Vaata peasisu Kaasrahastanud Euroopa Liit kaksilogo, (EST)

Eesti innovaatorite õppereis Brüsselisse (17.-20. märts 2024)

Seekordne õppereis on varasematega võrreldes mõnevõrra erinev. Põhirõhk on Euroopa teaduse ja innovatsiooninädala üritustel osalemine. Meie fookus on innovatsioonialaste teadmiste uuendamisel ning kontaktiloomel. Selleks osaleme EL innovatsiooni valdkonna aastasündmustel – EIC Summit ja selle raames toimuval innovaatiliste hangete konverentsil. Samuti võtame osa ka EL teaduse ja innovatsiooni päevadel.

Lisaks plaanime delegatsiooni profiilist lähtuvalt täiendavaid ja asjakohaseid kohtumisi. Õppereisist maksimumi saamine eeldab osaleja avatud meelt ning valmisolekut aktiivseks suhtlemiseks ja võrgustumiseks.

Kandideerimise tähtaeg on 1. veebruar kell 15:00

Toimumise kuupäev
17. - 20. märts 2024
Keel
eesti ja inglise keeles
Asukoht
Brüssel, Belgia
Staatus
Registreerimine suletud
Kandideeri

Kellele on õppereis mõeldud?

Suure mõjuga innovatsiooni teostavad väike- ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd) ja süvatehnoloogia (idu)ettevõtted, kes on

 • Euroopa Innovatsiooninõukogust (EIC-st) juba toetust või omakapitali investeeringut kaasanud,
 • EIC-sse kandideerinud, kuid rahastuseni mitte jõudnud ning
 • EIC-sse lähema aasta jooksul kandideerimist kavandavad VKEd ja süvatehnoloogia (idu)ettevõtted.
 • Ettevõtted, kes on EIC poolt kutsutud 19. Märtsil toimuvale süvatehnoloogia investorpäevale, et tutvustada investoritele oma tooteid/lahendusi.

Miks on kasulik osaleda?

 1. Saate hea ülevaate Euroopa Liidu (EL) teadus- ja innovatsioonipoliitikast ning innovatsiooni rahastamisvõimalustest „Euroopa horisont“ raamprogrammist. Eelkõige, kuidas Euroopa Innovatsiooninõukogu (EIC Accelerator) toetab murrangulist innovatsiooni teostavaid (süvatehnoloogia)ettevõtteid.
 2. Võimalus kohtuda ja võrgustuda EL innovatsiooni valdkonna võtmeisikutega:
 • Osaleme Euroopa innovatsiooni tippsündmustel – EIC Summit 2024 ning selle raames toimuval Belgia EL-i nõukogu eesistumise konverentsil innovaatilistest riigihangetest. Nimetatud üritused toovad kokku enam kui 1000 uuendusmeelset ettevõtjat, investorit, teadlast ning EL poliitikakujundajat ja innovatsiooni valdkonna võtmeisikut. Üles astub ka EL innovatsiooni ja teadusuuringute volinik – Illiana Ivanova.
 • Tutvume EIC poolt rahastatud innovatsiooniprojektidega ning kuuleme, miks on oluline innovatsiooni teostamisel pöörata tähelepanu intellektuaalomandi kaitsele.
 • EIC poolt väljavalitud ettevõtetel võimalus investorpäeval tutvustada oma tooteid/teenuseid investoritele
 1. Võimalus osaliselt osaleda EL teaduse ja innovatsiooni päevadel.
 2. Õppereisil saadud teadmised ja kontaktid loovad Eesti ettevõtjale eeldused edukaks kandideerimiseks EL innovatsioonirahastusele sh jätkurahastusele ning seeläbi ettevõtte innovatsiooni- ja konkurentsivõime kasvatamiseks.

Mida saab õppereisi läbinud ettevõte?

Teadmised EL innovatsioonipoliitikast ja innovatsiooni rahastamisvõimalustest.

Otsekontaktid EL innovatsiooni valdkonna võtmeisikutega.

Teab, kuidas kaasata murrangulise innovatsiooni teostamiseks EL innovatsioonivahendeid.

