Vaata peasisu

Rahvusvahelise eksperdi kaasamise ABC

EASi ja KredExi ühendasutus
6. september 2021
5 min

Mis on rahvusvaheliste ekspertide kaasamise teenus ning mida see ettevõttele pakub? EASi rahvusvahelise müügi projektijuht Anneli Arm annab ülevaate, vastates kaheksale levinud küsimusele.

Miks kaasata enda ettevõtte tegevusse rahvusvaheline ekspert?

Rahvusvaheliste ekspertide kaasamise teenus on hea võimalus tuua ettevõttesse uusi teadmisi ja oskusi, kuulda nõuandeid kelleltki „väljaspoolt maja“, kes näeb hoopis teist pilti. Eksperdid võivad aidata näiteks:

  • koostada turule sisenemise strateegiat,
  • nõustada sihtturul vajalike sertifikaatide või standardite alal,
  • valmistada ettevõtet ette kliendikohtumisteks,
  • teha turunõuetele vastavat tootearendust või
  • nõustada muudel ekspordi või tootearenduse teemadel.

Eesti ettevõtetel on võimalik kaasata eksperte kogu maailmast – võimalik on leida endale täpselt selline professionaal, kes tunneb ettevõtte valdkonda ja oskab anda nõu vastavalt selle spetsiifikale. EAS pakub ettevõtetele võimalust oma sihtturul ringi vaadata ning kasutada oma eesmärkide saavutamiseks asjatundjaid, kelle peale ettevõte on võib-olla mõelnud, kuid pole tema teenuseid finantsiliste vahendite puudumise tõttu varem kasutanud.

Kuidas teenus toimib?

EAS kompenseerib rahvusvahelise eksperdi kaasamise teenuse raames 50% eksperdi tasust kuni 12 kuu jooksul. Maksimaalne summa, mille EAS hüvitab, on 10 000 eurot. See ei ole küll ekspertide hindade juures suur summa, kuid ettevõtte eesmärgid ja probleemid saab jagada etappideks, millega liikuda edasi kasvõi vähehaaval. Näiteks sai disainiettevõte Õhuloss eelmisel aastal kohaliku eksperdi abil tööle veebipoe Hiinas, sel aastal tegeletakse sihtturul aga brändi teadlikkuse suurendamisega ja keskendutakse müügitegevusele läbi digitaalsete müügikanalite.

https://www.eas.ee/kuidas-kaasata-oma-meeskonda-valiseksperti/

Millist eeltööd teha tuleb?

Sobiva asjatundja leidmine eeldab palju eeltööd. Ettevõttel tuleb selgusele jõuda, millist probleemi professionaali abil lahendada soovitakse. Paika tuleks panna konkreetsed eesmärgid, detailideni tuleks läbi mõelda täpsed tööülesanded eksperdile, eeldatav ajakava ning konkreetsed tulemused, mida ettevõte ootab.

Mida täpsemalt ettevõte kõik läbi mõtleb, seda parem saab olema eksperdi poolt tehtud töö ja ka tulemus. Teenuses on osalenud ka ettevõtteid, kellel on üldplaanis teada, millist tuge soovitakse. Seejärel on koostöös asjatundjaga pandud paika täpsemalt tööülesanded ja plaan tulemuseni jõudmiseks.

Kellelt eksperdi leidmiseks nõu küsida?

Õige eksperdi leidmine pole lihtne, kuid konsulteerides EASi, erialaliidu või teiste ettevõtetega, on võimalik parima asjatundja leidmiseks juba mõned juhtlõngad saada. Kuna teenuse abil on võimalik kaasata professionaale üle kogu maailma, siis soovitame ettevõtetel vaadata ringi lahtiste silmadega, kuulata teisi ettevõtjaid ning rääkida oma mõttest kasutada eksperdi abi. Kui ettevõtte endale sobivat eksperti ise ei leia, tuleb EAS appi ja aitab koostöös oma partneritega jõuda õige inimeseni.

