erineva riigihangete menetlusega hanget.

Ettevõtted

Lisaks avaliku sektori kogemustele tutvustame konverentsil ka erasektori vaadet, kuidas erinevaid kitsaskohti uuenduslikult lahendada.

R8 Technologies

R8 Technologies on ettevõte, mis tegutseb kinnisvara ja energia sektoris, juhtides hoonesüsteeme kõige optimaalsemal viisil, samal ajal tagades sisekliima. Olgu öeldud, et kinnisvara ja energiasektor tarbib kogu maailma energiast 40%, mis on ühtlasi ka suurima mõjuga sektor loodusele. Tänaseks päevaks on R8-l kliente 18 riigis (ostukeskused, kontorihooned, hotellid, avalik sektor jne), kes säästavad R8 usaldusväärset AI-põhist juhtimist kasutades keskmiselt 25% kuludest ning on seeläbi tõhusamad, jätkusuutlikumad ja rohelisemad. R8 visiooniks on muuta hoonete tarbimine optimaalseks ja läbi selle ka maailm jätkusuutlikumaks ehk paremaks paigaks.

Fyma

Fyma on linnauuringute idufirma, kes kasutab tehisintellekti, et parandada linnakeskkonda. Fyma eesmärk on teha tehisintellekt kõigile kättesaadavaks, muutes selle lihtsasti kasutatavaks. Tänu Fyma tehnoloogiale saavad inimesed jälgida reaalajas, kuidas tehisintellekt nende ruumides toimib, ning kasutada saadud teadmisi igapäevaelus. Ettevõte on pühendunud muutma maailma turvalisemaks, jätkusuutlikumaks ja paremini kasutatavamaks paigaks. Fyma on juba kasutusel mitmetes linnades üle Euroopa, kaasa arvatud Eestis Tartus.

Jolos

Jolos on lennukaim näide loovagentuurist, kes on edukalt kasutanud ära oma pikka kogemust väärtuspõhise mõtteviisiga startup sektorist, et tuua värskeid tuuli avaliku sektori teenindamisse. Uue aja tegijad nagu Bolt ja Wise kasutavad Jolose silmapaistvat loovust, et ehitada globaalne korporatiivne kultuur, mis on inimlik, väärtuspõhine ja efektiivne. Konverentsil saab Jolose ettekandes kuulda, kuidas korporatiivne kultuur on drastiliselt muutunud ja kuidas jätkusuutlikkuse pioneer ning 6. kordne aasta üritusturundusagentuur neid õppetunde viljakalt avaliku sektori koostöödes rakendab.

GScan

GScan on tehnoloogiaettevõte, mis pakub läbistava 3D-skaneerimise ja keemilise koostise analüüsi teenust ning tooteid nimetuse muFLUX all. GScani põhiteenuseks on suurte taristu- ja tööstusobjektide skaneerimine: sillad, tammid, tunnelid, hooned, tööstusseadmed, reaktorid jms. Ettevõtte kaugem eesmärk on arendada skaneerimistehnoloogiat julgeoleku, tollikontrolli ja meditsiini valdkondades. Nende edu põhineb tipptasemel detektortehnoloogia integreerimisel tehisintellektiga. See tagab ohutu ja kiire skaneerimise ning keemilise analüüsi võimekuse. GScan töötab rahvusvaheliste partneritega nagu AtkinsRealis, Jacobs, National Highways jt. Eestis skaneerib ettevõte Paldiski vanu tuumareaktoreid nende ohutuks lammutamiseks ja on alustanud koostööd Transpordiameti ja Vanglate ametiga oma tehnoloogia rakendamiseks neile huvipakkuvates rakendustes. Ettevõte siseneb praegu oma teenustega EU, UK, Saudi-Araabia ja US turule.