Kandideerimine

Kandideerimistähtaeg on 1. veebruar kell 15:00

Õppereisile saavad pääsme 10 kandideerinut. Osalejad tehakse teatavaks hiljemalt 20. veebruaril.

Kriteeriumid osalejate valimisel:

 • EASi ja KredExi ühendasutus valib välja sobivaimad kandidaadid lähtudes õppereisi eesmärkidest ja programmist ning kandideerija vastavusest määratletud sihtgrupile ja osalemistingimustele.
 • Delegatsiooni komplekteerimisel pöörame tähelepanu ka soolise tasakaalu aspektile.

Osalemistingimused

 • Eelistame sihtgrupis ära toodud uuendusmeelseid väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid ja (süvatehnoloogia)iduettevõtteid. Samuti ettevõtteid, kes on saanud EIC-lt kutse 19. Märtsil toimuvale investorpäevale, et tutvustada investoritele oma tooteid/lahendusi.
 • Ettevõte ei tegutse programmi mõistes välistatud majandusvaldkondades:
  • Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
  • kalapüügi- ja vesiviljelustoodete esmatootmine;
  • tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine;
  • hasartmängude ja kihlvedude korraldamine.
 • Ettevõttel ei ole maksuvõlga ja ettevõtte või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, sundlõpetamis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust
 • Õppereisil osaleja peab olema valmis osalema täies mahus õppereisi programmi ellu viimisel.
 • EASi-Kredexi ühendasutus katab lennupiletite, majutuse ning osaliselt ka transpordi- ja toitlustuskulud Brüsselis. EASi-Kredexi ühendasutus ei kata õppereisil osaleja lähetuse päevarahasid, mis tuleb kanda ettevõttel endal. Õppereisil osaleja teeb eelnevalt ise reisitõrke- ja tervisekindlustuse ning tasub vastavad kulud.
 • Õppereisi osalemisel arvestatakse vähese tähtsusega riigiabi (VTA) ühe ettevõtte kohta 1490 eurot, mida korrigeeritakse peale õppereisi vastavalt tegelikele kuludele.
  • Õppereisist osavõtt on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA) ja eeldab ettevõttelt piisava VTA jäägi olemasolu. VTA-d arvestatakse kontsernipõhiselt. Seega kui ettevõte kuulub kontserni, siis ettevõtjale antava vähese tähtsusega abi kogusumma koos õppereisil osalemisega antava toetusega ei tohi mis tahes kolme aasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 300 000 eurot.
  • Kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi kodulehelt.
  • Õppereisi programmi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Hindamine

Hindamine

 • Kandideerimisavaldusi hindab vähemalt kolmest eksperdist koosnev EASi ja Kredexi ühendasutuse hindamiskomitee.

 

Õppereisi eesmärgid

Eesmärgid

 • Arendada koostööd Euroopa Liidu (EL) teaduse ja innovatsiooni valdkonna võtmeisikutega ja koostöövõrgustikega, eesmärgiga saada ülevaade EL teaduse-​ ja innovatsioonipoliitikast ning innovatsiooni rahastamisvõimalustest, luues seeläbi eeldused Eesti ettevõtjale edukaks kandideerimiseks EL innovatsioonivahenditele või senise tegevuse skaleerimiseks läbi jätkurahastuse.
 • Aidata kaasa Eesti ettevõtete innovatsioonivõimekuse ning ekspordi- ja konkurentsivõime kasvatamisele.

 

Programm

Sunday, 17 March

17:05 – 18:40     Departure flight: Tallinn-Brussels (AirBaltic)

                             Accommodation:  LePlaza Hotel, 1000 Brussels

PROGRAMME

(as of 22 January 2024)

Overview of the events of the EU Research and Innovation Week,

18.-21. March, Brussels:

 • March: Opening of the EU Research & Innovation Week and EIC Summit
 • March: EIC Summit 2024
 • 20. March: Belgian Presidency Conference on Innovation Procurement
 • 21. March: EU Research and Innovation days

       Read MORE. 

