Vaata peasisu

Millised on Norra turu paljulubavad sektorid Eesti ettevõtjatele ja kuidas osaleda riigihangetel – vastab ekspert

EASi ja KredExi ühendasutus
10. juuli 2024
8 min

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EIS) Norra ekspordinõunik Ryte Venckuviene annab ülevaate Norra turu hetkeseisust, sealsetest potentsiaalsetest võimalustest Eesti ettevõtete jaoks ning jagab kasulikke juhiseid ja reegleid, kuidas Eesti ettevõtted saaksid osa Norra riigihangetest.

Kuidas Norra majandusel praegu läheb?

Venemaa sõja eskaleerumine Ukrainas on avaldanud märkimisväärset mõju Euroopa energiasektorile ja julgeolekule ja see on mõjutanud ka Norra majandust. Norra on nüüd Euroopale suurim energiavarustaja ja maailmas maagaasi eksportijana neljandal kohal.

Teised suured tööstusharud on näiteks avamere laevandus, kalakasvatus, rohetehnoloogiad, IKT ja kerged metallid. Ma mainin neid sektoreid nende ettevõtete tähelepanu tõmbamiseks, kellel on pakkuda lahendusi, tooteid ja tehnoloogiaid nimetatud valdkondades. Nendes traditsioonilistes ja uutes sektorites on suur potentsiaal, mida tasuks Eesti ettevõtetel lähemalt uurida.

Milline on sealsete ettevõtete olukord?

Norra majandus on mitmekesine. Mõned tööstusharud on arenenud nõrgemalt kui teised. Eluaseme nõudluse vähenemine intressimäärade tõusu tõttu on ehitust pidurdanud, kuid see on siiski parem kui teistes Põhjamaades. Tarbekaupade tarbimise vähenemine on kaasa toonud jaekaubanduse languse.

Ja e-tervishoiu sektoris?

E-tervishoiu sektor on viimastel ja tulevastel aastatel üks peamisi fookuseid. Vananeva rahvastiku ja kõrgete tervishoiustandardite tõttu investeerib Norra miljardeid e-tervise sektorisse ning plaanib veelgi rohkem, et seda parandada. Seal on suured võimalused asjakohastele ettevõtetele, kellel on progressiivsed tehnoloogiad, lahendused või tooted. Eesti töötab kõvasti, et olla keskmes EHIN konverentsil novembris, pakkudes häid esinejaid, ehitades stendi jne. Tasub tulla sellele konverentsile, kui teil on asjakohaseid teenuseid või tooteid pakkuda.

Eelmise aasta augustis avaldas Norra valitsus selle valdkonna tegevuskava, mis sisaldas paljusid fookusvaldkondi: testimine ja piloteerimine; kliinilised uuringud; klastrid; tervisetehnoloogia ja personaliseeritud meditsiin; andmete kättesaadavus ja kasutamine; ravimite tootmine; teadusuuringud, haridus, innovatsioon, avalik hange, eksport.

Norra haiglate ehitamise ja moderniseerimise projektide maksumus on hinnanguliselt üle 10 miljardi USD. Haiglate projektid investeerivad uutesse tehnoloogiatesse ja töövoogude digitaliseerimisse, et suurendada tootlikkust ja tõhusust. Sealhulgas tipptasemel meditsiiniseadmed, robootika ja logistikaseadmed, nutikad hoonetehnoloogiad ja jäätmekäitluse süsteemid. Koos mõnede Eesti ettevõtetega osaleme hangetel, teeme pakkumisi ja ka võidame neid. Olen väga uhke Eesti ettevõtete üle, kes võtavad need väljakutseid vastu.

Norras on üks kõrgemaid kulutusi meditsiiniseadmetele elaniku kohta ning see sõltub suuresti impordist. Eeldatakse, et see turg kasvab lähiaastatel vähemalt miljardi võrra.

Norra farmaatsiatoodete turg kasvab igal aastal, 2022. aastal ulatus see üle 4 miljardi USD.