MindTitan

MindTitan lahendab tehisintellekti (AI) abil äriprobleeme, mille lahendus peitub andmetes ning mida lihtsamal moel ei õnnestu lahendada. 85% MindTitani AI projektidest õnnestuvad, samal ajal kui Gartneri statistika ütleb, et 85% kõigist AI projektidest ebaõnnestuvad. Ligikaudu kolmandik MindTitani projektidest on avaliku sektoriga seotud.

Net Group

Net Group on rahvusvaheliselt tegutsev äri- ning tarkvaraarenduse ettevõte. Üle 23 aastase kogemusega Eesti tarkvaraettevõtte pakub ettevõtetele ja organisatsioonidele lahendusi, mis kombineerivad innovaatilisi ärimudeleid tehnoloogiaga. Net Group on tuntud ekspertidena mitmes ärivaldkonnas, sealhulgas e-kaubanduses, e-valitsemises, finantstehnoloogias, digitaalsete kommunaalteenuste valdkonnas ja äri digitaliseerimises, pakkudes klientidele tõhusaid ja kohandatud tarkvaralahendusi.

Esinejad

09.30-10.00
Kogunemine ja kohv

10.00-10.10
Konverentsi avamine
Vaido Mikheim,  päevajuht, EASi ja KredExi ühendasutus

10.10-10.20
Avasõnad
Tiit Riisalo, Majandus- ja infotehnoloogiaminister

10.20-10.50
Polycrisis, transformative resilience and digital transformations in Finland
Timo Hämäläinen, SITRA Finland

10.50-11.10
Inimkesksete tervishoiuteenuste loomine innovatsioonifondi, erasektori ja patsientide kaasamise toel
Karl-Henrik Peterson, Tervisekassa

11.10-11.30
Tallinn vs Tartu “linnavõistlus” – parimad saavutused linnaruumi loomisel, värvikamad arendusprojektid ja tulevikuplaanid
Madle Lippus, Tallinna linn ja Raimond Tamm, Tartu linn

11.30-12.00
Inspireerivad ettevõtted
R8 Technologies, Fyma, Jolos

12.00-13.00
Lõuna

13.00-14.30
Töötuba 1 – Mis tehtud? Kogemuslood

Automatiseeritud lennundussüsteemide testala kontseptsiooni loomine
Priit Rifk, Transpordiamet

Minu virtuaalne raamaturiiul MIRKO – kogemused ja õppetunnid
Kristel Veimann, Rahvusraamatukogu
 

Mobiilsusteenuse (MAAS) kavandamine Eesti linnade ühis- ja eratranspordi ühendamiseks.
Madis Sassiad, Tallinna Transpordiamet

Töötuba 2 – Mis teoksil? 

Riigikantselei avaliku sektori innovatsiooniprojektide näitel. Mis takistab uuenduslike lahenduste otsimist ja hankimist? Kuidas julgeid ja ettearvamatu tulemusega ideid katsetada kasutades riigihankeid? 

Anne Jürgenson ja Anni Lehari, Riigikantselei

14.30-14.50
Kohvipaus ja virgutus

14.50-15.20
Inspireerivad ettevõtted
GScan, MindTitan, Net Group

15.20-15.30
Uuenduslike lahenduste otsimine, arendamine ja katsetamine.
Anne Jürgenson ja Merilin Truuväärt, Riigikantselei

15.30-15.50
Jätkusuutlik innovatsioon – sisemiste muutuste ja koostööpartnerite ootuste tasakaalustamine.
Birgit Vilippus, EASi ja KredExi ühendasutus

15.50
Konverentsi lõpetamine

 

Konverentsi korraldatakse koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Riigikantseleiga. 

Konverentsi rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Vaido Mikheim, moderaator

Vaido usub elupõlise ulmekirjanduse austajana inimeste, teaduse ja tehnoloogia kombinatsiooni võimalikusesse ning vajalikkusesse. Tal on varasem keskastmejuhi kogemus eksportivast toiduaine- ja metallitööstusest. Alates 2010.aastast on ta peamiselt toimetanud iduettevõtlussektori edendamisega Tartu Teaduspargis, sTARTUp Dayl ja alates eelmisest aastast Startup Estonias süvatehnoloogia valdkonnajuhina. Lisaks teab nipet-näpet ärikiirenditest, Euroopa Liidu projektidest ja strateegiatest ning aegajalt astub üles mentori ja esitluskoolitajana.

