Vaata peasisu

Lühiküsitlus Tallinna ettevõtlusteenuste teemal, 2012

EASi ja KredExi ühendasutus
1. juuni 2022
2 min

Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse avalike teenuste ja linnauuringute osakond viis koostöös Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonnaga ajavahemikul 25.01-07.02. 2012 Tallinna ettevõtjate seas läbi küsitluse, mille eesmärk oli uurida, millist infot ja milliseid teenuseid Tallinna ettevõtjad vajavad. Tegemist oli veebiküsitlusega, ankeedid saadeti e-postiga valikuliselt 900-le Tallinna ettevõtjale, kes on pöördunud Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtja infopunkti. Ankeedi täitis ära kokku 142 inimest.

Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtlusalastest teenusest on kõige tuntumad ettevõtlusalased infopäevad. Tuntuselt teisel ja kolmandal kohal on suhteliselt võrdselt ettevõtlusalane nõustamine infopunktis ning äriplaani koostamise baaskursus. Veidi vähem teatakse ettevõtlusinkubaatoris pakutavaid teenuseid. Mitte ühestki loetletud teenusest ei olnud varem kuulnud 14% vastajatest. Teenustega on üldiselt paremini kursis naised, noored ning kõrgema haridusega vastajad.

Kõige vajalikumaks peetakse seda sama teenust, mis osutus ka kõige tuntumaks ehk siis ettevõtlusalaseid infopäevi. Väga vajalikuks peetakse ka ettevõtlusalast nõustamist nii ettevõtja infopunktis kui ettevõtlusinkubaatoris. Seega võib öelda, et ettevõtjad soovivad eelkõige tasuta nõustamisteenuseid. Tasulistest teenustest peetakse kõige vajalikumaks abi saamist rahastus-taotluste kirjutamisel.

Kui teiste vastajagruppide vahel on erinevusi küllalt vähe, siis haridusgruppide võrdlemisel on näha, et ilma kõrghariduseta ettevõtjad vajavad kõiki loetletud teenuseid veidi rohkem kui kõrgharidusega ettevõtjad.

Kõige rohkem vajatakse infot ettevõtlustoetuste kohta. Keskmisest suuremat huvi tuntakse veel selliste teemade vastu nagu maksud, muudatused seadusandluses, raamatupidamine, turundus, venekeelne info, koolitused ja konsultatsioonid, kuidas alustada ettevõtlusega ning ettevõtete rahastamisvõimalused.

Tutvu uuringuga lähemalt

Jaga postitust