Vaata peasisu

Piltuudis: EASi juhid arutasid peaminister Jüri Ratasega Eesti majanduspoliitikat

EASi ja KredExi ühendasutus
21. mai 2018
4 min

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juhatus kohtus täna peaminister Jüri Ratasega, et arutada riiklikku majanduspoliitikat, sealhulgas Eesti majanduse väljakutseid ekspordi, välisinvesteeringute ja turismi valdkonnas. Kohtumisel osales ka ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo.

EASi juhatuse esimehe Alo Ivaski sõnul keskendub EAS peamiselt Eesti võimekate ettevõtete arengu toetamisele ja ekspordivõimekuse suurendamisele ning töökohti loovate välisinvesteeringute riiki toomisele. „Eesti majanduse arenguks on hädavajalik, et meie ettevõtted oleksid üha võimekamad eksportijad ja Eestisse tuleksid kapitalimahukad ning kõrge lisandväärtusega välisinvesteeringud, mis loovad meie inimestele töökohti. Nendele eesmärkidele keskendub EAS koostöös ettevõtjate ja erialaliitudega jõuliselt tänavu, aga ka lähima viie aasta vaates,“ lisas Ivask.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on EASil riigi majandusedu jaoks tähtsates valdkondades kaalukas roll. „Meie majanduskasvu kestlikkus sõltub sellest, kui edukalt ekspordime oma teenuseid ja tooteid ning toome Eestisse välisinvesteeringuid, mille abil luuakse siin kvaliteetseid töökohti ja areneb turism. Õnnestumiseks vajame me võimekaid äridiplomaatia tugistruktuure ning erinevate organisatsioonide tihedamat koostööd,“ ütles peaminister Ratas. „Riik saab paljudes küsimustes meie ettevõtjaid nende sihtturgudel toetada, kuid see vajab järjepidevat ja hästi läbimõeldud tööd.“

Ivask nentis, et Eesti majandus on oma edenemises jõudnud järgmisesse arengujärku – vanade majandusmudelite ammendudes ning Euroopa Liidu struktuurifondide panuse vähenedes on meie ees uued  väljakutsed. „Peame oma majandust muutma teadmismahukamaks, tõstma lisandväärtust ja otsima uusi turge. Ammendunud on ka mitmed vanad konkurentsieelised väliskapitali Eestisse meelitamiseks,“ lisas ta.

EASi juht märkis, et riik saab kaasa aidata ka kõige edukamate Eesti ettevõtete arengule. „Näiteks Nokia on kõige rohkem riigi käest abi saanud ettevõte Soomes. Eestis ei ole kunagi maailma mõistes nii edukaid ettevõtteid, et neil poleks võimalik EASi abiga järgmisi olulisi eesmärke saavutada. Cleveron ja mitmed teised võimekad ettevõtted kasutavad aktiivselt EASi teenuseid vastavalt sellele, mida ettevõtte konkreetses arenguetapis enim vajab. Riiklikud lahendused peavad aitama ettevõtteid tootearenduses ja innovatsioonis, et tekiks juurde rohkem unikaalseid tooteid. Just koostöö ettevõtete ja riigi vahel aitab kõige kiiremini majanduse väljakutsetele reageerida,“ lisas ta.

Ivask sõnas, et riiklik tugi on oluline ka seetõttu, et meie ettevõtetel oleks võimalik jõuda kõikidele turgudele, kus neil on perspektiivi. „Riigil on võimalus avada ettevõtetele välisriikides uksi läbi äridelegatsioonide, ühisstendidel osalemise, kontaktreiside, kasvuprogrammide ja paljude teiste tegevuste kaudu, millega EAS igapäevaselt tegeleb,“ ütles EASi juht.

EASi juht tõstatas kohtumisel teemana ka välisinvesteeringud. „Tuleb arvestada faktiga, et rahvusvaheline konkurents investeeringute meelitamisel on viimase 15 aasta jooksul kordades kasvanud. Välisinvesteeringute sissevool on kahtlemata üheks indikaatoriks meie majanduskeskkonna konkurentsivõimele. EASi roll on koondada teavet majanduskeskkonna probleemkohtade osas ja osaleda lahenduste väljatöötamises. Sama tähtis on suurendada kontaktide hulka potentsiaalsete investoritega,“ lisas ta.

Turismi arengust rääkides ütles EASi juht, et riigi võimekust tuleb tõsta sellistes turismivaldkondades, mille arvelt saab turismitulu külastaja kohta suurendada. „See tähendab eelkõige äri- ja konverentsiturismi arendamist,“ sõnas Ivask.

Jüri Ratas kohtus ka EASi ettevõtluse keskuse direktori Tanel Rebase, välisinvesteeringute keskuse direktori Allan Selirandi ja turismiarenduskeskuse direktori kt Annely Vürmeriga, kes tutvustasid peaministrile detailsemalt EASi keskuste tegevussuundi Eesti majandusarengu hoogustamisel.

2000. aastal loodud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus on riikliku ettevõtluse tugisüsteemi üks suuremaid institutsioone ning viib Eesti riigi poolt sihtasutusele antud ülesandeid ellu nelja peamise tegevusvaldkonna kaudu: Eesti ettevõtete ekspordivõimekuse hoogustamine, turistide arvu kasvatamine, välisinvesteeringute Eestisse toomine ning Eesti regionaalsele arengule kaasa aitamine erinevate toetuste kaudu.

Vaata pilte peaminister Jüri Ratase külaskäigust EASi Facebookis: https://goo.gl/mMXvGc

Jaga postitust

Tagasi üles