Vaata peasisu
Juht, kas oled oma ettevõtte arengu soodustaja või kasvupidur?
Juht, kas oled oma ettevõtte arengu soodustaja või kasvupidur?
Aasta lõpus stardib taaskord juhtide seas menukas EASi mentorprogramm, mis toob kokku 25 kasvunäljas juhti ning sama palju pikaajalise ettevõtluskogemusega mentoreid. Programmi koolitajad ning arendusjuhid Kalev Kaarna ja Heidi Kakko selgitasid, keda osalema oodatakse ning mida seekordsest programmist oodata on. Koolitajate sõnul on selle aasta juhtide mentorprogrammi võtmesõnaks „ambitsioon“. „Idufirmadel üldjuhul ambitsioonipuudust ei ole, aga ainult start-up’idega me Eesti majandust järgmisele kvalitatiivsele tasandile ei vii. Meil on vaja, et kõik ettevõtted oleksid ambitsioonikad ja innovaatilised. Muidu ei murra me keskmise sissetuleku lõksust lihtsalt välja,“ märkis Heidi Kakko, kes on pikaajaline iduettevõtete mentor, Euroopa Innovatsiooninõukogu Fondi investeerimiskomitee liige ning Eesti Teadus-
Kosmosekonverents 2022: rohkem spetsialiste ja lahendusi
Tänavu toimub teist korda rahvusvaheline küber- ja kosmoseturvalisuse konverents (Software Defined Space Conference 2022). Miks on konverents ning küber- ja kosmoseturvalisusest rääkimine oluline, avab konverentsi kontseptsiooni ning idee väljatöötamise autor Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kosmosevaldkonna juht Paul Liias. Eesti on tuntud kui digiriigina ja oleme eduka maine saavutanud ka küberturbe valdkonnas. “Meie ettevõtetel ja asutustel on väga pikk kogemus küberturbe valdkonnas, mida on võimalik eksportida kosmosevaldkonda. Kuid kui me arendame tehnoloogiaid kosmose tarbeks omakeskis ning keegi neist midagi ei tea, pole sellest kasu,” ütles Liias, kes näeb Eestile suurt võimalust küberturbe valdkonna oskuste eksportimist kasvavasse kosmosevaldkonda. Maailmas pole just palju taolisi
Seenematerjalidest sisustustooteid loov Myceen jõudis rahvusvahelisel konkursil esiviisikusse
Seenematerjalidest sisustustooteid loov Eesti ettevõte Myceen saavutas juuni lõpus Taanis toimunud rahvusvahelisel idufirmade võistlusel Creative Business Cup viienda koha. Järgmise suure sihina plaanib ettevõte siseneda rahvusvahelisele ehitusmaterjalide turule. Myceeni kaasasutaja ja tegevjuhi Siim Karro sõnul on edukas osalemine rahvusvahelisel võistlusel kinnitus, et tehakse õiget asja. „Sa ei ole lihtsalt keegi, kellel on hea idee, vaid ka tunnustatud organisatsioon leiab, et see on väärt idee,“ toonitab Karro. Karro sõnul on iga programm ja võistlus, kus seni osaletud, andnud ettevõttele aina hoogu juurde. Ka Myceeni registreerimine ettevõtteks 2021. aasta alguses oli ajendatud sellest, et kandideeriti keskkonnasõbralikele idufirmadele mõeldud programmi Beamline Beta. Programmist
Fookus paika: kuidas uue toote turule toomisel ebaõnnestumist vältida?
