Vaata peasisu

Kaks kolmandikku tööstusettevõtetest kasutavad digitaalseid tootmisseadeid

EASi ja KredExi ühendasutus
27. aprill 2020
3 min

Vahetult enne tervisekriisist tingitud eriolukorda läbiviidud uuring Eesti tootmisettevõtete seas tõi välja, et kahes kolmandikus ettevõtetes on tootmise mõnes etapis kasutusel arvuti abil juhitav tööpink või robot. Nendest ettevõtetest omakorda pooltel on digitaliseeritud enam kui 20 protsenti tootmisest.

EASi ettevõtluse keskuse direktori Tanel Rebase sõnul asetab eriolukorrast tingitud rahvusvaheline majandusseis ettevõtjad praeguseks täiesti teise situatsiooni võrreldes varasemaga ning mõtted arendustegevustest on asendunud enamikes juhtkondades kriisiplaanidega. „Samas on üks eelmisest kriisist saadud õppetund, et kriisi elasid paremini üle ettevõtjad, kes suunasid oma tähelepanu müügi jätkamisele või isegi kasvatamisele, mitte vaid kulude kokkuhoiule. Seetõttu võiks iga tööstusettevõtte kriisiplaani üks osa oIla praeguse tegevuse tõhustamine digitaliseerimise abil,“ ütles Rebane.

„Digitaliseerimine aitab leevendada tööjõupuudust, suurendada tarnekindlust ja -kiirust, võtta vastu andmetel põhinevaid strateegilisi otsuseid ning luua uusi ärimudeleid. Kõik see võimaldab tööstusettevõttel suurendada oma tulu, pakkuda klientidele innovatiivseid lahendusi ning laiendada oma äritegevust kriisist väljumiseks,“ selgitas Rebane.

Euroopa Komisjoni digitaalse konkurentsivõime raport on järjepanu tõdenud, et Eesti majanduse jätkuv väljakutse on ettevõtluse digitaliseerimine. Digitehnoloogia integreeritus tööstussektoris oli ELi riikide võrdluses eelmisel aastal 16. kohal, mis võrreldes 2017. aastaga on küll kolme koha võrra parem. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EASi) tellimusel tänavu veebruari lõpus ja märtsi alguses läbiviidud uuringu tulemused näitavad paraku, et 2020. aasta alguseks ei ole tööstusettevõtted olulist sammu digitaliseerimiseks edasi astunud.
Suures pildis on tööstusettevõtete automatiseerituse suurusjärgud jäänud võrreldes eelmise aastaga muutumatuks – 64 protsendil küsitletud ettevõtetes on arvutiga juhitavaid masinaid, 36 protsendil ei ole. Samas on näha, et mõningad juba varem osaliselt digitaliseerimist alustanud ettevõtted on investeeringutega jätkanud ning suurendanud oma automatiseerituse osakaalu.

Nii on näiteks suurenenud toiduainetööstuses ettevõtete osakaal, kus on digitaliseeritud 60 protsenti või enam tootmisest – varasema 20 protsendi asemel on üle poole tootmisliinidest digilahendustega 33 protsenti ettevõtetel. Metalli-, metallitoodete ja transpordivahendite tootmises on suurenenud 5 protsendilt 12 protsendini ettevõtete osakaal, kus on digitaliseeritud rohkem kui 60 protsenti tootmisest.
Tootmisprotsesside digitaliseerimise väike edasiminek on suurem ka eelkõige ettevõtetes, kus töötab 50 või enam inimest. Kümnest keskmise suurusega tööstusettevõttest üheksal on vähemalt üks arvutiga juhitav masin. Uuring viitab ka vähesele aga olulisele mõtteviisi muutusele – tööstusettevõtted näevad üha enam enda tootmise digitaliseerimise võimalusena just robotite kasutamist. Kõige enam mõistetakse digitaliseerimise all siiski jätkuvalt uute arvutiprogrammide kasutuselevõtmist või juhtimisprotsesside tõhustamist digirakenduste abil.

Eesti tööstusettevõtete tootmisprotsesside juhtimise digitaliseerimise uuringu tellis EAS ja viis läbi uuringufirma Rait Faktum-Ariko. Telefoniintervjuudena läbiviidud uuringus osales 300 ettevõtet üle kogu Eesti.

Tutvu uuringu kokkuvõttega SIIN

Jaga postitust

Tagasi üles