Vaata peasisu Kaasrahastanud Euroopa Liit kaksilogo, (EST)

Ärimissioon Indiasse puidusektori ettevõtetele

Ärimissiooni üldine eesmärk on sihtturu konkreetse piirkonna ärivõimaluste ja sektoriga tutvumine ning uute või täiendavate ärikontaktide loomine. Kitsamas fookuses on tutvuda India puidudisaini arhitektuuri tulevikutrendidega ning saada kontakti puidusektori otseostjate ja maaletoojatega.
Külastatavad linnad on Kandla (Gujarati osariik) ja Mumbai (Maharashtra osariik).

Kandideerimine on lõppenud.

Projekti kaasrahastab Euroopa Liit.

 

 

Toimumise kuupäev
10. - 14. juuni 2024
Keel
inglise keel
Asukoht
India (Kandla, Mumbai)
Kulu
Väike-​ ja keskmise suurusega ettevõte 1000 EUR. Suurettevõte 1500 EUR. Lisaks tasuvad osalejad oma lennupiletite maksumuse.
Staatus
Registreerimine suletud

Kelle jaoks on teenus mõeldud?

Oktoobris 2023 toimus India ostujuhtide reis Eestisse, kus India ostujuhid tutvusid Eesti puidusektori ettevõtetega, külastasid ettevõtteid ning lõid ärikontakte. Ärimissioon Indiasse on hea võimalus Eesti ettevõtetele teha vastuvisiit India ostujuhtide külastamiseks ja nende ettevõtega tuvumiseks ärisuhete võimendamise eesmärgil. Lisaks saada ka uusi ärikontakte Indias.

 • Ärimissioonil saab osaleda kuni 8 Eesti ettevõtet.
 • Sihtrühmaks on väikese ja keskmise suurusega puidusektori ettevõtted:
  • kus ettevõttel või selle omanikul on eelnev ekspordikogemus;
  • kelle jaoks Aasia regioon ei ole uus, aga kes soovib paremini aru saada oma toote/teenuse võimalustest selles riigis, või kelle eesmärgiks on sihtturu või sihtturu konkreetse sektori põhjalikum tundmaõppimine ja täiendavate ärikontaktide saamine;
  • kellel on olemas ekspordivõimekus ja kohene valmisolek oma toote/teenuse valitud sihtriiki eksportimiseks;
  • Eelistatud sihtgrupp on Eesti ettevõtted, kes osalesid India ostujuhtide delegatsiooni Eesti visiidi programmis;
  • Tutvu ärimissiooni täpsemate osalemistingimustega.

Ärimissioonil osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA). VTA ettevõtte kohta on maksimaalselt 15 000 €.

Vaata, mis on sinu ettevõtte VTA jääk

Mida ma saan?

Nõu ja abi vastava turu eksperdilt

Kindlustunne turu sobivuse osas

Võimalus saada ärikontakte

Ärimissioon sisaldab

 • Ärimissiooni kestus on 5 programmiga sisustatud päeva (10.-14.06.2024) millele lisandub lennuaeg. Kohapealsele programmile eelneb ettevalmistustöö ning nõustamine.
 • Ärimissiooni kohapealsed tegevused ja kohtumised on suunatud puidusektori ettevõtetele, andes osalejatele kasulikku sektoripõhist turuinfot, soodustades suhtlemist ja suhete loomist teiste oluliste turutegijatega ning luues täiendavaid ärivõimalusi.
 • Igale ettevõttele organiseeritakse programmi raames 1 kuni 5 individuaalset ärikohtumist sihtriigis.
 • Lõpptulemusena peaks ettevõtja paremini aru saama oma ärivõimalustest sihtturul ning omama uusi ärikontakte, mida toimivaks koostööks või partnerluseks edasi arendada.
 • Töökeeleks on inglise keel (vajadusel organiseeritakse ka tõlge inglise-hindi-inglise).

