Vaata peasisu Kaasrahastanud Euroopa Liit kaksilogo, (EST)

InnoBoosti seminar

InnoBoosti seminaril saavad uuenduslikke arendustegevusi tegevad või planeerivad ettevõtted kompaktse ülevaate EASi ja KredExi ühendasutuse, KIKi ja Rohetiigri poolt pakutavatest teenustest ja toetusvõimalustest.  

Siit saad teada: 

 • Kuidas erineval arengutasemel projekte rahastada?
 • Kuidas saada infot tehnoloogia trendide kohta?  
 • Kes võiks ettevõtte väliselt olla abiks arendusele lisahoo andmisel? Kuidas nende kontaktideni jõuda? 
 • Kas ja millal tasuks kaitsta arenduse intellektuaalomandi õigusi? 
 • Mis on meistriklassid ja miks peaks neist osa võtma? 
 • Mis on rohetiiger ja kuidas saada sellest osa? 

Seminarist valmib salvestus, mille saamiseks on ennast samuti võimalik registreerumise lingi all kirja panna.

 

Toimumise kuupäev
10. aprill 2024, 13:00
Keel
eesti keel
Asukoht
Kai kunstikeskus
Kulu
Tasuta
Staatus
Registreerimine suletud
Soovin salvestust

Ajakava

13.00 – 13.20
Ettevõtete võimekuse tõstmine läbi digi/kestlikkuse ja innovatsiooni prisma – müüt või reaalsus?
Mikk Saaretalu, EASi ja KredExi ühendasutuse innovatsiooniteenuste valdkonnajuht

13.20 – 13.45
Roofit.Solar kasvu teekond ja olemasolevate võimaluste maksimaalne kasutamine
Helen Anijalg, Roofit.Solar kaasasutaja 

13.45 – 14.45
Loomevarast ja selle väärtustamisest
Helena Nulk-Leemets, EASi ja KredExi ühendasutuse tehnoloogia seire ekspert

14.45 – 15.00
Paus

15.00 – 15.45
Toetused innovatsiooniks Eestist ja välismaalt
Tiiu Treier, EASi ja KredExi ühendasutuse innovatsiooni rahastuse tiimijuht

15.45 – 16.05
Keskkonnainvesteeringute Keskuse meetmed kestliku ettevõtluse saavutamiseks
Tanel Oppi, Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetuste ja teenuste osakonna juht 

16.05 – 16.25
Rohetiigri tegevused ettevõtete keskkonnahoidlikkuse toetamisel
Erkki Vedder, Rohetiiger SA
esindusorganisatsiooni koordinaator

 • Erkki Vedder annab ülevaate Rohetiigrist, mis on Eestile tasakaalus majanduse mudelit loov kodanikuühendus. Kokku on koostamisel viie sektori teekaardid – energia, transport, ehitus, maakasutus ja tööstus ning ringmajandus – mis annavad sektoripõhised sihid väiksema keskkonnamõju suunas. Üks Rohetiigri oluline suund on töö ettevõtetega. Kui on huvi teada saada, mil moel Rohetiiger uut majanduslikku lähenemist loob ja millisel moel toetab ettevõtteid jätkusuutlikuma tegutsemise teel ja kuidas Rohetiiger võib toetada sinu ettevõtet, siis tule kuulama.
 • Rohetiigrist ülevaade
 • Rohetiigri teekaardid
 • Rohetiigri ettevõtetele suunatud tegevused

 

Esinejad

Helen Anijalg, Roofit.Solar kaasasutaja

Helen on Eesti päikesekatuste ettevõtte Roofit.Solar kaasasutaja ja alates 2018 aidanud ettevõttel maailmas tuntust koguda ning laieneda uutele turgudele. Tema fookus olnud ajas dünaamiline: eksport, avalikkussuhted, rahvusvaheline turundus, B2C müügivõrgustike loomine, strateegiliste partnerlussuhete edendamine ja avalike rahastuste kaasamineAastatel 2020-2024 oli ta lisaks kahe Norra Green ICT innovatsiooniprojekti juht, tänu millele Roofit.Solar arendas uusi päikesekatuse tooteid, automatiseeris päikesepaneelide tootmisprotsessi ja arendas maailmas unikaalse metallist päikesekatuste planeerimise tarkvara. 

Erkki Vedder, Rohetiiger SA esindusorganisatsiooni koordinaator

Erkki koordineerib Rohetiigri esindusorganisatsiooni tegemisi. Rohetiigri võrgustikus on ligi 90 ettevõtet erinevatest sektoritest. Esindusorganisatsiooni raames toetame ettevõtete teekonda suurema keskkonnahoidlikkuse suunal – teeme koolitusi ja seminare, õpime üksteiselt ja koondame tervikvaadet erinevatest takistustest, mis ettevõtteid roheteekonnal piiravad.  