Timo Hämäläinen, SITRA Finland

Timo Hämäläinen on SITRA uuringute ja tulevikuküsimuste valdkonna kogenud asjatundja. Tema fookus on teemadel, mis käsitlevad väärtuste loomist ja konkuretsivõimet, uusi äri- ja innovatsioonipoliitikaid ning suuri muutusi majanduses ja ühiskonnas. Timo kirg on mõtisklemine ühiskondlike muutuste üle, millesse ta süveneb nii oma töös kui ka vabal ajal.

Karl-Henrik Peterson, Tervisekassa

Karl Henrik Peterson on Tervisekassa juhatuse liige ning digivaldkonna juht al. 2018 aasta augustist. Karl on varasemalt töötanud panganduses ja infotehnoloogia valdkonnas ning tunneb detailides pangandust, finantse ning infotehnoloogiat spetsialisti rollist tippjuhini. Karl omab kogemust rahvusvaheliste suurprojektide juhtimises, globaliseerumise eelistest ning valudest ja organisatsioonides suurte muudatuste elluviimises. Tervishoius näeb suurt potentsiaali innovatsioonis läbi inimeste kaasamise, tööviiside muutuste ja tehtu taaskasutamises ning tuumikväärtusele keskendumises. Muutustes omab tehnoloogia tihti uut toimimisviisi võimaldavat rolli, mille juurutamise valusid ja rõõme on Karl kogenud nii muutusest mõjutatuna kui muutuse eestvedajana.

Madle Lippus, Tallinna abilinnapea

Madle Lippus on Tallinna linnaplaneerimise abilinnapea ja inimmõõtmelise linnaruumi pikaaegne eestkõneleja. Madle on olnud ühe esimese Tallinnas loodud asumiseltsi Uue Maailma Seltsi üks eestvedajatest, Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvese vabakonnanõunik ja Muinsuskaitseametis kommunikatsioonijuht. Samuti ka 2021. aastal loodud algatuse Elav Tänav tegevjuht ja asutajaliige, mille eesmärk on muuta linnaruumi kvaliteetsemaks, et see arvestaks erinevate osapoolte vajadustega, samuti kliimaeesmärkidega.

Raimond Tamm, Tartu abilinnapea

Raimond Tamm on abilinnapeana Tartu arenguid eest vedanud juba kokku üle kümne aasta. Tema tänased vastutusvaldkonnad on linnamajandus, transport, ettevõtlus ja innovatsioon. Peamised oskusvaldkonnad on ettevõtlus, tark linn, ruumiline planeerimine, linnaline liikuvus, innovatsiooniprojektide juhtimine, energiapoliitika, majanduspoliitika ja keskkonnapoliitika. Ta on varem töötanud ka SA Tartu Teaduspark juhatuse liikmena, ülemaailmse ettevõtte DuPont Products äritegevuse arendamise konsultandina Eestis ning tootmis- ja ostudirektorina ASis Estiko-Plastar.

Priit Rifk, Transpordiamet

Priit Rifk on lõpetanud Eesti Lennuakadeemia lennundusettevõtte juhtimise erialal. Töötanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis kolmel ametikohal, Threod Systemsis ning hetkel on ta Transpordiameti lennundusteenistuse mehitamata lennunduse osakonna juhataja. Ministeeriumis puutus kokku laiemalt kogu lennundust puudutavate teemadega, kuid üheks kindlamaks fookuses oli üha enam laienev mehitamata lennundus. Peale aastaid riigisektoris töötamist, sai Priit koordineerida arendustiimi Threodis EOS S VTOL õhusõiduki süsteemi tootejuhina ning juurutada ettevõttes lennundusnõuetele vastavust. Lennunduse entusiastina pakuvad talle huvi tulevikutehnoloogiad. Priidu arvates on kaugjuhitavad õhusõidukite süsteemid vältimatult meie tulevik.

