Vaata peasisu

Kagu-Aasias virvendab Vietnami täht

EASi ja KredExi ühendasutus
20. september 2022
3 min

Vaevalt leidub kedagi, kes kahtleks ekspordi vajalikkuses. Eksport aitab suurendada ettevõtete käivet ja kasumit, kuid samas ka luua võimalusi äririskide maandamiseks erinevatele turgudele laienemise läbi. See omakorda aitab omandada uusi teadmisi ja kogemusi, mis võivad viia uute tehnoloogiate ja turupraktikate loomiseni.

Riiklikult on eksport ülimalt oluline kohaliku majanduse stimuleerimiseks tuluvoogude loomise kaudu peamiselt töökohtade loomise pärast. Euroopa Liidu ekspordimahtude pidev kasv on avaldanud otsest mõju töökohtade loomisele ning EL statistika kohaselt toetas 2019. aastal Euroopa Liidu eksport ühendusevälistesse riikidesse vähemalt 38 miljonit töökohta.

Möödunud aastal kuulus Eesti Euroopa Liidu liikmesriikide seas kolme tippriigi hulka, kes suutis kasvatada oma ekspordimahte ühendusevälistele turgudele. EASi Aasia keskuses oleme pühendunud Eesti ettevõtete aitamisele kaugematele eksportturgudele. Siiani on Eesti ettevõtete jaoks peamisteks turgudeks Aasias olnud Hiina, Jaapan ja India, kellele järgnevad Lõuna-Korea ja Singapur. Eesti ekspordimaht Aasia suunal ulatus mullu kokku 1,2 miljardi euroni.

Miks Kagu-Aasia?

Ülaltoodut silmas pidades ning mõistes vajadust mitmekesistada ekspordisuundi kogu riigi majandustegevuse mastaabi suurendamiseks, on EAS liikumas uutele jahimaadele ka eksporditurgude osas.

Konkreetsemalt on senistele Aasia riikidele lisandumas Kagu-Aasia regioon, mille tähtsus maailma kolmandaks elanikerohkeima majanduspiirkonnana on kasvamas nii strateegiliselt kui ka äriatraktiivsuselt.

Kagu-Aasia majanduskasvu veavad lisaks kasvavale elanikkonnale ka mitmed globaalsed mõjutajad, näiteks suund tarneahelate mitmekesistamise poole. Lisaks on suurem osa piirkonna riikidest võtnud fookusesse jõulisema liikumise digitaliseerimise suunas, sealhulgas e-kaubanduse ja finantsteenuste osas.

Euroopa Liit näeb Kagu-Aasiat strateegilise piirkonnana kaubanduspartnerluse arendamiseks. Hetkel on käimas läbirääkimised vabakaubandusleppe sõlmimiseks Taiga, kuid juba on vastav lepe sõlmitud Vietnamiga, mis avab mitmeid võimalusi Euroopa riikidele saada osa Vietnami turu potentsiaalist.

Fookuses on Vietnam

Eesti ettevõtetel võiks olla huvi saada osa Vietnami hoogsast majanduskasvust ning mitte jääda kõrvale Euroopa Liidu ja Vietnami vabakaubandusleppega kaasnevatest ärivõimalustest. Vabakaubanduslepe lihtsustab kaubandussuhteid, vähendades turule sisenemise piiranguid ning lihtsustades kaubavahetust sellistes olulistes segmentides nagu toidukaubad, ravimid ning elektroonika. Lisaks on osapooled huvitatud koostöö edendamisest lähiaastatel ka roheenergia valdkonnas.

Eesti ettevõtted on juba tänagi eksportimas Vietnami, kuid ekspordimaht moodustab vaid 1% Eesti ekspordi kogumahust ning seega ka imeväikse osa Vietnami impordimahust. Peamiselt ekspordivad Eesti ettevõtted Vietnami puitu, elektroonikat ning keemiatööstuse toodangut – kuid potentsiaali omavad ka Eesti kestlikud lahendused, tarbekaubad ning teenused.

Vietnami tarbijate profiil on muutumas

Allikas: Statistikaamet

Nagu mujalgi Aasias, on ka Vietnami tarbijate profiil kiiresti muutumas – digitaliseerimine on jõudmas paljudesse eluvaldkondadesse, alates esmatarbekaupadest ja meelelahutusest kuni digitervishoiu ja hariduseni. Sissetulekute suurenemisel on tarbijad liikumas üha enam teadlikuma elustiili poole ning muutuvad seega nõudlikumaks.

Mida Vietnami puhul arvestada?

Uuele turule sisenemisel tuleb ettevõtetel läbi mõelda õiged kanalid oma toodete või teenuste tutvustamiseks ning kindlasti kaaluda erinevate kanalite ristkasutust sedavõrd kiirelt arenevas keskkonnas. Vietnami turust huvitatud Eesti ettevõtjad peavad olema paindlikud ning lähtuma sobivaimast strateegiast, mis hõlmaks endas turule sisenemise tingimuste ja parimate kanalite mõistmist, õiget hinnapoliitikat ning turunduse optimeerimist.

Kagu-Aasia ja Vietnami kohta lisainformatsiooni saamiseks, võtke palun ühendust meie esindajaga:

Ilaria Perla
Projektijuht (Hiina ja Kagu-Aasia)

E-post: [email protected]
Mobiil: +37255621993
Keeled: inglise keel, hiina keel

Jaga postitust

Tagasi üles