Monday, 18 March Kick-off meeting of the Estonian innovators tour to Brussels

9:30 – 12:30        (more detailed programme will be available soon)

                               Venue: Conference room Paola, La Plaza hotel, Brussels

9:30                       Welcome coffee

13:00                     Registration to the EIC Summit 2024

14:30                     Joint Opening of the EU Research & Innovation Days & EIC Summit 2024

                              Venue: Tour&Taxis, Avenue du Port 88, Brussels

                              Access to the venue from Avenue du Port 86C or Rue Picard 13

19:00                    Networking reception (tbc)

 

Tuesday, 19 March EIC Summit 2024

                               Venue: Tour & Taxis (+ Pitching @Maison de la Poste, Brussels)

8:30 – 9:00         Morning Coffee

9:00                     EIC Summit: Beneficiaries Day PROGRAMME: opening address by the Commissioner Ivanova (tbc)

                               (Pitching to the investors only by invitations)

13:00                     Networking lunch

14:30                     Programme continues

16:00                     Joint closing of the EIC Summit and handing over to the Belgian Presidency event

                               Conference on innovation procurement).

16:00                     Opening of the Belgian Presidency Conference on „Innovation

                               Procurement – bridging theory and practice“*

                                Venue: Tour & Taxis, Avenue du Port 88, Brussels

                                The conference continues on 20 March until 14:30.

                                Read MORE.

Wednesday, 20 March

9:00                       Participation at the EU Research and Innovation Days**

                                Venue:  Tour&Taxis, Avenue du Port 88, Brussels

13:00                     Wrap-up and networking lunch

16:20                      Departure to the Airport

19:10 – 22:30       Departure flight: Brussels-Riga (AirBaltic)

23:25 – 00:15       Connecting flight: Riga- Tallinn

 

* Additional registration is needed. Final approval of the participants by the Belgian Presidency.

**Additional registration is needed. Final approval of the participants by the DG R&I.

 

Additional information: Eve Päärendson, +3725054570, [email protected]

 

Estonian Business and Innovation Agency reserves the right to make changes to the programme.

The study tour is co-funded by the European Union.  

 

 

.

Kandideerimistähtaeg on 1. veebruar kell 15:00

Õppereisile saavad pääsme 10 kandideerinut. Osalejad tehakse teatavaks hiljemalt 20. veebruaril.

Kriteeriumid osalejate valimisel:

 • EASi ja KredExi ühendasutus valib välja sobivaimad kandidaadid lähtudes õppereisi eesmärkidest ja programmist ning kandideerija vastavusest määratletud sihtgrupile ja osalemistingimustele.
 • Delegatsiooni komplekteerimisel pöörame tähelepanu ka soolise tasakaalu aspektile.

 • Eelistame sihtgrupis ära toodud uuendusmeelseid väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid ja (süvatehnoloogia)iduettevõtteid. Samuti ettevõtteid, kes on saanud EIC-lt kutse 19. Märtsil toimuvale investorpäevale, et tutvustada investoritele oma tooteid/lahendusi.
 • Ettevõte ei tegutse programmi mõistes välistatud majandusvaldkondades:
  • Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
  • kalapüügi- ja vesiviljelustoodete esmatootmine;
  • tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine;
  • hasartmängude ja kihlvedude korraldamine.
 • Ettevõttel ei ole maksuvõlga ja ettevõtte või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, sundlõpetamis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust
 • Õppereisil osaleja peab olema valmis osalema täies mahus õppereisi programmi ellu viimisel.
 • EASi-Kredexi ühendasutus katab lennupiletite, majutuse ning osaliselt ka transpordi- ja toitlustuskulud Brüsselis. EASi-Kredexi ühendasutus ei kata õppereisil osaleja lähetuse päevarahasid, mis tuleb kanda ettevõttel endal. Õppereisil osaleja teeb eelnevalt ise reisitõrke- ja tervisekindlustuse ning tasub vastavad kulud.
 • Õppereisi osalemisel arvestatakse vähese tähtsusega riigiabi (VTA) ühe ettevõtte kohta 1490 eurot, mida korrigeeritakse peale õppereisi vastavalt tegelikele kuludele.
  • Õppereisist osavõtt on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA) ja eeldab ettevõttelt piisava VTA jäägi olemasolu. VTA-d arvestatakse kontsernipõhiselt. Seega kui ettevõte kuulub kontserni, siis ettevõtjale antava vähese tähtsusega abi kogusumma koos õppereisil osalemisega antava toetusega ei tohi mis tahes kolme aasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 300 000 eurot.
  • Kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi kodulehelt.
  • Õppereisi programmi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Hindamine