Kas eelistada eksperti Eestist või sihtriigist?

Eesti ettevõtetel on lihtne palgata oma riigist asjatundja, kes räägib eesti keelt ja mõistab siinset kultuuriruumi, kuid veel olulisem on tunda süvitsi sihtriigi ettevõtlusmaastikku ja ärivõimalusi, omada isiklikke suhteid ja kontakte ning siinkohal võib just kohalik inimene sinu ettevõtte järgmisele tasemele aidata. Eriti on see oluline kaugetele turgudele sisenemisel (Hiina, Jaapan, USA jms).

Kindlasti tasub võtta pakkumine mitmelt eksperdilt, sest siis on võimalik võrrelda ja valida välja parim. Ka EASi ekspordinõunikud on siinkohal abiks, et viia kokku parimad sihtriigi eksperdid ja Eesti ettevõtted.

Kuidas toimida edasi, kui ekspert on leitud?

Kui plaan on paigas, tuleb eksperdiga sõlmida leping ja fikseerida selles töö sisu, maht ning tasu. Leping on vajalik, et ettevõte saaks paika oma eesmärgid ja soovid ning et ka eksperdile oleks selge, mida, millal ja millises mahus temalt oodatakse. Lepinguga on oluline sätestada ka tööde hind ning ajagraafik. Kui leping on sõlmitud, alustavad ettevõte ja ekspert tööd.

Milline on koostöö eksperdiga?

Kindlasti on oluline, et ettevõte ise oleks järjepidev. Eksperdi kaasamisest on kasu vaid siis, kui ettevõtjal on aega eksperdiga koostööd teha, sh infot anda, kaasa mõelda, muudatusi ellu viia. Ettevõte peab valmis olema, et eksperdilt saadud nõuanded vajavad pühendumist ja praktikas realiseerimist.

Palju sõltub ka ettevõtte enda valmisolekust uuele turule siseneda. Tihtipeale mõtlevad ettevõtted, et kogu ettevalmistustöö on tehtud, kuid kui hakata süvitsi vaatama, siis enamasti esineb kohti, mis on märkamata jäänud. Palju küsitakse abi kontaktide vahendamiseks, kuid ettevõte peaks enne veenduma, et nende turundusmaterjalid on sihtturu jaoks kohandatud, veebileht sihtriigi keelde tõlgitud ning toode pakendatud sihtturule sobivalt.

Ekspert ei ole ainult kontaktide loomiseks. Tema abiga saab ära teha palju ettevalmistavaid tegevusi nii sihtturule sisenemiseks kui ka seal laienemiseks. Ekspertide teenust saab kasutada ka enda kurssi viimiseks sihtriigi seadusandlusega või saamaks standardite ja regulatsioonide alast nõustamist. Koostöös kohaliku asjatundjaga saab sihtriigis ka kaubamärgi registreerida.

Kuidas peale esimese koostöö lõppu edasi tegutseda?

Kui esimene töö eksperdiga on tehtud, saab ettevõte teha kokkuvõtte – kuidas ta tööga rahule jäi ning kui kaugele eesmärkide saavutamisega on jõutud. Siis saab kaaluda, kas jätkata soovi korral sama eksperdiga või leida keegi, kes valdab järgmist teemat paremini.

Eksperdi kaasamise teenus pakub rohkelt võimalusi oma ettevõtte parendamiseks ning konkurentsivõimelisemaks muutmiseks, et seeläbi ekspordimüüki kasvatada. Tuleb ainult olla selge oma plaanides ja järjepidev koostöös eksperdiga – nii jõuab ettevõte oma eesmärkideni.

Rahvusvaheliste ekspertide kaasamise teenusesse kandideerimiseks tuleb täita ankeet.

Teine kandideerimisvoor avanes 6. septembril 2021 ning kestab 1. detsembrini 2021, rohkem infot rahvusvaheliste ekspertide kaasamise kohta leiad EASi kodulehelt.

Teenust kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Jaga postitust

EASi ja KredExi ühendasutus