Vaata peasisu

Kümme reaalajamajanduse projekti said toetust

EASi ja KredExi ühendasutus
17. juuli 2023
2 min

EASi ja KredExi ühendasutus toetas ettevõtete reaalajamajandust edendavate äritarkvaralahenduste kasutuselevõtmist 563 tuhande euroga.

Toetuse abiga saavad kümme ettevõtet võtta projekti lõpuks kasutusele uudse ja ettevõtte jaoks vajaliku äritarkvara, mis on loodud äriprotsesside – näiteks finants, personal, müük, ost, tootmine vms haldamiseks. Kasutusele võetav äritarkvara aitab suurendada ettevõtte tõhusust läbi automatiseerimise ja parema andmetöötluse ning vähendada ettevõtja halduskoormust.

Toetuse suurus ettevõtte kohta oli kuni 100 000 eurot ning projektid lõppevad käesoleva aasta lõpuks. Peamiselt taotleti toetust e-arvete automaatse kontrolli arenduseks, ostu- ja müügiarvete protsessi ning tööajaarvestuse protsessi automatiseerimiseks.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtlus- ja tarbimiskeskkonna asekantsleri Sandra Särava sõnul aitab toetus kaasa innovatsioonile ja seeläbi laiemale majandusarengule. „Täna on ettevõtetel mitmeid murekohti, mida aitaks lahendada digitaliseerimine ning ettevõtja vajadustele vastava äritarkvara arenduse kasutusele võtmine. See aitab tagada selle, et töötajad kasutavad tööaega ettevõttele enam väärtust loovatele tegevustele,“ selgitas Särav ning lisas, et õigeaegselt ja vajaliku struktuuriga ning standardiseeritult esitatud andmed aitavad langetada ka paremaid juhtimisotsuseid.

Sügisel on planeeritud avada reaalajamajanduse lahenduste piloteerimise toetusmeetme järgmine taotlusvoor. Selles taotlusvoorus toetatakse eksperimentaalarendusena andmepõhise aruandluse prototüüpide väljatöötamist. Täna on ettevõtjate aruandluskohustus suur: arvukate aruannete täitmine tähendab nii aja- kui rahakulu. Andmepõhise aruandluse prototüübi ülesandeks on automatiseerida andmevahetust. Eesmärk on, et aruandluskohustuslasest ettevõtja saab kasutajasõbraliku lahenduse andmete automaatseks esitamiseks riigile.

Reaalajamajandus on digitaalne ökosüsteem, kus tehingud osapoolte vahel toimuvad reaalajas või peaaegu reaalajas struktureeritud masinloetavate ja standardsetes vormingutes digitaalandmete võimalikult automaatse vahetamise teel. Toetus lähtub Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse arengukava 2021–2035 eesmärkidest, millega vähendatakse ettevõtja halduskoormust, soodustades reaalajamajanduse arengut ja rakendamist ning sellega viiakse ellu „Reaalajamajanduse visioonis 2020–2027“ sätestatud eesmärke.

Tegevust rahastatakse teadusele ja innovatsioonile ettenähtud riigieelarvelistest vahenditest.

Vaata täiendavat infot: Reaalajamajanduse äritarkvara lahenduste toetus – EASi ja KredExi ühendasutus

Jaga postitust

Tagasi üles