Vaata peasisu

Hannover Messe 2023

EAS viib ettevõtted Eesti tööstust ja IT-lahendusi tutvustava väljapanekuga tööstussektori messile Hannover Messe 2023, mis toimub 17.-21. aprillil 2023 Hannoveris, Saksamaal.

 

Hannover Messe on maailma suurim business to business tööstusmess, olles samal ajal tuntud ka kui Saksamaa juhtiv tehnoloogiamess. Oma väljapanekutega on 15 hallis ligi 3000 ettevõtet ja teadusasutust, kes viie päeva jooksul tutvustavad oma tooteid ja teenuseid. Esindatud on teadus- ja arendustegevuse, tööstusautomaatika, IT, tööstusvarustuse, tootmistehnikate ja -teenuste ning samuti energia- ja keskkonnatehnoloogia valdkonnad.

 

Sel aastal on messi partnermaaks Indoneesia.

 

Hannoveri mess on ideaalne koht maailma uuema tööstusliku oskusteabe ning uute tööstustehnoloogiate, materjalide, toodete ja ideedega tutvumiseks. Samuti on see hea võimalus leida ja kohtuda uute strateegiliste partneritega.

 

EAS katab kulud, mis on seotud stendipinna rentimise, stendi projekteerimise, kujunduse ja ehitusega, tootenäidiste transpordiga messile, ühiste reklaammaterjalide tootmisega. Kuna tegu on nn. riikliku promostendiga, on Eestit ja ettevõtteid tutvustav kampaania laiaulatuslik.

Ettevõtja kanda jäävad osalejate reisi-, majutuse- ja toitlustuse kulud, ja oma ettevõtte reklaammaterjalide tootmise kulud.

Toimumise kuupäev
17. - 21. aprill 2023
Keel
inglise keel
Asukoht
Hannover
Staatus
Registreerimine suletud

Ootame osalema ettevõtteid:

 • kes sobituvad Digital Ecosystems teemadega
 • kelle tooted/teenused on Eesti kui tööstus- ja IT-riigi parimad näited
 • soovivad ja on valmis lisaks oma ettevõttele esindama ka Eestit
 • töötavad koos teiste stendi ettevõtetega ja püüavad leida sünergiat
 • on motiveeritud, koostööaltid ja lahenduste leidmisele orienteeritud kõikides messi ettevalmistuse, toimumise ja järeltöö etappides

EASi poolt riiklike ühisstendide korraldamisel tehtud kulu on vähese tähtsusega abi (VTA) vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele 1407/2013. Ühele ettevõtjale (ühe ettevõtjana käsitletakse kontserni) antava VTA kogusumma ei tohi mis tahes kolme majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 200 000 eurot. Antud ühisstendil osalemise arvestusliku VTA summa kohta saab infot projektijuhilt.

Miks osaleda ühisstendil?

Ühisstendid loovad hea võimaluse uute kontaktide leidmiseks.

Kasvab rahvusvaheline konkurentsivõime

Laieneb kontaktivõrgustik

Suureneb ekspordivõimekus

Kandideeri

Kandideerimiseks mõtle oma eesmärgid läbi ja täida kandideerimise vorm.

Ettevalmistus messile minekuks

 • Osale töökoosolekutel ja koolitustel
  Messile mineku eel viime läbi koos osalejatega ettevalmistavaid tegevusi, mis aitavad ettevõttel messil kohapeal oma eesmärke saavutada. Mõtle läbi oma vajadused ühisstendi kujunduse osas ja räägi kaasa turundus-​ ja kommunikatsiooniplaani koostamisel.
 • Pane paika messi eesmärgid ja strateegia
 • Anna oma koostööpartneritele ja võimalikele klientidele teada, et osaled messil
 • Valmista oma tiim messiks ette
 • Broneeri messiks majutus ja transport

Osale messil

Osale messil, kus saad luua uusi ärikontakte ja tutvustada oma tooteid/teenuseid potensiaalsetele äripartneritele.
Võimalusel esine messi seminaridel/konverentsidel.

Pealavade fookused:

 • Pathways to Climate Neutrality
 • Digitalization Trends in the Industry
 • Trendsetting Ideas from Industrial Research
 • Communication Standard of Superlatives
 • The pioneering Spirit of Innovative Startups enriches the Industry

Järeltegevused

Vahetult peale messi tuleb täita tagasisideküsimustik.

Ärisuhete arendamise vaatest aga tegelik töö algab alles siis, kui mess on lõppenud.
Et muuta messidel saadud kontaktid pikaajalisteks ärisuheteks, võtke peale messi kindlasti ühendust messilt saadud kontaktidega. Koostage isikupärased sõnumid, mis käsitlevad iga potentsiaalse kliendi individuaalseid muresid ja soove. Tehke seda kõike mõne päeva jooksul peale messi.

Tagasiside

1 aasta peale messi tuleb täita tagasiside küsimustik.

Messil osalemine

Kandideerimiseks mõtle oma eesmärgid läbi ja täida kandideerimise vorm.

 • Osale töökoosolekutel ja koolitustel
  Messile mineku eel viime läbi koos osalejatega ettevalmistavaid tegevusi, mis aitavad ettevõttel messil kohapeal oma eesmärke saavutada. Mõtle läbi oma vajadused ühisstendi kujunduse osas ja räägi kaasa turundus-​ ja kommunikatsiooniplaani koostamisel.
 • Pane paika messi eesmärgid ja strateegia
 • Anna oma koostööpartneritele ja võimalikele klientidele teada, et osaled messil
 • Valmista oma tiim messiks ette
 • Broneeri messiks majutus ja transport

Osale messil, kus saad luua uusi ärikontakte ja tutvustada oma tooteid/teenuseid potensiaalsetele äripartneritele.
Võimalusel esine messi seminaridel/konverentsidel.

Pealavade fookused:

 • Pathways to Climate Neutrality
 • Digitalization Trends in the Industry
 • Trendsetting Ideas from Industrial Research
 • Communication Standard of Superlatives
 • The pioneering Spirit of Innovative Startups enriches the Industry

Vahetult peale messi tuleb täita tagasisideküsimustik.

Ärisuhete arendamise vaatest aga tegelik töö algab alles siis, kui mess on lõppenud.
Et muuta messidel saadud kontaktid pikaajalisteks ärisuheteks, võtke peale messi kindlasti ühendust messilt saadud kontaktidega. Koostage isikupärased sõnumid, mis käsitlevad iga potentsiaalse kliendi individuaalseid muresid ja soove. Tehke seda kõike mõne päeva jooksul peale messi.

1 aasta peale messi tuleb täita tagasiside küsimustik.

Kontakt

Kontakt

Tagasi üles