Vaata peasisu

Konsultatsiooni- ja koolitusturg Eesti ärisektoris , 2005

EASi ja KredExi ühendasutus
27. mai 2022
2 min

Uuringu eesmärgiks oli kirjeldada üldiselt ära Eesti ärisektori (eraettevõtted) aktiivsus koolitus- ja konsultatsiooniteenuste tarbimisel ning tuua välja peamised probleemid, mis nimetatud teenuste kasutamist piiravad või takistavad. Lisaks sellele oli taotluseks saada esmane informatsioon ettevõtete ootustest avaliku sektori, sh. EAS-i rollist mõlema teenusevaldkonna arendamisel.

Uuring kuulub EAS poolt pakutavate struktuurifondide vahenditest rahastatavate programmide hulka Riikliku arengukava meetmete 1.2. ja 2.1. parendamiseks.

Kuna uuringu detailsem sisu ei olnud ülesandepüstituses avatud ning see pidi muuhulgas
selguma uuringu enda käigus, oli otstarbekas ehitada see üles kaheosalisena.

  1. Pilootuuring
    Viidi läbi kvalitatiivsete individuaalintervjuude meetodiga, mille raames intervjueeriti 18 ettevõtte koolitus-või konsultatsiooniteenuse ostuga seotud juhte. Pilootuuringu sisuks ja eesmärgiks oli koguda ja süstematiseerida nii ettevõtete koolituskui konsultatsiooniteenuse ostuga seotud olulisi nägemusi, hoiakuid, probleeme ja kogemuslikke aspekte, et koostada põhiuuringu küsimustik ja vältida ette väheolulisi, ning põhiuuringu küsitlustehnikat arvestades, raskestimõõdetavaid küsimusi. Pilootuuringu töökokkuvõte on EAS-le esitatud eraldi, ega sisaldu käesolevas aruandes.
  2. Põhiküsitlus
    Viidi läbi telefoniküsitluse meetodil, mille raames oli taotluseks küsitleda 750 ettevõtet vastavalt ettevõtluse proportsionaalsele jaotusele ettevõtete suuruse, piirkonna ja tegevusala lõikes. Seega esindab küsitlustulemus Eesti ettevõtluse läbilõiget.

Küsitlusperioodiks oli ajavahemik 31. mai -17. juuni 2005.

Intervjueeritavateks respondentideks oli mikro- ja väikeettevõtetes ettevõtte juht, kesksuurtes ning suurettevõtetes aga juhtkonna liige, kes oli pädev vastama konsultatsiooniteenuse, koolitusteenuse või mõlemal teemal (täpsustati kontaktivõtu käigus).

Tutvu uuringuga lähemalt

Jaga postitust

Tagasi üles