Rohetiiger on valdkondade vaheline koostööplatvorm, mille eesmärk on luua tasakaalus majanduse mudel Eestile ja toetada selle ellu viimist. 

Tanel Oppi, Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetuste ja teenuste osakonna juht

Taneli igapäevasel töölaual teemad nii elurikkusest ja kliimast kui ringmajandusest ja ressursisäästust kui energeetikast ning liikuvusest. Ühendavaks lüliks kõigi puhul ikka soov, et jõutaks praktikas rakendatavate lahendusteni – toetuste ja projektideni, mis tagaksid Eesti elanikele hea looduskeskkonna nii elamiseks kui ka majandamiseks. 

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) on kaasaegsete, tarkade ja mõjusate lahenduste elluviija Eesti keskkonnamaastikul. 

Tiiu Treier, EASi ja KredExi ühendasutuse innovatsiooni rahastuse tiimijuht

Innovatsiooni rahastuse tiim tegeleb eelkõige rahvusvaheliste innovatsioonirahastusvõimaluste ettevõteteni viimisega.  

Helena Nulk-Leemets, EASi ja KredExi ühendasutuse loomevara (intellektuaalomandi) ja tehnoloogiasiirde tiim, tehnoloogialuure ekspert

Helena aitab ettevõtjatel üles leida ja analüüsida patendi ja teadusinfot selleks, et teha ettevõtte jaoks olulisi arendusotsuseid, aitab leida arenduspartnereid ning juhendab ettevõtjaid ka iseseisvalt esialgseid patendiotsinguid tegema. Intellektuaalomandi ja tehnoloogiasiirde klientide hulgas on väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid, iduettevõtteid, äriühingud. Teenustesse on oodatud on kõik Eesti ettevõtted, kes arendavad uusi tooteid või teenuseid ning kas juba ekspordivad või sihivad sinna suunas. Tiimis on intellektuaalomandi eksperdid, tehnoloogialuure ekspert, arenduskoostöö ekspert ja äriarenduse projektijuht. 

Mikk Saaretalu, EASi ja KredExi ühendasutuse innovatsiooniteenuste valdkonnajuht

Innovatsiooniteenuste meeskond  tegeleb ettevõtete innovatsiooni-, digi- ja kestlikkusesuunalise arengu hoogustamisega. Innovatsiooniteenuste klientide hulgas on peamiselt väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, kelle ambitsioon on arendada uudseid ning kestlikke tooteid ja teenuseid, digitaliseerida tööprotsesse ja siseneda eksportturgudele.

Rohelise Laine konverents

InnoBoosti seminarist on võimalik osa saada Kai kunstikeskuses kohapeal (ülekannet ei ole) või hiljem saadetava salvestuse vahendusel. InnoBoosti seminaril osalemiseks või salvestuse saamiseks registreeruge palun lehekülje ülaosas.  Seminar toimub Rohelise Laine konverentsi raames. Konverentsi põhiprogrammi kohad on Kai kunstikeskuses täitunud,  järgneva lingi vahendusel on võimalik veel registreeruda põhiprogrammi veebiülekande kuulajaks.

InnoBoost

13.00 – 13.20
Ettevõtete võimekuse tõstmine läbi digi/kestlikkuse ja innovatsiooni prisma – müüt või reaalsus?
Mikk Saaretalu, EASi ja KredExi ühendasutuse innovatsiooniteenuste valdkonnajuht

13.20 – 13.45
Roofit.Solar kasvu teekond ja olemasolevate võimaluste maksimaalne kasutamine
Helen Anijalg, Roofit.Solar kaasasutaja 

13.45 – 14.45
Loomevarast ja selle väärtustamisest
Helena Nulk-Leemets, EASi ja KredExi ühendasutuse tehnoloogia seire ekspert

14.45 – 15.00
Paus

15.00 – 15.45
Toetused innovatsiooniks Eestist ja välismaalt
Tiiu Treier, EASi ja KredExi ühendasutuse innovatsiooni rahastuse tiimijuht

15.45 – 16.05
Keskkonnainvesteeringute Keskuse meetmed kestliku ettevõtluse saavutamiseks
Tanel Oppi, Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetuste ja teenuste osakonna juht 

16.05 – 16.25
Rohetiigri tegevused ettevõtete keskkonnahoidlikkuse toetamisel
Erkki Vedder, Rohetiiger SA
esindusorganisatsiooni koordinaator

 • Erkki Vedder annab ülevaate Rohetiigrist, mis on Eestile tasakaalus majanduse mudelit loov kodanikuühendus. Kokku on koostamisel viie sektori teekaardid – energia, transport, ehitus, maakasutus ja tööstus ning ringmajandus – mis annavad sektoripõhised sihid väiksema keskkonnamõju suunas. Üks Rohetiigri oluline suund on töö ettevõtetega. Kui on huvi teada saada, mil moel Rohetiiger uut majanduslikku lähenemist loob ja millisel moel toetab ettevõtteid jätkusuutlikuma tegutsemise teel ja kuidas Rohetiiger võib toetada sinu ettevõtet, siis tule kuulama.
 • Rohetiigrist ülevaade
 • Rohetiigri teekaardid
 • Rohetiigri ettevõtetele suunatud tegevused

