Vaata peasisu

Eesti innovaatorite õppereis Brüsselisse (4.-7. detsember)

Innovaatorite õppereisil saate ülevaate EL teadus- ja innovatsioonipoliitikast ning innovatsiooni rahastamisvõimalustest „Euroopa horisont“ raamprogrammist. Eelkõige, kuidas Euroopa Innovatsiooninõukogu (EIC Accelerator) toetab murrangulist innovatsiooni teostavaid (süvatehnoloogia) ettevõtteid ning kuidas EL tugevdab Euroopa innovatsiooniökosüsteeme (EIE). Samuti, kuidas Enterprise Europe Network (EEN) ning EL-Jaapani Tööstuskoostöökeskus (EUJC) aitavad ettevõtjaid innovatsiooni arendamisel ning välisturgudele laienemisel.

Võimalus kohtuda EL innovatsiooni valdkonna võtmeisikutega ning õppida teiste riikide parimatest praktikatest innovatsiooni edendamisel, sh EL innovatsioonivahendite toel.

Õppereisil saadud teadmised ja kontaktid loovad Eesti ettevõtjale eeldused edukaks kandideerimiseks EL innovatsioonirahastusele ning ettevõtte innovatsiooni- ning konkurentsivõime kasvatamiseks.

Toimumise kuupäev
04. - 07. detsember 2023
Keel
eesti ja inglise keeles
Asukoht
Brüssel, Belgia
Staatus
Registreerimine suletud

Kellele on õppereis mõeldud?

Väike- ja keskmise suurusega uuendusmeelsed ettevõtted ja  (süvatehnoloogia) iduettevõtted ning nende ühendused*, kes soovitavalt tegutsevad järgmistes valdkondades:

 • rohetehnoloogiad ja – arendused;
 • kohalike ressursside väärindamine;
 • digitehnoloogiad ja -lahendused;
 • tervisetehnoloogiad, -tooted ja -teenused.

* Eelistatud on ettevõtted. Ettevõtete ühendused, maksimaalselt kaks ühendust, kaasatakse vabade kohtade olemasolul.

Mida saab õppereisi läbinud ettevõte?

Teadmised EL innovatsioonipoliitikast ja innovatsiooni rahastamisvõimalustest.

Otsekontaktid EL innovatsiooni valdkonna võtmeisikutega.

Teab, kuidas kaasata murrangulise innovatsiooni teostamiseks EL innovatsioonivahendeid.

Kandideerimine

Kandideerimistähtaeg on 8. november kell 23:59

Õppereisile saavad pääsme 14 kandideerinut. Osalejad tehakse teatavaks hiljemalt 15. novembril.

Kriteeriumid osalejate valimisel:

 • EASi-Kredexi ühendasutus valib välja sobivaimad kandidaadid lähtudes õppereisi eesmärkidest ja programmist ning kandideerija vastavusest määratletud sihtgrupile ja osalemistingimustele.
 • Eelistatud on fookusvaldkonda kuuluvad innovaatilised ettevõtted, kel olemas varasem kokkupuude või kel plaanis kandideerida Euroopa Innovatsiooninõukogu ärikiirendisse (EIC Accelerator). Samuti need, kel huvi EIE osas.

Osalemistingimused

➢ Eelistame uuendusmeelseid väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid ja
(süvatehnoloogia)iduettevõtteid, kes tegutsevad eelpool toodud valdkondades ning kes
soovivad saada ülevaadet EL innovatsiooni valdkonna eesmärkidest ning EL poolsetest
innovatsiooni toetusmeetmetest. Eelpool toodud valdkondade ettevõtete ühendused,
maksimaalselt kaks ühendust, kaasatakse vabade kohtade olemasolul.

 • Eriti ootame kandideerima ettevõtteid, kel huvi arendada oma tehnoloogia- ja
  teadmusmahukas toode või teenus turuvalmis Euroopa Innovatsiooninõukogu
  ärikiirendi (EIC Accelerator) toel. Sealhulgas need, kes on juba EIC Acceleratori
  taotlusvoorudes kandideerinud, kuid kel pole õnnestunud rahastuseni jõuda.
 • Samuti neid, kel huvi EIE (Euroopa Innovatsiooni Ökosüsteemide) toetusmeetmete
  vastu.

➢ Ettevõte ei tegutse programmi mõistes välistatud majandusvaldkondades:

 • Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane
  tootmine;
 • kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, mida reguleeritakse nõukogu määrusega (EL) nr
  1379/2013;
 • tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine;
 • hasartmängude ja kihlvedude korraldamine.

