Vaata peasisu

Riik toetab Ida-Viru ettevõtjate rakendusuuringuid ja piloottaristu rajamist 25 miljoni euroga

EASi ja KredExi ühendasutus
17. juuli 2023
3 min

EASi ja KredExi ühendasutus avas 17. juulil taotlusvooru Ida-Virumaal tegutsevate ettevõtjate teadmusmahukate arendustegevuste toetamiseks. Õiglase ülemineku fondi finantseeritud toetuse kogumaht on 25 miljonit eurot.

„Toetuse eesmärk on võimendada targa ning innovaatilise ettevõtluse teket ja arengut Ida-Virumaal,“ sõnas EASi ja KredExi ühendasutuse juhatuse liige Sigrid Harjo.

See on mõeldud nii innovaatiliste toodete ja teenuste loomiseks vajalike rakendusuuringute elluviimiseks kui ka vastava piloottaristu rajamiseks. Toetust saavad projektid, mida viivad ellu Ida-Virumaal juba tegutsevad või Ida-Virumaale investeerivad ettevõtjad.

Harjo sõnul kuuluvad piloottaristu alla näiteks katserajatised, näidistehased või uuenduslikud seadmed, mis eelnevad masstootmisele. „Kui uus tehnoloogia töötab laboris, siis enne masstootmist peab katsetama väiksemas mahus ja vastavalt protsesse arendama, et oleks võimalik see uus tehnoloogiline lahendus siis juba tööstuslikule tasemele viia,” selgitas Harjo ning lisas, et piloottaristu toetust mujal piirkondades kui Ida-Virumaal riik ei paku.

Ettevõtete eelnõustamisega tegeleb EASi rakendusuuringute programmi (RUP) meeskond, kes on paari aastaga nõustanud üle 500 unikaalse rakendusuuringu projekti ja viinud ettevõtjateni ca 90 miljoni euro mahus toetust.

RUPi arendusjuht Kaupo Reede rõhutas eelnõustamise vajalikkust. „Arendusprojektid on keerukad ja konkurents suur. Seetõttu on väga oluline, et ettevõte, kes tahab esitada head projekti ja saada toetust, läbiks ka sisulise eelnõustamise,” ütles Reede,

Tema sõnul näitab varasem praktika, et neil ettevõtetel, kellel on korralikult ja piisava ajavaruga läbitud eelnõustamine, on suurem võimalus rahastust saada. „Eelnõustamine on RUPis kogu aeg avatud ja ettevõtjad oodatud,“ kinnitas Reede.

Toetatud on järgmised tegevused: rakendusuuring; tootearendus; teostatavusuuring; eelnimetatud tegevusega seotud intellektuaalomandi esmakaitse taotlemine; uue toote, teenuse või tehnoloogia esmakordseks tööstuslikuks kasutuselevõtuks vajamineva teadmusmahuka piloottaristu rajamine; IPCEI projekti elluviimine; projekteerimine, infrastruktuuri arendamine, võrkudega liitumine ja selle tugitegevus.

Lisaks senistele RUPis abikõlblikele kuludele lisanduvad piloottaristut arendavates projektides veel materiaalse ja immaterjaalse vara omandamise ja rentimise või litsentseerimise kulud.

Toetus avatakse kahes erinevas voorus:

  • Ainult teadus- ja arendustegevusi sisaldavate projektide jaoks saab toetust taotleda vooruliselt, kus taotluste esitamiseks on aega 60 kalendripäeva. Antud projektide puhul on toetus 100 000 – 2 000 000 eurot ja vooru kogumaht on 10 miljonit eurot.
  • Piloottaristut hõlmavate projektide jaoks on taotlemine avatud jooksvalt kuni eelarveliste vahendite ammendumiseni. Piloottaristut rajavate projektide toetus on 100 000 – 5 000 000 eurot ja taotlusvooru kogumaht on 15 miljonit eurot.

Toetust rahastatakse Õiglase ülemineku fondist, mille eesmärk on luua Ida-Virumaale põlevkivitööstusele alternatiivseid kõrgema lisandväärtusega ettevõtlust ja töökohti. Toetuse osakaal on sõltuvalt ettevõtte suurusest ja tehnoloogia valmisoleku tasemest 25% kuni 70%. Abikõlbulikud on projektid, mida viiakse ellu või mille tulemusi rakendatakse Ida-Viru maakonnas.

Rohkem infot toetuse kodulehel.

Jaga postitust

Tagasi üles