Vaata peasisu
Oleme munenud kuld-, hõbe- ja pronksmune!
12. mai hilisõhtul peeti Estonia kontserdisaalis Kuldmuna konkursi 25. sünnipäeva. Toimumispaik sama mis esimesel Kuldmuna galal, ent arusaam heast turundusest ja kommunikatsioonist liikunud vahepeal läbi ühiskonna arengu, väliste mõjutajate, pankrottide ja tuhast tõusmiste kunagisest alguspunktist valgusaastate kaugusele.  Õhtu juht Genka kruttis emotsionaalsetele turundajatele ja kommunikaatoritele veelgi omalt poolt temperatuuri peale. Evelin Võigemast kandis ette terava huumoriga tekste, mis rääkisid reklaami ja turunduse ajaloo mõrumatest ja magusamatest momentidest. ​​​​​​​Ühendasutuse projektid pälvisid laval igat karva mune, mis tähendab, et teeme olulisi asju, teeme neid hästi ja meil on õnn teha neid Eesti tipp-partneritega – näiteks auhinnatud projektide listis sageli korduv agentuur Jolos
Üleilmsel idufirmade võistlusel esindab Eestit pillirooga plastile asendust pakkuv SUTU
Eestit valiti globaalsel idufirmade võistlusel Creative Business Cup esindama Saaremaa ettevõte SUTU. SUTU alustas 2018. aastal pilliroost joogikõrte tootmisega, kuid on nüüdseks välja töötanud roo põhjal tehtud materjali, mida saab kasutada laiemaltki, näiteks pangakaartide tootmiseks. „SUTU pälvis meie tähelepanu, sest tegemist on innovatiivse ja taastuva materjaliga, mis on valmistatud kohalikust toormest. Kui pilliroogu ei kasuta, siis see läheb raisku ja toodab süsihappegaasi. Niisuguse materjali kasutusvõimalused on lõputud, sellega saaks asendada plastmassi väga suures osas,“ ütles Eesti eelvooru žürii esimees, riskikapitaliettevõtte Change Ventures ja EstBANi äriinglite võrgustiku asutaja Yrjö Ojasaar. „Alles idanevatele ideedele on iga nõuanne ja väljund kulda väärt. Creative Business
Konverents Roheline Laine: konkurentsis püsimiseks tuleb tegeleda kestlikkusega 
EASi ja KredExi ühendasutuse korraldatud kestlikkuse konverentsil Roheline Laine jagati mõtteid, kuidas kohaneda aina tugevamate kestliku arengu hoovustega ja ehitada kestlik ettevõte.   Konverentsi avasõnades tõdes EASi ja KredExi ühendasutuse juhatuse esimees Lauri Lugna, et kestlikkus muutub järjest olulisemaks teemaks nii ettevõtete kui eraisikute jaoks ning ühendasutus tuleb siin inimestele appi. „Aitame koduomanikke sel teekonnal läbi elamute renoveerimise toetamise ning ettevõtete suunal soovime samuti stimuleerida seda muutust, mis ettevõtteid ees on ootamas. Selleks on meil juba sel kevadel tulemas uued kestlikkuse teenused ettevõtetele, aga pikemas plaanis soovime oma teenuseid muuta nii, et eelkõige saavad teenust need ettevõtted, kes on kestlikkuse teemad
InnoBoost seminar tutvustas kolmikpöörde toetuseid ja teenuseid
Märtsis kutsusime arendustegevusi tegevad ettevõtted hommikuseminarile, kus rääkisime meie ühendasutuse toetustest ja teenustest, mis saavad olla ettevõtetele abiks oma toote, teenuse või äriprotsesside järgmisele tasemel viimisel. EASi ja KredExi ühendasutus pakub laia spektrit toetustest ja teenustest, mis toetavad ettevõtteid innovatsiooni, rohe- ja digipöörde tegemisel. Tutvustasime erinevaid praegu avatud teenuseid nagu näiteks innovatsioonivõimekuse diagnostika, mille abil saab ettevõte ülevaate oma hetke innovatsioonitasemest ning personaalse tegevuskava ühendasutuse poolt pakutavatest teenustest ja toetustest, millega innovatsiooni arenguteel järgmisi samme astuda. Samuti anti osalejatele ülevaade peagi avatavatest teenustest nagu näiteks ESG ja kestlikkuse meistriklass, kus ettevõtted läbivad põhjaliku ja praktilise koolitusprogrammi vastutustundlikust ja kestlikust äri
Digitaliseerimine: kas Prantsusmaal oleks õige aeg Eestist eeskuju võtta?
