Vaata peasisu Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU (RRF) (EST)

Ärimissioon Lõuna-Koreasse energia sektori ettevõtetele

EAS koostöös Välisministeeriumiga viib Eesti energia sektori ettevõtted ärimissioonile Lõuna-Koreasse.

Ärimissiooni eesmärk on Eesti ettevõtluskeskkonna ja ettevõtete konkurentsivõime edendamine ning täiendavate ärikontaktide loomine Lõuna-Koreas. Ärimissioon on sisustatud kohtumiste ja tegevustega, mis annavad osalejatele kasulikku sektoripõhist turuinfot, soodustavad suhtlemist ja suhete loomist teiste oluliste turutegijatega ning loovad täiendavaid ärivõimalusi.

EASi ja Välisministeeriumi partner ärimissiooni ellu viimisel on Eesti Kaubandus-​Tööstuskoda.

Kandideerimine ärimissioonile on lõppenud.

Toimumise kuupäev
01. - 05. aprill 2024
Keel
inglise keel
Asukoht
Lõuna-Korea, Soul
Kulu
Väike-​ ja keskmise suurusega ettevõte 1000 EUR. Suurettevõte 1500 EUR. Lisaks tasuvad osalejad oma lennupiletite maksumuse.
Staatus
Registreerimine suletud

Kelle jaoks on teenus mõeldud?

 • Ärimissioonil saab osaleda kuni 8 Eesti ettevõtet.
 • Sihtrühmaks on väikese ja keskmise suurusega energia sektori ettevõtted:
  • kus ettevõttel või selle omanikul on eelnev ekspordikogemus;
  • kelle jaoks Aasia regioon ei ole uus, aga kes soovib paremini aru saada oma toote/teenuse võimalustest selles riigis, või kelle eesmärgiks on sihtturu või sihtturu konkreetse sektori põhjalikum tundmaõppimine ja täiendavate ärikontaktide saamine;
  • kellel on olemas ekspordivõimekus ja kohene valmisolek oma toote/teenuse valitud sihtriiki eksportimiseks;
  • Tutvu ärimissiooni täpsemate osalemistingimustega.

Ärimissioonil osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA). VTA ettevõtte kohta on maksimaalselt 16 000 €.

Vaata, mis on sinu ettevõtte VTA jääk

Mida ma saan?

Nõu ja abi vastava turu eksperdilt

Kindlustunne turu sobivuse osas

Võimalus saada ärikontakte

Ärimissioon sisaldab

 • Ärimissiooni kestus on 5 programmiga sisustatud päeva (01.-05.04.2024) millele lisandub lennuaeg. Kohapealsele programmile eelneb ettevalmistustöö ning nõustamine.
 • Ärimissiooni kohapealsed tegevused ja kohtumised on suunatud energia sektori ettevõtetele, andes osalejatele kasulikku sektoripõhist turuinfot, soodustades suhtlemist ja suhete loomist teiste oluliste turutegijatega ning luues täiendavaid ärivõimalusi.
 • Igale ettevõttele organiseeritakse programmi raames 2 kuni 5 individuaalset ärikohtumist sihtriigis.
 • Lõpptulemusena peaks ettevõtja paremini aru saama oma ärivõimalustest sihtturul ning omama uusi ärikontakte, mida toimivaks koostööks või partnerluseks edasi arendada.
 • Töökeeleks on inglise keel (vajadusel organiseeritakse ka tõlge inglise-korea-inglise).

Programm

Ettevalmistus ärimissiooniks.

Enne ärimissiooni tehakse osalejatega põhjalik eeltöö, mis algab, kui osalejad on teenusesse kinnitatud. Eeltöö sisaldab:

 • Iga ettevõtte individuaalne turupõhine eelnõustamine ja kliendiprofiili täpsustamine ärimissiooni programmi koostamise ja B2B kohtumiste jaoks.
 • Virtuaalne või füüsiline ärimissiooniks ettevalmistav seminar grupile, mille eesmärk on läbi rääkida edasine tegevus enne ärimissiooni ja kõik korraldusliku poolega seonduv. Samuti anda ülevaade olulisematest riike sektorit puudutavatest teemadest, millega ettevõtjad peaksid enne sihtriiki minekut kursis olema;.
 • Iga ettevõtte individuaalne nõustamine müügipresentatsiooni teemal (vajadusel) ning nõustamine jooksvalt sektori ja sihtriikide küsimustega seoses ärimissiooni planeerimise ja toimumise ajal vastavalt ettevõtte soovile;

B2B kohtumiste eeltöö:

Eeltöö käigus täpsustatakse Eesti ettevõtte profiili ja eesmärgid seoses sihtriigiga. Sihtriigi konsultant alustab tööd ettevõtjale sobivate kontaktide leidmiseks. Eesti ettevõttele antakse nn long list, mis sisaldab sihtriigi ettevõtete nime, veebilehte ja kokkuvõtteid selle kohta, miks konsultant soovitab neid ettevõtteid potentsiaalsete B2B-kohtumispartneritena. Eesti ettevõte teeb oma valiku ning konsultant lepib kohtumised kokku. Lõplik kohtumiste graafik edastatakse Eesti ettevõttele hiljemalt 5 tööpäeva enne ärimissiooni algust.

