Vaata peasisu Rahastanud Euroopa Liit kaksilogo, (EST)

Berliin kutsub: Tule inno-missioonile!

Innovatsioonimissioonile on oodatud kandideerima ettevõtted, kes soovivad ühel või teisel moel teha tarkvaararenduse- innovatsiooni osas rahvusvahelist koostööd.

Innovatsioonimissioon sisaldab külastust ITEA PO Preparation Days üritusele kus:

  • esitletakse innovatiivseid projektiideid,
  • tehakse ajurünnakuid uute ideede algatamiseks,
  • esitletakse ITEA taotlusvoorus osalemise tingimusi ning antakse juhiseid edukaks taotlusvoorus osalemiseks.

Eestist pärit projektipartnerit (VKE) saab EIS toetada ITEA projektis osalemiseks kuni 300 000 euroga.

Kandideerimine on avatud kuni 31.07.2023 

Toimumise kuupäev
12. - 13. september 2023
Keel
inglise keel
Asukoht
Berliin
Kulu
Tasume üritusel osalemise tasu, lennupiletite ja hotelli kulu (va linnamaks)
Staatus
Registreerimine suletud
Kandideeri

Kelle jaoks on teenus mõeldud?

Üritusel saab osaleda kuni 5 ettevõtet (igast ettevõttest 1 inimene).

 

Sihtrühm on tarkvaraettevõtted, kes:

  • on valmis rahvusvaheliseks teadmusmahukaks koostööks,
  • teevad eeltööd PO Preparation Days osalemiseks sh osalevad 7. september online Project Pitch sessioonil

Üritusel osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA).

VTA ettevõtte kohta on ca 1000 eurot.

 

Osalejate valiku teeb EISi hindamiskomisjon, kes hindab kandideerija võimekust rahvusvahelist teadmusmahukat koostööd teha ning motivatsiooni ITEA Project Outline Days üritusel osaleda.

 

Ootame taotlema väikese ja keskmise suurusega tarkvarainnovatsiooniga tegelevaid ettevõtteid, kes ei ole finantsraskustes ning kellel on osalemiseks piisav VTA jääk.

Vaata, mis on sinu ettevõtte VTA jääk

Mis minu ettevõttes muutub?

Võimalus arendada innovatiivset toodet ja teenust (koos rahalise toetusega)

Võimalus saada häid rahvusvahelisi koostööpartnereid

Võimalus saada ligipääs uutele teadmistele, oskustele, trendidele

Edukas osalemine tähendab

  • ITEA PO Preparation Days ürituse ettevalmistatud külastust
  • Enne üritust ITEA Brokerage tools veebilehel registreerumist ning ettevõtte ITEA PO Preparation Days üritusele osalema märkimist
  • 7. septembri online project idea pitch sessioonil osa võtmist
  • Edukal osalemisel saab ettevõte tuvastada huvipakkuvaid innovatsiooniprojekte, mille järgselt on võimalus esitada projekti rahastuse saamiseks koos partneritega taotlus ITEA sügisesse taotlusvooru. Eestist pärit väikese või keskmise suurusega ettevõtet saab EIS toetada projektis osalemisel kuni 300 000 euroga. Toetuse tingimused on leitavad siit.

Kontakt

Kontakt

Tiiu Treier
innovatsiooni rahastuse tiimijuht
Tagasi üles