Programm

Ettevalmistus ärimissiooniks.

Enne ärimissiooni tehakse osalejatega põhjalik eeltöö, mis algab, kui osalejad on teenusesse kinnitatud. Eeltöö sisaldab:

 • Iga ettevõtte individuaalne turupõhine eelnõustamine ja kliendiprofiili täpsustamine ärimissiooni programmi koostamise ja B2B kohtumiste jaoks.
 • Virtuaalne või füüsiline ärimissiooniks ettevalmistav seminar grupile, mille eesmärk on läbi rääkida edasine tegevus enne ärimissiooni ja kõik korraldusliku poolega seonduv. Samuti anda ülevaade olulisematest riike sektorit puudutavatest teemadest, millega ettevõtjad peaksid enne sihtriiki minekut kursis olema;.
 • Iga ettevõtte individuaalne nõustamine müügipresentatsiooni teemal (vajadusel) ning nõustamine jooksvalt sektori ja sihtriikide küsimustega seoses ärimissiooni planeerimise ja toimumise ajal vastavalt ettevõtte soovile;

B2B kohtumiste eeltöö:

Eeltöö käigus täpsustatakse Eesti ettevõtte profiili ja eesmärgid seoses sihtriigiga. Sihtriigi konsultant alustab tööd ettevõtjale sobivate kontaktide leidmiseks. Eesti ettevõttele antakse nn long list, mis sisaldab sihtriigi ettevõtete nime, veebilehte ja kokkuvõtteid selle kohta, miks konsultant soovitab neid ettevõtteid potentsiaalsete B2B-kohtumispartneritena. Eesti ettevõte teeb oma valiku ning konsultant lepib kohtumised kokku. Lõplik kohtumiste graafik edastatakse Eesti ettevõttele hiljemalt 5 tööpäeva enne ärimissiooni algust.

Ärimissiooni esialgne programm:

 • Ärimissiooni kestus on 5 järjestikkust programmiga sisustatud päeva 10.-14.06.2024, millele lisandub lennuaeg (sihtriiki saabutakse hiljemalt kontaktreisile eelneval päeval ehk 0-päeval).
 • Ärimissiooni esimesed 2 päeva on Kandlas (10.-11.06.2024), 12.06.2024 lendab grupp Kandlast Mumbaisse ja ja 2 viimast päeva on Mumbais (13.-14.06.2024). Ärimissioon lõppeb Mumbais.
 • Äriseminar Mumbais, kuhu ettevõtja saab kutsuda külalisi (olemasolevaid ja uusi kliente) ning kuhu lisaks kutsume sektori jaoks olulised India ettevõtted, sh ka sisekujundajad, arhitektid ja maaletoojad, lisaks erialaliidud ja riigiametnikud. Seminaril tutvustame Eestit, sektorit ja Eesti ettevõtteid. Seminari pikkus on ca 90 minutit.
 • Seminarile järgneb vastuvõtt, kus osaleb võimalusel ka Eesti suursaadik Indias.
 • Ärimissioonil organiseeriakse individuaalsed B2B kohtumised, ühiskülastused, ettevõtete külastused. Ettevõttele korraldatakse 1 kuni 5 füüsilist individuaalset B2B kohtumist potentsiaalsete klientidega lähtudes osaleva ettevõtte poolt kinnitatud potentsiaalsete klientide nimekirjast.

 

Ärimissioon

 • Ärimissiooni kestus on 5 programmiga sisustatud päeva (10.-14.06.2024) millele lisandub lennuaeg. Kohapealsele programmile eelneb ettevalmistustöö ning nõustamine.
 • Ärimissiooni kohapealsed tegevused ja kohtumised on suunatud puidusektori ettevõtetele, andes osalejatele kasulikku sektoripõhist turuinfot, soodustades suhtlemist ja suhete loomist teiste oluliste turutegijatega ning luues täiendavaid ärivõimalusi.
 • Igale ettevõttele organiseeritakse programmi raames 1 kuni 5 individuaalset ärikohtumist sihtriigis.
 • Lõpptulemusena peaks ettevõtja paremini aru saama oma ärivõimalustest sihtturul ning omama uusi ärikontakte, mida toimivaks koostööks või partnerluseks edasi arendada.
 • Töökeeleks on inglise keel (vajadusel organiseeritakse ka tõlge inglise-hindi-inglise).