Digitaliseerimine on Prantsusmaal seatud üheks peamiseks prioriteediks. Sealne valitsus on teinud suuri jõupingutusi, et julgustada nii era- kui ka avaliku sektori ettevõtteid oma struktuuri moderniseerima ja kasutama murrangulisi tehnoloogilisi lahendusi. See võiks Eesti ettevõtetele olla hea aeg oma teadmiste jagamiseks ja Prantsusmaa turule sisenemiseks. Digitaliseerimine on Prantsuse avalike teenuste jaoks paras väljakutse, aga muidugi ka suur võimalus. Prantsuse avalik sektor on pikka aega kannatanud keeruliste ja tülikate bürokraatlike protseduuride all. Nii on president Macron rõhutanud teenuste digitaliseerimise olulisust avalike teenuste tõhususe ja kvaliteedi tõstmisel. Tervishoid on üks esimesi riiklikke tööstusharusid, mis on selle valdkonna investeeringutest kasu saanud. Eelmisel aastal jõuti
Ühe ebaõnnestunud kokkuleppe kaasus
Miks üks kokkulepe ebaõnnestus, kuigi tundus, et kõik eeldused edukaks koostööks olid loodud? Kirjutab ekspordinõunik Poolas Daniel Bajer. 1. etapp: proloog Umbes kaks aastat tagasi, keset pandeemiat palus e-Eesti esitluskeskus, et aitaksin neil ette valmistada IKT veebiseminari, kus Eesti ettevõtted saavad esitleda oma tooteid võimalikele Poola klientidele. Minu ülesanne oli seda seminari juhtida. Viis Eesti ettevõtet tutvustas ennast umbes 20 Poola partnerile… aga küsimusi tuli vaid üks, ehkki see oli väga konkreetne, tehniline ja asjakohane. Seminari järel saatsime poolakatele ka kirju tagasiside sooviga ning küsimustikke, ent sealt ei näidatud üles mingit huvi. 2. etapp: härra, kes esitas küsimuse Seega oli
Süsteemse ekspordi täpsustavad tingimused / nõuded
Olen teadlik, et programmi raames antav toetus on vähese tähtsusega abi Komisjoni Määruse nr 1407/2013, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8, edaspidi vähese tähtsusega abi määrus) mõistes summas 16 880€ ühe osaleja kohta. Kinnitan, et osaleja ei tegutse vähese tähtsusega abi määruse artikli 1 lõikes 1 ja Programmi korras (lisada programmdokumendi nimi) nimetatud välistatud majandusvaldkondades (kalandus ja vesiviljelus, põllumajandustoodete esmatootmine, tubaka ja tubakatoodete tootmine, töötlemine ja turustamine, lisada programmdokumendi välistused). Kinnitan, et osalejale ja kontsernile, millesse osaleja kuulub, jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul määruste nr 1407/2013, nr 1408/2013
Isikuandmete töötlemine
ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI SIHTASUTUSE ANDMEKAITSETINGIMUSED (Uuendatud 07.01.2022) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (registrikoodiga 90006012, edaspidi ,,sihtasutus´´ või ,,meie´´) järgib isikuandmete töötlemisel õigusaktides ning asutuse andmekaitsetingimustes toodud nõudeid ja põhimõtteid. Meie jaoks on oluline isikuandmete kaitse ning andmete turvalisus, mistõttu informeerime, kuidas, mis eesmärkidel ja kui kaua isikuandmeid töödeldakse ning kuidas tagame isiku õiguste täitmise. Sihtasutus käitub isikuandmete töötlemisel kui vastutav töötleja isikuandmete kaitse üldmääruse (edaspidi IKÜM) tähenduses. Andmekaitsetingimused hõlmavad kõiki isikuandmete töötlemistoiminguid sihtasutuse poolt, mh ka kõikidel veebilehtedel[1]. Veebilehtedel võib olla mõningaid täpsustusi andmekatsetingimuste või küpsiste töötlemises võrreldes meie üldiste tingimustega, kui selline vajadus tuleneb veebilehe eesmärkidest. Sihtasutus töötleb isikuandmeid ainult siis, kui see
Välisvärbamine
Toetame välisspetsialistide värbamist Eesti ettevõtetesse, vahendades Eesti ettevõtete töökuulutusi välisriikidesse ning korraldades üleilmseid värbamiskampaaniaid.