➢ Ettevõttel ei ole maksuvõlga ja tegemist ei ole raskustes oleva ettevõttega, mis on sellisena määratletud Euroopa Liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2
punktis 18)

➢ Õppereisil osaleja peab olema valmis osalema täies mahus õppereisi programmi ellu
viimisel.

➢ EASi-Kredexi ühendasutus katab lennupiletite, majutuse ning osaliselt ka transpordi- ja toitlustuskulud Brüsselis. EASi-Kredexi ühendasutus ei kata õppereisil osaleja lähetusepäevarahasid, mis tuleb kanda ettevõttel endal. Õppereisil osaleja teeb eelnevalt ise
reisitõrke- ja tervisekindlustuse ning tasub vastavad kulud.

➢ Õppereisi osalemisel arvestatakse VTAd ühe ettevõtte kohta 1420 eurot.

 • Õppereisist osavõtt on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA) ja eeldab
  ettevõttelt piisava VTA jäägi olemasolu. VTA-d arvestatakse kontsernipõhiselt.
  Seega kui ettevõte kuulub kontserni, siis ettevõttele jooksva majandusaasta ja
  kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada
  koos õppereisil osalemisega antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära
  200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot).
  Kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi kodulehelt.

➢ Õppereisi programmi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Hindamine

Hindamine

 • Kandideerimisavaldusi hindab vähemalt kolmest eksperdist koosnev EASi ja Kredexi ühendasutuse hindamiskomitee.

Eesmärgid

 • Arendada koostööd EL tasandi teaduse ja innovatsiooni valdkonna võtmeisikutega ja koostöövõrgustikega, eesmärgiga saada ülevaade EL teaduse- ja innovatsioonipoliitikast ning innovatsiooni rahastamisvõimalustest, luues seeläbi eeldused Eesti ettevõtjale edukaks kandideerimiseks EL innovatsioonivahenditele. Samuti tutvustada EL tasandi võtmeisikutele Eesti innovaatilisi ettevõtteid ja süvatehnoloogia sektorit.
 • Aidata kaasa Eesti ettevõtete innovatsioonivõimekuse ning ekspordi- ja konkurentsivõime kasvatamisele.

 

Õppereisi eesmärgid

Eesmärgid

 • Arendada koostööd EL tasandi teaduse ja innovatsiooni valdkonna võtmeisikutega ja koostöövõrgustikega, eesmärgiga saada ülevaade EL teaduse- ja innovatsioonipoliitikast ning innovatsiooni rahastamisvõimalustest, luues seeläbi eeldused Eesti ettevõtjale edukaks kandideerimiseks EL innovatsioonivahenditele. Samuti tutvustada EL tasandi võtmeisikutele Eesti innovaatilisi ettevõtteid ja süvatehnoloogia sektorit.
 • Aidata kaasa Eesti ettevõtete innovatsioonivõimekuse ning ekspordi- ja konkurentsivõime kasvatamisele.

 

Programm

Monday, 4 December

15:20 – 16:10         Departure flight: Tallinn-Riga (AirBaltic)

17:00 – 18:30         Riga – Brussels (AirBaltic)

Accommodation: Martin´s Brussels EU Hotel, Boulevard Charlemagne 80, B-1000 Brussels

Tuesday, 5 December

Venue: Permanent Representation of Estonia to the European Union,

Rue Guimard 11/13 1040 Brussels

9:15                       Welcome coffee

9:30 – 9:40         Welcome address by H.E Mr Marten Kokk, Ambassador, Deputy Permanent Representative of Estonia to the EU, Permanent Representation of Estonia to the EU

9:40 – 10:10        Update on the implementation of the European Innovation Council (EIC)

Keith Sequeira, Head of Unit, DG for Research and Innovation, EIC

Q&A

10:10 – 11:15     An overview of the key discussion themes at the EU level

Maria Alajõe, Counsellor for Transport and Economic Affairs

Heidi Paju, Counsellor for Science

Jörgen Talkop, Counsellor for Environmental Affairs

Kristiina Digryte, Councellor for Agriculture and Fisheries

Q&A

11:15 – 11:30         Coffee Break

11:30 – 12:50        Update on the implementation of New European Innovation Agenda (NEIA)

Natasa Kurucki, Policy Officer, Innovation Policy and Access to Finance Unit, DG Research and Innovation