 

Kristel Veimann, Rahvusraamatukogu

Kristel Veimann on Rahvusraamatukogu teenuste juht ning tema  ülesandeks on kasutajasõbralike uudsete lahenduste kujundamine, teenuste kvaliteedi tagamine ja koosloomes sündivate innovaatiliste ideede arendamine ja eestvedamine.

Madis Sassiad, Transpordiamet

Madis on Tallinna Transpordiametis tegutsemas MaaS’i koordinaatorina, mis tähendab liikuvusteenuse korraldamist (Mobility as a Service). Madis on eelnevalt tegutsenud erasektoris ettevõtjana, viimasel ajal peamiselt transpordi teenuste digitaliseerimise valdkonnas. Lisaks on Madis olnud tegev ITS Estonia võrgustiku asutajana ja pikaaegse aktiivgrupi juhina – hetkel ainult aktiivgrupi liige. Madis on olnud ka ITL ja Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni juhatuses.

Anne Jürgenson, Riigikantselei

Anne on tegelenud ettevõtlus- ja innovatsioonipoliitika teemadega nii ametnikuna kui analüütiku ja projektijuhina Poliitikauuringute Keskuses Praxis. Viimased aastad on ta keskendunud avaliku sektori innovatsioonile, valmistades ette ja lükates käima avaliku sektori innovatsiooniprojektide rahastusmeedet Riigikantseleis. Suuremahulisi projekte viiakse ellu hangetega, mistõttu innovatsiooni toetavad hanked on saamas Riigikantselei igapäevaseks tööriistaks.

Anni Lehari, Riigikantselei

Anni Lehari on avaliku sektori innovatsiooni ekspert Riigikantseleis. Tal on pikaaegne kogemus avalikus sektoris. Varasemates rollides on tema teemadeportfell olnud eripalgeline, kuid üle ja ümber ei saa riigihangetest ega struktuurivahenditest. Viimasel aastal on ta valmistanud ette ja aidanud käima lükata avaliku sektori innovatsiooniprojektide rahastusmeedet Riigikantseleis. Meetme abil püütakse leida uuenduslikke lahendusi Eesti nurjatutele probleemidele, kasutades innovatsiooni toetavaid hankeid.

Merilin Truuväärt, Riigikantselei

Merilin on avaliku sektori innovatsioonitiimi käimalükkaja. Ta on olnud Innotiimi liige juba viis aastat ja tema eesmärk on teha Eesti avalikud teenused veelgi kasutajasõbralikumaks ja inimkesksemaks. Ta saavutab selle eesmärgi, tehes tihedat koostööd erinevate ministeeriumide ja allasutustega, otsides uusi lähenemisi, katsetades uusi ideid ja pidevalt õppides paremaid lahendusi välja töötama. Merilin on kirglik oma töö suhtes ja tema hiljutine fookus on olnud katsetamiskultuuri edendamine avalikus sektoris. Enne seda on ta töötanud Riigikantseleis ja Rahandusministeeriumis valitsemise valdkonnas ning omab kogemusi projektijuhi ja analüütikuna konsultatsioonisektoris. 

Birgit Vilippus, EASi ja KredExi ühendasutus

Birgit Vilippus on EASi ja KredEXi ühendasutuse hankeosakonna osakonna juht. Omab riigihangete alast kogemust erinevatest riigiasutustest alates 2003. aastast. Vaheldumisi on olnud nii hankija kui ka teostanud hangete üle järelevalvet. Viimased 12 aastat on ta töötanud ühendasutuses, neist 5 aastat teostanud järelevalvet SF riigihangete üle ja aastast 2017 töötab hankeosakonna juhina. Ühendasutus viib aastas läbi umbes 250 erineva riigihangete menetlusega hanget.

