Vaata peasisu

Lõppes innovatsiooni toetavate hangete esimene voor

EASi ja KredExi ühendasutus
8. juuli 2016
2 min

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus alustas käesoleva aasta aprillis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt ellu kutsutud innovatsiooni toetavate hangete programmiga, mille eesmärgiks on tõsta avaliku sektori hankijate teadlikkust ja võimekust hankida innovaatilisi lahendusi.

Esimesse taotlusvooru, kus riigihangete seaduse mõistes riigihanke kohuslastel (sh kohalikel omavalitsustel) oli võimalik taotleda toetust innovatsiooni edendavate hangete läbiviimiseks, laekus seitse taotlust viielt avaliku sektori asutuselt. Taotlust taotleti kokku 1 685 134 euro eest.

Toetust sai taotleda nii lepingu eseme ostmiseks kui ka hanke korralduseks vajalikeks tugitegevusteks, nagu õigusalane nõustamine, projektijuhtimine ja turuanalüüs.
„Mul on hea meel, et tegime suure sammu selle suunas, et kasutaksime üha enam innovatiivseid hankeid. Uudsete lahenduste hankimine võimaldab kasutada riigi rahakotti targalt, loob paremaid avalikke teenuseid ja ergutab samas ka ettevõtjaid innovatsiooni pakkuma, mitte ei osta ilmtingimata madalaimat hinda, vaid otsib parimat hinna ja kvaliteedi suhet,“ ütles ettevõtlusminister Liisa Oviir.

Innovatsiooni toetavate hangete programmist saab hankija nii rahalist tuge kui ka teadmisi, kuidas viia läbi hange, mille tulemusel avalikud teenused paraneksid ja kaasaaegsemaks muutuksid. Pakkujale annab tarkadel hangetel osalemine võimaluse koostöös hankijaga töötada välja unikaalseid tooteid ja teenuseid, mis muudavad ettevõtte konkurentsivõimelisemaks ja edukamaks.
„Innovatsiooni toetav hange tähendab seda, et hankedokumentides detailselt kirjeldatud toodete või teenuste asemel hangitakse lahendusi püstitatud probleemidele. Selline lähenemine eeldab loovat mõtlemist nii hankijatelt kui ka lahendusi väljatöötavatelt pakkujatelt,“ selgitas EASi ettevõtluse ja ekspordi keskuse direktor Tea Danilov.

Vabariigi valitsus on Eesti konkurentsivõime kava tegevuskavas seadnud eesmärgiks, et 2020. aastaks tõuseb innovatsiooni toetavate riigihangete osakaal 3 protsendini. Igal aastal ostab Eesti riik keskmiselt 2 miljardi euro eest asju, teenuseid ja ehitustöid.

Innovatsiooni toetavate hangete programmi abil toetatakse hanke kõiki etappe, alates vajaduse määratlemisest kuni hankelepingu lõppemiseni.
Toetusmeede rakendub nutika spetsialiseerumise valdkondades, milleks on 1) info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, sh horisontaalselt teistes valdkondades, 2) tervisetehnoloogiad ja 3) ressursside efektiivsem kasutamine, sh tark ehitus. Toetusmäär on 50% ja maksimaalne toetussumma 500 000 eurot. Järgmine taotlusvoor kuulutatakse välja 2016. aasta lõpus.

Lisainformatsiooni leiab http://www.eas.ee/teenus/tark-hankimine/

Jaga postitust

Tagasi üles