Vaata peasisu

Loomesektorit julgustatakse koostööle teiste sektoritega

EASi ja KredExi ühendasutus
30. november 2015
2 min

30. november 2015

Täna, 30. novembril avas EAS loomemajanduse arendamise meetmes uue tegevuse „Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega“, mis on suunatud loomemajanduse ja teiste majandussektorite koostööprojektide elluviimisele.

EASi loomemajanduse programmi koordinaatori Katrin Pööra sõnul saavad ettevõtted äsja avatud tegevuse kaudu arendada oma tooteid ja teenuseid ning ärimudeleid, müüki ja turundust. „Nende tegevuste tulemusena peab suurenema ettevõtete lisandväärtus ja ekspordivõimekus. Eesmärk on toetada eelkõige võimalikult laiapõhjalise mõjuga projekte,“ lisas Pööra.

Kultuuriministeeriumi loomemajanduse nõunik Anu-Maaja Pallok täiendas, et toetust saavad taotleda väike- ja keskmise suurusega ettevõtted, kes ei tegutse loomemajanduse valdkondades, kuid soovivad kaasata loomesektoris tegutsevaid ettevõtteid oma arenguplaanide elluviimisesse. „Näiteks võivad turismi- ja disainisektori esindajad ning kultuuripärandi kandjad jõuda oma eriomaste teadmiste ning oskuste kombineerimise kaudu uudsete lahenduste ja turuvõimalusteni. Samuti ka näiteks eksportöörid erinevatest tööstusharudest saavad kasvatada loomesektori kaasamise abil lisandväärtust ja aidata seeläbi loomeettevõtjaid välisturgudele. Tulemuste saavutamiseks on oluline eesmärkide ühisosa leidmine ja partnerlus võrdsetel alustel,“ selgitas Pallok.

Toetus ühe projekti kohta on kuni 50% projekti maksumusest ning maksimaalselt kuni 20 000 eurot. Tuleb arvestada, et projekti omafinantseering peab sisaldama vähemalt poole ulatuses kasusaajate rahalist panust. Loomemajanduse sektoris tegutsevaid ettevõtjaid käsitletakse teenusepakkujatest kasusaajatena, kes samuti panustavad rahaliselt projekti elluviimisesse.

Taotlusi saab esitada  jooksvalt läbi EASi e-teeninduse. Tegevuse eelarve on 700 000 eurot.  Projekte rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisainfo: http://arhiiv.eas.ee/loomemajandus  

Jaga postitust

Tagasi üles