Vaata peasisu

“Piimaenergiat” tootmiseks kasutav Estover: energiatõhusus aitab ellu jääda

EASi ja KredExi ühendasutus
25. jaanuar 2023
4 min

Andmete killustatus, tohutul hulgal paberimajandust ja pidev rööprähklemine – need olid põhjused, mis tõukasid Eesti ühe tuntuima piimatööstuse Estoveri EAS-i Digitaliseerimise meistriklassi kandideerima.

„Soovisime luua olukorda rohkem selgust ning leida võimalusi, kuidas teha asju tõhusamalt ja muuta olemasolevad protsessid efektiivsemaks,“ avaldas Estover Piimatööstus OÜ tegevjuht Hannes Mootse. Tema jaoks oli meistriklassis osalemine üks esimestest tööülesannetest, millega tal 2022. aasta algul ettevõttega liitudes toimetama tuli asuda. Nimelt andis ta juba enne Estoverisse tööle asumist nõusoleku programmis osaleda.

„Pean end uuendusmeelseks ja konstruktiivseks inimeseks, seepärast sobib digitaliseerimine ja protsesside optimeerimine minu loomuga kokku ning aitab täita ettevõtte ja ka minu eesmärke,“ kommenteeris tegevjuht. Mootse lisas, et meistriklassi sukeldumine oli alguses korralik vettehüpe tundmatus kohas, kuid aitas kiiresti saada selge pildi tootmise olukorrast ja kitsaskohtadest tema jaoks uues organisatsioonis.

Fookus selgelt paika

Estoveri meeskond läks programmi väga ambitsioonikate ja suurte eesmärkidega: kaardistada kogu ettevõtte tegevust hõlmavad protsessid ning läbi selle vähendada raiskamist ja dubleerimist. Samuti seati sihiks tõsta automatiseerituse ning digitaliseerituse taset kogu tarneahela ulatuses, nii tootmise planeerimise ja analüüsi etappides kui ka laohalduses ja müügiaruandluses. Üsna ruttu jõuti aga arusaamisele, et see on liiga suur amps ja programmi raames tuleb valida üks konkreetne suund, mis üksipulgi lahti võtta. Meistriklassis keskenduti põhiprotsessi kahele etapile: piima kui tooraine varumisele ja selle vastuvõtule.

„Kui midagi digitaliseerimise valdkonnas tegema hakkad, tundub alguses, et see on keeruline, aga tehtav. Üsna pea aga mõistad, et probleem on tegelikult keerulisem. Ühe probleemi seest koorub välja üha uusi kitsaskohti,“ selgitas Estoveri tegevjuht.

Digitaliseerimine võimaldab saada õigel ajal, õiges vaates vajalikku infot. Kuid arvestama peab sellega, et teavet ja detaile tuleb aina juurde ning neid kõiki on vaja ka hallata. „Seepärast võib algul tunduda, et digitaliseerimisega võib kaasneda suurem kulu. Kuid kasutades pikemalt antud lahendusi, hakkavad need end ühel hetkel tagasi teenima ja ka aega hakkab rohkem protsessides üle jääma.“

Üheksa korda mõõda

Kaardistamine ja protsesside igapäevane jälgimine on digitaliseerimise protsessis võtmetähtsusega. „Üks asi on lihtsalt vestluse käigus arutada, mida võiks teha. Hoopis teine asi on asjadesse süvitsi minemine, nende detailne kirjeldamine ja kaardistamine,“ rääkis Mootse. Kaardistamine annab hea ülevaate protsessidest ja infot, kust kohast tuleks protsessides olevaid probleeme harutama hakata.

Üks väärtus, mida meistriklass Estoveri meeskonnale pakkus, on teadmine eeltöö olulisusest. Programmi jooksul saadi kinnitust, et suurte asjade tegemiseks on mõistlik ja tuleb esmalt teha palju eeltööd. Enne suurte investeeringute tegemist tuleb väga põhjalikult kaardistada, analüüsida, planeerida ja alles seejärel hakata tegutsema, siis saab iga investeeritud sent hiljem maksimaalselt väärindatud.

Energiatõhusus aitab ellu jääda

Lisaks olemasolevate protsesside efektiivistamisele tegeleb Estover Piimatööstus pidevalt ka uute võimaluste otsimisega energiatõhususe suurendamiseks. „Töötame selles suunas, et meil oleks reaalajas ülevaade tootmises kasutatavast energiast ja et suudaksime seda paremini ära kasutada või taaskasutada“ lausus Hannes Mootse.

Ta lisas, et enamasti hakkavad ettevõtted tegutsema alles siis, kui jalge all läheb väga tuliseks. Estover on püüdnud investeerida energiasäästlikesse lahendustesse pidevalt. Üks kõige silmapaistvam ja Eestis ainulaadne lahendus on Tartumaal, Kaarlijärve meierei juurde ehitatud biogaasijaam. Selle eesmärgiks on toota piimatööstuse reoveest ja vadakust biogaasi. Biogaasi kasutatatakse omakorda piimatööstuse katlamajas soojusenergia tootmiseks ja tulevikus elektri tootmiseks. „Soovisime senisest paremini väärindada piimatoodete tootmisest üle jäävat vadakut, mida siiani kasutati näiteks loomasöödana. Saame öelda, et biogaasijaama rajamine tootmise juurde oli väga õige samm, tootmise energiakindluse tagamiseks, tootmisel tekkivate kõrvalsaaduste/jäätmete kohapealseks väärindamiseks,“ ütles Mootse.

Energiatõhususest rääkides ütleb tegevjuht, et siin peab pidevalt võimalusi otsima, kuidas saab ratsionaalsemalt toimetada, et kõrge konkurentsiga valdkonnas elus püsida. Estoveri jaoks on nii hoonete kui protsesside energiatõhusus väga oluline. „Üritame võtta igast võimalusest kinni ja vastavalt eelarve võimalustele paneme uusi arendusi töösse. Näiteks läheme hetkel oma Kaarlijärve toomishoonetes üle automatiseeritud säästlikule LED valguslahendusele, et valgustid ei põleks ruumides, kus töötajaid ei ole ja tootmist ei toimu.“

Digitaliseerimise meistriklassi uus hooaeg alustab juba märtsis. See on tööstus- ja teenusettevõtetele suunatud kolme ja poole kuu pikkune programm, mille käigus valmib digitaliseerimise tegevuskava, mis aitab optimeerida protsesse, tõsta konkurentsivõimet ja vähendada kulusid. Kõige silmapaistvamate programmi läbijate vahel läheb jagamisele 10 000€ planeeritud tegevuste elluviimiseks.

Kandideerimine on avatud 4. oktoobrini loe lisa ja registreeru!

Jaga postitust

Tagasi üles