Vaata peasisu

Rahvusvahelise eksperdi kaasamise KKK

EASi ja KredExi ühendasutus
14. august 2023
6 min

Anname ülevaate, mis on rahvusvahelise eksperdi kaasamise teenus ning mida see ettevõttele pakub? Selleks vastame kümnele korduma kippuvale küsimusele.

1. Miks kaasata enda ettevõtte tegevusse rahvusvaheline ekspert?

Rahvusvahelise eksperdi kaasamise teenus on hea võimalus tuua ettevõttesse uusi teadmisi ja oskusi, kuulda nõuandeid kelleltki „väljaspoolt maja“, kes näeb hoopis teist pilti. Möödunud aastal kasutas teenust ligi 50 Eesti ettevõtet 15 erineva sihtturu suunal ning osalejad kinnitasid tagasisides, et väliseksperdi abiga on võimalik teha plaanitud sammud targemalt kui oma jõududega.

EAS kompenseerib rahvusvahelise eksperdi kaasamise teenuse raames 50% eksperdi tasust kuni 12 kuu jooksul. Maksimaalne summa, mille EAS hüvitab, on 10 000 eurot. See ei ole küll ekspertide hindade juures suur summa, kuid ettevõtte eesmärgid ja probleemid saab jagada etappideks, millega liikuda edasi kasvõi vähehaaval.

2. Millega need eksperdid abiks saavad olla?

Eksperdid võivad aidata näiteks:

  • koostada turule sisenemise strateegiat,
  • nõustada sihtturul vajalike sertifikaatide või standardite alal,
  • valmistada ettevõtet ette kliendikohtumisteks,
  • teha turunõuetele vastavat tootearendust või
  • nõustada muudel ekspordi või tootearenduse teemadel.

3. Mis turgudel eksperte kasutada saab?

Eesti ettevõtetel on võimalik kaasata eksperte kogu maailmast – võimalik on leida endale täpselt selline professionaal, kes tunneb ettevõtte valdkonda ja oskab anda nõu vastavalt selle spetsiifikale. EAS pakub ettevõtetele võimalust valitud sihtturul ringi vaadata ning kasutada oma eesmärkide saavutamiseks asjatundjaid, kelle värbamise peale on ettevõte võib-​olla mõelnud, kuid kelle teenuseid pole finantsiliste vahendite puudumise tõttu varem kasutanud.

4. Kas on häid näiteid?

Näiteks osales teenuses oma eksperdiga VR-metoodikal põhinevaid liiklusohutuse koolitusi ning interventsioone pakkuv Trafity, kes kaasas Saksamaa eksperdi toote teaduslikuks arendustööks, selle kohalikule turule kohandamiseks ja liiklusohutusega tegelevatele organisatsioonidele tutvustamiseks. Koostöö käigus aitas ekspert viimistleda toodet, kaasas arendustöösse Saksamaa teadlasi ning projekti lõpuks pakkus välja väga konkreetsed sammud edasisteks tegevusteks. Nii näiteks jõutakse oktoobris Viinis toimuvale konverentsile oma toodet tutvustama ning sõlmitud on ka kokkulepped erinevate teadlastega edaspidisteks arendustöödeks.

https://www.eas.ee/kuidas-kaasata-oma-meeskonda-valiseksperti/

Moodulmajade tootja Harmet kasutas rahvusvahelise eksperdi kaasamise meedet Norra turul. Harmet on Norra turul tegutsenud juba aastaid ja eksperdi leidis Harmet ka ise. Aga tänu meetmele oli võimalik ühes kindlas turusegmendis minna rohkem süvitsi kui kunagi varem. Harmet hindas koostööd eksperdiga kõrgelt, saades koostöö abil hea turuülevaate ja arusaamise, kuidas see turusegment toimib, kes on turuosalised, kes on võimalikud kliendid ja mis võiks toimuda turul tulevikus. Ettevõtte sõnul ei oldaks ilma väliseksperdita sellist terviklikku samas detailset pilti suudetud kokku panna ega vajalike klientideni jõuda.

5. Millist eeltööd teha tuleb?

Ettevõttel tuleb selgusele jõuda, millist probleemi professionaali abil lahendada soovitakse. Paika tuleks panna konkreetsed eesmärgid, detailideni läbi mõelda täpsed tööülesanded eksperdile, eeldatav ajakava ning konkreetsed tulemused, mida ettevõte ootab.

Mida täpsemalt ettevõte kõik läbi mõtleb, seda parem saab olema eksperdi poolt tehtud töö ja ka tulemus. Teenuses on osalenud ka ettevõtteid, kellel on üldplaanis teada, millist tuge soovitakse. Seejärel on koostöös asjatundjaga pandud paika täpsemalt tööülesanded ja plaan tulemuseni jõudmiseks.