Lisaks avaliku sektori kogemustele tutvustame konverentsil ka erasektori vaadet, kuidas erinevaid kitsaskohti uuenduslikult lahendada.

R8 Technologies

R8 Technologies on ettevõte, mis tegutseb kinnisvara ja energia sektoris, juhtides hoonesüsteeme kõige optimaalsemal viisil, samal ajal tagades sisekliima. Olgu öeldud, et kinnisvara ja energiasektor tarbib kogu maailma energiast 40%, mis on ühtlasi ka suurima mõjuga sektor loodusele. Tänaseks päevaks on R8-l kliente 18 riigis (ostukeskused, kontorihooned, hotellid, avalik sektor jne), kes säästavad R8 usaldusväärset AI-põhist juhtimist kasutades keskmiselt 25% kuludest ning on seeläbi tõhusamad, jätkusuutlikumad ja rohelisemad. R8 visiooniks on muuta hoonete tarbimine optimaalseks ja läbi selle ka maailm jätkusuutlikumaks ehk paremaks paigaks.

Fyma

Fyma on linnauuringute idufirma, kes kasutab tehisintellekti, et parandada linnakeskkonda. Fyma eesmärk on teha tehisintellekt kõigile kättesaadavaks, muutes selle lihtsasti kasutatavaks. Tänu Fyma tehnoloogiale saavad inimesed jälgida reaalajas, kuidas tehisintellekt nende ruumides toimib, ning kasutada saadud teadmisi igapäevaelus. Ettevõte on pühendunud muutma maailma turvalisemaks, jätkusuutlikumaks ja paremini kasutatavamaks paigaks. Fyma on juba kasutusel mitmetes linnades üle Euroopa, kaasa arvatud Eestis Tartus.

Jolos

Jolos on lennukaim näide loovagentuurist, kes on edukalt kasutanud ära oma pikka kogemust väärtuspõhise mõtteviisiga startup sektorist, et tuua värskeid tuuli avaliku sektori teenindamisse. Uue aja tegijad nagu Bolt ja Wise kasutavad Jolose silmapaistvat loovust, et ehitada globaalne korporatiivne kultuur, mis on inimlik, väärtuspõhine ja efektiivne. Konverentsil saab Jolose ettekandes kuulda, kuidas korporatiivne kultuur on drastiliselt muutunud ja kuidas jätkusuutlikkuse pioneer ning 6. kordne aasta üritusturundusagentuur neid õppetunde viljakalt avaliku sektori koostöödes rakendab.

GScan

GScan on tehnoloogiaettevõte, mis pakub läbistava 3D-skaneerimise ja keemilise koostise analüüsi teenust ning tooteid nimetuse muFLUX all. GScani põhiteenuseks on suurte taristu- ja tööstusobjektide skaneerimine: sillad, tammid, tunnelid, hooned, tööstusseadmed, reaktorid jms. Ettevõtte kaugem eesmärk on arendada skaneerimistehnoloogiat julgeoleku, tollikontrolli ja meditsiini valdkondades. Nende edu põhineb tipptasemel detektortehnoloogia integreerimisel tehisintellektiga. See tagab ohutu ja kiire skaneerimise ning keemilise analüüsi võimekuse. GScan töötab rahvusvaheliste partneritega nagu AtkinsRealis, Jacobs, National Highways jt. Eestis skaneerib ettevõte Paldiski vanu tuumareaktoreid nende ohutuks lammutamiseks ja on alustanud koostööd Transpordiameti ja Vanglate ametiga oma tehnoloogia rakendamiseks neile huvipakkuvates rakendustes. Ettevõte siseneb praegu oma teenustega EU, UK, Saudi-Araabia ja US turule.

