Vaata peasisu

Riigi Tugiteenuste Keskus ja Eesti Teadusagentuur liidavad teaduse ettevõtlusega

EASi ja KredExi ühendasutus
1. detsember 2021
3 min

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) avab 1. detsembril sektoritevahelise mobiilsuse meetme teise taotlusvooru, mille raames saavad era- või avaliku sektori asutused endale palgata doktori- või magistrikraadiga teadlase rakendusuuringute ning tootearendusprojektide kavandamiseks ja läbiviimiseks. 

Erinevalt esimesest taotlusvoorust on laiendatud isikute ringi, keda on toetatava projekti raames võimalik tööle võtta. Nüüd on lisaks doktorikraadiga teadlasele võimalik palgata ka magistrikraadi ja vähemalt viieaastase teadus- ja arendustegevuse kogemusega isikuid. Taotlejal on võimalik taotleda toetust kuni  kahe täiskohaga teadlase palga ulatuses. Teadlasel on võimalus töötada toetuse saaja juures ka osalise koormusega (minimaalselt 0,5 koormusega). Selline muudatus annab asutustele võimaluse kasutada rohkemate teadlaste osakoormusega tööle võtmist ning tegeleda projekti raames interdistsiplinaarsete teemadega, milleks võib vaja minna mitme teadlase panust. Taotlejaid nõustavad Eesti Teadusagentuur (ETAg), RTK ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS).

Haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) väljatöötatud  toetusmeede aitab suurendada teaduspõhist lähenemist Eesti majanduses. See annab Eesti ettevõtetele võimaluse saada juurde ekspertteadmisi, mille abil täiustada oma tooteid, protsesse või teenuseid. Lisaks on teadlastel võimalus mitmekesistada oma teadlaskarjääri läbi töötamise erinevates sektorites.

HTM-i teadus- ja arendustegevuse poliitika osakonna juhataja Katrin Pihori sõnul on toetusmeede heaks võimaluseks  era- ja avaliku sektori asutuste teadus- ja arendustegevuse alase võimekuse tõstmisele ja teadlaskarjääri mitmekesistamisele. „Ideed, teadmised ja oskused liiguvad koos inimestega. Seetõttu on oluline luua võimalusi inimeste liikumiseks sektorite vahel. Tulevikus peaks teadlaste liikumine erasektori projektide ja akadeemilise elu vahel olema loomulik karjäärimudeli osa, millest võidab nii Eesti majandus kui ühiskond kui ka akadeemiline maailm,“ rääkis ta.

ETAg-i nutika spetsialiseerumise valdkonna juhi Viktor Muuli hinnangul julgustab toetusmeede ettevõtteid teadusmahukaid arendustegevusi ette võtma: “Teadus- ja tehnoloogiamahukas arendustegevus on kallis. SekMo meede aitabki neid riske maandada ning loob meie teadlastele täiendavaid võimalusi oma teadmistega Eesti elu edendada.”

EAS-i arenduskoostöö eksperdi Relika Alliksaar Williamsi sõnul saavad sektoritevahelise mobiilsuse toetuse abil ettevõtted oma arendusmeeskonda palgata just neile olulise valdkonna eksperdi, kes aitab ettevõtte arengut pidurdava probleemi lahendada. „Lahendamist vajavad probleemid on kõikidel ettevõtetel ja asutustel erinevad ning abi saavad pakkuda kõigi valdkondade teadlased – masinõppe ekspertidest antropoloogideni ning keemikutest semiootikuteni. On palju suurepäraseid näiteid teadlastest, kes on ettevõtetele ja avalikule sektorile appi läinud ja edulugusid käivitanud,“ ütles Alliksaar Williams.

Lisaks pakub EAS ettevõtetele igakülgset nõu arendusplaani koostamisest kuni intellektuaalomandi kaitse teemadeni.

Toetusmeetme maht on 1 237 678 eurot ja seda rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist. Teine taotlusvoor on e-toetuse keskkonnas nii era- kui ka avaliku sektori asutustele avatud kuni 30. juunini 2022 või kuni vabade vahendite ammendumiseni. Avaliku sektori asutustele eraldatakse taotlusvoorust kuni 412 147 eurot.

„Taotleda saavad kõik Eestis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud,” ütles RTK teenusekoordinator Tea Tassa. “Taotlusi saavad esitada ka avaliku sektori asutused, mis on kantud riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuste registrisse. Siiski on taotlejate osas üks erand – toetust ei saa taotleda positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutused ning tehnoloogia arenduskeskused,” loetles Tassa võimalikke toetuse saajaid.

EAS ja ETAg pakuvad võimalikele taotlejaile nõustamist teadus- ja arendustegevuse sisu ja intellektuaalomandi küsimustes, toetavad taotlejate ja teadlaste kokku viimist ning aitavad vajadusel vahendada läbirääkimisi koostööprojektide loomisel.

Toetusmeetme veebipõhine infoseminar toimub 3. detsembril. Veebiseminarile saab registreerida  SIIN. Taotlemise kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

 

Lisainfo:

Tea Tassa
Teenusekoordinaator
Riigi Tugiteenuste Keskus
Tel: 663 2059
[email protected]

Viktor Muuli
Nutika spetsialiseerumise valdkonna juht
Eesti Teadusagentuur
Tel. 730 0325
[email protected]

Relika Williams
Arenduskoostöö ekspert
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Tel: +372 521 4876
[email protected]

Jaga postitust

Tagasi üles