Vaata peasisu

Ööbinud turist jätab Eestisse keskmiselt 328 eurot

EASi ja KredExi ühendasutus
26. mai 2015
2 min

26. mai 2015

EASi turismiarenduskeskuse tellitud ja Statistikaameti poolt läbi viidud väliskülastajate uuringust selgus, et Eestis ööbinud välisturist kulutas reisi jooksul keskmiselt 328 eurot ja ööpäevas 137 eurot. Peamiste sihtkohtadena pakuvad turistile huvi Tallinn ja Pärnu.

EASi turismiarenduskeskuse direktor Tarmo Mutso ütles, et reisi jooksul kulutavad keskmisest rohkem USA ja Norra turistid (vastavalt 640 ja 534 eurot), keskmisest vähem aga Läti ja Leedu turistid (140 eurot). „USA ja Norra turisti suuremaid kulutusi mõjutab kindlasti pikem siin viibitud aeg võrreldes lähiriikidest saabunud külalistega. Läti ja Leedu turistid on seevastu sageli nii öelda ühepäevareisijad. Nagu uuringust selgus, siis Eestis ööbija kulutab kõige enam ostudele (33%), majutusele (27%) ning toitlustusele (22%),“ täiendas Mutso.

Turistidele pakub jätkuvalt enim huvi Tallinn, kus käis reisi jooksul 83% Eestis ööbinud välisturistidest. Pärnut külastas 21%, Tartut 12%, Narvat 9%, Saaremaad ja Haapsalu 5% ja Rakvere 4% turistidest. Uuringust järeldus, et Vene turistid käivad Tallinnas oluliselt vähem kui ülejäänud välisturistid, eelistades Ida-Virumaa erinevaid sihtkohti.

Tarmo Mutso sõnul hindavad turistid Eestit reisi sihtkohana kõrgelt. „Meie inimeste sõbralikku suhtumist ja head teenindust kiidetakse, samuti hinnatakse hästi meie turvalist keskkonda ning info kättesaadavust enne Eestisse saabumist ja siin olles. See näitab selgelt, et oleme turistisõbralik riik ja õigel teel,“ lisas Mutso.
Kõige rohkem külastajaid saabus Eestisse lähiriikidest: Soomest, Venemaalt, Lätist ja Saksamaalt.

Väliskülastajate uuringu viis läbi Statistikaamet Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tellimusel. Uuringuga koguti infot väliskülastajate kulutuste, reisieesmärkide, reisitegevuste, külastatud kohtade ja rahulolu kohta. Uuringus osales 9100 inimest, kellest 2/3 ööbis Eestis ja 1/3 tuli üheks päevaks.

Uuringu kokkuvõttega saab tutvuda EASi veebilehel ning Statistikaameti veebilehel ja tabelitega statistika andmebaasis.

Jaga postitust

Tagasi üles