Ettevalmistus ärimissiooniks.

Enne ärimissiooni tehakse osalejatega põhjalik eeltöö, mis algab, kui osalejad on teenusesse kinnitatud. Eeltöö sisaldab:

 • Iga ettevõtte individuaalne turupõhine eelnõustamine ja kliendiprofiili täpsustamine ärimissiooni programmi koostamise ja B2B kohtumiste jaoks.
 • Virtuaalne või füüsiline ärimissiooniks ettevalmistav seminar grupile, mille eesmärk on läbi rääkida edasine tegevus enne ärimissiooni ja kõik korraldusliku poolega seonduv. Samuti anda ülevaade olulisematest riike sektorit puudutavatest teemadest, millega ettevõtjad peaksid enne sihtriiki minekut kursis olema;.
 • Iga ettevõtte individuaalne nõustamine müügipresentatsiooni teemal (vajadusel) ning nõustamine jooksvalt sektori ja sihtriikide küsimustega seoses ärimissiooni planeerimise ja toimumise ajal vastavalt ettevõtte soovile;

B2B kohtumiste eeltöö:

Eeltöö käigus täpsustatakse Eesti ettevõtte profiili ja eesmärgid seoses sihtriigiga. Sihtriigi konsultant alustab tööd ettevõtjale sobivate kontaktide leidmiseks. Eesti ettevõttele antakse nn long list, mis sisaldab sihtriigi ettevõtete nime, veebilehte ja kokkuvõtteid selle kohta, miks konsultant soovitab neid ettevõtteid potentsiaalsete B2B-kohtumispartneritena. Eesti ettevõte teeb oma valiku ning konsultant lepib kohtumised kokku. Lõplik kohtumiste graafik edastatakse Eesti ettevõttele hiljemalt 5 tööpäeva enne ärimissiooni algust.

Ärimissiooni esialgne programm:

 • Ärimissiooni kestus on 5 järjestikkust programmiga sisustatud päeva 10.-14.06.2024, millele lisandub lennuaeg (sihtriiki saabutakse hiljemalt kontaktreisile eelneval päeval ehk 0-päeval).
 • Ärimissiooni esimesed 2 päeva on Kandlas (10.-11.06.2024), 12.06.2024 lendab grupp Kandlast Mumbaisse ja ja 2 viimast päeva on Mumbais (13.-14.06.2024). Ärimissioon lõppeb Mumbais.
 • Äriseminar Mumbais, kuhu ettevõtja saab kutsuda külalisi (olemasolevaid ja uusi kliente) ning kuhu lisaks kutsume sektori jaoks olulised India ettevõtted, sh ka sisekujundajad, arhitektid ja maaletoojad, lisaks erialaliidud ja riigiametnikud. Seminaril tutvustame Eestit, sektorit ja Eesti ettevõtteid. Seminari pikkus on ca 90 minutit.
 • Seminarile järgneb vastuvõtt, kus osaleb võimalusel ka Eesti suursaadik Indias.
 • Ärimissioonil organiseeriakse individuaalsed B2B kohtumised, ühiskülastused, ettevõtete külastused. Ettevõttele korraldatakse 1 kuni 5 füüsilist individuaalset B2B kohtumist potentsiaalsete klientidega lähtudes osaleva ettevõtte poolt kinnitatud potentsiaalsete klientide nimekirjast.

 

Kontakt

Kontakt

Anneli Arm
projektijuht
Tagasi üles