Vaata peasisu

Norra ootab skandinaavialikke väärtusi jagavaid ettevõtjaid

EASi ja KredExi ühendasutus
31. oktoober 2019
5 min

Äritegevuse arendamine Norras on turvaline ja lihtne, sest maailma ühe kindlaima majandusega riik pakub ettevõtluseks ja ekspordiks mitmeid võimalusi. Norra on poliitiliselt stabiilne, kaasaegne ja kõrgelt arenenud riik suhteliselt väikese elanike arvu ning väga tugeva majandusega, mida iseloomustavad avatus ning mitmekülgsus. Riigis pööratakse suurt tähelepanu teadmiste arendamisele, innovatsioonile, tehnoloogiale ning kestliku ettevõtluse tagamisele.

Norra on maailma juhtivaid riike nafta- ja gaasitööstuses, energeetikavaldkonnas, samuti ka merenduse ja kalatoodete sektorites. Lisaks õitsevad ka muud tehnoloogiaklastrid, näiteks meditsiini, rahanduse, ning haridusega seotud valdkondades. Samas on Norra turul mõningates segmentides läbilöömine väga keeruline – eelkõige puudutab see toiduaine-, tekstiili- ja mööblitööstuseid, sest nendes valdkondades valitsevad turgu üksikud, kuid see-eest väga suured tegijad. Edukaks turule sisenemiseks on vaja leida oma nišš või luua madala hinnaga väga kvaliteetne toode, samuti tuleb valmis olla allhankeks omamärgitoodetele (private label), sest norrakad on väga lojaalsed oma kaubamärkidele.

Oslo Barcode, foto keskmes kahetorniline ehitis Postgirobyget

5,3 miljoni tarbijaga turg on küll arvuliselt tagasihoidlik, kuid nende tarbijate ostujõud on võrreldav palju suuremate riikidega, seda tänu väga kõrgele elukvaliteedi standardile ning üle kogu riigi  ühtlaselt jaotunud jõukusele. Norra majanduses annab tooni kõrgelt arenenud klastrite süsteem, mis teeb tihedat koostööd tööstusettevõtete ning teadus- ja arendusasutustega. Kuigi Norra ei kuulu Euroopa Liidu liikmesriikide hulka, osaleb riik täiel määral ühenduse teadusprogrammides ja -tegevustes.

Norra ärikultuur põhineb paljuski skandinaavialikel väärtustel, mida iseloomustab tiitlite, ametinimetuste ja võimusümbolite ületähtsustamise puudumine. Usaldusväärsust hinnatakse Norra ühiskonnas väga kõrgelt ning see kajastub suhetes võimukandjate ja kodanike vahel, töötajate ja tööandjate vahel ning ka äripartnerite vahel. Ärisuhtlus peab norrakate jaoks olema efektiivne, ilma liigse hierarhia ja keeruliste struktuurideta.

Teiseks oluliseks väärtuseks on Norras just koostöö – kasutusel on lausa eraldi termin, “Norra mudel”, mis tähistab koostööd valitsuse, tööandjate organisatsioonide ning töötajate esindusühingute vahel. Selline koostöömudel kandub üle ka tööandja ja töövõtja ning ülemuse ja alluva vahelistesse suhetesse. Töötajatelt eeldatakse vastutuse võtmist ning initsiatiivi haaramist, seega võib tänu usalduslikele ühiskondlikele ja tööalastele suhetele pidada Norra tööjõudu tootlikuks, asjatundlikuks ning motiveerituks.

Norra ärikultuuri puhul tasub silmas pidada selle põhielemente, ehk hierarhia puudumist ning lihtsaid struktuurimudeleid, kiiret ja mitteformaalset suhtlust, fookust koostööl, usalduslikke suhteid inimeste vahel, töötajate võimestamist, soolist võrdõiguslikkust, töö- ja eraelu tasakaalus hoidmist  ning valmisolekut riske võtta.

Soovitused Norra turule sisenemiseks

Läbirääkimiste pidamine inglise keeles on Norras täiesti aktsepteeritav, sest pea kõik valdavad seda keelt piisaval määral. Kui Eesti ettevõttel puudub norra keelt vabalt valdav töötaja, ei tasu oma müügikirja saata norra keeles, sest kui samas keeles ei õnnestu edasist vestlust jätkata, võib see tekitada tarbetut segadust ning vähendada pakkumise tõsiseltvõetavust. Näiteks IT-sektoris eelistavad ettevõtted otsesuhtlust just inglise keeles, sest see on valdkonna lingua franca.

Kindlasti on oma toodete ja teenuste tutvustamiseks väga oluline põhjaliku ja informatiivse kodulehe omamine ja selle ajakohane haldamine. Alustuseks on täiesti piisav, kui koduleht on vaid inglise keeles, sest see on alles esimene samm eksporditegevuse suunas.

Ettevõtte koduleht on koht, kuhu on mõistlik suunata potentsiaalseid kliente lisainfo saamiseks, selmet kirjutada pikki kirju paljude manustega, sest neid reeglina väga põhjalikult ei loeta. Samuti tasub saata lühike, ent kergesti loetav ja hästi struktureeritud e-kiri konkreetse inimese meiliaadressile, mitte ettevõtte üldmeilile. Õige kontaktisiku leidmiseks on parimateks abivahenditeks huvipakkuva ettevõtte koduleht ning näiteks ka LinkedIn, mida kasutatakse Norras väga palju. Norrakate puhul ei ole probleemiks ka telefoni teel ühendumine, et välja selgitada, kes vastutab ettevõttes rahvusvaheliste koostöösuhete eest.

Müügikirjas on oluline rõhutada oma konkurentsieelist ning väärtuspakkumist. Alati on võimalik täpsustada muid teemasid peale esmast kontakti, mõistagi eeldusel, et Norra ettevõtte on üles näidanud huvi koostöö vastu. Suureks abiks on teistelt eksporditurgudelt pärit referentsidele viitamine, soovitavalt näiteks Rootsist. Heaks tooniks on põhjalik eeltöö tootmise ajakava, transpordiküsimuste ja tootenimistu osas, et olla võimaliku partnerite küsimusteks aegsasti valmis.

Täpsus on norrakatele väga oluliseks väärtuseks, alati tasub teada anda võimalikest hilinemistest, isegi kui see jääb vaid minuti piiresse. Ning e-kirja saatmise järel tuleb kindlasti jätkutegevusena planeerida ka telefonivestlus.

Norras äri tegemiseks tasub end kurssi viia mõnede oluliste veebilehtedega, mis annavad põhjalikku infot sealsete äriolude ning -võimaluste kohta.

Norras aitab Eesti ettevõtjaid EASi ekspordinõunik , kelle kontaktid on alljärgnevad:

Tanja Haugen Neefjes

Oscarsgate 27. 0352 Oslo. Norway

E-Mail: [email protected]

Mob: +47 91145474

skype:tanjaneefjes

Jaga postitust

Tagasi üles