Vaata peasisu

Norra hankesüsteemi võludest ja valudest

EASi ja KredExi ühendasutus
16. veebruar 2022
5 min

Paljud Eesti ettevõtted on end Norra turul juba kenasti sisse seadnud, kuid sealsetel avalikel hangetel osalemine ei ole veel laialdast tähelepanu pälvinud. Avalike hangete maht Norras moodustas 2019. aastal riigi sisemajanduse kogutoodangust 16 protsenti, ulatudes üle 2 miljardi euro. Suurem osa hangetest puudutab ehitus- ja IT-sektoreid, mis sobib Eesti ettevõttele nagu valatult.

Pikemaajalisi plaane tegevatele Eesti ettevõtetele on Norra avalikel hangetel osalemine hea võimalus turule sisenemiseks ja partnerite leidmiseks, sest sealsed hanked on läbipaistvad, õiglased, solidaarsed ning vastutustundlikud. Kuigi nii jõuka riigi puhul võiks see loomulik näida, ei ole Norra hanked loodud ainult kohalikele ettevõtetele võitmiseks. Eesti ettevõtjatel on Põhjamaades hea ja kindel maine, mis lubaks neil probleemideta ka iseseisvalt hangetel osaleda. Kuid tugeva, usaldusväärse ja kogenud kohaliku partneriga hankel osalemine on juba kuldaväärt lähenemine.

Pilt: Bygg Reis Deg 2021

Üksi saab hankel rohkem, kuid üheskoos kindlamini

Partneri kaasamine on oluline keerukamate lepingute puhul, mis hõlmavad endas näiteks koostetöid, kohapealseid tegevusi, kohandamisi ning garantiitöid – nendeks tegevusteks on mõistlik leida kohalik ekspert, kelleks võib tänapäeval osutuda ka mõni eestlane. Enne pakkumise tegemist tasub teha põhjalik eeltöö, küsida kõhkluste korral abi ning leida endas pühendumus projekti tegelikuks elluviimiseks. Hankelepingu võitmine on suur saavutus, kuid  äritegevuse pikemaajaline edu on Norras keerulisem.

Hangete läbiviimine Norras ei erine märkimisväärselt ülejäänud Euroopa praktikast, sest Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) liikmena vastab Norra seadusandlus hangete osas Euroopa Liidu reeglitele. See tähendab, et suures osas lähtuvad Norras kehtivad seadused Euroopa Liidu seadustest ning riiklikud seadused põhinevad EL seadustega samadel alustel. Nii leidub arvestatav osa suuremaid Norra avalikke hankeid Euroopa avalike hangete andmebaasis TED, samuti on  Norra liitunud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga.

Kuigi reeglid on Euroopa ettevõtjatele tuttavad, tasub tähelepanu pöörata mõnedele asjaoludele. Esiteks on kogu hankedokumentatsioon reeglina norrakeelne, samuti peab norra keeles olema ka pakkumine ise. Kuid näiteks innovatsioonihangete puhul on dokumendid valdavalt ingliskeelsed. Kõige keerulisemaks võib osutuda hankedokumentides kirjelduse esitamine, sest tihti eeldatakse põhjalikku ülevaadet lahendustest, toodetest, alternatiividest ja muudest võimalustest, mida hinnatakse pakkumise kvaliteediomaduste all. Tähelepanu tasub pöörata hankedokumentatsioonis sellele, mida peab potentsiaalne klient oluliseks – et pakkuja mõistaks hankija soovi ning pakutav lahendus vastaks kvaliteedinõuetele.

Parima pakkuja valimisel on teine oluline samm eelkvalifitseerimine, kus pakkuja esitab andmed oma ettevõtte kohta, aga ka võimalike kohalike ja rahvusvaheliste koostööpartnerite osas, kelle kohta tuleb samuti täita andmestikud ja formularid. Lisaks tähtaegadest kinni pidamisele tuleb leida õiged partnerid, sest tihti kutsutakse hangetele osalema vaid piiratud arv osalejaid, kes peavad kindlasti kvalifitseeruma. Esitatud kriteeriumitele vastamine on Norras äärmiselt oluline.

