Vaata peasisu

Rakendusuuringute programm lihtsustab kandideerimist Euroopa Innovatsiooninõukogu kiirendisse

EASi ja KredExi ühendasutus
28. aprill 2022
2 min

EASi rakendusuuringute programm (RUP) sertifitseeriti Euroopa Innovatsiooninõukogu kiirendi (EIC Accelerator) meetme pistikprogrammide hulka, mille eesmärk on toetada väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate teadus-, arendus- ja innovatsiooniprojekte. Selle tulemusel saavad RUPis osalenud ettevõtjad esitada taotluse rahvusvahelisse kiirendisse väiksema vaevaga.

„Eestis tegutseb hulgaliselt tehnoloogiliselt kõrgetasemelisi ettevõtteid, kes eelmisel rahastusperioodil said Euroopa Liidu konkurentsitihedast väike- ja keskmise suurusega ettevõtjatele suunatud meetmest rahastust üle 30 miljoni euro ulatuses,“ rääkis ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt, kelle sõnul on nüüd sellistele ettevõtetele avanemas uus võimalus. „EIC kiirendi on üks atraktiivsemaid ja konkurentsitihedamaid ettevõtjatele suunatud Euroopa Liidu rahastusmeetmeid, mistõttu mul on hea meel, et rakendusuuringute programmis osalejatel avaneb võimalus Euroopa rahastusele hõlpsamini kandideerida,“ lisas Sutt.

EASi rakendusuuringute programmi arendusjuhi Kaupo Reede sõnul koosneb EIC kiirendi hindamine tavapäraselt kolmest etapist: eelprojekti hindamisest, täistaotluse hindamisest ning žüriiintervjuu. „Kui tavapäraselt tuleb ettevõttel EIC kiirendisse taotlemisel esitada hindamiseks ka eelprojekt, siis pistikprogrammi skeem säästab ettevõtjale vaeva ning võimaldab RUPis osalejatel esitada taotlus automaatselt EIC Kiirendi 2. hindamisetappi,“ selgitas Reede.

EIC kiirendi puhul on oluline, et projekti tulemused omaks ärilist potentsiaali ja looks uut turgu ning et projektid oleks piisavalt innovaatilised ja kõrge riskiga. EIC kiirendist saab taotleda kuni 2,5 miljonit eurot tagastamatut toetust ning kuni 15 miljonit eurot omakapitaliinvesteeringuid.

2021. aastal esitas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium EASi rakendusuuringute programmi Euroopa Innovatsiooninõukogu meetme kiirendi pistikprogrammide skeemi. EIC kiirendi eesmärk on toetada suure kasvupotentsiaaliga väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate teadus-, arendus- ja innovatsiooniprojekte (tehnoloogilise valmiduse tase 6-8) uute toodete ja teenuste loomiseks.

EASi rakendusuuringute programmi (RUP) uus toetusvoor teadmusmahukate tootearendusprojektide ja rakendusuuringute elluviimiseks avanes 18. aprillil. Toetuse eelarve on 18 miljonit eurot ning ettevõtteid nõustavad oma ala eksperdid. Toetusvooru taotlemine kestab kuni 17. juuni kella 16:00ni ning taotluste esitamise eelduseks on positiivse eelhinnangu saamine projektiplaanile. Projektiplaanide esitamise tähtaeg eelhindamiseks on 10. juunil kell 16:00.

Rakendusuuringute programm on loodud abistama Eesti ettevõtteid teadmusmahukate rakendusuuringute puhul ning koosneb kahest osast: nõustamine ja rahastamine. Lisaks toetusele aidatakse ettevõtjaid tehnoloogiliselt kõrgetasemeliste ja äriliselt oluliste rakendusuuringute algatamisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Muuhulgas aidatakse ettevõtjatel leida arenduspartnereid, rahastusallikaid nii Eestis kui rahvusvaheliselt ning nõustatakse intellektuaalomandi küsimustes.

Täpsem info rakendusuuringute programmi kohta on leitav EASi kodulehelt: https://eas.ee/grants/rakendusuuringute-programm/

Jaga postitust

Tagasi üles