 

Helen Anijalg, Roofit.Solar kaasasutaja

Helen on Eesti päikesekatuste ettevõtte Roofit.Solar kaasasutaja ja alates 2018 aidanud ettevõttel maailmas tuntust koguda ning laieneda uutele turgudele. Tema fookus olnud ajas dünaamiline: eksport, avalikkussuhted, rahvusvaheline turundus, B2C müügivõrgustike loomine, strateegiliste partnerlussuhete edendamine ja avalike rahastuste kaasamineAastatel 2020-2024 oli ta lisaks kahe Norra Green ICT innovatsiooniprojekti juht, tänu millele Roofit.Solar arendas uusi päikesekatuse tooteid, automatiseeris päikesepaneelide tootmisprotsessi ja arendas maailmas unikaalse metallist päikesekatuste planeerimise tarkvara. 

Erkki Vedder, Rohetiiger SA esindusorganisatsiooni koordinaator

Erkki koordineerib Rohetiigri esindusorganisatsiooni tegemisi. Rohetiigri võrgustikus on ligi 90 ettevõtet erinevatest sektoritest. Esindusorganisatsiooni raames toetame ettevõtete teekonda suurema keskkonnahoidlikkuse suunal – teeme koolitusi ja seminare, õpime üksteiselt ja koondame tervikvaadet erinevatest takistustest, mis ettevõtteid roheteekonnal piiravad.  

Rohetiiger on valdkondade vaheline koostööplatvorm, mille eesmärk on luua tasakaalus majanduse mudel Eestile ja toetada selle ellu viimist. 

Tanel Oppi, Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetuste ja teenuste osakonna juht

Taneli igapäevasel töölaual teemad nii elurikkusest ja kliimast kui ringmajandusest ja ressursisäästust kui energeetikast ning liikuvusest. Ühendavaks lüliks kõigi puhul ikka soov, et jõutaks praktikas rakendatavate lahendusteni – toetuste ja projektideni, mis tagaksid Eesti elanikele hea looduskeskkonna nii elamiseks kui ka majandamiseks. 

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) on kaasaegsete, tarkade ja mõjusate lahenduste elluviija Eesti keskkonnamaastikul. 

Tiiu Treier, EASi ja KredExi ühendasutuse innovatsiooni rahastuse tiimijuht

Innovatsiooni rahastuse tiim tegeleb eelkõige rahvusvaheliste innovatsioonirahastusvõimaluste ettevõteteni viimisega.  

Helena Nulk-Leemets, EASi ja KredExi ühendasutuse loomevara (intellektuaalomandi) ja tehnoloogiasiirde tiim, tehnoloogialuure ekspert

Helena aitab ettevõtjatel üles leida ja analüüsida patendi ja teadusinfot selleks, et teha ettevõtte jaoks olulisi arendusotsuseid, aitab leida arenduspartnereid ning juhendab ettevõtjaid ka iseseisvalt esialgseid patendiotsinguid tegema. Intellektuaalomandi ja tehnoloogiasiirde klientide hulgas on väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid, iduettevõtteid, äriühingud. Teenustesse on oodatud on kõik Eesti ettevõtted, kes arendavad uusi tooteid või teenuseid ning kas juba ekspordivad või sihivad sinna suunas. Tiimis on intellektuaalomandi eksperdid, tehnoloogialuure ekspert, arenduskoostöö ekspert ja äriarenduse projektijuht. 

Mikk Saaretalu, EASi ja KredExi ühendasutuse innovatsiooniteenuste valdkonnajuht

Innovatsiooniteenuste meeskond  tegeleb ettevõtete innovatsiooni-, digi- ja kestlikkusesuunalise arengu hoogustamisega. Innovatsiooniteenuste klientide hulgas on peamiselt väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, kelle ambitsioon on arendada uudseid ning kestlikke tooteid ja teenuseid, digitaliseerida tööprotsesse ja siseneda eksportturgudele.

InnoBoosti seminarist on võimalik osa saada Kai kunstikeskuses kohapeal (ülekannet ei ole) või hiljem saadetava salvestuse vahendusel. InnoBoosti seminaril osalemiseks või salvestuse saamiseks registreeruge palun lehekülje ülaosas.  Seminar toimub Rohelise Laine konverentsi raames. Konverentsi põhiprogrammi kohad on Kai kunstikeskuses täitunud,  järgneva lingi vahendusel on võimalik veel registreeruda põhiprogrammi veebiülekande kuulajaks.

Kontakt

Kontakt

Tiiu Treier
innovatsiooni rahastuse tiimijuht
Tagasi üles