Suur osa turule tulevatest uutest toodetest või teenustest lahendavad probleemi, mida tegelikult ei eksisteeri. Ühtlasi on see ettevõtte jaoks kõige kulukam viis testida toote edukust. Kuidas teha aga oluliselt varem kindlaks, mis toob edu ja mis mitte? „Valdav enamus toote või teenuse lansseerijatest tegelikult ebaõnnestuvad – suurusjärgus 80%,“ sõnab kogenud innovatsioonikonsultant ning strateegilise innovatsiooniagentuuri Quantitas asutaja Kaarel Oja. Ta lisab, et ebaõnnestumine ei tähenda alati, et toode või teenus jääb turule tulemata, vaid ka seda, et sisenetakse ning jäädakse seejärel kas lihtsalt vinduma või ei saavutata seatud ärilisi eesmärke. Nii on ka turuletulek kõige kallim viis turu testimiseks. „Oleme täheldanud,
Eesti parandas oma rahvusvahelist konkurentsivõimet kolmandat aastat järjest
Eesti rahvusvahelise konkurentsivõime aastaraamatu kohaselt tõusis Eesti 2021. aastal 28. kohalt 26. kohale (64 riigi hulgas). Värskete andmete kohaselt jätkus tõus ka sel aastal ja Eesti asub 22. positsioonil. EASi ja KredExi ühendasutuse tellitud ja Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) koostatud aastaraamat põhineb Šveitsi instituudi IMD maailma konkurentsivõime uuringu andmetel. „Eesti paistab positiivselt silma hindade (14. koht) ja äriseadustiku (17. koht) alamfaktorites ning kinnitust sai ka meie konkurentsivõimeline haridussüsteem, mis tõusis indeksis kolm kohta ja on 14. kohal,“ ütles EASi ja KredExi ühendasutuse juhatuse liige Sigrid Harjo. Hariduse kõrgesse positsiooni panustavad head tulemused PISA testides (4. koht), avaliku sektori kõrged kulutused haridusele
Riik toetab rakendusuuringuid 4 miljoni euroga
Täna, 5. augustil avas EASi ja KredExi ühendasutus rakendusuuringute programmi (RUP) väikeprojektide taotlusvooru, mille kogumaht on neli miljonit eurot ning toetussumma ettevõtte kohta 100 000 – 150 000 eurot. Taotleda saavad vaid need projektid, mis on läbinud kohustusliku eelnõustamise.  Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvani sõnul on teadmusmahukas arendustegevus riiklikult oluline prioriteet. „Arvestades üha kallinevaid sisendite hindu ja palgasurvet peavad Eesti ettevõtjad leidma võimalusi globaalsel turul oma konkurentsipositsiooni parandamiseks. Siinkohal on ka riigi tugi oluline ning loomulikult peab seda tuge olema ettevõtjal ka võimalikult lihtne ja kiire kasutada,“ ütles Järvan. „Hea on tõdeda, et ettevõtjate huvi rakendusuuringute programmi vastu on väga suur
Väike- ja keskmise suurusega ettevõtja (VKE) definitsiooni selgitus
Väike- ja keskmise suurusega ettevõtja (VKE) definitsiooni sätestab Euroopa Komisjoni määruse nr 651/2014 lisa 1. Organisatsioonid jagunevad suuruse poolest nelja kategooriasse: mikroettevõtjad, väikeettevõtjad, keskmise suurusega ettevõtjad ja suurettevõtjad. Esimest kolme nimetatakse terviknimetusega VKEd. Organisatsioonide all peame silmas mitte ainult äriettevõtteid, vaid kõiki organisatsioone, sh mittetulundussektor, kohalikud omavalitsused jms, kes tegelevad ettevõtlusega (kaupade või teenuste pakkumisega turul). Edaspidi nimetame neid kõiki selles juhendis ettevõtjateks. Euroopa Komisjoni andmetel on üheksa ettevõtjat kümnest VKEd ning igast kolmest töökohast kaks on loonud VKEd. Seega on suure tõenäosusega ka teie ettevõtja näol tegemist VKEga, kuid selgitagem see juhendis toodud info abil välja. Enamlevinud olukorrad  Enne
elluviidavad projektid
Siin on toodud projektid, mida viib EAS ellu ettevõtluse, turismi ja kohaliku arengu hüvanguks.
Digitaliseerimise teekaardi HEA TAVA
Oluline info digitaliseerimise teekaardi tellijale ja läbiviijale Digitaliseerimise teekaardi toetuse määruse juhendmaterjal (oluline info teekaarti koostavale meeskonnale). Allalaadimiseks (taotlustele, mis on esitatud alates 17.09.2021) pdf-versioon. Allalaadimiseks (taotlustele, mis on esitatud 15.02.2021-16.09.2021) pdf-versioon.