Update on the deeptech talents initiative and business support services offered by EIT Digital KIC

Evangelos Marios Kemos, Senior Communications and Stakeholder Relations Lead at EIT Digital

 Overview of Estonian deeptech sector

Vaido Mikheim, Deep Tech Project Lead at StartUp Estonia 

Q&A

12:50 – 14:15         Networking Lunch

14:20 – 15:10         Simon Craig-Gray, Deputy Director, EU-Japan Centre for Industrial Cooperation (EUJC):

 • How the EUJC promotes EU-Japan cooperation in R&D and innovation, clusters´area, and in green and digital transition. EU-Japan digital partnership, EU-Japan Green Alliance. Vulcanus programme.
 • Q&A

15:15 – 16:15         Tiit Jürimäe, Adviser, European Commission, DG Research and Innovation,

 • State of Play of the implementation of Horizon Europe framework programme
 • “Horizon Europe” association agreements with the EU´s neighbouring countries and third countries (2021-2027).
 • Horizon Europe and Estonia

Kristel Oitmaa, Liaison Officer for EU R&I, Estonian Research Council Liaison Office in Brussels:

 • Estonian Research Council in Brussels: Why, How, What?

16:30 – 18:00         Meeting with Estonian MEPs at Committees on Industry, Research and Energy (ITRE), and IMCO, of the  European Parliament:

Riho Terras, MEP, Member of ITRE Committee

Andrus Ansip, MEP, Vice-Chair of IMCO (Committee on Internal Market and Consumer Protection), Substitute at ITRE Committee

 • Key achievements of ITRE Committee (boosting innovation, STEP, critical raw materials etc) and IMCO.

Vaido Mikheim, Deep Tech Project Lead at StartUp Estonia

 • Overview of Estonian deeptech sector                         

19:30                     Networking Dinner

 

Wednesday, 6 December

08:45                     Departure by bus to EISMEA                 

09:00 – 12:30

Venue:                             SMEs Executive Agency (EISMEA), Nort Light, Bd. Simon Bolivar 34,

B-1049 Brussels

SB34 013/077

09:10 – 09:30         Arrival & welcome coffee

09:30 – 09:40          Opening remarks by Jean-David Malo, Director of EISMEA

09:40 – 10:00         Tour de table and Swift dive into the Estonian deep-tech sector (Vaido Mikheim, Deep Tech Project Lead at StartUp Estonia)

Robert Schröder, Head of Communication Sector, EISMEA

 • Short presentation of the Agency

10:00 – 10:30          Eric-Olivier PALLU, Policy Adviser, EISMEA

 • Presentation of the European Innovation Council (EIC) Programme

10:30 – 10:45         Agnieszka Staslakowska, Head of Sector, EISMEA

 • Presentation of Business Acceleration Services

10:45 – 11:15         Q&A

11:15 – 11:30          Coffee break

11:30 – 12:00         Valentina Pinna, Project Adviser, EISMEA

12:00 – 12:30          Daniele Dosi, Project Adviser, EISMEA ; Enterprise Europe Network (EEN) Country Manager for Estonia

 • How can EEN help Estonian companies?

12:30 – 12:50         Q&A

12:50 – 13:40         Networking Lunch

13:50                     Departure by bus to the DG GROW

14:45 – 15:45

Venue:                             DG GROW, Avenue d’Auderghem 45, 1040 Brussels         

Maive Rute, Deputy Director-General, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW):

 • DG GROW and its support measures to industry and SMEs, including on boosting innovation.

Q&A

16:00 – 17:00         Meeting with Desk Officers:

19:00                     Networking Dinner

 

Thursday, 7 December

9:30 – 12:30           EUREKA Brussels Office

Venue:                             Avenue de Tervueren 2, 1040 Etterbeek, Brussels

9:30 – 11:00           Eureka, Eurostars, Investment Readiness Programme, Innowwide

9:30 – 9:50             Welcome speech by Camilla Del Latte, Operation Manager, Eurostars &

Tiiu Treier, NPC for Eureka; Head of International Cooperation and Funding, Estonian Business and Innovation Agency

 • Eureka video
 • Eureka introduction

9:50 – 10:15           Güray Serbest, EUREKA Programme Management Officer

 • Eurostars deep dive

Q&A

10:15 – 10:30         Isabel de Vera, Eureka Secretariat

 • Innowwide

Q&A

10:30 – 10:45         Notis Tripkos, Programme Management Officer, Eureka

 • Investment Readiness Programme

Q&A

10:45 – 11:00         Coffee break

11:00 – 12:30         Belgium innovation agencies

 

