Vaata peasisu

MKM: Innovatsioonitoetused aitavad ettevõtetel kasvada

EASi ja KredExi ühendasutus
9. detsember 2014
3 min

8. detsember 2014

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) analüüs näitas, et aastatel 2007-2012 innovatsioonitoetust saanud ettevõtted on keskmisest edukamad.

Kuigi Riigikontrolli auditit „Innovatsiooni toetusmeetmete mõju ettevõtete konkurentsivõimele“ tuvastas positiivse mõju vaid poolte meetmete puhul, on MKMi majandusarengu osakonna arendusvaldkonna juhi Mart Laatsiti sõnul 2014. aastal läbi viidud vahehindamine kinnitanud, et toetatud ettevõtetel on oluliselt paremad tulemused nii töötajate arvu, müügitulu, tööjõukulude kui ka ärikasumi osas.

„Tegutsevad ettevõtted on paremaid tulemusi saavutanud tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu toetuse kaasabil, mille puhul paranesid kõik majandusnäitajad, sh lisandväärtus. Alustavate ettevõtete puhul on olnud tulemuslikumad stardi- ja kasvutoetus,“ tõi Mart Laatsit välja. Tema sõnul hindavad ettevõtjad ise kõige mõjusamaks teadus- ja arendustegevuse rakendusuuringu toetust.

Vahehindamise ja Riigikontrolli auditi tulemused erinevad peamiselt seetõttu, et analüüsimisel on kasutatud erinevaid andmeallikaid ja uurimismeetodeid. Kui vahehindamisel lähtusid MKM ja EAS Äriregistrist saadud ettevõtete majandusaasta aruannetest, siis Riigikontroll kasutas majandusnäitajate algallikana Statistikaameti valikvaatluse EKOMAR käigus kogutud andmeid.

„Innovatsioonitoetuste mõju ettevõtete majandusnäitajatele on keeruline mis tahes meetmetega hinnata, sest innovatsioon ei tule ainult toetustest. Samuti on oluline märkida, et toetuste mõju ei pruugi ilmneda kohe, vaid pikema aja jooksul,“ märkis Mart Laatsit. Tema sõnul peab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ettevõtlust toetavate meetmete väljatöötajana väga oluliseks jätkata innovatsioonipoliitika regulaarset hindamist. MKM ja EAS viivad igal aastal läbi vahehindamise, kaasates uuringu kvaliteedi ja erapooletuse tagamiseks tunnustatud väliseksperte.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium nõustub Riigikontrolliga, et ettevõtete ja teadusasutuse koostöö nõuab jätkuvalt tähelepanu. Samas ei ole täpne Riigikontrolli järeldus, et toetused sellele kaasa aidanud pole, sest 90% kõikidest Eesti ettevõtete teadus- ja arendustegevuse investeeringutest on tehtud EASi abil. „Ettevõtete ja ülikoolide koostöö soodustamiseks uuendatakse algaval rahastamisperioodil põhjalikult nii strateegiliseks arendusalaseks koostööks mõeldud tehnoloogiaarenduskeskuste programmi kui ka esimeseks kontaktiks mõeldud innovatsiooniosakut,“ täpsustas MKMi majandusarengu valdkonna juht Mart Laatsit lähituleviku plaane.

Toetuste veelgi paremaks suunamiseks on juba tööd alustanud erinevaid valitsusasutusi ja huvigruppe ühendav struktuurivahendite planeerimise töögrupp, mis nõustab ministeeriumeid meetmete väljatöötamisel.

Ettevõtete arengu soodustamine on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi üks selge prioriteet. Järgmise aasta eelarvesse on selleks kavandatud 27 protsendi võrra enam vahendeid kui tänavu, kokku 156,8 miljonit eurot.

MKMi ja EASi innovatsioonimeetmete vahehindamise kokkuvõte leiab siit: http://arhiiv.eas.ee/images/doc/sihtasutusest/uuringud/ettevotlus/ettevotlus-ja-innovatsioonitoetuste-vahehindamise-kokkuvote-2014.pdf.

Jaga postitust

Tagasi üles