Vaata peasisu
Avanes uus toetus tootmisettevõtete ärimudeli muutmiseks
EASi ja KredExi ühendasutus avas sel nädalal, 21. novembril uue tootmisettevõtja ärimudeli muutmise toetuse, mille kogueelarve on 8,7 miljonit eurot. Toetuse eesmärk on aidata Eesti tööstussektoril astuda esimesi samme rohepöörde suunas, toetada ettevõtteid ringmajanduse põhimõtete juurutamisel ning rohearenduste elluviimisel. Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvani sõnul on majanduses keerulised ajad, mil meie ettevõtete jaoks on kriitiline olla paindlik ning uuendada oma ärimudeleid – nutikas on selleks kasutada ka rohepöörde eesmärgil eraldatud Euroopa Liidu vahendeid, et olla konkurentsivõimelised nii lähitulevikus kui ka pikemas perspektiivis. „Käesolev meede annab ettevõtetele võimaluse muuta oma tootmisprotsessid tõhusamaks ning luua kõrgema lisandväärtusega uuenduslikke tooteid. Riik toetab tootmisettevõtete
Kuidas pilvtehnoloogiatega ettevõtte kasvu toetada?
Pilveteenustena pakutakse suurel hulgal erinevaid lahendusi ja funktsioone, alates failide talletamis- ja haldamisvõimalustest kõigile meeskonnaliikmetele kättesaadavas pilveserveris, kuni ERP- ja turvatarkvararakendusteni välja. Ühest küljest on need teenused paljudele tuttavad, ent samas on tegu kiiresti areneva valdkonnaga, mille võimalusi on keeruline hoomata. Põgusa sissevaate pilvemaailma tegi EASi ja KredExi ühendasutuse septembri lõpus toimunud veebiseminar, mille fookuses oli küsimus: kuidas pilvtehnoloogiatega ettevõtte kasvu toetada. „Pilvtöötlus annab võimaluse serveriressursside, salvestusruumi ning tarkvaraliste teenuste kasutuselevõtuks kiiresti, paindlikult ja ilma suuri investeeringuid tegemata. See on nõudepõhine: ettevõte saab vastavalt vajadusele neid ressursse üles või alla skaleerida, loobudes oma serverite ostmisest ja kohati ka tarkvara haldamisest.
Riik leevendas päikesepaneelide toetuse tingimusi
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium leevendas korteriühistute päikesepaneelide toetuse tingimusi ning nüüd saavad KredExist toetust taotleda ka korteriühistud, mille elamu on kasutusele võetud pärast 2000. aastat ja milles on vähemalt kolm korteriomandit. „Määruse muutmisel lähtuti toetuse nõudlusest ja riigi strateegilistest suundadest, mille kohaselt peab riigi toetus jõudma võimalikult paljudeni, mistõttu kaotati korterelamu kasutusse võtmise ajaline piirang,“ ütles EASi ja KredExi ühendasutuse eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juht Triin Reinsalu. Toetuse saamiseks peab taotleja korterelamu olema ehitatud õiguslikul alusel ja kantud ehitisregistrisse. Paigaldatavate päikesepaneelide võimsus tohib olla kuni 200 kW. Enne taotluse esitamist ei tohi tegevusi alustada ega teha selleks ka ettemaksu. Toetuse määr
Uued digilahendused muudavad nutikamaks Eesti turismiäri