11:00 – 11:30         Fabrice Quertain, Walloon NPC for Eureka & Eurostars, Senior Policy Officer, SPW Recherche

Julie Jasmes, Walloon NPC for Eureka & Eurostars, Senior Policy Officer at Service Public de Wallonie (SPW Recherche)

Innoviris

11:30 – 12:00         Jean Baptiste Lorent, Director, Marketing & Sales, intoPIX

 • Success Story of Walloon SME – intoPIX

12:00 – 12:30         Lieve Apers, NPC for Eureka & Eurostars, VLAIO (Flanders Innovation & Entrepreneurship)

13:00-14:30           Networking Lunch

16:20                     Departure by bus to the Airport

19:05 – 22:35         Departure flight: Brussels-Tallinn (AirBaltic)

 

Additional information: Eve Päärendson, +3725054570, [email protected]

Estonian Business and Innovation Agency reserves the right to make changes to the programme.

The study tour is organized in cooperation with Estonian Research Council and co-funded by the European Union.  

 

.

Kandideerimistähtaeg on 8. november kell 23:59

Õppereisile saavad pääsme 14 kandideerinut. Osalejad tehakse teatavaks hiljemalt 15. novembril.

Kriteeriumid osalejate valimisel:

 • EASi-Kredexi ühendasutus valib välja sobivaimad kandidaadid lähtudes õppereisi eesmärkidest ja programmist ning kandideerija vastavusest määratletud sihtgrupile ja osalemistingimustele.
 • Eelistatud on fookusvaldkonda kuuluvad innovaatilised ettevõtted, kel olemas varasem kokkupuude või kel plaanis kandideerida Euroopa Innovatsiooninõukogu ärikiirendisse (EIC Accelerator). Samuti need, kel huvi EIE osas.

➢ Eelistame uuendusmeelseid väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid ja
(süvatehnoloogia)iduettevõtteid, kes tegutsevad eelpool toodud valdkondades ning kes
soovivad saada ülevaadet EL innovatsiooni valdkonna eesmärkidest ning EL poolsetest
innovatsiooni toetusmeetmetest. Eelpool toodud valdkondade ettevõtete ühendused,
maksimaalselt kaks ühendust, kaasatakse vabade kohtade olemasolul.

 • Eriti ootame kandideerima ettevõtteid, kel huvi arendada oma tehnoloogia- ja
  teadmusmahukas toode või teenus turuvalmis Euroopa Innovatsiooninõukogu
  ärikiirendi (EIC Accelerator) toel. Sealhulgas need, kes on juba EIC Acceleratori
  taotlusvoorudes kandideerinud, kuid kel pole õnnestunud rahastuseni jõuda.
 • Samuti neid, kel huvi EIE (Euroopa Innovatsiooni Ökosüsteemide) toetusmeetmete
  vastu.

➢ Ettevõte ei tegutse programmi mõistes välistatud majandusvaldkondades:

 • Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane
  tootmine;
 • kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, mida reguleeritakse nõukogu määrusega (EL) nr
  1379/2013;
 • tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine;
 • hasartmängude ja kihlvedude korraldamine.

➢ Ettevõttel ei ole maksuvõlga ja tegemist ei ole raskustes oleva ettevõttega, mis on sellisena määratletud Euroopa Liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2
punktis 18)

➢ Õppereisil osaleja peab olema valmis osalema täies mahus õppereisi programmi ellu
viimisel.

➢ EASi-Kredexi ühendasutus katab lennupiletite, majutuse ning osaliselt ka transpordi- ja toitlustuskulud Brüsselis. EASi-Kredexi ühendasutus ei kata õppereisil osaleja lähetusepäevarahasid, mis tuleb kanda ettevõttel endal. Õppereisil osaleja teeb eelnevalt ise
reisitõrke- ja tervisekindlustuse ning tasub vastavad kulud.

➢ Õppereisi osalemisel arvestatakse VTAd ühe ettevõtte kohta 1420 eurot.

 • Õppereisist osavõtt on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA) ja eeldab
  ettevõttelt piisava VTA jäägi olemasolu. VTA-d arvestatakse kontsernipõhiselt.
  Seega kui ettevõte kuulub kontserni, siis ettevõttele jooksva majandusaasta ja
  kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada
  koos õppereisil osalemisega antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära
  200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot).
  Kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi kodulehelt.

