Vaata peasisu

Mentorid: juht on üksik amet, mis vajab kasvuks kogenud praktiku tuge 

Kristiina Kriisa
11. mai 2023
5 min

EASi juhtide mentorprogramm viib kokku pikaajalise ettevõtluskogemuse mentorid ning kasvuambitsiooniga ettevõtete juhid. Programmi edu võti seisneb selle praktilisuses – tipptasemel eksperdid, kes on juhina kasvukadalipu läbi teinud, saavad nõu ja soovitustega toetada ettevõtte arenguplaani loomist. Võidavad seejuures mõlemad. 

Juhtide mentorprogramm kestab kuus kuud ning sisaldab erinevaid koolitusi ja töötubasid. Selle asendamatu osa on mentori-mentii suhe, kus programmis osalevad ettevõtjad saavad endale sobivalt mentorilt asjalikku ja kogemusel põhinevat nõu. Näiteks idufirmade maailmas üle 20 aasta tegutsenud Anneli Aljas on programmi raames olnud mentoriks nii üsna algusjärgus kui ka juba käimalükatud ettevõtetele. „Juhid vajavad julgustust. Tegemist on üksildase ametiga, kus usaldusväärseid ning mõistvaid vestluspartnereid on raske leida. Seetõttu tahavad paljud mentiid kinnitust, et nad teevad õiget asja,” ütles ta.  

Võtmesõna on paindlikkus 

Programm on korraldatud võimalikult paindlikult ehk mentori ja mentii sobivuse üle otsustavad osalised ise. „Esmalt toimub tutvumine ning vaadatakse, millised mentorite kompetentsid vastava mentiiga sobivad. Programmi tagasiside on näidanud, et see süsteem töötab väga hästi. Lisaks on sellel aastal kiidetud osalejate praktilist kogemust – nõu annavad mentorid, kes on ise ettevõtte loonud või seda juhtinud,” ütles pikaajalise tööstuskogemusega AS-i Glamox tegevjuht ja mentor Virve Jõgeva.  

Osavõtjate suhtlus on seejuures paindlik ehk igal juhil on küll üks mentor, kuid abi võib küsida ka teistelt. Näiteks 30-aastase rahvusvaheliste ettevõtete juhtimiskogemusega Anti Orava põhifookuses on olnud lipumastide valmistaja Flagmore, kuid tema nõu on küsinud ka teised. „See ongi programmi võlu, et ettevõttel on võimalus saada väga laiapõhjalist tuge erinevatelt mentoritelt,” ütles ta. Suhtlus mentoriga käib mentii dikteerimisel – juhil on oma soovid ja kindlad valdkonnad, kus ta tahab areneda ja selle põhjal kujunevad ka teemad, mida ühiselt ette võetakse. „Jäme ots on mentiide käes. Nemad otsustavad, kuidas programmi mentoreid parimal moel enda kasuks rakendada,” kirjeldas Orav.  

Juhid tunnistavad, et on hakanud ettevõtte kasvu pidurdama 

Programm on suunatud ettevõtete kasvu edendamiseks ning seega on ka juhtide mured tavaliselt arenguga seotud. Läbiva murekohana nähakse iseennast – juhtide suust kuuleb sageli tõdemust, et nad on muutunud ettevõtte kasvupiduriks. „Minu senises juhipraktikas on olnud ettevõtete kasvatamine alati põhifookuses, mistõttu on mul tekkinud suur kogemustepagas ettevõtte kasvu toetava juhtimissüsteemi rakendamisest. Seega pöördutakse minu poole sageli küsimusega, kuidas peaks ettevõtte juhtimine olema korraldatud nii, et see kasvu toetaks,” ütles Orav. 

Ka Virve Jõgeva on kuulnud juhtidelt sarnaseid probleemkohti. „Mentiid on arendanud suure kirega oma ettevõtet ja jõudnud sellisesse punkti, kus on vaja meeskonda rohkem kaasata, delegeerida ja teha strateegilisi otsuseid. Seni on nad juhina olnud igas valdkonnas põhilisteks eestvedajateks. Kokkuvõttes tekib olukord, kus juht ei suuda enam ise kõigega tegeleda, kuid puudub kindlus teatud valdkondi edasi delegeerida. Samuti ei ole meeskonnal valmidust ülesandeid üle võtta,” kirjeldas ta. 

Orav selgitas, et paljud programmis osalevad ettevõtted on suhteliselt väiksed ning juhitud asutaja poolt, kes pole sageli professionaalne juht, kuid kellel on väga tugev toote, teenuse ja kliendi kogemus. „Teatud kasvufaasis ei suuda selline juht enam ettevõtet edasi viia. Arenguks on vaja juhtimissüsteemi, mis võimendaks organisatsiooni ja inimesi. Samas, kui juht on juba programmiga liitunud ning teadvustab oma arenguvajadust, siis on pool võitu juba olemas,” lisas ta. 

Kõik programmis osalenud ettevõtted loovad programmi lõpuks oma ettevõtte vajadustest lähtuva kasvuplaani. Orav näeb seejuures mitu ettevõtet, kelle arenguplaan on väga kvaliteetne – seal on ambitsiooni, strateegilist selgust ja reaalsusetaju. Kahe ettevõtte arenguplaanid, keda ma olen nõustanud, on reaalselt väga rakendatavad,” tõi ta näiteks. 

Võimalus kohtuda inspireerivate inimestega ning kasvatada oma võrgustikku 

Kuigi programm on ehitatud üles mentiide jaoks, siis annab see ka mentorile väga palju juurde. Eelkõige on tegemist hea võimalusega kasvatada oma võrgustikku. „Meil on grupis üle 50 erinevas valdkonnas tegeleva ettevõtliku inimese, kellega on huvitav rääkida nii tööst kui ka muudel teemadel. Tippjuhi elu on üksik – sa pead otsuseid ise tegema ja üksi hakkama saama. Pole palju inimesi, kellega oma mõtteid põrgatada. Selline programm annab väga palju laiemat vaadet,” ütles Jõgeva.  

Lisaks saavad ka mentorid osaleda koolitustel koos mentiidega. Orava sõnul saavad ka kogenud juhid endale uusi teadmisi. „Teoreetilised koolitused tuletavad meelde varasemalt omandatu ja lisaks saab juurde erinevaid uusi käsitlusi ja tööriistu,” ütles ta. Ka Anneli Aljas kiitis koolitajaid ja loengute pidajaid. „Ma olen neist kahte juba oma ettevõttes kaasanud. Lisaks tekkinud kontaktidele, olen võtnud ühe varasema mentori omakorda endale mentoriks. Ka mul on juhina omad väljakutsed ja neid on tore arutada kellegagi, kes mind mõistab,” ütles ta.  

Kasva suureks mentorlusega

Uude juhtide mentorprogrammi kandideerimine on avatud kuni 6. juunini. Osalema on oodatud ettevõtte juhid ja omanikud, kellel on konkreetsed ning ambitsioonikad eesmärgid, mida soovitakse programmis saavutada. Programmi rõhk on ettevõtte kasvuvõimaluste leidmisel, kasvu takistuste kõrvaldamisel ja organisatsiooni arendamisel selliselt, et see oleks juhist maksimaalselt sõltumatu.

Jaga postitust

Tagasi üles