Ärimissiooni esialgne programm:

 • Ärimissiooni kestus on 5 järjestikkust programmiga sisustatud päeva 01.-05.04.2024, millele lisandub lennuaeg (sihtriiki saabutakse hiljemalt kontaktreisile eelneval päeval ehk 0-päeval).
 • Ärimissiooni täpsem piirkond on Soul.
 • Äriseminar Eesti ettevõtluskeskuses Soulis, kuhu ettevõtja saab kutsuda külalisi (olemasolevaid ja uusi kliente) ning kuhu lisaks kutsume sektori jaoks olulised Korea ettevõtted, erialaliidud ja riigiametnikud. Seminaril tutvustame Eestit, sektorit ja Eesti ettevõtteid. Seminari pikkus on ca 90 minutit.
 • Seminarile järgneb vastuvõtt Eesti suursaatkonnas Soulis, kus osaleb võimalusel ka Eesti suursaadik Koreas.
 • Ärimissioonil organiseeriakse individuaalsed B2B kohtumised, ühiskülastused, ettevõtete külastused. Ettevõttele korraldatakse 1 kuni 5 füüsilist individuaalset B2B kohtumist potentsiaalsete klientidega lähtudes osaleva ettevõtte poolt kinnitatud potentsiaalsete klientide nimekirjast.
 • Ettevõtetele organiseeritakse kohtumisi ja külastusi erinevate sektoripõhiste asutuste ja ettevõtetega. Näiteks Korea Energy Agency (KEA) ja Hyundai Motors (Hydrogen Research Center). Lõplik list selgub, kui osalevad ettevõtted on kinnitatud.

 

Ärimissioon

 • Ärimissiooni kestus on 5 programmiga sisustatud päeva (01.-05.04.2024) millele lisandub lennuaeg. Kohapealsele programmile eelneb ettevalmistustöö ning nõustamine.
 • Ärimissiooni kohapealsed tegevused ja kohtumised on suunatud energia sektori ettevõtetele, andes osalejatele kasulikku sektoripõhist turuinfot, soodustades suhtlemist ja suhete loomist teiste oluliste turutegijatega ning luues täiendavaid ärivõimalusi.
 • Igale ettevõttele organiseeritakse programmi raames 2 kuni 5 individuaalset ärikohtumist sihtriigis.
 • Lõpptulemusena peaks ettevõtja paremini aru saama oma ärivõimalustest sihtturul ning omama uusi ärikontakte, mida toimivaks koostööks või partnerluseks edasi arendada.
 • Töökeeleks on inglise keel (vajadusel organiseeritakse ka tõlge inglise-korea-inglise).

Ettevalmistus ärimissiooniks.

Enne ärimissiooni tehakse osalejatega põhjalik eeltöö, mis algab, kui osalejad on teenusesse kinnitatud. Eeltöö sisaldab:

 • Iga ettevõtte individuaalne turupõhine eelnõustamine ja kliendiprofiili täpsustamine ärimissiooni programmi koostamise ja B2B kohtumiste jaoks.
 • Virtuaalne või füüsiline ärimissiooniks ettevalmistav seminar grupile, mille eesmärk on läbi rääkida edasine tegevus enne ärimissiooni ja kõik korraldusliku poolega seonduv. Samuti anda ülevaade olulisematest riike sektorit puudutavatest teemadest, millega ettevõtjad peaksid enne sihtriiki minekut kursis olema;.
 • Iga ettevõtte individuaalne nõustamine müügipresentatsiooni teemal (vajadusel) ning nõustamine jooksvalt sektori ja sihtriikide küsimustega seoses ärimissiooni planeerimise ja toimumise ajal vastavalt ettevõtte soovile;

B2B kohtumiste eeltöö:

Eeltöö käigus täpsustatakse Eesti ettevõtte profiili ja eesmärgid seoses sihtriigiga. Sihtriigi konsultant alustab tööd ettevõtjale sobivate kontaktide leidmiseks. Eesti ettevõttele antakse nn long list, mis sisaldab sihtriigi ettevõtete nime, veebilehte ja kokkuvõtteid selle kohta, miks konsultant soovitab neid ettevõtteid potentsiaalsete B2B-kohtumispartneritena. Eesti ettevõte teeb oma valiku ning konsultant lepib kohtumised kokku. Lõplik kohtumiste graafik edastatakse Eesti ettevõttele hiljemalt 5 tööpäeva enne ärimissiooni algust.

Ärimissiooni esialgne programm:

 • Ärimissiooni kestus on 5 järjestikkust programmiga sisustatud päeva 01.-05.04.2024, millele lisandub lennuaeg (sihtriiki saabutakse hiljemalt kontaktreisile eelneval päeval ehk 0-päeval).
 • Ärimissiooni täpsem piirkond on Soul.
 • Äriseminar Eesti ettevõtluskeskuses Soulis, kuhu ettevõtja saab kutsuda külalisi (olemasolevaid ja uusi kliente) ning kuhu lisaks kutsume sektori jaoks olulised Korea ettevõtted, erialaliidud ja riigiametnikud. Seminaril tutvustame Eestit, sektorit ja Eesti ettevõtteid. Seminari pikkus on ca 90 minutit.
 • Seminarile järgneb vastuvõtt Eesti suursaatkonnas Soulis, kus osaleb võimalusel ka Eesti suursaadik Koreas.
 • Ärimissioonil organiseeriakse individuaalsed B2B kohtumised, ühiskülastused, ettevõtete külastused. Ettevõttele korraldatakse 1 kuni 5 füüsilist individuaalset B2B kohtumist potentsiaalsete klientidega lähtudes osaleva ettevõtte poolt kinnitatud potentsiaalsete klientide nimekirjast.
 • Ettevõtetele organiseeritakse kohtumisi ja külastusi erinevate sektoripõhiste asutuste ja ettevõtetega. Näiteks Korea Energy Agency (KEA) ja Hyundai Motors (Hydrogen Research Center). Lõplik list selgub, kui osalevad ettevõtted on kinnitatud.

 

Kontakt

Kontakt

Anneli Arm
projektijuht
Tagasi üles