Vaata peasisu

Kontaktreisi õnnestumise aluseks on hea eeltöö

EASi ja KredExi ühendasutus
1. aprill 2019
4 min

Terasest ja roostevabast terasest valmistatud aknaid, uksi ja seinaosi valmistava Doordec OÜ ekspordijuht Marianne Purge jagab oma tähelepanekuid ja soovitusi kontaktreisideks ettevalmistuse osas.

Olime varasemalt võtnud osa Taani kontaktreisist, mis kujunes meie jaoks edukaks ja jäime rahule nii korraldusliku kui sisulise poolega. Soovisime seejärel Rootsi turul kliendibaasi suurendada, seega sündis otsus Rootsi kontaktreisil osalemiseks üpris lihtsalt. Rootsi kogemus õpetas, et rootslased on pigem avatud uutele tarnijatele ning positiivselt meelestatud Balti riikide ettevõtete poolt pakutava kvaliteedi suhtes. Reis algas sissejuhatava päevaga, kus Eesti saatkonnas Stockholmis läbi viidud seminaril toimusid Rootsi ärimaastikku ja turgu tutvustavad ettekanded ning oma kogemusi Rootsi turul läbi löömisest jagas üks Eestist pärit ettevõtja. Esimese päeva lõpus saime ka esimese praktilise kogemuse individuaalse kohtumisega kohaliku ettevõtjaga, selliseid tutvumisi toimus järgneva kolme päeva jooksul meie jaoks ühtekokku seitse.

Foto: Nikkila kool Allikas: doordec.ee/galerii

Meie eesmärk oli reisilt saada vähemalt 2-3 kontakti, kellega võiks koostööd edasi arendada, lisaks võib-olla õppida midagi uut turu kohta ning kuidas ja kas oma toodet kohandada, et see vastavale turule paremini sobiks.

Üheks oluliseks eelduseks kontaktreisi õnnestumiseks oli võimalikult täpse lähteülesande püstitamine – Rootsi turuga olime varemgi kokku puutunud, seega teadsime, kes on meie jaoks turul otsitav sihtgrupp ja saime profiili kirjeldamiseks tuua konkreetseid näiteid olemasolevate klientide põhjal. Muidugi uurisime enne kontaktreisi põhjalikult ettevõtete tausta, kellega kohtumised kokku olid lepitud.

Tänaseks, mil kontaktreisist on möödunud pea aasta, oleme kohtutud ettevõtetest kahega jõudnud esimeste tellimusteni. Paari ettevõtte puhul selgus kohapeal, et meie Eesti konkurendid on meist juba ette jõudnud ja on juba saanud pikaajalisteks tarnijateks. Kuid jäime reisi tulemustega rahule, sest ei lähtunudki ootusest, et kõigist kohtumistel osalenud ettevõtetest kujunevad meie uued püsikliendid. Pealegi saime lisaks kohtumistel osalenud ettevõtetele ka pika nimekirja teistest sõelal olnud kontaktidest, kellega ise tööd edasi teha.

Esimesel päeval toimunud seminari käigus andsid hea ülevaate Rootsi turust EASi kohalikud ekspordinõunikud, reisi ajal oli nende roll pigem taustajõuna kaasa aidata. Kuid tänu neile see reis üleüldse sündis ja soovitaksin sellistel kontaktreisidel osalemist eksportivale ettevõttele, kes soovivad oma kliendiportfelli vastavas sihtriigis suurendada ja otsivad selleks sobivaid ja efektiivseid töövahendeid. Küll aga tasub enne kandideerimist ennast kurssi viia kehtivate nõuetega, et olla kindel, kas toode või teenus vastavale turule ikka sobib.

Ettevõtja, tule tutvuma uute eksporditurgudega!

EAS ootab Hollandi, Austria, Norra, Saksamaa ja Šveitsi kontaktreisidele oma toodete ja teenuste ekspordist huvitatud ettevõtjaid, kes soovivad tutvuda uute eksporditurgudega ja saada sihtriigis esmased ärikontaktid.
Kontaktreis on EASi poolt pakutav uue ekspordituruga tutvumise teenus, mis aitab ettevõtjal jõuda selgema arusaamiseni, millised on tema toote/teenuse võimalused konkreetsel välisturul. Igale ettevõttele korraldatakse 5 ärikohtumist vastavalt tema tegevusvaldkonnale ja vajadustele. Lõpptulemusena peaks ettevõtja paremini aru saama oma ärivõimalustest valitud sihtriigis ning omandama isiklikud ärikontaktid, mida toimivaks koostööks või partnerluseks edasi arendada.
2019. aastal on EASi koostööpartneriks kontaktreiside läbiviimisel Gateway & Partners.
Kontaktreiside kalender:

  • Hollandi kontaktreis toimub 03.-07.06.2019* . Kandideerimine lõppenud.
  • Austria kontaktreis toimub 10.-14.06.2019*. Kandideerimine lõppenud.
  • Norra kontaktreis toimub 14.-18.10.2019*. Kandideerimise tähtaeg on 08.05.2019. Täiendav info siin.
  • Saksamaa kontaktreis toimub 28.10 – 01.11.2019*. Kandideerimise tähtaeg on 08.05.2019. Täiendav info siin.
  • Šveitsi kontaktreis toimub 18.-22.11.2019*. Kandideerimise tähtaeg kuni 08.05.2019. Täiendav info siin.

*Kontaktreiside kestvus on 3 päeva. Kalendris on märgitud kontaktreisi toimumise nädal, täpsed kuupäevad on selgumisel.

Lisainfo:

Tiina Tuisk
Projektijuht, Ettevõtluse keskus
Tel: 627 9443
[email protected]

Jaga postitust

Tagasi üles