Vaata peasisu

Kuidas Eesti ettevõtted saaksid aidata Prantsusmaad roheenergiale üleminekul

EASi ja KredExi ühendasutus
11. detsember 2023
3 min

Majanduskriis ja aina tihenev rahvusvaheline konkurents on sundinud Prantsusmaad tugevdama oma tööstus- ja energiasõltumatust. Prantsuse valitsus ja ka ettevõtted on üles näidanud suurt koostööhuvi Eesti innovaatiliste energiaettevõtetega. Eesmärgid on seatud, raha on olemas – kindlasti on meie ettevõtetel hea aeg oma lahendusi Prantsusmaa turule eksportida!

Prantsusmaa investeerib palju, et meelitada ligi innovaatilisi energialahendusi

Tööstus on Prantsusmaal suure emissiooniga sektor, mis tekitab üle 20% riigi kasvuhoonegaaside emissioonist. Kui seal tahetakse saavutada 2050. aastaks süsinikdioksiidi neutraalsuse eesmärki, tuleb kiiresti kasutusele võtta mitu meedet, et vähendada heitkogust juba 2030. aastaks 81% võrra. Rohelise energia kasutuselevõtt on Prantsusmaa süsinikdioksiidiheite vähendamise kava üks alustalasid, mille jaoks on eelarves ette nähtud 4 miljardit eurot. Erilist tähelepanu pööratakse endiselt rohelisele vesinikule ja hiljuti anti teada, et pannakse püsti neli elektrolüüsilahendusega suurtehast, et saada selles segmendis maailma liidriks.

Prantsusmaa on teinud ka märkimisväärseid jõupingutusi, et meelitada ligi välismaiseid ettevõtteid. President Emmanuel Macron on rohelise energia seaduse põhjal kuulutanud välja rea erakorralisi toetusi, et hõlbustada välisriikide ettevõtete tegutsemist. Uus seaduseelnõu hõlmab maksusoodustusi, mis katavad kuni 40% ettevõtete investeeringutest Prantsusmaal. Eelkõige soovitakse oma turul näha ettevõtteid rohelise vesiniku, tuuleenergia, soojuspumpade, akude ja päikesepaneelide sektorist. Roheline seadus on olnud eriti kasulik Prantsusmaa põhjaosale, kus paljud välismaised kontsernid on teinud märkimisväärseid investeeringuid oma tehaste rajamiseks.

Võimalused transpordi ja rasketööstuse valdkonnas

Ka see võiks Eesti ettevõtteid kõnetada… Pariisi kliimakokkulepe on näidanud, et Prantsusmaa transpordivaldkond vajab ökoloogilise ülemineku jaoks märkimisväärseid investeeringuid puhtasse energiasse ja digilahendustesse. Prantsuse sadamad kohandavadki juba oma infrastruktuuri uute tehnolahenduste jaoks. Näiteks Bordeaux’ sadama moderniseerimiskava hõlmab koostööd digitaal- ja rohelise energia valdkonna idufirmadega. Lennujaamad seisavad samuti silmitsi suurte ümberkorraldustega. Vinci, Air Liquide ja Airbus on ühendanud jõud, et toetada rohelise vesiniku kasutuselevõttu, pidades silmas rohelise lennunduse arengut.

Lõpuks pakuvad ELi õigusaktid nagu RefuelEU ja FUELEU samuti seadusraamistikku rasketööstuses, sealhulgas lennunduses ja laevanduses. Hea näide on Safrani hiljutine investeering Saksa idufirmasse Ineratec. See võimaldab Prantsuse lennunduskontsernil arendada süsinikdioksiidi neutraalseid sünteetilisi kütuseid.

Partnerlus Prantsuse ettevõtetega – lihtne viis turule sisenemiseks

18. oktoobril Pariisis allkirjastatud vastastikuse mõistmise memorandum keskkonnasäästlike tehnoloogiate valdkonnas sillutab kindlasti teed teadus- ja arendustegevusele Eesti ja Prantsuse ettevõtete vahel ning tugevdab kaubanduskoostööd. Näiteks saab tuua Elcogeni või Stargate Hydrogeni, kes on juba ametlikult sõlminud partnerlussuhted Prantsuse ettevõtetega Genvia ja McPhy Energy, et pakkuda Euroopas uusi energialahendusi. Evecon lõi hiljuti partnerluse Corsica Solega, et toetada akupargi arendamist Eestis.

Ka Eesti idufirmad võiksid Prantsuse kontsernide innovatsioonilaboritega ühineda, et saada rahvusvahelist kogemust, osaledes suurtes projektides. Näiteks Gridio ja Rexplorer võeti hiljuti Total Energiesi kiirendusprogrammi, Eesti ettevõte H2electro aga valiti programmi Evolen, mida haldab Prantsusmaa energiaassotsiatsioon ja mida toetavad sellised suurkontsernid nagu Veolia, Sapem ja Subsea.

Kui olete huvitatud Prantsusmaa turust, võtke lisateabe saamiseks julgelt ühendust Prantsusmaal asuva ekspordinõunikuga.

Steve Cesse

ekspordinõunik (Prantsusmaa)

+33 (0)7 6526 9402
[email protected]

Keeled: prantsuse keel, inglise keel

Jaga postitust

Tagasi üles