Vaata peasisu

Riik toetab uue meetmega ettevõttesse tippspetsialistide palkamist

EASi ja KredExi ühendasutus
16. detsember 2021
4 min

Tihti pidurdavad ettevõtte arengut probleemid, mille lahendamist aitaks kiirendada mõne valdkonna kõrgetasemelise eksperdi, näiteks teadlase, kaasamine. EASi arenduskoostöö eksperdil Relika Alliksaar Williamsil on kõigile sellise murega maadlevatele ettevõtjatele välja pakkuda suurepärane soovitus – toetusmeede, mille abil saavad ettevõtted oma arendusmeeskonda palgata just neile olulise valdkonna eksperdi.

Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine” on meede, mille eesmärgiks on ettevõtete innovaatiliste arendustegevuste toetamine valdkondliku ekspertiisi kaasamise abil. „Meede on välja töötatud Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Teadusagentuuri, EASi ja Riigi Tugiteenuste Keskusega koostöös nii, et see vastaks võimalikult ettevõtete vajadustele, kuid tagaks ka juurdepääsu maailma parimatele teadmistele,“ avaldab Williams. „Uus taotlusperiood ettevõtete tagasiside järgi uuendatud tingimustega saab alguse 1. detsembril.“

Lisaks ettevõtetele saavad toetust taotleda ka avaliku sektori asutused, et muuta nende tegevusi teadus- ja arendustegevuse abil efektiivsemaks. „Meetme laiem eesmärk on laiendada ettevõtete ja ühiskonna probleemide lahendamisse kaasatud kättesaadavate teadmiste ja oskuste spektrit. Nii annab meede ettevõtetele ja organisatsioonidele võimaluse palgata olulistes küsimustes süvitsi asjatundlikud spetsialistid ja teadlased, kes saavad asuda konkreetsete arendusülesannete täitmisele antud organisatsioonis kuni pooleteiseks aastaks,“ selgitab teenusejuht. „Meie lootus on muidugi, et kui projekt läbi, näeb ettevõte nende inimeste väärtust ja jätabki nad oma palgale.“

Sektoritevaheline mobiilsus“ meetme nimes viitabki asjaolule, et teadmised ja oskused liiguvad koos inimestega teadusest ettevõtlusesse ning avalikku sektorisse, lootuses, et seal kogetu teistpidi liigub omakorda tagasi teadusesse. Nii arendatakse ühelt poolt ettevõtete ja avaliku sektori innovatsioonivõimekust ja konkurentsivõimet ning teisalt avardatakse teadussektori sidusust ja arenemisvõimalusi läbi vahetu koostöö ühiskonna teiste valdkondadega.

Meedet kasutanud tulevad uuesti

Eelneval toetusperioodil on meedet usinasti kasutatud ja kes juba kasutanud, oskab tagasisideks vaid häid sõnu öelda. On mitmeid suurepäraseid näiteid ettevõtetest ja avaliku sektori asutustest, kes on palgatud tippspetsialistide ja teadlaste abil teinud edulugusid.

Näiteks PowerUp Fuel Cells asutaja ja tegevjuht Ivar Kruusenberg kinnitab, et nende ettevõte on meetmega äärmiselt rahul. „Plaanime lisaks ühele toetuse abil toodud teadlasele veel teisigi tulevikus appi palgata.“

Kruusenbergi sõnade kohaselt on kohalikel ettevõtjatel kvalifitseeritud tööjõu Eestisse toomine vägagi keeruline. Seda kasvõi juba regionaalsuse tõttu. „Samuti oleme tundmatu riik keset tundmatut ala,“ nendib tegevjuht ja sõnab, et palgad peavad seetõttu teiste Kesk-Euroopa riikidega võrreldes ülimalt konkurentsivõimelised olema. „Peame suutma pakkuda isegi paremat palka kui Saksamaa või Holland!“

Nii hindabki Kruusenberg kõrgelt EASi poolt saadud võimalust ning tema hinnangul on väga oluline just personaliseeritud lähenemine palgatavasse tööjõudu, mis annab neile kindlustunde töö vastu võtmiseks ning võõrasse keskkonda kolimiseks.

„Me ei ole tuntud riik ja ka kliima poolest pole siin just palju pakkuda,“ muigab PowerUp Fuel Cells looja. „Aga kui palgatav teadlane teab, et alustav projekt on temaga seotud ning et tal jätkub tööd tükiks ajaks, siis tuleb ta kindlasti parema meelega. Keegi ei taha ju lihtsalt paarikuise projekti nimel maailma teise otsa kolida ning oma elu selle nimel ümber korraldada.“

Võrreldes eelmiste meetmevoorudega on paari nädala pärast algaval tehtud kaks olulist muudatust, mis annavad veelgi suuremale hulgale ettevõtjatele võimaluse seda toetust huvides ära kasutada. „Kui enne oli võimalik palgata projekti kohta vaid üks spetsialist või teadlane, siis nüüd on võimalik neid korraga kaasata kaks, või, osalise koormuse korral, rohkem“ sedastab EASi teenusejuht Relika Williams.

„Teine muudatus on spetsialisti haridustaseme nõudes – nüüd peab palgataval inimesel olema doktori- või magistrikraadi ja vähemalt viieaastase teadus- ja arendustegevuse kogemus – oluline väärtus on ettevõttesse toodavad teadmised ja kogemused. Ka toetuse taotlemise protsess on väga kiire ja lihtne.“

Võta ühendust ja küsi nõu

Ettevõtetele pakub meetme osas igakülgset nõustamist ja praktilist tuge EAS, kes vajadusel aitab ka tarvilikud eksperdid või teadlased üles otsida. Olgu öeldud, et teadlastele on see omakorda suurepärane võimalust mitmekesistada oma karjääriteed, töötada väljaspool akadeemilist sektorit ning rakendada oma teadmisi ühiskonna probleemide lahendamiseks praktikas.

„Lahendamist vajavad probleemid on kõikidel ettevõtetel ja asutustel erinevad ning abi saavad pakkuda kõigi valdkondade teadlased – masinõppe ekspertidest antropoloogideni ning keemikutest semiootikuteni. On palju suurepäraseid näiteid teadlastest, kes on ettevõtetele ja avalikule sektorile appi läinud ja edulugusid käivitanud,“ kinnitab teenusejuht.

Tegemist on Haridus- ja Teadusministeeriumi meetmega, mida tutvustavad EAS ja ETAG ning menetleb RTK. Meedet „Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine” rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi vahenditest.“

 

 

 

 

Jaga postitust

Tagasi üles