 • Kandideerimisavaldusi hindab vähemalt kolmest eksperdist koosnev EASi ja Kredexi ühendasutuse hindamiskomitee.

 

Eesmärgid

 • Arendada koostööd Euroopa Liidu (EL) teaduse ja innovatsiooni valdkonna võtmeisikutega ja koostöövõrgustikega, eesmärgiga saada ülevaade EL teaduse-​ ja innovatsioonipoliitikast ning innovatsiooni rahastamisvõimalustest, luues seeläbi eeldused Eesti ettevõtjale edukaks kandideerimiseks EL innovatsioonivahenditele või senise tegevuse skaleerimiseks läbi jätkurahastuse.
 • Aidata kaasa Eesti ettevõtete innovatsioonivõimekuse ning ekspordi- ja konkurentsivõime kasvatamisele.

 

Sunday, 17 March

17:05 – 18:40     Departure flight: Tallinn-Brussels (AirBaltic)

                             Accommodation:  LePlaza Hotel, 1000 Brussels

PROGRAMME

(as of 22 January 2024)

Overview of the events of the EU Research and Innovation Week,

18.-21. March, Brussels:

 • March: Opening of the EU Research & Innovation Week and EIC Summit
 • March: EIC Summit 2024
 • 20. March: Belgian Presidency Conference on Innovation Procurement
 • 21. March: EU Research and Innovation days

       Read MORE. 

Monday, 18 March Kick-off meeting of the Estonian innovators tour to Brussels

9:30 – 12:30        (more detailed programme will be available soon)

                               Venue: Conference room Paola, La Plaza hotel, Brussels

9:30                       Welcome coffee

13:00                     Registration to the EIC Summit 2024

14:30                     Joint Opening of the EU Research & Innovation Days & EIC Summit 2024

                              Venue: Tour&Taxis, Avenue du Port 88, Brussels

                              Access to the venue from Avenue du Port 86C or Rue Picard 13

19:00                    Networking reception (tbc)

 

Tuesday, 19 March EIC Summit 2024

                               Venue: Tour & Taxis (+ Pitching @Maison de la Poste, Brussels)

8:30 – 9:00         Morning Coffee

9:00                     EIC Summit: Beneficiaries Day PROGRAMME: opening address by the Commissioner Ivanova (tbc)

                               (Pitching to the investors only by invitations)

13:00                     Networking lunch

14:30                     Programme continues

16:00                     Joint closing of the EIC Summit and handing over to the Belgian Presidency event

                               Conference on innovation procurement).

16:00                     Opening of the Belgian Presidency Conference on „Innovation

                               Procurement – bridging theory and practice“*

                                Venue: Tour & Taxis, Avenue du Port 88, Brussels

                                The conference continues on 20 March until 14:30.

                                Read MORE.

Wednesday, 20 March

9:00                       Participation at the EU Research and Innovation Days**

                                Venue:  Tour&Taxis, Avenue du Port 88, Brussels

13:00                     Wrap-up and networking lunch

16:20                      Departure to the Airport

19:10 – 22:30       Departure flight: Brussels-Riga (AirBaltic)

23:25 – 00:15       Connecting flight: Riga- Tallinn

 

* Additional registration is needed. Final approval of the participants by the Belgian Presidency.

**Additional registration is needed. Final approval of the participants by the DG R&I.

 

Additional information: Eve Päärendson, +3725054570, [email protected]

 

Estonian Business and Innovation Agency reserves the right to make changes to the programme.

The study tour is co-funded by the European Union.  

 

 

Kontakt

Kontakt

Eve Päärendson
konkurentsivõime rahastuse ekspert
Tagasi üles