6. Kellelt eksperdi leidmiseks nõu küsida?

Kuna teenuse abil on võimalik kaasata professionaale üle kogu maailma, siis soovitame ettevõtetel vaadata ringi lahtiste silmadega, kuulata teisi ettevõtjaid ning rääkida oma erialaliiduga. Kui ettevõte endale sobivat eksperti ise ei leia, tuleb EAS appi ja aitab koostöös oma partneritega jõuda õige inimeseni.

7. Kas eelistada eksperti Eestist või sihtriigist?

Eesti ettevõtetel on lihtne palgata oma riigist asjatundja, kes räägib eesti keelt ja mõistab siinset kultuuriruumi, kuid veel olulisem on tunda süvitsi sihtriigi ettevõtlusmaastikku ja ärivõimalusi, omada isiklikke suhteid ja kontakte ning siinkohal võib just kohalik inimene sinu ettevõtte järgmisele tasemele aidata. Eriti on see oluline kaugetele turgudele sisenemisel.

Kindlasti tasub võtta pakkumine mitmelt eksperdilt, sest siis on võimalik võrrelda ja valida välja parim. Ka EASi ekspordinõunikud on siinkohal abiks, et viia kokku parimad sihtriigi eksperdid ja Eesti ettevõtted.

8. Kuidas toimida edasi, kui ekspert on leitud?

Kui plaan on paigas, tuleb eksperdiga sõlmida leping ja fikseerida selles töö sisu, maht ning tasu. Leping on vajalik, et ettevõte saaks paika oma eesmärgid ja soovid ning et ka eksperdile oleks selge, mida, millal ja millises mahus temalt oodatakse. Lepinguga on oluline sätestada ka tööde hind ning ajagraafik. Kui leping on sõlmitud, alustavad ettevõte ja ekspert tööd.

9. Milline on koostöö eksperdiga?

Kindlasti on oluline, et ettevõte ise oleks järjepidev. Eksperdi kaasamisest on kasu vaid siis, kui ettevõtjal on aega eksperdiga koostööd teha, sh infot anda, kaasa mõelda, muudatusi ellu viia. Ettevõte peab valmis olema, et eksperdilt saadud nõuanded vajavad pühendumist ja praktikas realiseerimist.

Palju sõltub ka ettevõtte enda valmisolekust uuele turule siseneda. Tihtipeale mõtlevad ettevõtted, et kogu ettevalmistustöö on tehtud, kuid kui hakata süvitsi vaatama, siis enamasti esineb kohti, mis on märkamata jäänud. Palju küsitakse abi kontaktide vahendamiseks, kuid ettevõte peaks enne veenduma, et nende turundusmaterjalid on sihtturu jaoks kohandatud, veebileht sihtriigi keelde tõlgitud ning toode pakendatud sihtturule sobivalt.

Eksperti ei pea kasutama kitsalt vaid kontaktide loomiseks. Tema abiga saab ära teha palju ettevalmistavaid tegevusi nii sihtturule sisenemiseks kui ka seal laienemiseks. Ekspertide teenust saab kasutada ka enda kurssi viimiseks sihtriigi seadusandlusega või saamaks standardite ja regulatsioonide alast nõustamist. Varasemast teenuse kasutamise praktikast nähtub, et koostöös kohaliku asjatundjaga saab sihtriigis ka näiteks kaubamärgi registreerida.

10. Kuidas peale esimese koostöö lõppu edasi tegutseda?

Kui esimene töö eksperdiga on tehtud, saab ettevõte teha kokkuvõtte – kuidas ta tööga rahule jäi ning kui kaugele eesmärkide saavutamisega on jõutud. Siis saab kaaluda, kas jätkata soovi korral sama eksperdiga või leida keegi, kes võtab koos ettevõttega järgmised sammud ette.

Mitmed ettevõtted jätkavad koostööd eksperdiga ka pikemas plaanis. Näiteks Saksamaa suunal tööd teinud ettevõte NorVita jäi eksperdi tööga niivõrd rahule, et koos otsustati jätkata pikaajalises lepingus ka pärast teenuse lõppemist.

Eksperdi kaasamise teenus pakub rohkelt võimalusi oma ettevõtte parendamiseks ning konkurentsivõimelisemaks muutmiseks, et seeläbi ekspordimüüki kasvatada. Tuleb ainult olla selge oma plaanides ja järjepidev koostöös eksperdiga – nii jõuab ettevõte oma eesmärkideni.

Uus kandideerimisvoor avanes 14. augustil 2023. Rohkem infot rahvusvaheliste ekspertide kaasamise kohta leiad EASi kodulehelt.

Teenust rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Jaga postitust

Tagasi üles