Vaata peasisu

KredEx

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ja KredEx ühinesid 2022. aasta alguses ning uue organisatsiooni juriidiline nimi on Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus. Lõplik ühinemine toimub 2022. a jooksul ja üleminekufaasis jätkub teenuste pakkumine KredExi ja EASi kaubamärkide alt.

KredEx pakub ettevõtetele kiiremaks arenguks ja välisturgudele turvaliseks laienemiseks laene, riskikapitali, krediidikindlustust ja riigi garantiiga tagatisi.

KredExi koosseisus tegutseva Startup Estonia üksuse eesmärk on arendada startup-ökosüsteemi ja esindada katusorganisatsioonina idusektori huve, et Eestist võrsuks üha uusi tehnoloogiavaldkonna edulugusid. Iduettevõtlus on võtmetähtsusega valdkond digi-, rohe- ja innovatsioonipöörde elluviimisel.

Eraisikutele pakutakse kodu soetamiseks ja energiatõhususe suurendamiseks riigi garantiiga käendusi ja toetusi. Korteriühistutele ja kohalikele omavalitsustele pakub KredEx laene, käendusi ja toetusi, mille eesmärk on parandada hoonete kvaliteeti, eluasemepiirkondade väljanägemist, funktsionaalsust ja turvalisust, samuti pikendada hoonete eluiga ja suurendada nende energiatõhusust.

Loe lähemalt

Alates loomisest on KredEx

  • taganud enam kui 4000 ettevõtte kohustusi kogusummas üle 1 miljardi euro
  • teinud ettevõtjatele kättesaadavaks üle 2,2 miljardi euro, tänu millele on loodud üle 17 000 töökoha
  • aidanud rohkem kui 105 000 perel rajada või korda teha oma kodu
  • parandanud rohkem kui 17 000 vähekindlustatud lapse elamistingimusi

KredExi teenused

Üks sagedasemaid takistusi ettevõtte loomisel ja laiendamisel on rahastuse või tagatise puudus. Balti riikides asub 80% töökohtadest väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes. Meie kõigi jaoks on tähtis, et need ettevõtted saaksid areneda ja kasvada.
Pakume rahastustuge nii äsja loodud kui ka ennast juba tõestanud, arenevatele ettevõtetele.
Eri arengufaasides ettevõtete rahastamisvajadused ja võimalused on erinevad. Oleme loonud tingimused, mis aitavad ka alustaval ettevõttel kasvada ning luua uuenduslikke tooteid ja teenuseid.

Lisaks pakume fondifondide kaudu riskikapitali. Meie eesmärk on tagada piisav kohalik kapitalipakkumine ning riski- ja erakapitalituru terviklik areng.

KredExi sidusettevõte AS KredEx Krediidikindlustus aitab Eesti ettevõtetel maandada nii ekspordi kui ka kodumaise müügiga seotud krediidiriske, mis eelkõige tekivad maksmata arvetest ja võivad seega pärssida ettevõtte arengut.

KredExi üks põhitegevus on võimaldada inimestel osta või korda teha oma kodu. Aitame seda teha väiksema omafinantseeringuga või toetuse abil.
Eluaseme nüüdisajastamine nõuab rahalist investeeringut. Pakume eraisikutele ja peredele kulude vähendamiseks otsetoetusi. Oma käendusega soodustame ka suures mahus rekonstrueerimist laenu abil.

Loe lähemalt

Oluline on suurendada elamute energiatõhusust, sest see toob elanikele kaasa väiksemad kulud ning keskkonnasäästlikuma ja ilusama elukeskkonna.
Selleks pakume korterelamutele mitmesuguseid finantsteenuseid, mille abil on võimalik suurendada hoone energiatõhusust ja parandada sisekliimat.
Aitame kohalikul omavalitsusel rekonstrueerida ja ehitada energiatõhusaid ning tänapäevaseid üürielamuid. Lisaks toetame kasutusest välja langenud elamute lammutamist, et parandada elukeskkonda üle kogu Eesti.

Loe lähemalt

Tagasi üles