➢ Õppereisi programmi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Hindamine

 • Kandideerimisavaldusi hindab vähemalt kolmest eksperdist koosnev EASi ja Kredexi ühendasutuse hindamiskomitee.

Eesmärgid

 • Arendada koostööd EL tasandi teaduse ja innovatsiooni valdkonna võtmeisikutega ja koostöövõrgustikega, eesmärgiga saada ülevaade EL teaduse- ja innovatsioonipoliitikast ning innovatsiooni rahastamisvõimalustest, luues seeläbi eeldused Eesti ettevõtjale edukaks kandideerimiseks EL innovatsioonivahenditele. Samuti tutvustada EL tasandi võtmeisikutele Eesti innovaatilisi ettevõtteid ja süvatehnoloogia sektorit.
 • Aidata kaasa Eesti ettevõtete innovatsioonivõimekuse ning ekspordi- ja konkurentsivõime kasvatamisele.

 

Eesmärgid

 • Arendada koostööd EL tasandi teaduse ja innovatsiooni valdkonna võtmeisikutega ja koostöövõrgustikega, eesmärgiga saada ülevaade EL teaduse- ja innovatsioonipoliitikast ning innovatsiooni rahastamisvõimalustest, luues seeläbi eeldused Eesti ettevõtjale edukaks kandideerimiseks EL innovatsioonivahenditele. Samuti tutvustada EL tasandi võtmeisikutele Eesti innovaatilisi ettevõtteid ja süvatehnoloogia sektorit.
 • Aidata kaasa Eesti ettevõtete innovatsioonivõimekuse ning ekspordi- ja konkurentsivõime kasvatamisele.

 

Monday, 4 December

15:20 – 16:10         Departure flight: Tallinn-Riga (AirBaltic)

17:00 – 18:30         Riga – Brussels (AirBaltic)

Accommodation: Martin´s Brussels EU Hotel, Boulevard Charlemagne 80, B-1000 Brussels

Tuesday, 5 December

Venue: Permanent Representation of Estonia to the European Union,

Rue Guimard 11/13 1040 Brussels

9:15                       Welcome coffee

9:30 – 9:40         Welcome address by H.E Mr Marten Kokk, Ambassador, Deputy Permanent Representative of Estonia to the EU, Permanent Representation of Estonia to the EU

9:40 – 10:10        Update on the implementation of the European Innovation Council (EIC)

Keith Sequeira, Head of Unit, DG for Research and Innovation, EIC

Q&A

10:10 – 11:15     An overview of the key discussion themes at the EU level

Maria Alajõe, Counsellor for Transport and Economic Affairs

Heidi Paju, Counsellor for Science

Jörgen Talkop, Counsellor for Environmental Affairs

Kristiina Digryte, Councellor for Agriculture and Fisheries

Q&A

11:15 – 11:30         Coffee Break

11:30 – 12:50        Update on the implementation of New European Innovation Agenda (NEIA)

Natasa Kurucki, Policy Officer, Innovation Policy and Access to Finance Unit, DG Research and Innovation

Update on the deeptech talents initiative and business support services offered by EIT Digital KIC

Evangelos Marios Kemos, Senior Communications and Stakeholder Relations Lead at EIT Digital

 Overview of Estonian deeptech sector

Vaido Mikheim, Deep Tech Project Lead at StartUp Estonia 

Q&A

12:50 – 14:15         Networking Lunch

14:20 – 15:10         Simon Craig-Gray, Deputy Director, EU-Japan Centre for Industrial Cooperation (EUJC):

 • How the EUJC promotes EU-Japan cooperation in R&D and innovation, clusters´area, and in green and digital transition. EU-Japan digital partnership, EU-Japan Green Alliance. Vulcanus programme.
 • Q&A

15:15 – 16:15         Tiit Jürimäe, Adviser, European Commission, DG Research and Innovation,

 • State of Play of the implementation of Horizon Europe framework programme
 • “Horizon Europe” association agreements with the EU´s neighbouring countries and third countries (2021-2027).
 • Horizon Europe and Estonia

Kristel Oitmaa, Liaison Officer for EU R&I, Estonian Research Council Liaison Office in Brussels:

 • Estonian Research Council in Brussels: Why, How, What?

