Vaata peasisu

Rantelon: inseneridel ja teadlastel on meie ettevõttes kandev roll

EASi ja KredExi ühendasutus
3. november 2021
4 min

Rantelon on innovaatiliste elektroonikasüsteemide looja, arendaja ning tootja. Ettevõtte fookus on elektroonika-, tarkvara-, mehaanika- ning raadio- ja mikrolainetehnoloogia põhistel lahendustel. 26 tegevusaasta jooksul on Rantelonist kasvanud pea 50 töötajaga ettevõte ning võidetud on mitmete tuntud tsiviil-, julgeoleku- ja tööstussektori klientide usaldus.

Rantelon on juba 1995. aastast saati, kui toona Tallinna Tehnikaülikooli raadio- ja sidetehnika instituudis töötanud prof. Andres Taklaja ja insener Priit Kinks ettevõtte asutasid, väärtustanud akadeemilist ning süvatehnoloogilist lähenemist nii juhtimises kui ka arendustöös. Ranteloni tänase arendusdirektor Karl Taklaja sõnul on ka praegu kandev roll ettevõttes inseneridel ja teadlastel.

Ettevõtte teekonda kirjeldab Taklaja kui ülikooliga tihedalt seotud ettevõttest klassikaliseks tööstusettevõtteks kujunemist. Täna on neil kokku ligi 50 töötajat ja aastane müügikäive 5 miljonit eurot. Taklaja tõdes, et praegu mõjutab Ranteloni majandustulemusi kõige rohkem üleüldine ja pikk komponendikriis, mis on kogu elektroonikatööstusele osutunud päris suureks ning tõsiseks väljakutseks.

Vaatamata raskustele tegutsetakse täna oma tehases, mida toetab tugev arenduskeskus koos kõigi vajaminevate laborite ja katseseadmetega. Süvatehnoloogilisi arendusi viib Rantelonis läbi umbes 15 IT- ja sidevaldkonna inseneri. “Meil on majasisene täistootetsükkel ideest tootmiseni ning peamiselt on siin rakkes meie enda insenerid ja teadlased,” rääkis Taklaja. Seoses arendus- ja tootmismahtude kasvuga loodatakse lähiajal kaasata veel kümmekond uut töötajat.

Koostöö ülikoolidega toob järelkasvu

Ranteloni puhul on Eesti ülikoolidega suhtlemises võetud väga praktiline joon. Mitmed insenerid õpivad paralleelselt töötamisega ka ülikoolis ja ettevõttesisene tööalane projekt ongi ülikoolis reeglina nende bakalaureuse-, magistri- või doktoritöö teema. Ettevõte aitab omalt poolt juhendamise ja eelneva proovikaitsmise korraldamisega.

“Koostöö ülikooliga on peamiselt tudengitele praktikakohtade pakkumine ja tööde juhendamine. Oleme ka üle kümne aasta näiteks Eesti Lennuakadeemia tudengitele sidevaldkonna kursuseid andnud,” märkis arendusdirektor.

Raadiosidevaldkonna toetamiseks alustati 2021. aastal Tallinna Tehnikaülikoolis Ranteloni-nimelise stipendiumi väljaandmist, et motiveerida üliõpilasi valima erialasid, mis sobiksid ettevõtte ja äritegevuse profiiliga. “Eesmärgiks on olla proaktiivne ning vältida raadiosidevaldkonna õppe vaikset hääbumist, mis on kahjuks viimasel aastakümnel toimunud.”

Teadustöö on leidnud tunnustust väljaspool Eestit

Ettevõtte teaduskoostöö ei piirdu vaid Tallinna Tehnikaülikooliga. 2020. aastal pärjati Ranteloni koos Tampere Ülikooli raadioside uurimisrühmaga tehtud ühisprojekti eest Euroopa Kaitseagentuuri parima innovatsiooni peaauhinnaga.

Tunnustuse sai täisdupleks raadiote arendus, mis võimaldab näiteks droonivastases võitluses tõsta olukorrateadlikkust ning mehitamata lennusüsteemide segamise efektiivsust. Tavapärane raadiotehnoloogia ei võimalda samaaegselt ühel ja samal sagedusel signaale saata ja vastu võtta, sest raadio enda poolt saadetav signaal n-ö matab selle raadio jaoks kõik kaugemalt tulevad ning nõrgemad signaalid. Ranteloni arendustöö eemaldab selle piirangu ning võimaldab signaale samaaegselt avastada, jälgida ning segada.

Digitaliseerimine ja automatiseerimine lükkavad tootmisele hoogu sisse

Oma 26aastase tegevuskogemuse põhjal soovitab Rantelon teistel tööstusettevõtetel kindlasti keskenduda kahele valdkonnale: digitaliseerimisele ja automatiseerimisele. Ettevõttes on kasutusel majasiseselt arendatud tootmise planeerimise ERP-süsteem, mis võimaldab efektiivselt hallata laoseisu ning selle põhjal ka tootmist koordineerida. Tootmine ise on suures osas juba robotiseeritud. Tehisintellekti teema on aga aktuaalne seoses tootearendusega.

“Tulevikuplaanid on seotud tootmise täiendava automatiseerimisega, mis võimaldaks meie tootmismahtu kõige efektiivsemalt kasvatada. Investeerime igal aastal uutesse ja täiendavatesse seadmetesse ning jätkame samal liinil ka edaspidi,” ütles Karl Taklaja. Ka terendav rohepööre sobib arendusdirektori sõnul Ranteloni ärimudeliga, kuna uue majanduse ettevõttena on nad neid poliitikaid juba algusest peale arvesse võtnud.

26 aasta jooksul on EAS järjepidevalt toetanud Ranteloni kasvu ning arendustegevusi. “2021 aastal sai Rantelon EASi toetust RUP programmi raames, mis on olnud väga oluline ning mida me hindame ka kõrgelt,” kinnitas arendusdirektor. Toetuse sai droonide avastus- ja tõrjesüsteemide projekt, mille käigus arendatakse tehisintellektil põhinevat tehnoloogiat, mis võimaldab ohjata droonide plahvatusliku arenguga kaasnevaid riske.

Liitu Tark Tööstus Facebook grupiga

Kõik tööstusettevõtete juhid ning teised digitaliseerimise ja automatiseerimise vastu huvi tundvad inimesed on oodatud liituma Facebooki grupiga Tark Tööstus. Mine loe, kuidas teised on alustanud.

Jaga postitust