Pilt: Bygg Reis Deg 2021


Info küsimisel ja andmisel tasub olla ettevaatlik

EEA-tasemest ülespoole jäävate hangete puhul võib hankija rakendada ka läbirääkimiste võimalust. Selliste hangete korral tasub seda õigust kasutada reserveeritult, küsides nutikaid ja asjakohaseid küsimusi ning ise täpseid vastuseid andes. Tasub meeles pidada, et mõnes hankefaasis avaldatakse kogu küsimuste-vastuste dialoog kõigile kvalifitseeritud osapooltele ja sellisel juhul on mõistlikum hoida tagasihoidlikku joont, sest ligipääs sellisele infole võib anda konkurentidele mõningaid eeliseid.

Igal juhul tasub hanget korraldavalt asutuselt küsida lisainfot, kui midagi on hanke juures ebaselgeks jäänud. Mõistlikum on lähtuda konkreetsest hankija suunisest, selmet ise midagi eeldada või jätta oma pakkumisesse küsitavusi, sest see võib viia diskvalifitseerimiseni. Norra riigihanke piiriks on 1,1 miljonit Norra krooni, allpool mida võib hangetel osaleda vähemate piirangutega. Sellistel hangetel osalemiseks on oluline hankijatele silma jääda. Parimaks võimaluseks tähelepanu pälvida on erialamessidel osalemine, asjaomastel konverentsidel stendidega üles astumine, kiire kättesaadavus ja võimaluse korral oma materjalide esitlemine otse hankijatele.

Siiski võib ette tulla ka olukordi, kui ettevõtjal ei lubata hankel osaleda, näiteks tähtaegade möödumisel, eelkvalifitseerumise nõutele mittevastavuse või hinnasobimatuse tõttu. Kas hankijal tuleb seetõttu tingimata palgata advokaat apellatsiooniprotsessi jaoks? Sugugi mitte. Lihtsa e-kirja saatmisega on võimalik paluda ligipääsu hankedokumentidele ning valdavalt on hangete vaidlustamise protseduur suhteliselt hõlpsaks tehtud.

Hangetel osalemine võib avada salaukse konkurentide maailma

Pakkumiste hindamine on samuti üks valdkond, mille kohta soovivad Eesti ettevõtjad lisainformatsiooni. Pakkumiste hindamine põhineb mittediskirimineerivatel ja objektiivsetel asjaoludel parima pakkuja välja selgitamiseks. Nende põhimõtete eiramisel on pakkujal võimalus teavitada hanke läbiviijat sellistest asjaoludest. Kuid Norras esineb selliseid olukordi harva. Ka hankel osalemise läbikukkumisel on pakkujal õigus saada teada oma tulemust, võitja lõppskoori ning näha teiste pakkujate mõnevõrra kohitsetud pakkumisi. Nii võib saada aimu konkurentide pakutavast ning parandada oma pakkumist järgmisteks hangeteks. Ning kui võitjal peaks hanke täitmisega tekkima raskusi, on alati võimalik lepingu sõlmimine teiseks parima pakkujaga. Või saada kasulikku infot järgmise pakkumise vormistamiseks.

EASi Norra esindajal Ryte Venckuvienel on pikaajaline ostujuhtimise ja hangetel osalemise kogemus ning ta on detailsema huvi korral valmis Eesti ettevõtjaid igakülgselt abistama. 20. aprillil osaleb ta ettekandega Eesti Kaubandus-tööstuskoja webinaril Norra avalike hangete korralduse kohta, kuid enne seda saab temaga Norra hanketeemadel ühendusse astuda e-maili [email protected] vahendusel. Õige pea algavad ka Offshore-tööstuse mess ONS 2022 ettevalmistused!

Jaga postitust

Tagasi üles