Vaata peasisu

Riiklik toetusprogramm aitab edendada elu väikesaartel

EASi ja KredExi ühendasutus
5. juuni 2018
3 min

Alates 11. juunist saab väikesaarte programmi raames taotleda toetust projektidele, mis suurendavad väikesaarte elanikele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. Väikesaarte programmi kogumaht on 730 000  eurot ning programmi kuuluvad 14 saart.

„Eesti väikesaartel elab kokku ligikaudu 1700 inimest ehk natuke üle 0,1 protsendi kogu Eesti rahvastikust. See number ei ole suur, kuid seda ei saa ka alahinnata. Tänu nendele inimestele elu väikesaartel kestab ning Eesti kultuuripilt on seeläbi palju rikkam,“ ütles riigihalduse minister Janek Mäggi. „Väikesaarel elamisel on kindlasti oma võlu, kuid sel on ka valu. Viimase all pean silmas seda, et paljud vajalikud teenused jäävad väikesaarlastele paraku kaugeks. Seetõttu on eriti tähtis, et nii riik kui ka kohalik omavalitsus neid kogukondi toetaks.“

EASi juhatuse liikme Sigrid Harjo sõnul on alates 2011. aastast väikesaarte programmi raames ellu viidud 63 erinevat projekti. „See tähendab, et häid näiteid saarte igapäevase elukvaliteedi tõstmise kohta on palju. Toetatud on Aegna, Abruka, Vormsi ja Kesselaiu päästepunktide rekonstrueerimist, Prangli, Vormsi, Ruhnu ja Piirissaare tanklate rajamist, Kihnu sadamahoone ehitamist ning lisaks päästevõimekuse tõstmist päästevarustuse ja päästepaatide soetamise abil,“ loetles Harjo.

Väikesaarte programmi eesmärk on muuta väikesaarte elanikele osutatavad esmatähtsad teenused kättesaadavamaks ja kvaliteetsemaks. Programmi raames mõistetakse esmatähtsate teenustena mandri ja saarte vahelist transpordiühendust (sealhulgas ühendust saare keskuse ja sadama vahel), hoolekande- ja tervishoiuteenuseid, esmatähtsatele teenustele ligipääsetavuse loomist erivajadustega inimestele, esmatarbevahendite, toidu, elektri, joogivee, kanalisatsiooni ja kütuse kättesaadavust, jäätmemajandust, juurdepääsu alus- ja põhiharidusele, päästevõimekuse tõstmist, sideteenuseid ning eluruumide kvaliteedi parandamist või nende ehitamist.

Väikesaarte programmi kuuluvad 14 püsiasustusega saart,  mis on püsiasustusega väikesaarte seaduse alusel kantud väikesaarte nimistusse. Nendeks on Abruka, Aegna, Kihnu, Kesselaid, Kõinastu, Manija, Naissaar, Osmussaar, Piirissaar, Prangli, Ruhnu, Vilsandi, Vormsi ja Väike-Pakri. Maksimaalne toetus projekti kohta on 130 000 eurot. Projekti oma- või kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 15 protsenti projekti kuludest. Toetuse saajad on kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, riigiasutused ja äriühingud.

Rahandusministeeriumi poolt ellu kutsutud programmi elluviimise eest vastutab kuni septembrini Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ning alates septembrist annab EAS väikesaarte programmi rakendamise üle Riigi Tugiteenuste Keskusele, kes korraldab vooru laekunud taotluste hindamise  ning hakkab jälgima projektide elluviimist.

Väikesaarte programmi taotlusvoor on avatud 11. juunist kuni 13. augustini 2018. Taotluse esitamise tähtaeg on 13.08.2018 kell 16.00. Taotlus tuleb esitada digitaalselt EASi veebilehel e-teeninduse kaudu.

Taotluste esitamine, taotlemise tingimused ja lisainfo leiab EASi veebilehelt: www.eas.ee/teenus/vaikesaarte-programm/

Jaga postitust

Tagasi üles