Vaata peasisu

Kolm teenust, millega ekspordinõunik abiks on

EASi ja KredExi ühendasutus
26. oktoober 2017
3 min

Uuele turule siseneda ei ole sugugi lihtne, liiati kui taustateadmisi on vähe ja infot huvipakkuval turul toimuva kohta napib. Eesti ettevõtete tegevuse laiendamisel tulevad appi välisriikides resideeruvad EASi ekspordinõunikud. Sellest teenusest saavad kasu nii juba eksportivad ettevõtjad kui ka need, kes sisenevad välisturule esimest korda.

Eesti ettevõtted on üha ambitsioonikamad ja 1,3 miljoni elanikuga koduturg kipub neile väikseks jääma. Tulenevalt ettevõtjate huvist tegutsevad ekspordinõustajad 12 riigis: Norras, Rootsis, Soomes, Taanis, Suurbritannias, Saksamaal, Prantsusmaal, Hollandis, Jaapanis, Hiinas, Indias ja Singapuris. Tegevuse alustamisel või uute partnerite otsimisel nimetatud riikides saavad ekspordinõunikud aidata kolmel peamisel viisil.

  • Eelnõustamine välisturule sisenemiseks

Eksportimist alustav või kavandav ettevõte saab eelnõustamisel ülevaate sihtriigis kehtivate vastava valdkonna regulatsioonide, standardite, litsentseerimisvajaduste ja kaubamärkidega seonduva kohta. Ettevõtja saab teavet nii riigi majanduskeskkonna ja ärivõimaluste kui ka toote ja teenuse turulesobivuse kohta. Tegemist on siiski eelnõustamisega, täpsematele küsimustele vastuste saamiseks aitab ekspordinõunik leida vajalikud kontaktid.

Eelnõustamise käigus võib selguda, et ettevõte ei olegi veel valmis välisturule sisenema ehk eksportiga alustama. Sel juhul anname nõu, kuidas edasi toimida, suuname EASi vastava ala eksperdi juurde.

Eesti ettevõtetele on eelnõustamise teenus tasuta.

  • Välisettevõtete ostusoovide teenindamine

Lisaks Eesti ettevõtete toetamisele teenindavad ekspordinõunikud välisettevõtteid, kes on huvitatud meie ettevõtete toodetest, teenustest ja lahendustest või ka allhangete tegemisest.

Eesti kuvand kvaliteetsete toodete ja lahenduste pakkujana kinnistub aasta-aastalt. Seega

otsivad välisriikide ettevõtted aina aktiivsemalt erinevate toodete, teenuste ja IT-lahenduste hankimiseks koostööpartnereid just siit.

Sageli ei suuda aga välisettevõtted sobivaid Eesti ettevõtteid ise üles leida. Takistuseks võib saada keelebarjäär, aga ka info- ja ajapuudus. EASi ekspordinõunikud saavad sel juhul välismaistele ettevõtetele pakkuda ostusoovide vahendamise ehk sourcing-teenust.

Sisuliselt tähendab sourcing välisettevõtete varustamist informatsiooniga võimalike koostööpartnerite kohta Eestis. Kui välisettevõte esindajad saabuvad Eestisse, aitavad nõunikud korraldada ärikohtumisi.

Sourcing-teenuse kasutamine on kõigile ettevõtetele tasuta.

  • Ekspordipartneri otsing

Eesti ettevõtete üks põhitakistus eksportimisel on välisturgudel õigete kontaktide puudumine. Konsultatsioonifirmade teenus on aga enamikule ettevõtetele liiga kallis. Probleemi lahendamiseks pakume ekspordipartneri otsingu teenust, et korralike toodete ja teenustega Eesti ettevõtetel ei jääks eksporditulu teenimata. Teenuse eesmärk on aidata Eesti eksportijatel leida välisturul kiiresti ja vähese vaevaga õige ekspordipartner, olgu selleks edasimüüja, agent, importija, esindaja või lõppklient.

Ekspordipartneri otsing on iga ettevõtte vajadustest lähtuv konsultatsiooniteenus, mille tellinud ettevõttele koostatakse vastava turu lühianalüüs. See sisaldab teavet konkurentsi, standardite, hinnataseme, võimalike barjääride ja muu olulise kohta. Põhieesmärk on otsida eksportija etteantud profiilile vastavaid potentsiaalseid klientide (partnereid), tekitada nendes Eesti ettevõtte vastu huvi  ning vastastikuse huvi korral leppida kokku ärikohtumisi. Ekspordinõunik saab vajaduse korral ka esmakohtumistel osaleda.

Ekspordinõunikult saadud teave aitab vähendada riske, mis on seotud välisturule sisenemisega. Edasised sammud seoses otsuste ja konkreetsete tegevustega tuleb ettevõtjal endal teha.

See teenus on tasuline ja maksab ettevõttele 500 eurot + km.

 

Enne iga teenuse kasutamist soovitame ettevõtetel end vastava turu avaliku infoga kurssi viia. Teavet eri turgude kohta leiab ka välisturu valiku veebilehelt.

Täpsemat teavet ekspordinõunike ja pakutavate teenuste kohta leiab EASi kodulehelt www.eas.ee/ekspordinounikud-valisriikides, kuhu oleme kogunud turuviiteid ning kus oleme vastanud peamistele korduma kippuvatele küsimustele eri turgude kohta.

 

Sven Aulik

EASi ekspordinõunike valdkonnajuht

 

 

Jaga postitust