Vaata peasisu

Loomemajanduse meetme uuenenud määrus loob parema õigusselguse

EASi ja KredExi ühendasutus
19. jaanuar 2018
2 min

Alates tänasest, 19. jaanuarist hakkas kehtima uuenenud loomemajanduse meetme määrus. Muudetud määrus tagab parema õigusselguse nii toetuse taotlejatele kui ka toetuse andjale ning võimaldab loomeettevõtjatel oma ekspordivõimekuse kasvatamiseks viia tegevused ellu pikema perioodi jooksul.  

Kultuuriministeeriumi loomemajandusnõuniku Anu-Maaja Palloki sõnul puudutavad olulisimad muudatused loomeettevõtjatest toetuse taotlejaid ning tugistruktuuride elluviidavates projektides osalevaid kasusaajaid. „Kui varasemalt oli loomeettevõtjatel ekspordivõimekuse arendamise projekti elluviimiseks ette nähtud kuni 12 kuud, siis nüüdsest on selleks aega 6 kuni 24 kuud. Projektiperioodi pikendamise vajadus tulenes sellest, et seni toetatud projektidest on 38% vajanud projekti tegevuste elluviimiseks lisaaega. Pikem periood võimaldab ettevõtjatel rohkem ja paindlikumalt tegevusi teha, mis toovad juba projekti lõpuks reaalseid tulemusi ja soovitud muutusi,“ selgitas Pallok. Ta lisas, et pikem projektiperiood kehtib nüüd ka loome- ja teiste valdkondade ettevõtjate ühistele arendusprojektidele.

Teise olulise muudatusena tõi Pallok välja muudatused inkubatsiooniteenuste toetamises. „Uues määruses on inkubatsiooniteenuste osas selgemalt välja toodud, et teenuse osutajaks saavad olla ka ärikiirendid ning sihtgrupi hulka kuuluvad ka loomemajanduse sidusvaldkondades alustavad ettevõtjad, näiteks arhitektuuri valdkonna puhul insenerid, projekteerijad, audiovisuaalvaldkonna puhul järeltootmise ja levitamisega tegelevad ettevõtjad ja nii edasi,“ kirjeldas Pallok.

Uuenenud loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimuste ja korraga on võimalik tutvuda Riigi Teatajas. Rohkem infot loomemajanduse arendamise meetme kohta leiab Kultuuriministeeriumi veebilehel ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) veebilehel.

Perioodil 2014-2020 toetab Euroopa Liit Eesti loomemajanduse arengut Euroopa Regionaalarengu Fondist kokku kuni 20 miljoni euroga. Loomemajandamise arendamise meetme rakendusasutuseks on Kultuuriministeerium, kelle koostööpartneriks meetme rakendamisel on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja rakendusüksuseks on EAS.

Lisainfo:

Anu-Maaja Pallok
Kultuuriministeeriumi loomemajandusnõunik
[email protected]
628 2234

Jaga postitust

Tagasi üles