MindTitan

MindTitan lahendab tehisintellekti (AI) abil äriprobleeme, mille lahendus peitub andmetes ning mida lihtsamal moel ei õnnestu lahendada. 85% MindTitani AI projektidest õnnestuvad, samal ajal kui Gartneri statistika ütleb, et 85% kõigist AI projektidest ebaõnnestuvad. Ligikaudu kolmandik MindTitani projektidest on avaliku sektoriga seotud.

Net Group

Net Group on rahvusvaheliselt tegutsev äri- ning tarkvaraarenduse ettevõte. Üle 23 aastase kogemusega Eesti tarkvaraettevõtte pakub ettevõtetele ja organisatsioonidele lahendusi, mis kombineerivad innovaatilisi ärimudeleid tehnoloogiaga. Net Group on tuntud ekspertidena mitmes ärivaldkonnas, sealhulgas e-kaubanduses, e-valitsemises, finantstehnoloogias, digitaalsete kommunaalteenuste valdkonnas ja äri digitaliseerimises, pakkudes klientidele tõhusaid ja kohandatud tarkvaralahendusi.

Kontakt

Kontakt

Terje Kaelep
innovatsiooniekspert

Sind võib veel huvitada

Avatud
teadmussiire

Ida-Viru ettevõtjate teadmusmahukate tegevuste toetus

Suurim toetus 5 000 000
Avatud
Toetus

Arendusosak

Suurim toetus 35000
Avatud
Teenus

Tippinnovaatorite programm

Hind 5000 eurot + KM
Kestus 8 kuud (sügis 2024 - suvi 2025)
Avatud
Tootearendus ja innovatsioon

Teadus- ja arendustegevuse teenuseid pakkuva ettevõtja taristu toetus

Suurim toetus 2 000 000
Avatud
rakendusuuringute programm

Rakendusuuringute programmi väikeprojektide taotlusvoor

Suurim toetus 150 000
Avatud
innovatsioon

Rohetoetus: tootmisettevõtja ärimudeli muutmise toetus

Suurim toetus roheaudit kuni 10 000, teekaardi arendustegevuse elluviimine kuni 200 000
Avatud
Nõustamine

Rahvusvahelise eksperdi kaasamine

Hind Omaosalus 50% eksperdi tasust, maksimaalne toetussumma 10 000 eurot
Avatud
innovatsioon

Euroopa Horisont EIC Accelerator

Suurim toetus 2 500 000 (millele lisandub kuni 15 000 000 omakapitaliinvesteeringuna)
Kestus kuni 2 aastat
Avatud
Nõustamine

Innovatsioonivõimekuse diagnostika

Hind Tasuta
Avatud
Nõustamine

Intellektuaalomandi äristrateegiline nõustamine

Hind 100 €/h + km
Kestus 5 esimest tundi tasuta
Avatud
Toetus

Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine

Kestus 3 – 24 kuud
Avatud
Nõustamine

Arenduskoostöö eksperdide nõustamine

Hind Esimesed 6 h tasuta, seejärel 100 €/h
Avatud
ettevõtte arenguprogramm

Ettevõtte arenguprogramm

Suurim toetus arenguplaanile kuni 500 000
Kestus kuni 3 aastat
Avatud
innovatsioon

Innovatsiooniosak

Suurim toetus 7500
Avatud
tootearendus

Tootearenduse toetus

Suurim toetus 500 000
Avatud
Nõustamine

Tehnoloogiate otsing, seire ja analüüs (technology intelligence)

Hind alates 5-st töötunnist 100 €/h
Kestus kuni 5 tundi tasuta
Avatud
rakendusuuringute programm

Rakendusuuringute programm

Suurim toetus 2 000 000
Tulemas
Tootearendus ja innovatsioon

Reaalajamajanduse andmepõhise aruandluse prototüübi arendamise toetus

Suurim toetus 100 000
Tulemas
Toetus

Reaalajamajanduse arendamise toetused

Suletud
Tootearendus ja innovatsioon

Reaalajamajanduse andmepõhise aruandluse prototüübi arendamise toetus

Suurim toetus 150 000
Tagasi üles