Norra valitsus on teatanud, et telemeditsiin, e-tervis ja heaolutehnoloogia on riiklikud prioriteedid, mis on võtmetähtsusega integreeritud tervishoiureformis. Elektroonilised patsiendijuhendid, e-retseptid, riiklik terviseportaal kõigile kodanikele. Telemeditsiini peetakse tulevase akuutse arstiabi oluliseks osaks, eriti kaugemates piirkondades.

Kõik need süsteemid toimivad juba täna hästi, kuid vajavad samuti parandamist. Tulevased lahendamist vajavad probleemid, võib-olla just Eesti ettevõtete jaoks, on kliinilised infosüsteemid, koduhoolduse ja personaliseeritud tervisesüsteemid, kaugpatsiendi jälgimise teenused, kohalike, piirkondlike ja riiklike terviseinfosüsteemide integreerimissüsteemid ja palju muud. Siiski on mõned takistused sisenemiseks, nagu nõue kohalikule keelele, privaatsuse ja andmekaitse küsimused, standardiseerimise ja koostalitlusvõime küsimused ning hüvitamise küsimused.

Norra kulutab umbes 7 miljardit USD aastas oma haiglatele ja seal on atraktiivne turg uuenduslikele, kvaliteetsetele meditsiinilistele ja hambaraviseadmetele. On oluline märkida, et Norra turul müüdavad seadmed peavad olema registreeritud Norra Tervisedirektoraadis ja omama EL-i heakskiitu (CE-märgis).

Suured avalikud hanked leiab Norra Doffini veebisaidilt ja EU avalike hangete lepingupäevikust, kus peavad olema avaldatud EL-i avalike hangete seadustega hõlmatud hanked.

Räägime targast linnast ja rohemajandusest.

Euroopas elab 78 protsenti inimestest linnades ja 85 protsenti EL-i sisemajanduse koguproduktist toodetakse seal. Norra ületab seda umbes 87 protsendi linnalise elanikkonnaga, mis kasvab igal aastal. Seal on suuri võimalusi infrastruktuuri, tehnoloogia ja teenuste nutikaks uuendamiseks (transport, hooned, energia ja IKT), et suurendada elatustaset, konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust.

Võtame näiteks Oslo, kus elab peaaegu 700 000 kodanikku. Seda saab hõlpsasti laiendada 2 miljonile koos ümbritsevate aladega. Oslos on lai valik nutika või targa linna projekte, alates täielikult elektrilistest bussidest, millel oli eelmisel külmal talvel laadimisega probleeme. Võib-olla on teil selleks lahendus?

Samuti nullheitmetega ehitusplatsid, ringmajandusel põhinev jäätmekäitlus ja rohelised energiasüsteemid. Üks minu lemmikteemasid on ehitusmaterjalide taaskasutus. Siin on parim näide, kuidas süsteem Norras töötab. Umbes 10 aastat tagasi, kui üks Norra arhitekt hakkas sellest rääkima, naerdi tema üle. Kolm aastat tagasi tõin ta Tallinnas lavale koos Eesti ministriga sellest rääkima – kaks aastat tagasi asutati Oslos suur taaskasutatavate materjalide ladu ja nüüd on neil neist puudus. Nüüd tehakse enne lammutamist analüüs, mida saab taaskasutada, ja uusi hooneid juba projekteeritakse tulevaseks taaskasutuseks.

Ja IKT sektor?

Lühidalt – kõik kodanikule suunatud teenused, mida on võimalik digitaliseerida, digitaliseeritakse ja arengu juhtpõhimõteteks on kodanike vajadused.

NORRA RIIGIHANKED

Räägime Norra riigihangetest. Kas välisettevõtted võivad Norras riigihangetel osaleda?

Norra on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) lepingu osaline ja on vastu võtnud asjakohased ELi riigihangete õigusaktid. Norra riigihangete turg on avatud nii EL-i riikidele kui ka ELi-välistele riikidele. Kõik avalikud hanketeated tuleb avaldada ametlikult, nt riigihangete andmebaasis DOFFIN ja teatud piirväärtust ületavad pakkumised ELi andmebaasis Tender Electronic Daily (TED). Norras riigihangete kohta esitatavad juriidilised kaebused tuleks suunata Norra kohtutele või EFTA järelevalveametile (ESA).

Kui suur on riigihangete turg Norras?