16:30 – 18:00         Meeting with Estonian MEPs at Committees on Industry, Research and Energy (ITRE), and IMCO, of the  European Parliament:

Riho Terras, MEP, Member of ITRE Committee

Andrus Ansip, MEP, Vice-Chair of IMCO (Committee on Internal Market and Consumer Protection), Substitute at ITRE Committee

 • Key achievements of ITRE Committee (boosting innovation, STEP, critical raw materials etc) and IMCO.

Vaido Mikheim, Deep Tech Project Lead at StartUp Estonia

 • Overview of Estonian deeptech sector                         

19:30                     Networking Dinner

 

Wednesday, 6 December

08:45                     Departure by bus to EISMEA                 

09:00 – 12:30

Venue:                             SMEs Executive Agency (EISMEA), Nort Light, Bd. Simon Bolivar 34,

B-1049 Brussels

SB34 013/077

09:10 – 09:30         Arrival & welcome coffee

09:30 – 09:40          Opening remarks by Jean-David Malo, Director of EISMEA

09:40 – 10:00         Tour de table and Swift dive into the Estonian deep-tech sector (Vaido Mikheim, Deep Tech Project Lead at StartUp Estonia)

Robert Schröder, Head of Communication Sector, EISMEA

 • Short presentation of the Agency

10:00 – 10:30          Eric-Olivier PALLU, Policy Adviser, EISMEA

 • Presentation of the European Innovation Council (EIC) Programme

10:30 – 10:45         Agnieszka Staslakowska, Head of Sector, EISMEA

 • Presentation of Business Acceleration Services

10:45 – 11:15         Q&A

11:15 – 11:30          Coffee break

11:30 – 12:00         Valentina Pinna, Project Adviser, EISMEA

12:00 – 12:30          Daniele Dosi, Project Adviser, EISMEA ; Enterprise Europe Network (EEN) Country Manager for Estonia

 • How can EEN help Estonian companies?

12:30 – 12:50         Q&A

12:50 – 13:40         Networking Lunch

13:50                     Departure by bus to the DG GROW

14:45 – 15:45

Venue:                             DG GROW, Avenue d’Auderghem 45, 1040 Brussels         

Maive Rute, Deputy Director-General, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW):

 • DG GROW and its support measures to industry and SMEs, including on boosting innovation.

Q&A

16:00 – 17:00         Meeting with Desk Officers:

19:00                     Networking Dinner

 

Thursday, 7 December

9:30 – 12:30           EUREKA Brussels Office

Venue:                             Avenue de Tervueren 2, 1040 Etterbeek, Brussels

9:30 – 11:00           Eureka, Eurostars, Investment Readiness Programme, Innowwide

9:30 – 9:50             Welcome speech by Camilla Del Latte, Operation Manager, Eurostars &

Tiiu Treier, NPC for Eureka; Head of International Cooperation and Funding, Estonian Business and Innovation Agency

 • Eureka video
 • Eureka introduction

9:50 – 10:15           Güray Serbest, EUREKA Programme Management Officer

 • Eurostars deep dive

Q&A

10:15 – 10:30         Isabel de Vera, Eureka Secretariat

 • Innowwide

Q&A

10:30 – 10:45         Notis Tripkos, Programme Management Officer, Eureka

 • Investment Readiness Programme

Q&A

10:45 – 11:00         Coffee break

11:00 – 12:30         Belgium innovation agencies

 

11:00 – 11:30         Fabrice Quertain, Walloon NPC for Eureka & Eurostars, Senior Policy Officer, SPW Recherche

Julie Jasmes, Walloon NPC for Eureka & Eurostars, Senior Policy Officer at Service Public de Wallonie (SPW Recherche)

Innoviris

11:30 – 12:00         Jean Baptiste Lorent, Director, Marketing & Sales, intoPIX

 • Success Story of Walloon SME – intoPIX

12:00 – 12:30         Lieve Apers, NPC for Eureka & Eurostars, VLAIO (Flanders Innovation & Entrepreneurship)

13:00-14:30           Networking Lunch

16:20                     Departure by bus to the Airport

19:05 – 22:35         Departure flight: Brussels-Tallinn (AirBaltic)

 

Additional information: Eve Päärendson, +3725054570, [email protected]

Estonian Business and Innovation Agency reserves the right to make changes to the programme.

The study tour is organized in cooperation with Estonian Research Council and co-funded by the European Union.  

 

Kontakt

Kontakt

Eve Päärendson
konkurentsivõime rahastuse ekspert
Tagasi üles