EASi ja Kredexi ühendasutuselt said kokku 2 miljonit eurot toetust Eesti ettevõtete digiprojektid, mis muudavad peagi nii seda, kuidas me Eestis puhkust broneerime, kui ka seda, kuidas turismiettevõtted tulu teenivad. Kui suuremates hotellides on digitööriistad juba aastaid kasutusel, siis uutest lahendustest saavad kasu ka väiksemad, sh maapiirkonna turismiettevõtted, kelle teenuste ja ressursihalduse digitaliseeritus on seni olnud madal. Ühendasutuse turismijuhi Rainer Aaviku sõnul on turismi harjutud nägema pigem konservatiivse ärina, kus digilahenduseks on eelkõige e-kiri ning palju toimib jätkuvalt ka ruudulise kaustiku abil. „Digiuuendused pole turismis tegelikult eesmärk iseeneses, vaid panevad pildi uutmoodi kokku, säästes nii klienti kui ka töötajat rutiinsetest
Rohevesiniku projektid on Hollandis lahenduste ootel
Rohevesinikuga seotud projekte kerkib Hollandis nagu seeni pärast vihma, kuid nende rahastamine on jätkuvalt suureks probleemiks. Seetõttu on suurem osa projektidest siiani veel projekteerimise faasis, kuigi Hollandi ambitsiooniks on muuta roheline vesinik tuleviku energiasüsteemi nurgakiviks ning seeläbi vähendada sõltuvust maagaasist. Rohevesiniku projektide arv on Hollandis kasvanud viimase aasta jooksul veerandi võrra, sedastab TKI Nieuw Gas. 2020. aastal oli laual veel 99 sellist projekti, kuid käesoleva aasta keskpaigaks oli see arv kerkinud 165ni. Kuid reaalse tegevuseni on jõudnud vaid üksikud vesinikutehased, seega eksisteerib suurem osa projekte endiselt vaid paberil.   Shelli plaanid annavad lootust optimismiks Hollandi kliimaleppe kohaselt peab riigis olema
Ettevõtlusorganisatsioonide ja ettevõtete ühispöördumine: vajame kiiresti abi inseneride ja tehniliste töötajate koolitamisel ja välisvärbamisel
Work in Estonia programmi korraldatud tuleviku tööjõu foorumil „Eestile on kombeks üks insener korraga?“ tõdesid töösturid ja ettevõtlusorganisatsioonide esindajad ühispöördumises, et inseneride puudus on kriitiline ning ettevõtete konkurentsivõime säilitamiseks on vajalik riigi kiire sekkumine.  Tööjõu ja -oskuste prognoosisüsteemi OSKA uuringu järgi jääb töötlevas tööstuses aastaks 2030 puudu 2/3 inseneridest. Eesti ülikoolilõpetajad katavad vaid 1/3 töötleva tööstuse tuleviku juhtide ja spetsialistide vajadusest. „Eesti ettevõtjatel on oluliselt lihtsam võtta tööle Eesti inimesi. Välismaalt värbamine on vajalik siis, kui Eestist enam inimesi ei leia ning koolitamine võtab aega. Kahjuks ei lõpeta paljud tudengid valitud erialal õpinguid või siirduvad pärast lõpetamist mujale valdkonda tööle.
COVID-19 mõjude leevendamise möödunud toetused
2020.a esimeses pooles eraldatud COVID-19 toetuse saajad 2020.a teises pooles eraldatud COVID-19 toetuse saajad 2021.a kevadel eraldatud COVID-19 toetuse saajad 2021.a suvel eraldatud COVID-19 kommertsliiniveo toetuse saajad 2021.a. suvel eraldatud COVID-19 turismi- ja jaekaubandusettevõtete toetuse saajad (täiendatud septembris arvestades lisatoetust) 2020. ja 2021. aastal rakendati järgmiseid toetuseid:
Ärikontaktide loomine sihtturgudel
Tutvustame Eesti ettevõtlussektoreid sihtturgudel ja teenindame välisettevõtete ostusoove, et toetada Eesti ettevõtteid laienemisel uutele välisturgudele.
Avaleht
Toetame Sinu ambitsioonikat ettevõtmist äri arendamisel, tootearenduse ja innovatsiooni edendamisel ning sobivatele välisturgudele laienemisel.
Välisvärbamine
Toetame välisspetsialistide värbamist Eesti ettevõtetesse, vahendades Eesti ettevõtete töökuulutusi välisriikidesse ning korraldades üleilmseid värbamiskampaaniaid.