Riigihangete suurus Norras püsib igal aastal stabiilsena 6-7 miljardi euro ringis.

Kas VKE-d (väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted) osalevad Norras riigihangetes? Kas see on nende jaoks jõukohane?

Jah, nad teevad seda ja see on väga oluline, sest just need ettevõtted moodustavad 99% kõigist riigis registreeritud ettevõtetest ja enamikus neist on alla 100 töötaja. VKE-d loovad umbes poole riigi SKTst ja töökohtadest. Tegelikkuses tehakse üsna sageli koostööd teiste Norra ja rahvusvaheliste ettevõtetega suurematel avalikel hangetel, et tõestada, et neil on olemas vajalik kompetents ja piisavalt kapitali.

Kas VKEdele on olemas juhised Norra avalike hangete rägastikus orienteerumiseks?

Jah, VKEdele on juhiseid ja nõuandeid. Nagu mainitud, on enamik ELi määruseid vastu võetud ka Norras. Palju teavet leiate veebist, Doffinist ja TED-ist.

Soovitan ettevõtetel alati nendes andmebaasides end “koolitada”, kontrollida uusi ja vanemaid pakkumisi, uurida keskkonna mõistmiseks vastavate pakkumiste nõudeid, välja selgitada vajalikud dokumendid, sertifikaadid ja määrused, teha kindlaks eelmiste hangete võitjad ja kaotajad, et kaardistada oma potentsiaal, konkurendid või miks mitte ka koostööpartnerid. Sest kui otsustate juba osaleda, pole aega enam seda teha. Siis läheb teil kogu aeg ja võhm protseduuride järgimiseks ja asjakohase võidupakkumise tegemiseks. Uskuge mind, te tänate ennast selle eest, et tegite eelnevalt maksimaalselt kodutööd.

Milliste väljakutsetega seisavad välisettevõtted silmitsi Norra hangetel osalemisel ja kuidas neid ületada?

Esiteks on seeväga kaitsev turg – endiselt valitseb suhtumine, et norrakad ostavad norrakatelt.

Teiseks muidugi keel, sest palju dokumente ja teavet on norra keeles.

Kolmandaks peab mõistma Norra pakkumise põhimõtteid. Näiteks tehke alati parim võimalik pakkumine, mis vastab miinimumnõuetele. Sest teie konkurendid teevad seda. Isegi väikesed erinevused pakutavas võivad teid pakkumisest välja jätta. Pärast võitu töötate koos kliendiga selle täiuslikuks muutmiseks, mitte varem. Minu kogemus näitab, et väga harva on lõpplahendus sama, mis see oli pakkumises.

Millised oleksid esimesed sammud ettevõttele, kes üritab siseneda Norra turule ja osaleda hangetel?

Üks juba mainitud – valmistage ennast pakkumismenetluseks ette pakkumiste analüüsimise teel – leidke veebist kogu võimalik info teema kohta, eriti asjakohane on GOOSE-i koduleht, kust leiate palju infot EL-i väliste hangete kohta, turuülevaateid, juurdepääsuteenuseid ning koostada meeldetuletusi asjakohaste pakkumiste ja pakkumisvalmis teenuste jaoks.

Alati on variant kasutada ka kohapealseid konsultatsioonifirmasid, kui see teie hinnangul seda väärt on, sest see pole kindlasti odav. Mõelge ka, kas teil on majas olemas kogu vajalik kompetents või teete ehk koostööd teiste, kohapealsete ettevõtetega.

Alati võib võtta ühendust ka minuga – ma saan teiega jagada veel palju nõuandeid.

Kui tahad kuulata pikemalt, mida Ryte rääkis Norra riigihangete turust ja mida sealse turu kohta eelnevalt teada, siis kuula siit (inglise keeles):

What to know about Norway when entering the tendering market (buzzsprout.com)

Kui sind huvitab spetsiifilisemalt Norra tervishoiusektor ja teised riigi fookussektorid, siis kuula seda episoodi (inglise keeles):

E-Health and focus sectors of Norway (buzzsprout.com)

Hea ettevõtja! Kui teil on küsimusi Norra turu kohta, võtke julgesti ühendust meie ekspordinõunikuga Norras.

Jaga postitust

Tagasi üles