Vaata peasisu

Kui suure osa Soome elamuremondist haaravad Eesti ettevõtted?

EASi ja KredExi ühendasutus
21. juuni 2021
3 min

Soome elamufond vananeb aasta-aastalt ning hoonete renoveerimisest kujuneb miljardiäri. Õige lähenemisega saaksid Eesti ettevõtted sellest hiigelturust võtta arvestatava osa.

Kõigi Soome elamute, teede ja sildade hooldamiseks ja renoveerimiseks tuleks kahekordistada täna selleks kuluv investeering, kuid veelgi kehvemas seisus on Soome veevarustusvõrk, mille täielik renoveerimine eeldaks vähemalt kolmekordset investeeringu suurendamist. Kogu Soome elamute ja avaliku infrastruktuuri seisukorra parandamisele võiks aga erinevatel hinnangutel kuluda enam kui 60 miljardit eurot.

Igal juhul on elamute renoveerimine Soomes häid võimalusi pakkuv sektor, sest ainuüksi niiskusest tekitatud kahjude eemaldamiseks eramutes kulutatakse Soomes igal aastal umbes 400 miljonit eurot.

Renoveerimisnõudluse tipp on lähedal

Allolevast tabelist tuleb esile, et üsna suur osa Soome elamuid on ehitatud aastatel 1960-1989, ehk just see osa elamispinnast on tänaseks jõudnud vanuseni, kus renoveerimist ei ole enam võimalik edasi lükata ja tänu millele ennustatakse lähiaastatel renoveerimisnõudluse tipu saabumist.

 

Ehitusaasta  Eramud  Ridaelamud  Kortermajad  KOKKU 
-1945  16 000 000  500 000  7 500 000  24 000 000 8% 
1945–1959  26 300 000  500 000  8 900 000  35 700 000 12% 
1960–1969  14 200 000  1 900 000  15 900 000  32 000 000 11% 
1970–1979  22 100 000   7 600 000   23 600 000   53 300 000 18 % 
1980-1989  29 300 000  11 500 000  12 100 000  52 900 000 18% 
1990-1999  19 100 000  5 700 000  10 900 000  35 700 000 12% 
200-2009  22 300 000  4 300 000  10 100 000  36 700 000 13 % 
2010-  10 600 000  1 900 000  7 300 000  19 800 000 7% 

Soome Ehitustööstuse Liidu loodud ASKO mudeli kohaselt on aastatel 2021–2025 ainuüksi Soome elamute renoveerimise vajadus 9,4 miljardit eurot aastas. Soome statistikaameti andmetel on tegelik investeering viimastel aastatel ulatunud 6,2-6,7 miljardi euroni aastas. Ligi kolmandik nõudlusest on seotud kuue suurema linnaga. Umbes 70 protsenti renoveerimisvajadusest on hooneosade tavapärane kulumisest, vananemisest ja kahjustustest tingitud remont. 23 protsenti on hooldus, mis hoiab ära iga-aastase remondi või tekkida võivad kahjustused. Ning ülejäänud 7 protsenti kulutatakse niiskuskahjustuste parandamisele ja ligipääsetavuse parandamisele.

Innovatiivsete lahenduste pakkujatele terendab hiigelturg

Siinkohal on tähtis küsimus – kui suur osa nendest töödest tehakse kodumajapidamiste poolt ise ja kui palju ostetakse teenusena sisse? Erinevate uurimuste põhjal kaetakse ainult 20% eramajade ja vaid 10% ridaelamute- ja kortermajade renoveerimistöödest omanike/elanike isikliku tööpanusega. Ülejäänud summa läheb jagamisele erinevate teenusepakkujate vahel.

Kogu Soome ehitusturgu tabas mullu mõningane kahanemine, kuid kasv jätkus taas tänavu kevadel. Aastal 2020 kulus kogu ehitusturust uusehitustele 15,9 miljardit eurot, renoveerimisele 14 miljardit eurot ning muule hoonetega seotud infrastruktuurile 7 miljardit eurot.

Soome ehitusturu käibe ja müügimahu aastane muutus (allikas: Soome statistikaamet)

Järgnevast tabelist nähtub erinevate ehitusvaldkondade kasvudünaamika Soomes.

(allikas: Soome statistikaamet)

Kuigi järgmiseks kümneks aastaks prognoositakse elamumajanduse renoveerimispuudujäägi mahuks umbes 11 miljardit eurot, siis teenusepakkujate vahel jagatakse igal aastal Eesti mõistes siiski fenomenaalselt suur summa. Kui suure osa nendest miljarditest haaravad Eesti ettevõtted? Just nii suure kui vaja, eeldades, et lisaks tavapärasele renoveerimistööle suudavad nad pakkuda tarku, innovatiivseid ja kvaliteetseid lahendusi.

Täpsema info saamiseks ja mõtete vahetamiseks tasub Soome elamufondi renoveerimisest huvitatud ettevõtetel võtta ühendust EASi esindajaga Soomes.

Aide Tõnts
EASi ekspordinõunik Soomes
[email protected]

Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Jaga postitust

Tagasi üles